Os principais compoñentes nos que desenvolvemos a nosa actividade son:

  • Aire acondicionado, caixas de cambio, inversores mecánicos.
  • Rodadura de trens de viaxeiro, bogies, turbotransmisións, paneis, válvulas e plataformas de freos etc..
  • Motores eléctricos, eixes, motores térmicos, compresores, bombas de baleiro, rodadura de locomotoras, alternador principal, grupo motor xerador e sopradores etc.