Tipos:

  • Transformamos, reparamos, reconstruímos e modernizamos todo tipo de material rodante logo da súa análise por parte do noso persoal de enxeñería especializada.
  • Realizamos as remodelacións dos trens no tocante ao seu interiorismo, adaptándoos á evolución dos materiais utilizados para o seu total confort.


Traballos realizados:

Un exemplo dos traballos realizados son as unidades eléctricas serie 440 de Renfe, que se venderon a outros países como O Brasil e Chile tras unha profunda transformación que permite situalas ao principio da súa vida útil.

Actuouse do mesmo xeito con automotores diésel da serie 592 e 593 para A Arxentina e Chile.