LogiRail  é o provedor de “servizos loxísticos en terra” para as áreas de negocio de Renfe Mercancías, co fin de poder construír unha oferta loxística integral na que o transporte por ferrocarril sexa un elo máis dentro do conxunto de servizos que se prestan ao longo da cadea loxística das empresas.

Ámbito de actuación. Prestación de servizos en terminais terrestres (zonas de actividade loxística, portos secos, plataformas loxísticas, portos marítimos, centros loxísticos, intercambiadores modais, terminais ferroviarias e instalacións ferroviarias intermedias etc.).

 • Autoprestación de servizos ferroviarios. 
 • Xestión de transporte por estrada dos transportes en orixe e destino dos tráficos ferroviarios.
 • Xestión de campas para o sector do automóbil:
  • Campas propias: Torrejón, Villaverde Bajo, La Llagosta e Villamalla
  • Servizos de almacenamento, inspección, servizos técnicos e mecánicos, reforma, renovación, pintura.

 

Operacións sobre o material ferroviario dos trens

 • Enganche/Desenganche 
 • Probas de freada 
 • Sinais de cola 
 • Manobras 
 • Formación de trens 
 • Condución en terminais 
 • Subministración de combustible 
 • Subministración de area 
 • Transportes excepcionais 
 • Pesada de vagóns 
 • Limpeza de material
   

Operacións de transferencia modal das mercancías: carga/descarga de trens

 • Estiba e suxeición con sedeño nos vagóns 
 • Manipulación UTIS 
 • Facturación comercial 
 • Distribución capilar 
 • Transportes carga completa 
 • Planificación de rutas 
 • Operacións ferroportuarias 
 • Lavado de camións e UTIS 
 • Xestións aduaneiras
   

Operacións loxísticas en terminais de mercancías

 • Xestión de terminais
 • Almacenaxe e existencias
 • Consolidación de materiais
 • Piking e Packing
 • Embalaxe e etiquetaxe
 • Depósito de UTIS baleiros
 • Loxística inversa
 • Rastrexabilidade informática
 • Personalización de produtos
 • Xestión permisos/trámites
 • Limpeza de mercancías