A nosa misión é a de prestar servizos de transporte de mercadorías, así como outros servizos ou actividades complementarias ao transporte ferroviario de mercadorías, baixo o principio de seguridade, cunha clara orientación ao cliente, con criterios de calidade, eficiencia, rendibilidade e innovación, perseguindo o incremento da cota de mercado do ferrocarril, sobre a base do compromiso coa sociedade e o desenvolvemento dos nosos empregados. 

A nosa visión é ser o operador loxístico integral de referencia do transporte de mercadorías por ferrocarril en termos de calidade, eficiencia, seguridade, sostibilidade e orientación ao cliente.

En Renfe Mercancías tomamos a nosa Política de Xestión Integrada como marco de referencia para a aplicación e a consecución dos nosos obxectivos estratéxicos. Estes obxectivos concrétanse en catro:  

 • Excelencia operativa.
 • Viabilidade económica e orientación a resultados.
 • Adaptación ao novo marco regulatorio.
 • Sustentabilidade.


A nosa política de xestión integrada concéntrase nos seguintes puntos: 

 • Prestar un servizo de calidade acorde cos requisitos do cliente e con outros requisitos que a organización subscriba, seguro e respectuoso co medio ambiente.
 • Incidir especialmente na prevención da contaminación.
 • Cumprir cos requisitos legais e regulamentarios que apliquen.
 • Potenciar a sensibilización de todos os grupos de interese.
 • Fomentar a participación e implicación dos seus recursos humanos na prevención e mellora a través da formación, os proxectos e propostas dos equipos e grupos de participación, e as iniciativas individuais.
 • Transmitir unha filosofía de mellora continua a toda a organización.
 • Contribuír a un desenvolvemento sustentable.


Para iso, a Dirección Xeral adopta un sistema de xestión integrado, baseado nas normas internacionais ISO 9001 e ISO 14001.