A solución loxística máis eficiente e segura para as mercancías

Concorremos no mercado loxístico cunha potente oferta de servizos ferroviarios dentro do ámbito intermodal.
A flexibilidade e garantía que ofrecemos no transporte de mercancía en contedor consolida o ferrocarril como o elo necesario en cadeas loxísticas eficientes.

 

Que ofrecemos? Transporte ferroviario de contedores, caixas móbiles e semirremolques.

De forma directa ou participando en cadeas loxísticas, conectamos centros de producción/fabricación con:

 • Núcleos de distribución e consumo.
 • Centros de fabricación de produtos semielaborados e finais.
 • Portos secos e marítimos (exportación/importación).
 • Toda a península e resto do continente europeo.

Conectividade óptima para o transporte marítimo:

 • Continuidade terrestre do transporte marítimo de grandes volumes a longa distancia.
 • Ampliamos o hinterland portuario a todo o territorio peninsular e continental.
 • Enlazamos portos en fachadas marítimas opostas, en poucas horas.

A mellor ferramenta para operadores loxísticos:

 • Xestión áxil 24 x 7.
 • Solucións loxísticas escalables (desde macrovolumes ata o distribuidor capilar).
 • Elasticidade e capacidade de adaptación na configuración de servizos ferroviarios.
 • Funcionalidade operativa e económica en tempo real a través do portal web.

 

 

Rede Intermodal Multicliente

 • Rede de transporte intermodal estandarizado. 
 • 58 relacións comerciais directas orixe/destino en tráfico nacional.
 • Eixes de tráfico simétricos (ida e regreso).
 • Varias frecuencias semanais (segundo eixe de tráfico e período).
 • Comercialización a través do sistema de venda en liña (ContainerClick).
 • Prezos estables ao longo do ano.
 • Unidade de venda. - CONTEDOR 20’, 30’, 40’, 45’ ou equivalente homologado.
 

 

Trens porto

De forma directa ou participando en cadeas loxísticas, conectamos centros de producción/fabricación con:

 • Enlazan terminais ferroportuarias con centro da península.
 • Percorridos de ida e volta.
  • Madrid ↔ Alxeciras TTI 
  • A. Madrid ↔ Valencia CSP

 


 

Trens cliente

 • Ti defines os requirimentos do servizo ferroviario: orixes, destinos, datas, horarios, volumes, frecuencia…
 • Integrable en calquera cadea loxística, con flexibilidade.
 • Relación personalizada e contractualizada.
 • Xestión e control telemático a través do portal web de servizos a clientes.
 • Tráfico peninsular e tráfico intraeuropeo.
 • Unidade de venda. - TREN COMPLETO

 

 

Servizos Slot

 • Comparte os trens da oferta intermodal multicliente.
 • Orientado ao tráfico estable de contedores con volumes que non alcanzan o límite de tren cliente.
 • Prezos aínda máis competitivos.
 • Reserva de espazos garantida en todos os trens para o servizo contratado.
 • Unidade de venda. - SLOT (ata 60’ , ata 60 toneladas por unidade)
 
 • ClubTECO. - Portal de servizos a clientes con múltiples utilidades de rastrexabilidade, localización e xestión operativa.
 • ContainerClick. Sistema de venda en liña para espazos en trens da Rede de servizos multicliente.
 • Avance de factura. - Obxectivo posvenda CERO.
  • Poñemos á túa disposición un sistema que che permite supervisar a túa actividade e facturación antes de que esta se emita. Resultado, facturas 100 % conformes.
 • Copérnico. - Os nosos trens dispoñen de GPS e mostrámosche a súa localización en tempo real.

Coñece o parque de vagóns que temos dispoñibles para poder transportar este tipo de produto.