Altas capacidades para cubrir os requirimentos de transporte neste tipo de mercancías.


Transportes especiais

Transportes nacionais e internacionais de todo tipo de material ferroviario, maquinarias ou equipos e cargas indivisibles de características especiais ou con dimensións e pesos excepcionais.

Produtos que transportamos:

 • Equipos enerxéticos: turbinas, transformadores, xeradores, aeroxeradores.
 • Material ferroviario: locomotoras, vagóns, maquinaria de vía, subestacións.
 • Diverso material con dimensións ou características excepcionais.

Para a correcta realización destes transportes realizamos os seguintes pasos:

 • Xestión do estudo técnico sobre a viabilidade do transporte e planificación do itinerario que se vai seguir.
 • Análise, xestión e optimización dos recursos necesarios para o desenvolvemento do transporte.
 • Tramitación e obtención das autorizacións necesarias para o transporte.
 • Execución do transporte cos nosos compromisos de calidade, fiabilidade, puntualidade e respecto ambiental.

Nos principais portos, transporte da carga ata o costado do buque grazas aos accesos ferroviarios dispoñibles.

 


 

Prefabricados de formigón

 • Vigas
 • Travesas
 • Doelas
 

Ademais, poñemos á túa disposición ferramentas de servizo telemático para que sigas a túa mercancía en toda a súa traxectoria:

 • Seguimento vagón completo. - Herramienta de información sobre la situación de la mercancía
 • Copérnico. - Os nosos trens dispoñen de GPS e mostrámosche a súa localización en tempo real.

Coñece o parque de vagóns que temos á disposición para poder transportar este tipo de produto.