Somos especialistas no transporte ferroviario de mercancías de orixes sólidas e líquidas.

Contamos cun amplo parque de vagóns perfectamente adaptado á mercancía que necesitas transportar

           
Graneis sólidos

Transportamos unha gran variedade de produtos a granel:

 • Cereais
 • Abonos
 • Cementos
 • Carbón, coque, cinzas
 • Minerais metálicos
 • Clínker
 • Pedras e terras
 • Calcarias

Aplicamos fórmulas flexibles adaptadas ás túas necesidades, nas que podemos ofrecer desde equipo propio a solucións loxísticas integrais que nos permitan levar as mercancías desde o punto de fabricación ata o punto de consumo, aínda que non conten con instalacións ferroviarias.

Contamos cun amplo parque de vagóns perfectamente adaptado á mercancía que necesitas transportar

 


    
Produtos químicos e combustibles

Somos líderes no transporte da industria química con máis de 2 000 000 de toneladas transportadas ao ano, o que equivalería a 275 camións de 24 toneladas ao día.

Entre os produtos que transportamos estarían:

 • Produtos químicos: carbonato, anilina, estireno, ácido sulfúrico, benceno...
 • Combustibles: gasóleos, fuel, bioetanol, biodiésel, ...
 • Butano e propano
 • Outros: sal, aceites, CO2…

 

Con ampla experiencia no sector e cun parque de vagóns especializados para o transporte destas mercancías, podemos ofrecerche distintas opcións para adaptarnos ás necesidades do teu negocio de forma eficaz, competitiva e personalizada.

 


 

Ademais, poñemos á túa disposición ferramentas de servizo telemático para que sigas a túa mercancía en toda a súa traxectoria:

 • Seguimento vagón completo. - Herramienta de información sobre la situación de la mercancía
 • Copérnico. - Os nosos trens dispoñen de GPS e mostrámosche a súa localización en tempo real.

Coñece o parque de vagóns que temos á disposición para poder transportar este tipo de produto.