A siderurxia e o ferrocarril sempre foron da man ao longo da historia.

O sector siderúrxico é unha referencia na economía, fiel reflexo da situación global de todos os mercados.

O mercado do automóbil, estaleiros, construción, enxeñería, electrodomésticos ou a industria conserveira son algúns dos destinatarios de produtos siderúrxicos.

           
Produto plano

As bobinas de aceiro poden ser de 3 tipos:

 • Bobina “negra”: é a bobina laminada en quente á que non se lle aplicou ningún tratamento. Transpórtanse nun vagón aberto portabobinas con cinco berces (véxase o tipo de vagón MMB).
 • Bobina “fría”: falamos de bobinas laminadas en frío ás que se lles practicaron operacións de decapado, galvanizado ou electrocincado. É material dirixido directamente ao sector industrial, da automoción ou enxeñería. Transpórtanse nun vagón cerrado portabobinas con cinco berces (véxase o tipo de vagón JJ5/JJ9).
 • Bobina de “lata”: dirixida ao sector conserveiro e de bebidas (latas de refrescos). Este sector reorganizou os seus procesos e modernizou as súas fábricas coa última tecnoloxía para mellorar a súa produtividade. Renfe Mercancías colabora nese proceso que esixe unha correcta subministración de lata, proveniente das aceirías, e cuxo destino final será o produto manufacturado. Son bobinas de eixe vertical transportadas sobre palés. Para transportalas utilízase un vagón cerrado de piso plano (véxase o tipo de vagón JJ7)

A unidade mínima de venda é de 500 toneladas netas de transporte mínimo por tren e unha regularidade de envíos de 1 tren/semanal (30 000 toneladas/ano de facturación) para a súa inclusión no Plan de transportes.

A nosa oferta abarca varias posibilidades:

 • Contratos a longo prazo
 • Contratos anuais
 • Ofertas spot de prezos

 


    
Produto longo

Esta categoría engloba produtos como perfís, vara corrugada, chapa, laminación de arame e carrís, elementos utilizados no sector da construción, para o desenvolvemento das novas construcións de uso residencial e de negocios ou de obra pública

 •  
  Carril: realízanse envíos de carril tanto para a construción de liñas de alta velocidade como para a renovación de vías convencionais.
 • Para o transporte de carril en barra longa, utilízanse trens especiais denominados “ROBBEL” con capacidade para transportar 30 barras de ata 270 metros para alta velocidade e carrileiros tipo “CAF” para renovación de vías convencionais.
 • Material para construción: perfís, vara corrugada, laminación de arame. Utilízanse plataformas de 18 metros de lonxitude (véxase o tipo de vagón MM2/MM4)

 

Ofrecemos solucións de transporte personalizadas, tanto se é para un cliente final como para unha das súas propias plantas.

Temos a posibilidade de ofertar a cadea loxística completa, é dicir, de porta a porta, grazas á nosa alianza con operadores loxísticos.

 


 

Materias primas

 • Chatarras férricas: conscientes das necesidades das aceirías que precisan de materia prima coa que crear os distintos produtos que fabrican e comercializan, Renfe Mercancías participa no esixente proceso de loxística e constante subministración para a continua reciclaxe de chatarra. Para transportala utilízanse vagóns abertos protexidos cunha rede de seguridade (véxase o tipo de vagón XX)
 • Subprodutos (palanquilla): Ademais da chatarra, existen outros subprodutos utilizados polas aceirías como materia prima, como a palanquilla, cuxo transporte realizamos entre calquera punto da xeografía cos nosos vagóns plataforma. O tipo de vagón que require é plataforma tipo MM2 (ata 18 metros de lonxitude) ou MM9C (ata 12 metros de lonxitude).

 Deseñaremos conxuntamente o teu tren para personalizalo en función das túas necesidades.

 

Ademais, poñemos á túa disposición ferramentas de servizo telemático para que sigas a túa mercancía en toda a súa traxectoria:

 • Seguimento vagón completo. - Herramienta de información sobre la situación de la mercancía
 • Copérnico. - Os nosos trens dispoñen de GPS e mostrámosche a súa localización en tempo real.

Contamos coas seguintes tipoloxías para transportar calquera tipo de produto da siderurxia.