O tren é o grande aliado na loita contra o quecemento global e para unha mobilidade máis sustentable. Non só é o medio ideal para substituír o avión e o coche nos desprazamentos de longa distancia, senón que, o máis importante, pola súa capacidade e a súa eficiencia no consumo, ten un papel central na articulación da mobilidade de cada día: a das grandes cidades e os millóns de desprazamentos de curta e media distancia que realizamos cada día para traballar, estudar e o resto de rutinas.

Investimos 3000 millóns de euros na compra de novos trens para renovar integralmente a frota que Renfe destina á prestación de servizos públicos, é dicir, os trens de Cercanías e Media Distancia.

 

Como será o tren de Cercanías do futuro inmediato?

  • Gran capacidade. Trens de polo menos 900 prazas (no caso dos de 100 metros), o que supón un incremento do 20 % da capacidade sobre a frota actual de trens Civia (os trens con máis capacidade da frota actual de Cercanías). Incluso trens de ALTÍSIMA CAPACIDADE que alcanzarán os 200 metros e, polo tanto, o dobre de prazas.
  • Adaptables aos cambios de ocupación. Tanto os de 100 como os de 200 metros serán trens que poidan incrementar as súas lonxitudes en caso necesario, o que permitirá adaptar mellor o seu servizo á realidade cambiante da demanda en cada época ou destino.
  • Accesibles. Cos últimos avances en materia de accesibilidade e confort a bordo, acceso para persoas con mobilidade reducida cun mínimo de 6 portas a nivel, con áreas para bicicletas, carriños infantís e equipaxes voluminosas.
  • Conectados. Trens con wifi de cortesía para viaxeiros. Serán trens intelixentes configurables para evolucionar a conceptos de futuro para unha mobilidade urbana máis integrada e conectada.
  • Baixos índices de emisión. Os novos trens de Cercanías disporán dos últimos avances en materia de accesibilidade e confort a bordo, serán accesibles para persoas con mobilidade reducida e adaptados para persoas con algunha discapacidade visual ou auditiva. Incluirán, ademais, áreas para bicicletas e carriños infantís, así como wifi de cortesía para os viaxeiros.

Como será a Media Distancia?

Búscase a mesma versatilidade nos trens de Media Distancia. Os trens que se adquirirán serán eléctricos e híbridos. Estes últimos disporán dun coche xerador para a tracción en vías non electrificadas e deseñados para evolucionar cara a solucións respectuosas co medio.

Os trens estarán adaptados aos cambios na infraestrutura que se están abordando no conxunto da rede, substituíndo trens diésel por eléctricos ou híbridos. Estes últimos permitirán cubrir os períodos transitorios ata que as liñas estean electrificadas, así como circular por tramos electrificados e non electrificados.

Accesibilidade e wifi a bordo. Os novos trens de Media Distancia disporán dos últimos avances en materia de accesibilidade e confort a bordo, acceso para persoas con mobilidade reducida, con áreas para bicicletas e carriños infantís, así como wifi de cortesía para os viaxeiros. Os trens poderán circular ata a 200 km/h baixo catenaria e ata a 160 km/h en liñas sen electrificar e disporán de 3 a 5 coches de viaxeiros.

Alta Velocidad para todos

El futuro de los servicios comerciales de Renfe Operadora, Alta velocidad y Larga Distancia, se va a desarrollar en el contexto de un mercado liberalizado. Ante las perspectivas de crecimiento de la demanda y de un nuevo modelo de viaje tendente al bajo coste, hemos sumado a nuestra flota 30 nuevos trenes de Alta Velocidad que conformarán la serie 106 y hemos adaptado algunos de nuestros trenes Ave para nuestra servicio Avlo.

Avlo

Remodelamos 5 trens dos 30 da serie 112 que forman parte da nosa frota para dedicalos ao servizo Avlo, a alta velocidade de baixo custo. Estes trens, que ofrecen unha única clase, non teñen coche cafetería e contan con 438 prazas con toma de corrente en todos os asentos.

S-106

Estes trens conformarán a serie 106 de Renfe que poderá desenvolver velocidades de ata 330 km/h. Serán composicións de once coches cun total de 521 prazas que se distribuirán, segundo as clases que se deseñen, en filas de 2+2 e 3+2 asentos, todos eles orientables no sentido da marcha. La capacidad de los trenes de esta serie es mayor de cualquiera de los demás trenes que prestan los servicios comerciales.