A nosa aposta pola sustentabilidade é completa. Non só traballamos para facer máis eficientes os nosos servizos senón tamén para converternos no centro dunha cadea loxística e dun sistema de mobilidade máis sustentables. Incluímos o billete de Cercanías gratuíto no teu billete de Ave e Larga Distancia para que chegues á estación fácil e ecoloxicamente, favorecemos o transporte de bicicletas nos trens, promovemos a mobilidade tren + tren a través do produto Enlace con Garantía de Continuidad e facemos un esforzo por chegar máis alá promovendo acordos con outras empresas para ofrecer produtos tren + avión, tren + autobús e tren + barco.

Este logotipo servirá para identificar os trens, espazos e viaxes nos que a bicicleta é benvida. 

Preme nesta ligazón e comproba os nosos avances para conectar a bicicleta e o tren. 

Un salto nesta mobilidade integral e sustentable é o noso proxecto piloto “Renfe As a Service”, que integrará diferentes modos para poder facer a viaxe de porta a porta.

Estas perspectivas configuran a Renfe como actor clave na mitigación do cambio climático dentro do sector do transporte en España e nun elo imprescindible en calquera cadea loxística, oferta de mobilidade como servizo (MaaS) ou produto turístico que pretenda ser sustentable.
 

Protexemos a biodiversidade

Polos seus elevados niveis de seguridade, o transporte de mercancías perigosas por ferrocarril constitúe un elemento clave para a protección dos ecosistemas ao evitar outros tipos de transporte con maior risco de accidente e, polo tanto, con maior impacto potencial na biodiversidade e na saúde humana.

Transportamos 1,8 millóns de toneladas de mercancías perigosas ao ano, o que equivale a retirar da estrada uns 60 000 desprazamentos de camións pesados cargados con mercancías perigosas.

Adicionalmente, xestionamos 67 instalacións situadas en espazos naturais protexidos ou en áreas próximas. Delas, 55 son estacións de Cercanías, con escasa afección, e 12 talleres de mantemento de material ferroviario, nos que extremamos as precaucións ambientais.
 

Proxecto Impacto Cero

Desde 2013 participamos en “Impacto Cero”, un dos proxectos do programa europeo LIFE 2012, dos moitos dedicados á conservación do medio ambiente e cofinanciados pola Comisión Europea.

 

O proxecto Life Impacto Cero (para a protección da avifauna en liñas ferroviarias de alta velocidade), ten como principal obxectivo:

  • O estudo da colisión das aves contra trens de alta velocidade
  • O desenvolvemento de medidas de mitigación mediante o uso de pantallas anticolisión en liñas ferroviarias de alta velocidade.
 

Co liderado de Adif e a participación, ademais de Renfe Viajeros, da Universidade Autónoma de Madrid, FCC e Prointec, este proxecto traballa en desenvolver e avaliar a efectividade dun novo deseño de pantalla anticolisión, baseado no concepto de "pantalla de tubos exentos" que xa se implantou no km 101 da LAV Madrid-Valencia.

Este deseño é susceptible de ser implantado noutras liñas de alta velocidade, en concreto naquelas zonas onde se requira unha especial protección da avifauna.

As vantaxes en materia de sustentabilidade do ferrocarril para actuar contra o cambio climático poden ser aínda maiores, polo que en Renfe nos unimos a Adif e Adif Alta Velocidad para impulsar o Plan director de loita contra o cambio climático. Este plan estrutúrase en 4 liñas estratéxicas: xestión da enerxía, eficiencia enerxética, descarbonización e cultura. Podemos resumilo nun gran compromiso: reducir 9,9 millóns de toneladas de CO2 en 2030 e un aforro de máis de 250 millóns de euros en custos externos.