Se o tren, como medio de transporte colectivo máis sostible, se alía coa bicicleta, as vantaxes para o ambiente multiplícanse, así que en Renfe levamos anos traballando para que esta relación perfecta funcione.

A combinación de Tren + bicicleta é clave para unha mobilidade urbana fluída e limpa e, ao mesmo tempo, os trens de Renfe son o medio ideal para combinar co cicloturismo e ofrecer unha solución eficaz para levar máis lonxe a afección por este deporte e, para moitos, tamén un modo de vida.

Creamos este logotipo para que nos identifiques. Imos comezar a súa inclusión en soportes dixitais, estacións e trens.

Cando o vexas, poderás ter claro que a bicicleta é benvida. 

TREN E BICI PARA A MOBILIDADE URBANA

Podes viaxar coa túa bicicleta en todos os nosos núcleos de Cercanías. O espazo dedicado ao transporte seguro e cómodo de bicicletas foi unha prioridade para nós dende o ano 2000, cando iniciamos o proxecto de fabricación dos nosos trens Civia, frota que conta con espazos dedicados especialmente ás bicicletas. 

A frota de Cercanías do futuro disporá de máis espazo para bicicletas e solucións máis innovadoras, como podes ver nas imaxes dos prototipos. A mobilidade sostible foi unha prioridade para nós á hora de mercar novos trens para o futuro da mobilidade urbana. 

A túa bicicleta viaxa gratis contigo en todos os nosos trens Cercanías e Feve sen limitación horaria. Só tes que ter en conta o seguinte:

  • Podes viaxar cunha bicicleta como máximo por persoa.
  • A bicicleta debe colocarse nos espazos designados para ela. Se non hai ningunha zona sinalizada no tren, colócaa na plataforma de acceso, sen invadir os corredores nin as zonas de asentos non abatibles.
  • Se a ocupación do tren é elevada e non podes viaxar coa túa bicicleta, podes optar por viaxar noutro tren ou pedir que che devolvan o importe do teu billete.
  • Ti es responsable da túa bicicleta. Ocúpate da súa subida, custodia e descenso do tren para evitar posibles danos ou perdas.

COLABORACIÓNS PARA MELLORAR A INTERMODALIDADE

 

Os nosos traballadores, implicados na mobilidade sostible

Na última Semana da Mobilidade Europea celebrada entre os días 16 e 22 de setembro de 2020, a plataforma CicloGreen organizou o Urban Mobility Challenge, unha competición entre empresas cuxo obxectivo é promover o uso da bicicleta entre os seus empregados, como medio de transporte sostible nos seus desprazamentos ao traballo. 

Quedamos gañadores entre as 63 empresas e as 12 universidades participantes. Durante un mes, os nosos empregados acumularon 47.628 quilómetros en medios de transporte de baixas emisións.

Durante un mes, entre o 16 de setembro e o 16 de outubro, os traballadores que participaron no reto facilitaron información sobre os seus desprazamentos a través dunha app para cuantificar o impacto das súas viaxes diarias en forma de CO2 aforrado na atmosfera e unha estimación dos cartos aforrados, priorizando o uso de medios de transporte de baixas emisións (a pé, en bicicleta, patinete, transporte público ou coche compartido).

A segunda iniciativa foi a organización do evento «Bike to work» Reto 30 Días en Bici, no mes de abril, no que Renfe tamén participou a través dos nosos empregados.

 

Apoio institucional: rede de cidades pola bicicleta

Dende marzo de 2019, contamos cun acordo asinado coa Rede de Cidades pola Bicicleta para crear un grupo de traballo conxunto que impulse políticas para promover a intermodalidade tren-bicicleta, ampliable ao resto de dispositivos de mobilidade individual.

O acordo asinado ten por obxecto analizar e propor medidas concretas nos seguintes eixos:

  • Implantar infraestruturas de aparcamento seguro de bicicletas nas estacións de ferrocarril
  • Implantar servizos de empréstito de bicicletas desde as estacións de tren para realizar a última milla do desprazamento
  • Facilitar o transporte de bicicletas nos trens e o acceso das bicicletas ás estacións de trens
  •  Fomentar o transporte de bicicletas en zonas e períodos onde se concentre a actividade cicloturística
     

En moitas cidades atopamos exemplos de como se pode dar un paso máis na intermodalidade tren + bicicleta e facer que o modelo funcione. Un deles é o espazo Bicibox da estación de Gavà.

Bicibox é unha rede pública de aparcamentos gratuítos seguros para bicicletas particulares distribuídos por diferentes municipios da área metropolitana de Barcelona.

Na estación de Gavá, este espazo conta con 100 prazas para bicicletas convencionais e 6 para bicicletas de carga, armarios con pechadura onde poder cargar baterías eléctricas e unha columna con ferramentas para pequenas reparacións e un inflador, ademais de 10 consignas para deixar obxectos. 

Os seus usuarios teñen dereito ao uso gratuíto destes equipos durante 48 horas entre semana e 72 horas as fins de semana. 

Ademais do BiciBox, o concello de Gavá instalou unha estación de bicicletas eléctricas compartidas na Rambla que accede á estación de Cercanías.

Podes obter máis información na páxina web de bicibox

 

Un dos primeiros. En 2009, Renfe e a Universidade Autónoma de Madrid inauguramos na estación de Cercanías de Cantoblanco un Centro Integral da Bicicleta e da Mobilidade Sostible (CIBIUAM), que hoxe segue funcionando, xestionada por Ciclos Jelca. 

O Centro Integral da Bicicleta da Universidade Autónoma de Madrid pretende fomentar o uso deste vehículo como medio de transporte cotián e sensibilizar sobre a necesidade de practicar unha mobilidade máis sostible. O CibiUAM ofrécelle á comunidade universitaria unha serie de servizos e actividades como empréstito e albergue de bicicletas, taller mecánico, tenda, taller de autoreparación, mercado de segunda man, vestiario e talleres sobre mobilidade sostible. 


Podes aprender máis no seu blog

 

CICLOTURISMO E TREN.

 

Das 149 liñas polas que circulan os nosos trens de Cercanías e Media Distancia, 132 permiten viaxar coa bicicleta sen encartar.  

Natureza e deporte unidos polo tren. Vive a vía!

Trens AVE, Larga Distancia, Avant  

Para levar a túa bicicleta nos trens AVE, Larga Distancia, Avant ou Trenhotel debe ir sempre encartada ou desmontada e dentro dunha funda. Podes levar unha bicicleta por persoa.

Consulte os detalles na sección de Bicicletas.

 

Trens de Media Distancia (no Avant)

Nas viaxes de Media Distancia pedímosche que reserves praza (hai tres por cada tren) para garantir o espazo para a túa bicicleta. Ten en conta que o número de bicicletas que poden viaxar en tren é limitado.

No proceso de compra do teu billete, unha vez seleccionado o teu tren, ofrecémosche a opción de incluír extras; aí poderás seleccionar o billete para a túa bicicleta. Nas rutas de máis de 100 km, este billete custa 3 euros, nos de menos de 100 km este billete é gratuíto, aínda que terás que reservar o teu espazo no mesmo proceso de compra.

Consulte os detalles na sección de Bicicletas.

 

As vantaxes en materia de sustentabilidade do ferrocarril para actuar contra o cambio climático poden ser aínda maiores, polo que en Renfe nos unimos a Adif e Adif Alta Velocidad para impulsar o Plan director de loita contra o cambio climático. Este plan estrutúrase en 4 liñas estratéxicas: xestión da enerxía, eficiencia enerxética, descarbonización e cultura. Podemos resumilo nun gran compromiso: reducir 9,9 millóns de toneladas de CO2 en 2030 e un aforro de máis de 250 millóns de euros en custos externos.