Para calquera dúbida sobre o contido desta páxina ou información adicional: Escríbenos.

Billete Básico  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Estándar.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Non permitido dentro dos atributos iniciais do billete Básico.

Este complemento non está dispoñible para o billete Básico.

Cambio de titular

Non dispoñible

 

Anulacións

Estes billetes non son reembolsables. En calquera caso, a anulación do billete é tecnicamente posible nas canles habituais, tendo presente como se especifica, que non se reembolsará o importe.

Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Básico. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Básico.

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Para viaxar en calquera servizo AVE, Alvia, Euromed ou Intercity cunha bicicleta ou outro elemento de mobilidade persoal que teña que ser transportado como equipaxe especial é obrigatorio adquirir un complemento. Este complemento estará dispoñible durante o acto da compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior e pode estar limitado a un determinado número de bicicletas por tren.

Para as bicicletas que viaxen como vulto de man non é necesario o complemento. As medidas que determinan se a bicicleta pode viaxar como vulto de man ou como equipaxe especial, así como as condicións comerciais para o seu transporte, están recollidas na sección «Equipaxe de man – Equipaxe especial» dentro desta páxina.

 

Restauración

Non incluída. 

 

Perda do tren

Non admite. 

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Elige Estándar  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Estándar.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Cambios dentro do billete Elige: O primeiro cambio é gratuíto. O resto comporta uns gastos por cambio de 10 € máis a diferenza de prezo co billete novo, se o houber. Se o billete novo é máis barato, non se devolverá a diferenza.

Para mellorar as condicións de cambio necesítase adquirir un Complemento de cambio:

Complementos de cambio:

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir un destes complementos, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de realizar un cambio no seu billete de tren e data coas condicións de cambio marcadas polo tipo do complemento.

Os complementos de mellora de condicións de cambio herdáronse no novo billete que nace na operación de cambio. Non se devolve o importe do complemento do billete orixinal, queda consumido e no billete novo achégase o complemento herdado sen custo.

Os complementos de mellora de cambio non admiten o cambio de titularidade dos billetes.

Na operación de cambio, poderás volver adquirir os complementos que necesites para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou anulación".

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Cambios gratuitos ilimitados»

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio, só hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior.
 • Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non admite o cambio a Básico.

Complemento «Cambios Puente AVE»

 • Cando se producen no mesmo día da viaxe ata 30 minutos antes saída do novo.
 • Sempre sen gastos de cambio e sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos).
 • O valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • Un billete Elige admite cambio a Elige.
 • Un billete Elige Confort admite cambio a Elige e Elige Confort.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

Complemento «Pack Superflex» (cambios gratuítos ilimitados + cambios última hora)

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio.
 • Cambios para un tren do mesmo día da viaxe, ata 30 minutos antes saída do novo, sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos). Neste caso, o valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Cambios para un tren de distinto día da viaxe ou con menos de 30 minutos antes da saída do novo tren, hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior. Neste caso, nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

 

Cambio de titularidade do billete nominativo

Admítese o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelido, etc.) por unha soa vez cun custo variable en función da opción de prezo elixida, a través do fluxo de operación de cambio de titularidade específico. O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

O fluxo de operación de cambio que permite o cambio de tren e data non admite o cambio de titularidade dos billetes.

 

Anulacións

Anulación. 30 % sobre o valor do billete.

Para mellorar as condicións de anulación necesítase adquirir un Complemento de anulación:

Complementos de anulación:

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir este complemento, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de anular o billete coas condicións de anulación marcadas polo tipo do complemento.

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación que corresponda.

A anulación dun billete implica a anulación de todos os complementos asociados a el, incluso os que se adquirisen con posterioridade ao billete.

En canto ao importe dos complementos de mellora de condicións de anulación, non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.

Non se admite a anulación independente de complementos.

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Reembolso total»

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % do importe unha vez deducido o prezo do complemento «Reembolso total».

Complemento «Pack Superflex»

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días naturais e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % do importe unha vez deducido o prezo do complemento «Reembolso total».

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Elige. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Para viaxar en calquera servizo AVE, Alvia, Euromed ou Intercity cunha bicicleta ou outro elemento de mobilidade persoal que teña que ser transportado como equipaxe especial é obrigatorio adquirir un complemento. Este complemento estará dispoñible durante o acto da compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior e pode estar limitado a un determinado número de bicicletas por tren.

Para as bicicletas que viaxen como vulto de man non é necesario o complemento. As medidas que determinan se a bicicleta pode viaxar como vulto de man ou como equipaxe especial, así como as condicións comerciais para o seu transporte, están recollidas na sección «Equipaxe de man – Equipaxe especial» dentro desta páxina.

 

Complemento «Restauración»

Este complemento está dispoñible en todos os trens AVE, Euromed e Intercity que se determinen. Tamén se ofrece no Coche en Silencio.

O complemento pódese adquirir en www.renfe.com; axencias de viaxes presenciais, despachos de billetes, venda telefónica e, proximamente, tamén na app de Renfe, ata 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe, no momento da compra ou con posterioridade a ela. Nas peticións de compra de billetes con menú para datas de viaxe superiores á data de dispoñibilidade do complemento, amosarase unha mensaxe indicando que non hai menús dispoñibles, pero que poderán ser engadidos con posterioridade segundo se acerque a data de viaxe e se poida ofrecer a súa dispoñibilidade.

Só se admite un complemento por billete.

As condicións e prazos de anulación e cambio son as correspondentes á opción Elige e Elige Confort ou dos complementos adquiridos.

Non é posible anular por separado o complemento de restauración. O complemento de restauración pódese anular xunto co billete, pero non cambiarse. En caso de anulación do billete reembolsarase o importe íntegro do complemento de restauración, sempre e cando se realice antes das 12 horas previas á saída do tren. Nun proceso de cambio de billete débese volver solicitar o complemento cumprindo co prazo de 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe.

Non se admite o pagamento con Renfecitos (Puntos Renfe) do programa de fidelización. En compras de ida e volta a transacción de pagamento é única; se polo menos un dos traxectos non permite Renfecitos (Puntos Renfe), esa compra non admitirá o pagamento con Renfecitos (Puntos Renfe).

No billete figurará o complemento e na páxina da factura simplificada mostrarase o nome do menú.

Opcións de menú:

Ofrécense as posibilidades de almorzo, aperitivo/merenda e xantar/cea, podéndose elixir entre todas as opcións independentemente da hora da viaxe. Esta oferta de restauración aparecerá de forma gráfica e detallada na web de Renfe.

O menú consiste nun lote completo, tipo caixa ou «box», que inclúe a bebida. Os nomes dos menús box son: Dulce, Pic-Nic, Caliente, Ligero, Ibérico, Nórdico.

O box sérvese na praza. A tripulación preguntaralle ao cliente a bebida que desexa e traeralle o box con esta incluída.

 

Perda do tren

Abono do 30 % do novo billete

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Elige Confort  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Confort.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Cambios dentro do billete Elige: O primeiro cambio é gratuíto. O resto comporta uns gastos por cambio de 10 € máis a diferenza de prezo co billete novo, se o houber. Se o billete novo é máis barato, non se devolverá a diferenza.

Para mellorar as condicións de cambio necesítase adquirir un Complemento de cambio:

Complementos de cambio:

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir un destes complementos, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de realizar un cambio no seu billete de tren e data coas condicións de cambio marcadas polo tipo do complemento.

Os complementos de mellora de condicións de cambio herdáronse no novo billete que nace na operación de cambio. Non se devolve o importe do complemento do billete orixinal, queda consumido e no billete novo achégase o complemento herdado sen custo.

Os complementos de mellora de cambio non admiten o cambio de titularidade dos billetes.

Na operación de cambio, poderás volver adquirir os complementos que necesites para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou anulación".

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Cambios gratuitos ilimitados»

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio, só hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior.
 • Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non admite o cambio a Básico.

Complemento «Cambios Puente AVE»

 • Cando se producen no mesmo día da viaxe ata 30 minutos antes saída do novo.
 • Sempre sen gastos de cambio e sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos).
 • O valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • Un billete Elige admite cambio a Elige.
 • Un billete Elige Confort admite cambio a Elige e Elige Confort.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

Complemento «Pack Superflex» (cambios gratuítos ilimitados + cambios última hora)

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio.
 • Cambios para un tren do mesmo día da viaxe, ata 30 minutos antes saída do novo, sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos). Neste caso, o valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Cambios para un tren de distinto día da viaxe ou con menos de 30 minutos antes da saída do novo tren, hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior. Neste caso, nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

 

Cambio de titularidade do billete nominativo

Admítese o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelido, etc.) por unha soa vez cun custo variable en función da opción de prezo elixida, a través do fluxo de operación de cambio de titularidade específico. O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

O fluxo de operación de cambio que permite o cambio de tren e data non admite o cambio de titularidade dos billetes.

 

Anulacións

Anulación. 30 % sobre o valor do billete.

Para mellorar as condicións de anulación necesítase adquirir un Complemento de anulación:

Complementos de anulación:

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir este complemento, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de anular o billete coas condicións de anulación marcadas polo tipo do complemento.

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación que corresponda.

A anulación dun billete implica a anulación de todos os complementos asociados a el, incluso os que se adquirisen con posterioridade ao billete.

En canto ao importe dos complementos de mellora de condicións de anulación, non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.

Non se admite a anulación independente de complementos.

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Reembolso total»

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % do importe unha vez deducido o prezo do complemento «Reembolso total».

Complemento «Pack Superflex»

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días naturais e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % do importe unha vez deducido o prezo do complemento «Reembolso total».

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Elige. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Para viaxar en calquera servizo AVE, Alvia, Euromed ou Intercity cunha bicicleta ou outro elemento de mobilidade persoal que teña que ser transportado como equipaxe especial é obrigatorio adquirir un complemento. Este complemento estará dispoñible durante o acto da compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior e pode estar limitado a un determinado número de bicicletas por tren.

Para as bicicletas que viaxen como vulto de man non é necesario o complemento. As medidas que determinan se a bicicleta pode viaxar como vulto de man ou como equipaxe especial, así como as condicións comerciais para o seu transporte, están recollidas na sección «Equipaxe de man – Equipaxe especial» dentro desta páxina.

 

Complemento «Restauración»

Este complemento está dispoñible en todos os trens AVE, Euromed e Intercity que se determinen. Tamén se ofrece no Coche en Silencio.

O complemento pódese adquirir en www.renfe.com; axencias de viaxes presenciais, despachos de billetes, venda telefónica e, proximamente, tamén na app de Renfe, ata 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe, no momento da compra ou con posterioridade a ela. Nas peticións de compra de billetes con menú para datas de viaxe superiores á data de dispoñibilidade do complemento, amosarase unha mensaxe indicando que non hai menús dispoñibles, pero que poderán ser engadidos con posterioridade segundo se acerque a data de viaxe e se poida ofrecer a súa dispoñibilidade.

Só se admite un complemento por billete.

As condicións e prazos de anulación e cambio son as correspondentes á opción Elige e Elige Confort ou dos complementos adquiridos.

Non é posible anular por separado o complemento de restauración. O complemento de restauración pódese anular xunto co billete, pero non cambiarse. En caso de anulación do billete reembolsarase o importe íntegro do complemento de restauración, sempre e cando se realice antes das 12 horas previas á saída do tren. Nun proceso de cambio de billete débese volver solicitar o complemento cumprindo co prazo de 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe.

Non se admite o pagamento con Renfecitos (Puntos Renfe) do programa de fidelización. En compras de ida e volta a transacción de pagamento é única; se polo menos un dos traxectos non permite Renfecitos (Puntos Renfe), esa compra non admitirá o pagamento con Renfecitos (Puntos Renfe).

No billete figurará o complemento e na páxina da factura simplificada mostrarase o nome do menú.

Opcións de menú:

Ofrécense as posibilidades de almorzo, aperitivo/merenda e xantar/cea, podéndose elixir entre todas as opcións independentemente da hora da viaxe. Esta oferta de restauración aparecerá de forma gráfica e detallada na web de Renfe.

O menú consiste nun lote completo, tipo caixa ou «box», que inclúe a bebida. Os nomes dos menús box son: Dulce, Pic-Nic, Caliente, Ligero, Ibérico, Nórdico.

O box sérvese na praza. A tripulación preguntaralle ao cliente a bebida que desexa e traeralle o box con esta incluída.

 

Perda do tren

Abono do 30 % do novo billete

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Prémium  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Confort.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Sen gastos. 

Na operación de cambio podes volver mercar os complementos que necesites para a nova viaxe.

 

Cambio de titularidade do billete nominativo

Sen gastos.

Admítese o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelido, etc.) por unha soa vez cun custo variable en función da opción de prezo elixida, a través do fluxo de operación de cambio de titularidade específico. O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

O fluxo de operación de cambio que permite o cambio de tren e data non admite o cambio de titularidade dos billetes.

Anulacións

Anulación. Ata sete días antes da viaxe 0 %, nos últimos seis días 5 % sobre o valor do billete.

Lembra…

 • Ao efectuar a operación de anulación, devolverase o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondente á opción de prezo.
 • Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Sen custo.

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Sen custo.

 

Complemento “Bicicleta”

Para viaxar en calquera servizo AVE, Alvia, Euromed ou Intercity cunha bicicleta ou outro elemento de mobilidade persoal que teña que ser transportado como equipaxe especial é obrigatorio adquirir un complemento. Este complemento estará dispoñible durante o acto da compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior e pode estar limitado a un determinado número de bicicletas por tren.

Para as bicicletas que viaxen como vulto de man non é necesario o complemento. As medidas que determinan se a bicicleta pode viaxar como vulto de man ou como equipaxe especial, así como as condicións comerciais para o seu transporte, están recollidas na sección «Equipaxe de man – Equipaxe especial» dentro desta páxina.

 

Restauración

Restauración na praza incluída no prezo do billete en trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

Ofrécese segundo o traxecto e o tramo horario: almorzo, aperitivo, xantar, merenda e cea. En traxectos curtos, onde a limitación de tempo impide subministrar o servizo completo, ofrécese unha prestación de cortesía consistente nunha bebida e un petisco.

Como alternativa á restauración estándar ofrécense menús especiais adaptados a todas as dietas: infantil, vexetariano estrito, vexetariano ovolácteo, sen glute, sen lactosa, kosher, halal, baixo en sal, sen carne e sen azucre.

 

Perda do tren

A adquisición do novo billete non ten custo.

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete de ida e volta  

 

Aplicable en tens Avant ou media distancia convencional.

Esta oferta vai dirixida a persoas que realicen unha viaxe de ida e volta, mantendo as mesmas estacións de orixe e destino nun período máximo dun ano natural, incluída a data de adquisición do billete.

O desconto será dun 20 % sobre o prezo da tarifa Xeral/Base aplicado a cada traxecto.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

A formalización da viaxe de regreso deberá efectuarse no mesmo momento da compra do billete de ida, aínda que poderá ser obxecto de cambio posterior.

Canles de venda

Despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 91 232 03 20, app de Renfe e máquinas autovenda multiproduto situadas nas estacións.

Cambios

Os billetes poderán ser cambiados, dentro do seu período de validez, sempre que se manteña esta mesma oferta, así como as orixes e destinos. Esta operación non ten custo.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, descontarase o 15 %.

En xeral, os billetes poderanse cambiar un máximo de tres veces e sempre para a mesma orixe e destino.

Anulacións

Poderán anularse cada un dos traxectos de maneira individual, cun custo do 40 % do prezo do billete anulado.

Se se realiza unha anulación simultánea de ambos os dous traxectos, terá un custo do 15 % dos billetes anulados.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Combinado Cercanías  

 

CombinadoCercanías permite, coa compra dun billete AVE ou de Larga Distancia, obter de forma gratuíta, tanto en orixe como en destino, un billete de Cercanías (Renfe Cercanías e Feve Cercanías ou Rodalies de Catalunya) asociado ao billete inicial a través do código de barras ou contrasinal de cinco díxitos.

O cliente poderá comezar ou finalizar a súa viaxe en calquera estación dos seguintes núcleos de Cercanías de Renfe e Feve ou Rodalies de Catalunya:

 • Renfe Cercanías: Asturias, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia/Alacante, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia e Zaragoza.
 • Feve Cercanías: Asturias, Cartaxena, Bilbao e Santander.
 • Rodalies de Catalunya: Barcelona, Xirona e Tarragona.

O billete poderá ser obtido e utilizado durante as catro horas previas á hora de saída de orixe e durante as catro horas seguintes á hora de chegada a destino do tren AVE ou Larga Distancia, sempre que os horarios de apertura e peche do servizo de Cercanías de cada núcleo o permitan, sen límite de coroas.

Obtención gratuíta dos billetes asociados

Tanto nas máquinas de autovenda como nos despachos de billetes de Cercanías/Rodalies, para obter o billete asociado cómpre a lectura do código de barras ou introducir o contrasinal de 5 díxitos que figura no billete de AVE ou Larga Distancia.

Se non é posible obtelo por algún destes medios, o viaxeiro accederá ao tren e a bordo validarao o persoal encargado ou na estación de saída.

Este billete de CombinadoCercanías non outorga, en ningún caso, dereito a indemnización sobre o billete AVE ou Larga Distancia por incidencias naquel servizo.

Cambios

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Se se solicita o cambio para o mesmo traxecto, día e número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, aínda que xa se obtivese algún billete para un servizo de Cercanías xerarase un novo localizador cos traxectos pendentes de emitir.
 • Se se solicita o cambio para distinto día, traxecto ou número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, e xa se obtivo algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de cambio que correspondan ao prezo dos billetes de Cercanías emitidos e xerarase un novo código con base nas características do novo billete.

Anulacións

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Cando se anule un billete AVE ou Larga Distancia e xa se emitise algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de anulación que correspondan o importe do billete ou billetes de Cercanías obtidos.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.


Agora tamén no TRAM de Alacante

Coa compra dun billete de AVE ou Larga Distancia, obterás de forma gratuíta un billete da rede TRAM de Alacante.

Poderase conseguir do mesmo xeito ca os billetes do CombinadoCercanías: nas máquinas de autovenda co código de 5 díxitos que aparece no billete.

As liñas TRAM nas que é posible utilizar este billete combinado son:

 • L1 – Luceros / Benidorm
 • L2 – Luceros / San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros / El Campello
 • L4 – Luceros / Pl. A Coruña

O billete pódese obter e utilizar

 • Durante as catro horas previas á saída do tren AVE ou Larga Distancia cara a Alacant
 • Durante as catro horas posteriores á chegada do tren a Alacant

Lembra...

Todas as condicións correspondentes ao título de transporte de TRAM serán as que fixen os Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en cada momento. O título de transporte de TRAM non outorgará en ningún caso dereito ou indemnización sobre o billete de AVE ou Larga Distancia.

Billete Combinado Tren + Autobús  

 

Esta oferta proporciona aos clientes de Renfe unha solución integral de transporte a través das correspondentes alianzas con empresas de autobuses, creando novas rutas e facilitando o acceso ao destino final dos clientes.

Este billete Combinado integra nun único título, dous contratos de transporte correspondentes a dúas empresas distintas, garantindo a vinculación entre ambos os dous modos e incluíndo nel todos os datos necesarios para realizar a viaxe combinada, como os correspondentes ao realizado por cada unha das dúas empresas, horarios e punto de conexión.

Ámbito de aplicación

Servizos Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, media distancia convencional (largo ibérico e largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e largo métrico). En todo caso, deberán estar incluídos no sistema de venda electrónica de Renfe.

Dispoñibilidade dos billetes

Estes billetes poderanse adquirir desde o mesmo momento que se poñan á venda ata 10 horas antes da saída do primeiro traxecto da viaxe.

Canles de venda

Os billetes pódese adquirir en www.renfe.com, axencias de viaxe presenciais, despachos de billetes das estacións e venda telefónica.

Non se poderán mercar en ruta billetes para este servizo. Tampouco admiten a reserva telefónica de prazas nin a xeración dun Passbook.

Prezos

O billete Combinado ten un prezo bonificado que é máis económico que se a compra se realiza por separado.

O prezo do billete calcúlase sumando o prezo correspondente ao tren, segundo a opción de prezo ou a tarifa escollida polo cliente, e o prezo do autobús.

 

Descontos

O prezo do billete Combinado é compatible cos descontos para familias numerosas, sendo aplicable calquera opción comercial á que o cliente se acolla, en función do produto da viaxe en tren, agás a tarifa de Grupos.

Os billetes combinados non se ofrecen para a formalización de abonos.

Complementos

Para os trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity, os únicos complementos que se ofrecen son de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" e "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM"

Billete nominativo

Os billetes son nominativos cando o percorrido en tren se realiza nun servizo Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Gastos de xestión

Os gastos de xestión, en función da canle de venda, aplícanse sobre o prezo correspondente ao servizo ferroviario Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Combinado Cercanías

O billete Combinado dispón de CombinadoCercanías cando o traxecto en tren se realice nun servizo Ave, Alvia, Euromed ou Intercity, segundo as condicións establecidas na tarifa "CombinadoCercanías".

Animais de compañía

O billete Combinado non admite o transporte de mascotas.

Equipaxe  

O viaxeiro poderá levar consigo, baixo a súa custodia e responsabilidade, nos lugares destinados para o efecto, ata 3 vultos de man. O conxunto dos tres vultos non poderá superar 25 kg de peso nin 290 cm. (longo+ancho+alto). Así mesmo, o maior dos tres vultos non deberá exceder as dimensións de: 85 x 55 x 35 cm

Bicicletas

O billete Combinado non admite como equipaxe o transporte de bicicletas nin doutros elementos de mobilidade persoal.

 

Cambios e anulacións

As condicións para realizar cambios ou anulacións afectan ao conxunto do billete. Serán de aplicación as establecidas especificamente para a tarifa, opción de prezo ou complemento adquirido para o traxecto de Renfe e poderanse realizar os cambios e anulacións ata 10 horas antes da saída do primeiro traxecto da viaxe.

Os gastos de cambio e anulación aplicaranse sobre o importe do billete único nas condicións establecidas en “Cambios e anulacións”.

Cambio de titularidade

Os billetes nominativos permiten o cambio de titularidade nas condicións establecidas para cada opción de prezo de tren Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Perda do tren

O billete Combinado non ten o beneficio establecido na "Perda do tren" para adquirir outro billete Combinado.

Prolongación de percorrido e mellora en ruta

Non se permiten en ruta nin a prolongación do percorrido nin as melloras de tipo de asento nin de opción de prezo.

Garantía de enlace

O billete Combinado ten garantida a conexión oficial na estación que, para cada servizo, corresponda.

En caso de perda do enlace oficial, garantiráselle ao cliente a chegada ao destino polos medios alternativos que se establezan para ese efecto, sen custo adicional para el.

Posventa

Independentemente da canle na que se obtivese o billete Combinado, cada unha das empresas será responsable, perante o cliente, das incidencias que se produzan en cada un dos seus traxectos, todo iso sen prexuízo das garantías comúns e compartidas.

O billete Combinado terá, no que se refire ao traxecto de Renfe, o mesmo compromiso que se define individualmente para estes trens.

O sistema de indemnizacións automáticas non está habilitado actualmente para o billete Combinado.

Servizo Asistencia

Unha vez adquirido o billete, as asistencias solicitaranse chamando ao teléfono 912 320 320 e exclusivamente para o traxecto prestado por Renfe.

O asento H non se comercializa temporalmente para estes billetes.

A prestación do servizo de asistencias só se dispensará cando a estación de orixe e a estación de destino do traxecto ferroviario presten este servizo.

A prestación das asistencias comezará e rematará sempre nos puntos de encontro establecidos nas estacións que presten este servizo.

Programa de fidelización

O billete Combinado é susceptible de beneficiarse do programa de fidelización sempre que o sexa o produto do servizo ferroviario.

Así mesmo, pódese aboar con Renfecitos (Puntos Renfe), se o produto do servizo ferroviario o permite.

Cambios  

 

Os billetes emitidos por un sistema de venda centralizada de prazas (con ou sen reserva) poderán ser obxecto de cambio, a non ser que exista algunha limitación polas condicións de prezo ou da tarifa Especial á que estea suxeito o título de transporte.

Os billetes emitidos por un sistema de venda non centralizado de trens de Cercanías, Rodalies e Media Distancia Convencional (largo ibérico), non admiten cambios.

Sobre un billete adquirido nun acto de compra unicamente se pode realizar un máximo determinado de operacións de cambio, que varía segundo o servizo elixido para viaxar.

Estas operacións deben cumprir as seguintes condicións: Non se pode modificar a orixe e o destino do billete orixinal, o billete a trocar debe estar dentro do seu período de validez, a data do novo billete solicitado debe estar dentro do período de venda anticipada, a tarifa aplicada deberá permitilo, tamén deberán cumprirse os prazos establecidos para cada canle de venda e que o novo tren que se quere utilizar dispoña de prazas libres para a data solicitada.

Agás disposición en contra, o reintegro ou abono xerado por un proceso de cambio producirase mediante o mesmo medio de pagamento previamente utilizado.

Nos cambios con gastos, dado que Renfe non almacena ningún dato da tarxeta coa que se efectuou o pagamento do billete orixinal, devólvese o importe do billete orixinal, menos os gastos de cambio, se os houber, á tarxeta coa que foi comprado. A continuación, realízase un novo cargo polo importe total do novo billete, que se pode aboar con calquera tarxeta, a anterior ou con outra nova, a elección do cliente.

 

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

Pódense realizar un máximo de tres operacións de cambio.

Cambio para o mesmo día: Sen gastos de cambio.

Cambio para distinto día: 10 % do importe do billete para cambiar, cun mínimo de 1 euro por billete no caso dos servizos de media distancia convencional (largo ibérico).

Cando o cambio de billete sexa por un de maior prezo, percibirase a diferenza entre ambos, ademais da percepción establecida se o cambio fose para outro día.

Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de haber algún, descontarase, en xeral, un 15 % en concepto de gastos de anulación.

Determinadas tarifas comerciais poderán ter condicións de cambio máis restritivas ou excluíntes e cunha porcentaxe de gastos de cambio máis elevada, que se comunicará mediante a súa correspondente tarifa Especial.

Cambio de titularidade do billete personalizado

O billete personalizado, para calquera tarifa aplicada, permite modificar unha soa vez de xeito gratuíto, os datos do viaxeiro, sempre que o cambio de titularidade sexa a primeira operación de cambio realizada e non exista unha anterior. Este cambio de titularidade amortizará unha das tres operacións de permuta admitidas como máximo.

 

AVE, Alvia, Euromed e Intercity

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de cambio cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise o complemento de mellora das condicións de cambio, agás para aquelas tarifas que se indique expresamente.

Non se admiten os cambios á opción de prezo Básico.

Para os billetes de tren Ave e Larga Distancia, a emisión do novo billete non xera gastos de xestión, só hai que aboar os gastos de cambio correspondentes.

Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.

Nos cambios a un billete que se está ofertando a máis importe, o valor facial do billete resultante será o correspondente ao importe real do novo billete.

Nos cambios de billetes AVE, Alvia, Euromed e Intercity a billetes de trens Avant e Media Distancia Convencional, o novo billete terá o valor facial correspondente ao novo tren e liquidaranse as posibles diferenzas que se van cobrar ou devolver. Nos cambios a trens AVLO, o novo billete manterá o valor facial do billete orixinal.

Complementos de mellora de condicións de cambio

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir un destes complementos, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de realizar un cambio no seu billete de tren e data coas condicións de cambio marcadas polo tipo do complemento. 

Os complementos de mellora de condicións de cambio herdáronse no novo billete que nace na operación de cambio. Non se devolve o importe do complemento do billete orixinal, queda consumido e no billete novo achégase o complemento herdado sen custo.

Os complementos de mellora de cambio non admiten o cambio de titularidade dos billetes.

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Cambios gratuitos ilimitados»

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio, só hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior.
 • Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non admite o cambio a Básico.

Complemento «Cambios Puente AVE»

 • Cando se producen no mesmo día da viaxe ata 30 minutos antes saída do novo.
 • Sempre sen gastos de cambio e sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos).
 • O valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • Un billete Elige admite cambio a Elige.
 • Un billete Elige Confort admite cambio a Elige e Elige Confort.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

Complemento «Pack Superflex» (cambios gratuítos ilimitados + cambios última hora)

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio.
 • Cambios para un tren do mesmo día da viaxe, ata 30 minutos antes saída do novo, sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos). Neste caso, o valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Cambios para un tren de distinto día da viaxe ou con menos de 30 minutos antes da saída do novo tren, hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior. Neste caso, nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non se admite o cambio a Básico.

Cambio de titularidade do billete nominativo

Admítese o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelido, etc.) por unha soa vez cun custo variable en función da opción de prezo elixida, a través do fluxo de operación de cambio de titularidade específico. O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

O fluxo de operación de cambio que permite o cambio de tren e data non admite o cambio de titularidade dos billetes.

Anulacións  

 

Con carácter xeral, calquera billete poderá ser anulado dentro do seu período de validez consonte as disposicións e prazos establecidos para cada canle de venda, incluídos no anexo desta norma, a non ser que exista algunha limitación polas condicións da opción de prezo ou da tarifa Especial á que está suxeito o título de transporte.

Nas anulacións sen gastos por erro do expendedor ou durante o tempo de cortesía establecidos para determinadas canles de venda, devolverase o 100 % do importe do billete (TOTAL), incluídos os gastos de xestión cando existan. Este tempo de cortesía para as compras en Renfe.com é de 2 horas desde o momento da compra.

Os billetes de servizos Media Distancia (largo Ibérico), Cercanías e Rodalies emitidos por un sistema non centralizado de asentos só poderán ser anulados por erro antes de transcorridas dúas horas desde a súa adquisición.

Con carácter xeral, un título multiviaxe (Bonos, etc.) só poderá anularse antes do inicio do seu período de utilización e sempre que non se realizase ningunha operación sobre el. As anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse con tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado. As condicións particulares de cada título comunicaranse na súa correspondente tarifa Especial.

Agás disposición en contra, o reintegro do importe do billete afectado pola anulación efectuarase mediante o mesmo medio de pagamento previamente utilizado.

 

Avant, media distancia convencional (largo ibérico), Cercanías e Rodalies

Como condición xeral, permítese a anulación de billetes, cunha dedución do 15 % do prezo do billete anulado. Sobre os gastos de xestión que puidese ter o billete non se producirá ningún reintegro. Algunhas tarifas comerciais poderán ter condicións de anulación máis restritivas e cunha maior porcentaxe de gastos de anulación.

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora das condicións de anulación, agás para aquelas tarifas que se indique expresamente.

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondente á opción de prezo ou complemento adquirido.

Complementos de mellora de condicións de anulación

Estes complementos están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente. 

Ao adquirir este complemento, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de anular o billete coas condicións de anulación marcadas polo tipo do complemento.

A anulación dun billete implica a anulación de todos os complementos asociados a el, incluso os que se adquirisen con posterioridade ao billete.

En canto ao importe dos complementos de mellora de condicións de anulación, non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.

Non se admite a anulación independente de complementos.

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Reembolso total» e Complemento «Pack Superflex»

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días naturais e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % unha vez deducido o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación.

BonoAVE  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para 10 viaxes entre dous destinos concretos, utilizable como viaxe simple ou de ida e volta. O BonoAVE ofrece un desconto no prezo de referencia (100 %) que permite viaxar sempre ao mesmo prezo.

Poderanse realizar as viaxes en todos os servizos AVE, AVE Internacional (só para percorridos dentro de España), así como nos servizos Alvia, Euromed e Intercity realizados por liñas de Alta Velocidad que sexan coincidentes con traxectos de trens AVE.

Sobre o prezo do BonoAVE non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Permite selección de asento sen custo.

As modalidades de BonoAVE son as seguintes:

 • BonoAVE Confort: O titular do BonoAVE Confort pode formalizar o seu billete no seu tipo de asento Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación. 
 • BonoAVE Estándar: O titular do BonoAVE Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; neste último caso previo abono da diferenza de prezo respecto do prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos BonoAVE, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da viaxe

A formalización do bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e na app de Renfe.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións de abonos permiten a adquisición dos complementos de mascotas e de bicicletas.

O prezo que hai que aboar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe. 

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. 

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, aboando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/10 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O cliente deberá acudir ao despacho de billetes, onde despois de acreditar a súa identidade, se procederá a reemitir o BonoAVE ou BonoAVE Flexible, actualizándoo co consumo realizado.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes bonos poden ser susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o BonoAVE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

BonoAVE Flexible  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para 10 viaxes, que permite combinar distintas orixes e destinos. Ten un prezo único segundo a súa modalidade.

Poderanse realizar as viaxes en todos os servizos AVE, AVE Internacional (só para percorridos dentro de España), así como nos servizos Alvia, Euromed e Intercity realizados por liñas de Alta Velocidad que sexan coincidentes con traxectos de trens AVE.

Sobre o prezo do BonoAVE Flexible non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Permite selección de asento sen custo.

As modalidades de BonoAVE Flexible son as seguintes:

 • BonoAVE Flexible Confort: O titular do BonoAVE Flexible Confort pode formalizar o seu billete no seu tipo de asento Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación. 
 • BonoAVE Flexible Estándar: O titular do BonoAVE Flexible Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; neste último caso previo abono da diferenza de prezo respecto do prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos BonoAVE Flexible, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da viaxe

A formalización do bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e na app de Renfe.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións de abonos permiten a adquisición dos complementos de mascotas e de bicicletas.

O prezo que hai que aboar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe. 

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. 

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, aboando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/10 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O cliente deberá acudir ao despacho de billetes, onde despois de acreditar a súa identidade, se procederá a reemitir o BonoAVE ou BonoAVE Flexible, actualizándoo co consumo realizado.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes bonos poden ser susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o BonoAVE Flexible xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Bono colaborativo  

 

Bono pluripersoal, nominativo e intransferible, válido para 8 viaxes entre dous destinos concretos, utilizable como viaxe simple ou ida e regreso, que admite un máximo de 4 titulares. O Bono colaborativo ofrece un desconto no prezo de referencia (100 %) que permite viaxar sempre ao mesmo prezo.

As viaxes poderanse realizar en todos os servizos AVE, AVE Internacional (só para percorridos dentro de España), Alvia, Euromed e Intercity.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

As modalidades de Bono colaborativo son as seguintes:

 • Bono colaborativo Confort: O titular do Bono colaborativo Confort pode formalizar o seu billete nos asentos Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación.
 • Bono colaborativo Estándar: O titular do Bono colaborativo Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; no caso do Confort, previo abono da diferenza de prezo respecto ao prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos Bonos colaborativos, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da reserva

A formalización da reserva do billete é obrigatoria para cada viaxe.

No mesmo tren pódense realizar ata 4 formalizacións, correspondentes aos 4 titulares do bono. Cada formalización deberá incluír o nome do titular que realiza a viaxe.

Canles de venda da formalización da reserva

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e na app de Renfe.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións de abonos permiten a adquisición dos complementos de mascotas e de bicicletas. O prezo que hai que aboar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe.

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes.

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, aboando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/8 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O Bono colaborativo non admite reemisión.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con este bono non son susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Bono Colaborativo xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Renfe Spain Pass  

 

Condicións de validez e caducidade do Pase Renfe Spain Pass

Período de validez: 6 meses.

Período de viaxe: 1 mes a partir da primeira formalización

Indicado para lecer de residentes no estranxeiro

Formalizacións

 • Tipo de asento Estándar: sempre se formalizará con respecto á opción de prezo Elige.
 • Tipo de asento Confort, formalizarase con respecto á opción de prezo Elige Confort.

Canles de xestión

 • Despacho de billetes
 • Teléfono
 • Web
 • Axencia 

Cambio de prezo do pase

Se durante o período de validez do Pase se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Recuperación do pase

En caso de perda, roubo ou deterioración do pase, o cliente deberá acudir ao despacho de billetes ou a www.renfe.com para que se realice a súa reemisión (actualizada co consumo realizado).

Características do pase

 • Renfe Spain Pass é persoal e intransferible. É necesario acreditar a identidade cun pasaporte. É xusto válido para persoas con residencia fóra de España.
 • Renfe Spain Pass permíteche viaxar en trens autorizados (excluíndo prazas deitadas), en función do número de viaxes escollidas.
 • Renfe Spain Pass é válido durante os 6 meses seguintes á data de compra e pode utilizarse durante 1 mes posterior á primeira formalización.
 • É preciso mercar unha reserva gratuíta para viaxar. Para acceder ao tren debes levar obrigatoriamente o billete xunto co Renfe Spain Pass.
 • Aplicaranse gastos de anulación a partir das 24 horas seguintes á túa compra. Non admite reembolso tras realizar a primeira viaxe.
 • En caso de perda, deterioración ou roubo do seu Renfe Spain Pass, podes volver imprimir un duplicado..

 

Prezos

Tipo de asento Estándar

Adultos:

 • 4 viaxes: 195€
 • 6 viaxes: 275€
 • 8 viaxes: 300€
 • 10 viaxes: 410€

Nenos:

 • 4 viaxes: 145€
 • 6 viaxes: 200€
 • 8 viaxes: 255€
 • 10 viaxes: 305€

 

Tipo de asento Confort

Adultos:

 • 4 viaxes: 270€
 • 6 viaxes: 380€
 • 8 viaxes: 480€
 • 10 viaxes: 560€

Nenos:

 • 4 viaxes: 200€
 • 6 viaxes: 280€
 • 8 viaxes: 350€
 • 10 viaxes: 410€

Lembra...

Nenos (entre 4 e 13 anos feitos; os nenos menores de 4 anos viaxan gratis se non ocupan praza).

 

Cambios e anulacións

Anulacións do pase

 • O pase pódese anular durante as 24 horas seguintes á compra sen cargo adicional, obtendo un reembolso do 100 %.
 • A partir das 24 horas, aplicarase un cargo do 15 % en concepto de gastos de anulación antes da primeira utilización.
 • Non é posible obter ningún reembolso despois de realizar a primeira viaxe.
 • Se se realiza a viaxe nunha clase inferior á especificada no pase, non terá dereito a ningunha compensación.

Anulación de billetes

 • Os billetes poden anularse sen cargo mediante solicitude en renfe.com, axencias de viaxe e estacións autorizadas.
 • Pódese anular un billete ata 15 minutos antes da saída do tren da estación de orixe.
 • Unha vez anulado, restitúese o saldo anterior do pase.

Substitución dun pase

En caso de deterioración, perda ou roubo, pódese solicitar un duplicado sen cargo nos despachos de billetes das estacións autorizadas. Non é posible cambiar un pase por outro de diferente tipo/clase. Non é posible cambiar un pase por outro con diferente período/validez.

Compromiso

Os portadores do pase teñen dereito a solicitar compensacións se existe atraso na hora de chegada prevista, falta de calidade ou calquera outra causa imputable a Renfe nas mesmas condicións que o resto das tarifas, dependendo do tipo de produto e tren.

Galicia Rail Pass  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible para viaxes ilimitadas, en clase turista, durante 3 días.

Permite viaxar por Galicia utilizando os servizos de Larga Distancia, Avant, media distancia convencional e Feve (agás trens turísticos) dentro do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A formalización do Bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día. Pódese realizar nos puntos de venda (despachos de billetes) das estacións.

A formalización para trens que circulan por vías largo métrico só se poderá realizar nos despachos de billetes das estacións do propio servizo. Se non fose posible obter a formalización por este medio, deberá solicitárselle a bordo do tren ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta.

 

Período de validez

7 días, desde a data da compra do Bono.

Período de utilización

3 días consecutivos a contar desde o momento da primeira formalización. Pódese utilizar durante as fins de semana (venres a domingo), pontes e festivos. Durante a tempada de verán, no período comprendido entre o 1 de xuño ao 30 de setembro (ambos inclusive), será válido para todos os días da semana.

 

Requisitos para a adquisición do bono Galicia Rail Pass

 • Presentar un billete de Larga Distancia xa utilizado, cun importe igual ou superior a 20 €, cuxo destino sexa Galicia. A data da viaxe debe estar comprendida dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono. Só se permite a compra dun Galicia Rail Pass por cada billete de Larga Distancia.
 • Presentar a "Compostela" expedida pola Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela, así como o DNI ou pasaporte do beneficiario, que deberá coincidir co nome inscrito no devandito documento. A "Compostela" debe estar datada dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono.
 • Dispor dun billete para algún dos trens turísticos que se indican a continuación, sempre que a data da viaxe fose dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono:
  • Ruta dos faros.
  • Ruta dos pazos e xardíns históricos
  • Ruta do viño da Ribeira Sacra do Sil
  • Ruta do viño da Ribeira Sacra do Miño
  • Ruta do viño de Valdeorras e Ribeira Sacra
  • Ruta do viño Ribeiro-Rías Baixas
  • Ruta da Lamprea
  • Ruta do viño das Rías Baixas
  • Ruta do viño de Monterrei
  • Ruta dos mosteiros
  • Ruta dos queixos de Galicia
  • Ruta das Mariñas
  • Ruta da Camelia en flor
  • Ruta MEGA-A Coruña de 1906

 

COMPRAS, CAMBIOS E ANULACIÓNS

 

COMPRA

Estes bonos pódense adquirir nos puntos de venda (despachos de billetes) das estacións (agás nas de Feve).

Desconto

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

 

CAMBIOS E ANULACIÓNS DO ABONO

O bono Galicia Rail Pass non admite cambios.
Só se poderá anular sempre que non se realizase ningunha operación sobre el. Non leva ningún custo de anulación.
A anulación do bono poderase realizar nos despachos de billetes (agás nos de Feve).

CAMBIOS E ANULACIÓNS DAS FORMALIZACIÓNS

O cambio ou anulación dunha formalización, realizada dentro dos límites horarios establecidos para a canle de venda, non suporá ningún custo asociado para o cliente. Para o resto de condicións, é de aplicación o incluído en "Cambios e anulacións".

 

ROTURA, ROUBO OU EXTRAVÍO DO BONO

O cliente deberá acudir aos despachos de billetes (agás os de Feve), onde ao acreditar a súa identidade, se procederá a anular o bono anterior e se volverá a emitir un novo utilizable durante o período do que dispuxese o anterior.

 

CONTROL DE ACCESO E EN RUTA

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono, e conservalos ambos os dous ata o final da viaxe.

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, no control de acceso ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase como un viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

 

PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO

Poderase realizar a ampliación do percorrido. O novo billete só poderá establecerse para un destino que se atope dentro do ámbito de aplicación desta norma.

 

Tarjeta Plus  

Abono unipersonal, nominativo e intransferible.

O viaxeiro ten a posibilidade de contratar un número de viaxes entre 30 e 50, de ida ou volta, indistintamente, entre as dúas estacións do traxecto aboado.

Válido en todos os servizos Avant nos traxectos e trens autorizados, competencia da Administración Xeral do Estado, incluídos os servizos «sinerxiados» e «compartidos».

Tamén é de aplicación en servizos de Media Distancia Convencional que coincidan con relacións Avant.

Non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Período de validez e utilización

Validez: será válido durante un período de 90 días a partir da data da compra, para todos os días da semana e todas as viaxes que se deberán realizar dentro do devandito período.

Se durante este tempo se modificasen os prezos do Abono Tarjeta Plus, as viaxes deste non utilizadas serán válidas ata a caducidade do abono.

Utilización: o período de utilización do Abono Tarjeta Plus caduca aos 60 días, contados desde a data da primeira viaxe formalizada pendente de realizar ou realizada, incluída esa mesma. Toda as viaxes deberán realizarse dentro do devandito período.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Canles de venda do abono

Despachos das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica.

Anulación do abono

Durante o seu período de validez, o Abono Tarjeta Plus poderá ser anulado sen gastos, sempre que non se fixese ningunha operación con el.

No caso de facer algunha operación con el, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo do devandito abono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación do abono adquirido a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Os abonos adquiridos en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Non se admite o cambio do abono.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica, app de Renfe e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

 

O cliente deberá presentar o abono Tarxeta Plus xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Tarjeta Plus 10 e Tarjeta Plus 10 Estudiante

Tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, entre as dúas estacións do traxecto abonado.

Válida en servizos Avant nos traxectos, trens e servizos autorizados, competencia da Administración Xeral do Estado, incluídos os servizos «sinerxiados» ou «compartidos».

Tamén é de aplicación en servizos Media Distancia Convencional que coincidan con relacións Avant.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

Modalidades

 • Tarjeta Plus 10. Busca atender a demanda crecente de clientes que elixen como transporte o ferrocarril para desprazarse de forma habitual. Poderá ser adquirida por calquera persoa.
 • Tarjeta Plus 10 Estudiante. Busca, ao igual que no caso anterior, atender a demanda crecente dos estudantes que se desprazan de forma habitual ao seu centro de estudos. Poderá ser adquirida por todos aqueles clientes que dispoñan de carné de estudante dun centro oficial.

Período de validez e utilización da Tarjeta Plus 10 e Tarjeta Plus 10 Estudiante

Validez: Durante un período de 30 días a partir da data da compra, para calquera día da semana e todas as viaxes que se deberán realizar dentro do devandito operado. Se durante este tempo se modificasen os prezos da tarxeta, os traxectos desta non utilizados serán válidos ata a súa caducidade.

Utilización: O período de utilización para a Tarjeta Plus 10 e para a Tarjeta Plus 10 Estudiante caduca aos 20 días. Nos dous casos, o período de utilización contarase desde a data da primeira viaxe formalizada pendente de realizar ou realizado, incluído este. Toda as viaxes deberán realizarse dentro do devandito período. Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Canles de venda da tarxeta

 • Tarjeta Plus 10: Despachos das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica.
 • Tarjeta Plus 10 Estudiante: Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais. Para a compra da Tarjeta Plus 10 Estudiante é preceptiva a presentación do correspondente carné de estudante vixente.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado sempre que non se realizase ningunha operación sobre ela.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

A anulación da tarxeta adquirida a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Non se admite o cambio.

 

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica, app de Renfe e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulacións

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

 

O cliente deberá presentar a Tarjeta Plus 10 ou Plus 10 Estudiante xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Tarxeta Plus 10 - 45  

Tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, entre as dúas estacións do traxecto abonado.

Válida en servizos Avant nos traxectos, trens e servizos autorizados, competencia da Administración Xeral do Estado, incluídos os servizos «sinerxiados» ou «compartidos».

Tamén é de aplicación en servizos Media Distancia Convencional que coincidan con relacións Avant.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

Período de validez e utilización

O seu período de uso e validez é de 45 días desde a data da compra da tarxeta, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade. Se durante o período de validez se modificasen os prezos da Tarjeta 10 Plus 10-45, as viaxes desta, non realizadas, serán válidas ata a caducidade da tarxeta.

A Tarjeta Plus 10-45 só pode ser utilizada polo viaxeiro titular da mesma.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Canles de venda da tarxeta

Renfe.com, despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado, sempre que non se realizase ningunha operación sobre a mesma.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

Nos despachos de billetes das estacións poderase realizar a anulación da tarxeta adquirida por calquera canle.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só por esta canle.

Non admite cambios.

 

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse en renfe.com, nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica, app de Renfe e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se realice a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e app de Renfe: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

 

O cliente deberá presentar a tarxeta Plus 10-45 xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Bono 10 Regional  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O seu período de uso e validez é de 45 días. Será válido desde a data de compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade.

Só pode empregalo un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válido para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda do bono

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.
Sobre o prezo de venda non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode cancelar se non se fixeron operacións con el.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con bono.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con el ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo o bono con dez viaxes.

En ningún caso se poderá cancelar un bono con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cun Bono 10 Regional, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran no bono.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo do bono

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta 10 Sencilla  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O período de utilización e validez será de 45 días. Será válida desde a data da súa compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade. Se durante o período de validez se modificasen os prezos da Tarjeta 10 Sencilla, as viaxes desta, non realizadas, serán válidas ata a caducidade da tarxeta.

A Tarjeta 10 Sencilla só pode ser utilizada por un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode anular, se non se fixeron operacións con ela.

Non obstante, a Tarjeta 10 Sencilla pode anularse:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con ela.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo a tarxeta con dez viaxes.

En ningún caso se poderá anular unha tarxeta con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta 10 Sencilla, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren coa súa tarxeta debidamente formalizada e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta 10 Libre  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O seu período de uso e validez é de 45 días. Será válida desde a data da súa compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade. Se durante o período de validez se modificasen os prezos da Tarjeta 10 Libre, as viaxes desta, non realizadas, serán válidas ata a caducidade da tarxeta.

Só pode empregala un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda da tarxeta

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode anular, se non se fixeron operacións con ela.

Non obstante, a Tarjeta 10 Libre pódese anular nos seguintes casos:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con ela.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo a tarxeta con dez viaxes.

En ningún caso se poderá anular unha tarxeta con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta 10 Libre, cómpre proceder na estación de subida a formalizar o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren coa súa tarxeta debidamente formalizada e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Abono Mensual Rexional  

 

É un abono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado.

Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O período de uso e validez é dun mes natural. Será válido todos os días do mes natural aboado.

Só o pode utilizar o titular do abono para un mesmo tren e día. Será válido para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Sobre o prezo do abono non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Venda do abono

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas. Os abonos pódense mercar dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

O Abono Mensual Regional só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con el.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación co abono.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con el ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando o abono libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cun Abono Mensual Regional, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran no abono.
A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo do abono

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu abono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta Mensual 40 Sencilla  

 

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

Será válida todos os días do mes natural aboado. Poderase adquirir dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

Se durante o período de compra se modificasen os prezos da Tarjeta Mensual 40 Sencilla, as tarxetas compradas serán válidas ata a finalización do mes de validez.

Só pode ser utilizada polo titular da tarxeta para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

A Tarjeta Mensual 40 Sencilla só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con ela.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación coa tarxeta.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando a tarxeta libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta Mensual 40 Sencilla, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.
 

Tarjeta Mensual 40 Libre  

 

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto aboado.

Será válida todos os días do mes natural aboado. Poderase adquirir dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

Se durante o período de compra se modificasen os prezos da Tarjeta Mensual 40 Libre, as tarxetas adquiridas serán válidas ata a finalización do mes de validez.

Só pode ser utilizada polo titular da tarxeta para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

A Tarjeta Mensual 40 Libre só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con ela.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación coa tarxeta.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando a tarxeta libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta Mensual 40 Libre, cómpre proceder na estación de subida a formalizar o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na app de Renfe.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe aboado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.
 

+Renfe Córdoba  

 

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono mensual rexional.
 • Abono estudantes mensual e semestral.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros títulos de transporte como o billete sinxelo, ida e volta ou bonotren.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregalo nas estacións de Córdoba ou Campus de Rabanales, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto se tivese dereito.

Solicítaa nesta ligazón

 

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: sinxelo, ida e volta e bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren previo pago de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga na tarxeta non personalizada
Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete sinxelo, ida e volta ou bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

 • Máis información: Estación de Córdoba - Tfno.: 957 769 215

 

Desconto para maiores de 60  

 

Tarjeta Dorada  

É unha tarxeta nominativa e intransferible, que poden adquirir os maiores de 60 anos, que dá dereito a obter descontos consonte as condicións establecidas.

A Tarjeta Dorada sempre debe ir acompañada do correspondente título de transporte.

É válida para todos os días da semana durante o seu período de validez a partir da data de emisión.

A quen está dirixida e documentación que se debe presentar

 • Maiores de 60 anos. Deben presentar:
  •     DNI, NIE ou pasaporte

Ámbito de aplicación

En todos os servizos AVE, AVE Internacional, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (largo métrico ou ibérico) e Cercanías (largo métrico ou ibérico).

Descontos

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, os descontos aplicaranse sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Para o resto dos servizos, sobre o prezo da tarifa Xeral/Base.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity

Para calquera día da semana, aplicarase o 25 % de desconto sobre o prezo vixente no momento da compra para a opción de billete elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Avant

 • De luns a venres: 25 % de desconto.
 • Sábados e domingos: 40 % de desconto.

Media Distancia Convencional (largo ibérico)

 • 40 % de desconto todos os días

Cercanías (largo Ibérico)

 • 40 % de desconto todos os días

Media Distancia e Cercanías (largo métrico) e os núcleos integrados de Asturias, Cantabria e Bilbao

 • 50 % de desconto.

 

Canles de venda

A Tarjeta Dorada poderase emitir nos despachos de billetes das estacións e nas axencias de viaxes presenciais. Tamén poderá ser emitida a través dalgunhas entidades financeiras, agás a modalidade «con acompañante». 

A través da web www.renfe.com pódese renovar calquera Tarjeta Dorada, agás as emitidas por entidades bancarias, sempre que fose renovada ou comprada por última vez en 2013 ou en data posterior e a partir dos 90 días anteriores á súa data de caducidade.

Os medios de pagamento admitidos para a renovación web son tarxeta de crédito ou débito e Bizum.

A Tarjeta Dorada pódese cargar nas Tarxetas sen contacto «Renfe & Tú» e «+Renfe & Tú» personalizadas.

Os billetes asociados a este desconto pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, axencias virtuais, venda telefónica, app de Renfe e máquinas autovenda.

Prezo (compra e renovación)

Os prezos por compra ou renovación da tarxeta, en función do seu período de validez, son os seguintes: 

 • 1 ano: 6 euros
 • 2 anos: 12 euros
 • 3 anos: 15 euros (aforro do 16 %)

 

Anulación da Tarjeta Dorada

En www.renfe.com é posible a anulación sen gastos das tarxetas que non fosen utilizadas dentro dos 15 días seguintes á data da súa renovación a través da web. 

Nos despachos das estacións e en axencias de viaxes presenciais, a Tarjeta Dorada sen utilizar pode ser anulada sen gastos durante o mesmo día da súa compra ou renovación.

Cambio dos billetes

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de cambio cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora de condicións de cambio. Os gastos de cambio serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante complemento. Para este desconto non se acepta a opción de "cambio de titularidade" dos billetes. 

Para Avant e Media Distancia Convencional admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez. Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete. 

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %. 

Coa Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante», o cambio do billete do titular implica o cambio do billete do acompañante.

Anulación dos billetes

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora de condicións de anulación. Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante un complemento. 

Para o resto dos servizos, admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete

Coa Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante», a anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, podendo este ser anulado de forma independente.

Perda do tren

En caso de perda de trens AVE, Alvia, Euromed ou Intercity, por causas non imputables a Renfe. 

Para os billetes que teñan unha opción de prezo que o permita, deberá aboarse un novo billete co importe establecido en función da opción de prezo do billete orixinal. Tamén se aboará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

Deterioración, roubo ou extravío da tarxeta Dorada 

Facilitarase duplicado sempre que se emitise ou rexistrase no sistema de venda con reserva, agás a cargada na TSC «Renfe & Tú» personalizada; nese caso deberá adquirirse outra TSC e incorporar sen custo a Tarjeta Dorada co seu propio prazo de validez. 

Control de acceso e en ruta

O cliente deberá presentar o billete no control de acceso ou en ruta xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, incluída a Tarjeta Dorada, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Se o cliente non presenta calquera dos documentos requiridos no control de acceso, ofreceráselle se se conta con medios para iso, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso, no tren ou nos despachos de billetes da estación. Para esta regularización, procederase a calcular e cobrar o importe do desconto aplicado. 

En ruta, se o cliente non presenta algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar, polo que deberá aboar en concepto de penalización o dobre do prezo de referencia (100 %) da opción de prezo BÁSICO, se viaxa en tipo de asento ESTÁNDAR, e da opción de prezo ELIGE CONFORT, en caso de que viaxe en tipo de asento CONFORT. Non obstante e con criterios de atención comercial, tamén se poderá efectuar unha regularización mediante o cobramento do desconto aplicado nos casos particulares nos que o persoal de intervención en ruta aprecie boa fe por parte do viaxeiro. Para os servizos AVANT, Media Distancia Convencional (largo ibérico e métrico e Cercanías (largo ibérico e métrico e Cercanías), no caso de que algún viaxeiro acceda ao tren desprovisto dun título de transporte válido, o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta, deberá aplicar o disposto a viaxeiros sen título de transporte válido. 

Prolongación do percorrido 

A ampliación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando o novo traxecto nas mesmas condicións establecidas nesta oferta comercial. 

Mellora do tipo de asento ou de opción de prezo 

Poderase realizar a mellora, logo de comunicarlla ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas. 

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, o importe que hai que aboar é a diferenza do prezo dinámico da opción de prezo nova, co desconto da Tarjeta Dorada e o prezo pagado no billete orixinal.

 

Desconto para persoas con discapacidade  

 

Tarjeta Dorada  

É unha tarxeta nominativa e intransferible que poden adquirir pensionistas e persoas con discapacidades importantes, que dá dereito a obter descontos segundo as condicións establecidas.

A Tarjeta Dorada sempre debe ir acompañada do correspondente título de transporte.

É válida para todos os días da semana durante o seu período de validez a partir da data de emisión.

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poderán ir acompañadas doutra que terá as mesmas condicións económicas e de viaxe que o titular da tarxeta, adquirindo a Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante».

A quen está dirixida e documentación que se debe presentar

 • Pensionistas maiores de 18 anos que estean en situación de incapacidade física ou psíquica: Permanente Total, Absoluta ou Gran Invalidez. Deben presentar:
  • Documento acreditativo da condición de pensionista nunha das devanditas situacións.
 • Pensionistas maiores de 18 anos das clases pasivas civís e retirados militares que estean en situación de incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Deben presentar:
  • Documento acreditativo da condición de pensionista nunha das devanditas situacións.
 • Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %. Deben presentar:
  • Certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo que expida o organismo autonómico ou estatal español que o lexitime.

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poderán ir acompañadas doutra que terá as mesmas condicións económicas e de viaxe que o titular da tarxeta, adquirindo a Tarjeta Dorada de modalidade "con acompañante".

Ámbito de aplicación

En todos os servizos AVE, AVE Internacional, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (largo métrico ou ibérico) e Cercanías (largo métrico ou ibérico).

Descontos

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, os descontos aplicaranse sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Para o resto dos servizos, sobre o prezo da tarifa Xeral/Base.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity

Para calquera día da semana, aplicarase o 25 % de desconto sobre o prezo vixente no momento da compra para a opción de billete elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Avant

 • De luns a venres: 25 % de desconto.
 • Sábados e domingos: 40 % de desconto.

Media Distancia Convencional (largo ibérico)

 • 40 % de desconto todos os días

Cercanías (largo Ibérico)

 • 40 % de desconto todos os días

Media Distancia e Cercanías (largo métrico) e os núcleos integrados de Asturias, Cantabria e Bilbao

 • 50 % de desconto.

 

Canles de venda

A Tarjeta Dorada poderase emitir nos despachos de billetes das estacións e nas axencias de viaxes presenciais. Tamén poderá ser emitida a través dalgunhas entidades financeiras, agás a modalidade «con acompañante».

A través da web www.renfe.com pódese renovar calquera Tarjeta Dorada, agás as emitidas por entidades bancarias, sempre que fose renovada ou comprada por última vez en 2013 ou en data posterior e a partir dos 90 días anteriores á súa data de caducidade.

Os medios de pagamento admitidos para a renovación web son tarxeta de crédito ou débito e Bizum.

A Tarjeta Dorada pódese cargar nas Tarxetas sen contacto «Renfe & Tú» e «+Renfe & Tú» personalizadas.

Os billetes asociados a este desconto pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, axencias virtuais, venda telefónica, app de Renfe e máquinas autovenda.

Prezo (compra e renovación)

Os prezos por compra ou renovación da tarxeta, en función do seu período de validez, son os seguintes:

 • 1 ano: 6 euros
 • 2 anos: 12 euros
 • 3 anos: 15 euros (aforro do 16 %)

 

Anulación da Tarjeta Dorada

En www.renfe.com é posible a anulación sen gastos das tarxetas que non fosen utilizadas dentro dos 15 días seguintes á data da súa renovación a través da web. 

Nos despachos das estacións e en axencias de viaxes presenciais, a Tarjeta Dorada sen utilizar pode ser anulada sen gastos durante o mesmo día da súa compra ou renovación.

Cambio dos billetes

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de cambio cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora de condicións de cambio. Os gastos de cambio serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante complemento. Para este desconto non se acepta a opción de "cambio de titularidade" dos billetes. 

Para Avant e Media Distancia Convencional admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez. Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete. 

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %. 

Coa Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante», o cambio do billete do titular implica o cambio do billete do acompañante.

Anulación dos billetes

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora de condicións de anulación. Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante un complemento. 

Para o resto dos servizos, admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete

Coa Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante», a anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, podendo este ser anulado de forma independente.

Perda do tren

En caso de perda de trens AVE, Alvia, Euromed ou Intercity, por causas non imputables a Renfe. 

Para os billetes que teñan unha opción de prezo que o permita, deberá aboarse un novo billete co importe establecido en función da opción de prezo do billete orixinal. Tamén se aboará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

Deterioración, roubo ou extravío da tarxeta Dorada 

Facilitarase duplicado sempre que se emitise ou rexistrase no sistema de venda con reserva, agás a cargada na TSC «Renfe & Tú» personalizada; nese caso deberá adquirirse outra TSC e incorporar sen custo a Tarjeta Dorada co seu propio prazo de validez. 

Control de acceso e en ruta

O cliente deberá presentar o billete no control de acceso ou en ruta xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, incluída a Tarjeta Dorada, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Se o cliente non presenta calquera dos documentos requiridos no control de acceso, ofreceráselle se se conta con medios para iso, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso, no tren ou nos despachos de billetes da estación. Para esta regularización, procederase a calcular e cobrar o importe do desconto aplicado. 

En ruta, se o cliente non presenta algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar, polo que deberá aboar en concepto de penalización o dobre do prezo de referencia (100 %) da opción de prezo BÁSICO, se viaxa en tipo de asento ESTÁNDAR, e da opción de prezo ELIGE CONFORT, en caso de que viaxe en tipo de asento CONFORT. Non obstante e con criterios de atención comercial, tamén se poderá efectuar unha regularización mediante o cobramento do desconto aplicado nos casos particulares nos que o persoal de intervención en ruta aprecie boa fe por parte do viaxeiro. Para os servizos AVANT, Media Distancia Convencional (largo ibérico e métrico e Cercanías (largo ibérico e métrico e Cercanías), no caso de que algún viaxeiro acceda ao tren desprovisto dun título de transporte válido, o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta, deberá aplicar o disposto a viaxeiros sen título de transporte válido. 

Prolongación do percorrido 

A ampliación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando o novo traxecto nas mesmas condicións establecidas nesta oferta comercial. 

Mellora do tipo de asento ou de opción de prezo 

Poderase realizar a mellora, logo de comunicarlla ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas. 

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, o importe que hai que aboar é a diferenza do prezo dinámico da opción de prezo nova, co desconto da Tarjeta Dorada e o prezo pagado no billete orixinal.

 

Desconto para mozos  

 

Más Renfe Joven  

É unipersoal, nominativa e intransferible. Ofrécelles aos seus titulares un desconto en función do servizo elixido para viaxar.

Pódea adquirir a mocidade que teña entre os 14 e os 25 anos no momento da súa compra ou renovación e poden gozar durante un ano das súas vantaxes, aínda que se fagan 26 anos durante o período de validez.

Más Renfe Joven non é por si mesma un título de transporte válido para viaxar.

Pódese utilizar en todos os servizos nacionais de Renfe Viajeros agás: media distancia convencional (largo métrico), Cercanías (largo métrico), AVLO e trens turísticos.

O seu prezo é de 50 € (IVE incluído).

A validez é dun ano, que se contará desde a data da compra e que pode ser renovada por anos completos. Os billetes adquiridos cos descontos que a continuación se relacionan deberán ter unha data de viaxe comprendida dentro do período de validez de Más Renfe.

(Ave, Alvia, Euromed e Intercity):

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

O desconto será, para calquera período de anticipación da compra, dun 30 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra da opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Avant, media distancia convencional (largo ibérico) e Cercanías/Rodalies:

 • Desconto do 25 % sobre a tarifa Xeral ou Base.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e naqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda de Más Renfe

Cómprase a través de www.renfe.com e, ao abonar o importe correspondente, recíbese un «número de cliente» que serve para se identificar e para acceder ás súas prestacións. Pode ser anulada sen gastos ata dúas horas despois da súa adquisición, sempre e cando non se utilizase.

Canles de venda dos billetes

Os billetes deben adquirirse facilitando o «número de cliente» en: wwww.renfe.com, na app de Renfe, nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Media Distancia.

 

Cambios

Permítese o cambio de billete, dentro do seu período de validez e nos prazos establecidos para cada canle de venda.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Só se poden modificar cando a opción de prezo adquirida inclúa ese atributo ou se se adquiriu o complemento "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM". Os gastos de cambio serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante complemento. Para este desconto non se acepta a opción de "cambio de titularidade" dos billetes.

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 20 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade que se vaia reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

 

Anulacións

Anulación de Más Renfe:

 • Anulación sen viaxes ata os 14 días posteriores á súa compra:
  Durante os 14 días seguintes á compra de Más Renfe, sempre que non se realizase ningunha compra de billetes, a anulación de Más Renfe poderase realizar a través da aplicación de compra/renovación/anulación/reimpresión existente en www.renfe.com.
 • Anulación sen viaxes ata os 14 días posteriores á súa compra, con viaxes comprados:
  Sempre que haxa algún billete asociado a Más Renfe Joven (aínda que estea anulado previamente á anulación da tarxeta) no momento de confirmar a anulación desa tarxeta, sairá unha mensaxe onde se indicará o proceso que hai que realizar para a cancelación.

Anulación dos billetes:

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Os billetes para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído este atributo ou se adquirise o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM". Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante un complemento.

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

Admítense as anulacións dos billetes comprados ao abeiro de Más Renfe Joven, sempre que estean dentro do seu período de validez e se efectúe a operación dentro do prazo establecido para cada canle de venda cunha dedución do 30 % sobre o prezo do billete que se vai devolver, en concepto de gastos de anulación, para todos os servizos.

 

Perda do tren

Só se aplica aos servizos Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e só para os billetes que teñan unha opción de prezo que o permita, deberá aboarse un novo billete co importe establecido en función da opción de prezo do billete orixinal. Tamén se aboará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

 

Programa de fidelización

A adquisición de Más Renfe Joven suporá beneficiarse, desde o primeiro momento, das vantaxes que supón ser titular da tarxeta de fidelización de Renfe. O código de identificación para o citado programa é o mesmo ca o de Más Renfe Joven.

As viaxes realizadas ao abeiro desta oferta poderán ser susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Se o cliente xa é titular dunha tarxeta de fidelización de Renfe, asignaráselle a Más Renfe Joven o mesmo código de cliente e manterase o nivel da tarxeta.

O cliente que desexe obter os Renfecitos (Puntos Renfe) terá que realizar a súa asignación no momento da compra do billete.

Os titulares de Más Renfe Plata, Más Renfe Oro ou Más Renfe Platino, para gozar dos beneficios asociados ao programa de fidelización, deberán presentar a correspondente tarxeta, ademais do resto de documentos identificativos ou relacionados co título de transporte que sexan necesarios.

 

Prolongación do percorrido

A ampliación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no momento o novo traxecto nas mesmas condicións establecidas nesta oferta comercial.

 

Mellora do tipo de asento ou de opción de prezo

Poderá realizarse a mellora logo da comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas. Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, o importe que se aboará é a diferenza do prezo dinámico da opción de prezo nova, co desconto de Más Renfe Joven e o prezo pagado no billete orixinal.

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, incluído Más Renfe Joven en calquera dos seus soportes, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Desconto para mozos  

 

Carné Xove  

Oferta dirixida a clientes de entre 14 e 25 anos na data da viaxe.

Para obter o desconto, o mozo debe ser titular dun carné xove emitido por calquera das comunidades autónomas de España en formato papel ou soporte virtual, ou asociado a unha tarxeta bancaria emitida por entidades financeiras colaboradoras.

Igualmente, son válidos o European Youth Card emitido nos países asociados a EYCA (European Youth Card Association), o carné internacional de estudante ISIC (International Student Identity Card) e o carné xove internacional IYTC (International Youth Global Card), así como o carné internacional de viaxes para mozos GO 25 (IYTC) administrado pola International Student Travel Confederation (ISTC) e recoñecido pola UNESCO como documento para a mobilidade xuvenil.

Desconto

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Será un 5 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

Desconto do 20 % sobre prezo na tarifa Xeral/Base.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 91 232 03 20 e na app de Renfe.

Cambios

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

Anulacións

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

Admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete.

Perda do tren

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Do mesmo xeito, o documento que acredite a identidade do titular do carné.

Desconto para nenos  

 

Condicións de viaxe para menores

Son aplicables a todos os servizos de transporte en trens de Renfe Viajeros de ámbito nacional; no caso dos trens turísticos de Renfe Viajeros, de forma subsidiaria. Esta normativa comercial sobre viaxes de menores non será aplicable aos mencionados trens turísticos de Renfe Viajeros.

 

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

 

Con independencia da idade dos menores, todos deben dispoñer dun título de transporte válido para viaxar en servizos AVE, AVLO, Alvia, Euromed, Intercity e Avant.

Nestes servizos, así como nos Media Distancia Convencional sinerxiados nun tren de servizos comerciais, os menores de 14 anos deberán viaxar acompañados dunha persoa adulta, entendendo como tal unha persoa de 14 anos ou máis, e non se permitirá a venda dun título de transporte a un menor de 14 anos sen acompañar, independentemente de que se utilice unha tarifa de neno ou de adulto.

En determinados trens, Renfe ofrece un servizo para que os menores entre os 6 e os 13 anos poidan viaxar sós sen a compañía dun adulto e baixo a supervisión do persoal de a bordo. As condicións deste servizo establécense dentro do “Servizo de viaxe de menores sen acompañante”.

Renfe dispón de descontos e vantaxes comerciais para a viaxe dos menores de idade, así como de billetes para os nenos con dereito a viaxar de balde sen ocupar unha praza, cuxas condicións comerciais están reguladas nesta norma. Para todos os billetes de menores de 14 anos é obrigatorio cubrir algún dos datos de contacto do pai, nai ou titor (polo menos, o teléfono).

En trens de Cercanías e Rodalies as condicións de viaxe dos menores son diferentes. En Cercanías (ancho ibérico e ancho métrico), viaxan de balde os menores de 6 anos (ata un máximo de dous nenos por billete de adulto). En Rodalies, viaxan de balde os menores de 4 anos. Igualmente, os servizos AVLO dispoñen dunhas condicións comerciais particulares para a viaxe de menores.

Ademais dos menores que viaxan sós, nos servizos nos que está permitido, tanto os menores de 14 anos que viaxan acompañados ou acollidos ao servizo de viaxe de menores sen acompañante, como as persoas de 14 a 17 anos, farano sempre baixo a responsabilidade dos seus pais ou titor legal. Non se solicitará unha autorización para viaxar, excepto o regulado para a documentación específica do servizo de viaxe de menores sen acompañante.

 

Billete gratuíto de neno de 0 a 3 anos sen ocupar praza

Os menores de 4 anos poderán dispoñer do correspondente “Billete gratuíto de neno” para viaxar, sempre compartindo praza. Máximo un neno con billete gratuíto por cada acompañante co seu correspondente billete aboado en servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity e Avant. Non se aplica en servizos AVLO, Media Distancia Convencional (ancho ibérico e ancho métrico) e Cercanías (ancho ibérico e ancho métrico).

Un neno menor de 4 anos con billete de balde soamente pode compartir praza cun viaxeiro que teña 14 anos ou máis, co seu correspondente billete aboado. Os billetes gratuítos para nenos de 0 a 3 anos non poden ser asociados a billetes con desconto para nenos de 4 a 13 anos.

O “Billete gratuíto de neno” e o billete do acompañante teñen igual asignación de número de praza e de coche. Independentemente da idade, no caso de nenos compartindo unha praza, os asentos só poderán ser ocupados por un máximo de dúas persoas.

Os menores de 4 anos poderán viaxar ocupando unha praza adquirindo un billete con tarifa "Neno".

Os billetes pódense adquirir durante o mesmo acto de compra do billete do acompañante mediante a súa selección no formulario do número de viaxeiros ou nun momento posterior a través da opción de engadir billete de neno. No billete do neno aparecerá o nome, apelidos e número do billete do viaxeiro ao que acompaña o menor. Non admite agregar complementos.

Cambios e anulacións

O cambio ou a anulación do billete aboado suporán o cambio ou a anulación do “Billete gratuíto de neno”.

Admítese a anulación de forma independente do “Billete gratuíto de neno”.

Perda do tren

Admítese a emisión dun “Billete gratuíto de neno” cando as condicións do billete aboado do viaxeiro que o acompaña permitan obter un billete “Perda de tren”.

Control de acceso e en ruta

O “Billete gratuíto de neno” deberá presentarse xunto co billete do viaxeiro ao que acompaña e pódese solicitar calquera documento oficial (DNI, libro de familia ou similar) que certifique a idade ou data de nacemento do menor.

 

Desconto para nenos de 0 a 13 anos ocupando un asento

Condicións para nenos entre 4 e 13 anos feitos na data da viaxe ou para nenos menores de 4 anos que desexen ocupar praza en todos os percorridos en ámbito nacional dos servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant e Media Distancia Convencional (ancho ibérico e ancho métrico).

Os servizos AVLO teñen establecidos uns prezos especiais para nenos.

Non se admite a emisión de billetes illados con tarifa de neno en servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity e Avant, así como nos servizos Media Distancia Convencional sinerxiados nun tren de servizos comerciais.

Desconto

 • En AVE, Alvia, Euromed e Intercity aplicarase un desconto do 40 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.
 • En Avant: 40 % sobre o prezo da tarifa xeral.
 • En Media Distancia Convencional 40 % sobre a tarifa base do tren, para calquera percorrido da rede, cando algunha das estacións, orixe ou destino, ou ambas, estea fóra dos núcleos de Cercanías, así como entre estacións de núcleos distintos. Tamén se aplicará entre estacións do mesmo núcleo de Cercanías cando o tren teña unha tarifa base diferente á Tarifa 1.

Non é acumulable a ningún outro desconto, excepto o de beneficiario dun título de familia numerosa e aqueles nos que expresamente se especifique.

Canles de venda

En función do servizo no que se vaia viaxar, os billetes poderanse emitir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, aplicación Renfe, venda telefónica, axencias virtuais, axencias de viaxes presenciais e máquinas autovenda.

Anulacións

Non se admite a anulación parcial dos billetes de adulto dun localizador se quedan sen anular billetes illados de neno. É dicir, sempre ten que deixarse sen anular polo menos un billete de adulto se quedan vixentes billetes de neno. Si se admite a anulación parcial de billetes de neno.

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora das condicións de anulación.

Os gastos de cambio en función do servizo e, de ser o caso, opción de prezo e complementos adquiridos, así como o resto das condicións para esta operación están recollidos en “Cambios e anulacións”.

Cambios

Non se admite o cambio parcial dos billetes de adulto dun localizador se quedan sen cambiar ou anular billetes illados de neno, é dicir, sempre ten que deixarse sen cambiar polo menos un billete de adulto se continúan vixentes billetes de neno. Para a nova viaxe, os billetes de neno deben de ser acompañados por, polo menos, un de adulto.

Os billetes para viaxes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de cambio cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora das condicións de cambio.

Os gastos de cambio en función do servizo e, de ser o caso, opción de prezo e complementos adquiridos, así como o resto das condicións para esta operación están recollidos en “Cambios e anulacións”.

Cambio de titularidade

Admítese en AVE, Alvia, Euromed e Intercity aboando o importe establecido para cada opción de prezo. Non é aplicable cando vai asociado ao desconto de familia numerosa ou a outro desconto personalizado. Admítese o cambio de titularidade dun neno ou dun adulto de forma illada.

Perda do tren

No caso de perda de trens AVE, Alvia, Euromed ou Intercity, por causas non imputables a Renfe, será de aplicación o sinalado en “Perda do tren”.

Para os billetes que teñan unha opción de prezo que o permita, deberá aboarse un novo billete co importe establecido en función da opción de prezo do billete orixinal. Tamén se aboará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

Prolongación do percorrido

Pódese realizar, logo da solicitude ao persoal de intervención/supervisión en ruta, se existe dispoñibilidade de prazas libres, aboando o percorrido de prolongación nas condicións establecidas para esta oferta.

Mellora do tipo de asento ou de opción de prezo

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, debe serlle solicitada ao personal de intervención/supervisión en ruta, que procederá a comprobar a existencia de prazas libres.

O importe que se aboará corresponde á diferenza do prezo dinámico da opción de prezo nova, co desconto de neno e o prezo pagado no billete orixinal.

Control de acceso en ruta

En servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity e Avant, así como en Media Distancia Convencional sinerxiado nun tren de servizos comerciais, cando un menor de 14 anos se presente só non se lle permitirá viaxar.

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete e conservalo ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir un documento que acredite a identidade e a idade. Así mesmo, deberá presentar os documentos acreditativos dun posible desconto acumulado.

Cando non coincida a titularidade dos documentos acreditativos coa do viaxeiro, non presente os documentos, cando estes estean caducados ou cando non se teña a idade apropiada para beneficiarse desta oferta, considerarase o viaxeiro desprovisto de billete válido para viaxar e debe regularizar a viaxe, se se conta con medios para iso, no control de acceso ou nos despachos de billetes da estación.

En ruta, nos casos de viaxeiros desprovistos de billete válido para viaxar, actuarase conforme o establecido sobre viaxeiros sen título de transporte válido.

Programa de fidelización

Os billetes con este desconto non xeran Renfecitos (Puntos Renfe) do programa de fidelización, malia poderen adquirise con cargo a Renfecitos (Puntos Renfe).

Desconto para familia numerosa  

 

Esta tarifa ofrece aos membros de familias consideradas numerosas, que dispoñan do correspondente certificado de acreditación (outorgado polas distintas Comunidades Autónomas), a posibilidade de viaxar con importantes descontos segundo a categoría, en todos os trens no seu percorrido nacional Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, media distancia convencional (largo métrico e largo convencional), Cercanías (largo métrico e largo convencional), en todas as clases, tipos de asentos e opcións de prezo.

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

 

Para obter o desconto ao realizar a compra nun punto de venda presencial, deberá presentarse o título oficial de familia numerosa (libro, carné, etc.) en formato físico ou dixital, ou documento que acredite de forma irrefutable tal condición do viaxeiro e a categoría na que estea clasificada, que estableza e expida, individual ou colectivamente, a Comunidade Autónoma onde teña a súa residencia. A devandita documentación, así mesmo, deberá presentarse en calquera fase da viaxe que se requira.

Tamén se admitirán os títulos caducados cunha data razoablemente próxima que se presenten xunto cunha solicitude de renovación, debidamente cuberta pola Comunidade Autónoma que expida o título, sempre que conste o número de título, a categoría e o nome dos titulares, e estes datos sexan coincidentes cos do título caducado.

O desconto efectuarase unicamente no momento da compra dos billetes, aplicándose un:

 • 20 % para os integrantes de familia numerosa de categoría xeral.
 • 50 % para os integrantes de familia numerosa de categoría especial.

Para viaxes en Ave, Alvia, Euromed, Intercity e AVLO, os descontos realízanse sobre o prezo dinámico do transporte, pero non sobre os complementos nin sobre o prezo da restauración incluída na opción Prémium.. Cando o importe do transporte sexa inferior ao prezo da restauración, o importe do billete asociarase integramente ao prezo do transporte.

Os títulos de familia numerosa emitidos pola Generalitat de Catalunya para familias monoparentais só serán aceptados como tales nos trens de Rodalies, cuxa administración é competencia da Generalitat de Catalunya, quen determina as súas condicións de comercialización.

Estes descontos son acumulables a calquera outro, agás naqueles produtos/servizos/ofertas que especificamente así o indiquen nas súas condicións comerciais.

Os billetes poderanse adquirir en puntos de venda nas estacións (despachos de billetes), www.renfe.com, www.avlorenfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda, SerTren e na app de Renfe.

Poderanse facer cambios e anulacións nas condicións previstas para estas operacións para cada produto se os atributos da opción de prezo, complementos ou as tarifas aplicadas ao billete adquirido así o permiten, e tendo en conta os requisitos establecidos para cada canle de venda. Os billetes cun desconto familia numerosa non permiten o cambio de titularidade.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos aplicados e o título de familia numerosa, e conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do viaxeiro.

Desconto para grupos de 4 a 9  

 

Oferta dirixida a grupos formados por un mínimo de 4 persoas e un máximo de 9, que viaxen no mesmo tren e data nos trens Ave e Larga Distancia.

Desconto 

O desconto realízase nas viaxes de ida e todos os billetes, tanto adultos coma nenos que ocupen praza (0 a 13 anos), deben adquirirse no mesmo acto de compra. 

Para as viaxes en AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity, aplicarase un desconto do 8 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida, independentemente do número de persoas que vaian viaxar (ata 9). 

É compatible co desconto para nenos. 

Este desconto non se aplica ao complemento de mascotas, o único que se ofrecerá con esta oferta. 

Esta oferta permite adquirir billetes gratuítos para os nenos menores de 4 anos que viaxen sen ocupar praza. Estes viaxeiros non contan como compoñentes do grupo para os efectos da aplicación do desconto.

Esta oferta non é acumulable a ningún outro desconto, agás para o de nenos e o derivado de ser beneficiario dun título de familia numerosa.

Non está permitida a venda en ruta.

Cambios

Os billetes desta oferta non admiten a operación de cambio.

Anulacións

Os billetes con opción de prezo ELIGE, ELIGE CONFORT e PRÉMIUM poderán ser anulados dentro do seu período de validez e nas condicións establecidas para cada canle de venda, sendo necesario anular todos
os billetes que compoñen a oferta e que están asociados a un mesmo
localizador. Non se permite a anulación parcial de prazas.

A opción de prezo BÁSICO non permite anulacións.

Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo elixida para viaxar.

Perda do tren

A "Perda do tren" non se aplica a ningunha opción de prezo.

Prolongación do percorrido

Non se permite a prolongación do percorrido en ruta.

Mellora do tipo de asento ou da opción de prezo

Non se permiten melloras en ruta.

Control de acceso e intervención en ruta

Terase en conta que a expedición dos billetes é individualizada, polo que todos os viaxeiros deberán levar o seu correspondente título de transporte.

Se se considera necesario, a petición do persoal de control de acceso ou intervención/supervisión en ruta, deberá acreditarse a idade dos menores mediante calquera documento oficial que a certifique.

De non cumprirse as condicións establecidas para esta oferta, o persoal de intervención/supervisión en ruta procederá a elevar os billetes ao prezo de referencia (100 %) da opción de prezo reflectida nos
billetes.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes billetes son susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización e pódense pagar con Renfecitos (Puntos Renfe).

Desconto para Grupos de 10 a 25 e superiores a 25  

Oferta dirixida a grupos compostos por un mínimo de 10 persoas que realicen viaxe de ida ou de ida e volta, viaxando no mesmo tren, data e clase, coa mesma estación de orixe e destino. Poderán viaxar menos persoas aboando o equivalente a 10 viaxeiros.

Servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional (largo métrico e ibérico) e Cercanías (largo métrico e ibérico).

Para AVE Internacional, consulta as condicións específicas no apartado AVE Francia.

 

Nos servizos Media Distancia Convencional e Cercanías cuxa administración sexa da Comunidade Autónoma de Cataluña aplicaranse as ofertas que a devandita administración determine.

Os grupos para trens Renfe-SNCF en Cooperación teñen as súas propias condicións, reguladas na súa Normativa Internacional de Viaxeiros.

 

Anticipación da compra

Grupos de 10 a 25:

Son grupos de venda directa, con ou sen reserva de prazas previa, que non teñen máis limitacións, en canto á antelación de compra, que as establecidas con carácter xeral para cada canle e sistema de venda.

Grupos de máis de 25

A determinada polo punto de autorización de grupos cun mínimo de 48 h.

 

Períodos de aplicación

Poderanse excluír determinados trens, traxectos ou días para a venda de grupos.

Grupos de 10 a 25:

Os grupos de venda directa, con ou sen reserva de prazas previa, poderanse emitir para calquera data en función da dispoñibilidade de prazas.

Grupos de máis de 25:

Serán determinados polo punto de autorización, unha vez analizada a petición realizada polo cliente.

 

Canles de venda

Grupos de 10 a 25:

AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico): axencias de viaxes, puntos de venda nas estacións (despachos de billetes) e venda telefónica.

Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e métrico): puntos de venda das estacións (despachos de billetes).

En Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo métrico), excepcionalmente permítese a venda en Ruta.

Grupos de máis de 25:

A canle de venda para grupos superiores a 25 realízase exclusivamente a través dos Puntos de Autorización de Grupos que se listan ao final deste punto.

 

DESCONTOS

O desconto non será acumulable a outros nin tampouco ao derivado de ser titular de familia numerosa.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Grupos de 10 a 25 compoñentes:

O desconto para AVE, Alvia, Euromed e Intercity será para cada traxecto:

Será un 8 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. O desconto para nenos non é acumulable.

Non se ofrece opción de prezo Prémium nin complementos.

Poderanse establecer descontos diferentes aos especificados para grupos de 10 a 25 compoñentes en determinadas ocasións:

 • Complementar outros grupos.
 • Campañas e promocións determinadas.
 • Casos especiais ou cando sexa de interese comercial.

Neste caso, o procedemento será o mesmo que para grupos superiores a 25 compoñentes.

Grupos superiores a 25 compoñentes:

As condicións de desconto determinaranse en cada momento polo departamento de Renfe correspondente, unha vez analizada a petición realizada polo cliente aos Puntos de Autorización de Grupos que se inclúen ao final deste punto.

Non se ofrece opción de prezo Prémium nin complementos.

 

Avant

Grupos de 10 a 25 compoñentes:

15 % sobre o prezo da Tarifa Xeral, por cada traxecto.

Grupos superiores a 25 compoñentes:

As condicións de desconto determinaranse en cada momento polo departamento de Renfe correspondente, unha vez analizada a petición realizada polo cliente aos Puntos de Autorización de Grupos que se inclúen ao final deste punto.

O desconto mínimo será o establecido para grupos de 10 a 25 compoñentes.

 

Media Distancia Convencional (largo ibérico)

 • Grupos de 10 ou máis viaxeiros pertencentes a centros de ensino, asociacións e organizacións culturais:
  • Adultos: 40 % de desconto
  • (*) Nenos: 50 % de desconto
 • Grupos de 10 ou máis viaxeiros:
  • Adultos: 20 % de desconto
  • Nenos: 40 % de desconto

(*) Nenos ata 14 anos aínda non feitos:

Será gratuíto para aqueles integrantes do grupo entre 0 e 4 anos aínda non feitos, que por si sós non formen grupo (menos de 10). 

 

Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e métrico)

 • Nenos ata 12 anos sen cumprir: 
  • 50 % de desconto
 • Adultos: 12 anos en adiante:
  • Un traxecto: 30 % de desconto.
  • Viaxe de ida/regreso: 40 % de desconto.
 • Todos aqueles grupos mixtos compostos tanto por nenos como por adultos obterán a redución que corresponda a cada un dos compoñentes.

A viaxe de regreso deberá realizarse nun prazo máximo de 30 días a partir da data da viaxe de ida.

A solicitude de viaxe deberase realizar polo menos con 48 horas de antelación á data de viaxe.

Para as fins de semana e festivos, só se xestionarán as solicitudes recibidas antes das 14 horas do venres ou véspera de festivo.

No caso de grupos escolares que se acrediten como tal, terán dereito a un billete gratuíto para un profesor por cada dez viaxeiros de pagamento.

Para grupos compostos por menos de 10 persoas, os viaxeiros que falten para completar o mínimo esixido contabilizaranse como nenos ata 12 anos sen cumprir.

 

Billete e contrasinal

Emitirase un único billete, pola totalidade do importe do grupo, no que tamén se incluirá o número de viaxeiros integrantes do grupo, sendo o único título de transporte válido para realizar a viaxe.

O punto de autorización de Renfe podería determinar a emisión dun documento de identificación de pertenza ao grupo, denominado «contrasinal» para cada un dos seus membros. O «contrasinal» non ten validez en ningún caso como título de transporte individual.

 

Combinado Cercanías

Dispoñen desta prestación para a totalidade ou fracción do grupo, nas condicións establecidas os billetes de servizos AVE, Alvia, Euromed ou Intercity.

O tratamento do Combinado Cercanías é tamén de grupo, sendo a característica fundamental que viaxe todo o grupo ou fracción xunto, polo que todos os viaxeiros que utilicen o código deben ter a mesma orixe e destino dentro do Núcleo de Cercanías.

 

Cambios

Unha vez impreso o billete, non se admiten cambios.

 

Anulacións

Unha vez impreso o billete do grupo non se admiten as anulacións parciais.

Unicamente se admite a anulación pola totalidade das prazas, cos seguintes criterios:

 • AVE, Alvia, Euromed e Intercity:
  • Con máis de 48 horas de antelación respecto á saída do tren da estación de orixe do grupo, a porcentaxe de dedución sobre o prezo do billete para devolver será o correspondente á opción elixida para viaxar.
  • Con menos de 48 horas de antelación respecto á saída do tren da estación de orixe do grupo, a porcentaxe de dedución sobre o prezo do billete para devolver, será do 75 %.
 • Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico)
  • Como condición xeral, na anulación dun título colectivo, independentemente da data na que esta se produza, deducirase o 15 % do importe do billete anulado en concepto de gastos de anulación.
 • Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e métrico)
  • Os títulos de transporte colectivos deberanse anular na estación de orixe antes de que transcorran dúas horas desde a súa adquisición. Na anulación, deducirase en concepto de gastos de anulación un 15 % do importe do título anulado.

 

Perda do tren

En caso de perda de trens AVE, Alvia, Euromed ou Intercity, por causas non imputables a Renfe, non é de aplicación para ningunha opción de prezo, nin para a totalidade nin para fracción do grupo correspondente.

 

Prolongación do percorrido

En ruta, poderá realizarse a prolongación do percorrido da totalidade do grupo, previa comunicación ao persoal de intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no acto e en metálico para o novo traxecto a tarifa Xeral/Base/Simple ou prezo de referencia (100 %) da opción do prezo.

 

Mellora do tipo de asento ou clase

En AVE, Alvia, Euromed e Intercity, poderase realizar a mellora do tipo de asento en ruta para a totalidade do grupo, previa comunicación ao persoal de intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no acto as novas prazas ao prezo de referencia (100 %) menos o importe que figure no billete orixinal de grupo.

Nos servizos Avant e Media Distancia Convencional, a clase será única (Turista).

 

Control de acceso e en ruta

O persoal de control de acceso e de Intervención/supervisión en ruta comprobará que o número de viaxeiros se corresponde cos figurados no billete, para o que poderá solicitar a colaboración da persoa que posúa o título de transporte, que exercerá como responsable do grupo.

En ruta no caso de que o número de viaxeiros supere o que figura no billete de grupo, aqueles que exceden serán considerados viaxeiros desprovistos dun título de transporte válido e o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta deberá aplicar o disposto nas normas comerciais correspondentes ao servizo que proceda no relativo a viaxeiros sen título de transporte válido.

Cando o número de viaxeiros sexa inferior ao figurado no billete de grupo, non dará lugar a ningún reembolso por este concepto.

 

Programa de fidelización

Os billetes de grupo non xeran Renfecitos (Puntos Renfe) do programa de fidelización nin poden ser aboados con cargo a Renfecitos (Puntos Renfe).

 

Desconto para congresos e eventos  

 

A oferta está dirixida a organizadores e asistentes de congresos e feiras profesionais cunha duración non superior a catro días.

Ámbito de aplicación

Servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity e AVE Internacional España-Francia nas condicións establecidas no seu N.I.V. Non aplicable a Trens Turísticos e AVLO.

Descontos

O desconto aplicarase sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O desconto non será acumulable a outros, agás ao derivado de ser beneficiario dun título de familia numerosa.

Solicitude

O organizador do Congreso ou Feira deberá cubrir debidamente o formulario web situado en www.renfe.com, cun mínimo de trinta días anteriores á inauguración.

A «Autorización de desconto», por norma xeral, será válida dous días antes da inauguración e ata dous días despois da clausura do congreso e feira.

Esta autorización estará publicada con acceso restrinxido unicamente para os participantes inscritos e seralles distribuída en formato pdf pola organización do congreso ou feira a través dos seus medios dispoñibles, necesariamente de forma individualizada por asistente e controlada baixo inscrición nesta. O incumprimento desta condición será motivo de anulación do desconto.

En circunstancias especiais e debido ao incumprimento dalgún ou varios aspectos por parte do organizador, Renfe reserva para si o dereito a suspender de forma total ou parcial a aplicación das condicións comerciais, independentemente do momento en que se atope a negociación entre ambas as dúas partes.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica.

Cambios dos billetes

Suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido.

Anulacións

Suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido.

Perda do tren

En caso de perda de trens, por causas non imputables a Renfe, agás AVE Internacional en percorridos internacionais e doméstico francés, aplicaranse as condicións suxeitas ao tipo de billete adquirido.

Control de acceso e en ruta

O cliente deberá presentar o billete xunto coa «Autorización de desconto» impresa ou PDF no móbil (imprescindible que esta sexa individualizada por viaxeiro) e, de ser o caso, os documentos xustificativos para a obtención do desconto de familia numerosa e conservalos ata a finalización da viaxe.

Equipaxe de man - Equipaxe especial  

*Aviso: A partir do 12 de decembro de 2023 e por cuestións de seguridade no transporte, non se permite o acceso aos trens con patinetes e monociclos eléctricos ou vehículos similares. Quedan excluídos desta normativa os vehículos para persoas con mobilidade reducida, así como as bicicletas eléctricas.

 

Considerarase equipaxe todo vulto de man que conteña pezas e obxectos de uso persoal ou profesional que o viaxeiro leve consigo.

Non se considerará equipaxe aqueles vultos cuxa natureza contraveña as disposicións de seguridade establecidas nas leis e regulamentos e/ou represente perigo ou molestia para os outros viaxeiros, outras equipaxes ou ao material ferroviario.

Ámbito de aplicación

Servizos AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e Largo Métrico, agás os Trens Turísticos.

Nos trens cuxa administración sexa da Comunidade Autónoma de Cataluña, as condicións de acceso e comercialización determínaas a Generalitat de Catalunya, polo tanto esta norma non será aplicable aos trens xestionados por Rodalies (Media Distancia e Cercanías) de Catalunya.

Limitacións

O viaxeiro non poderá levar consigo materiais susceptibles de explosión ou inflamación nin vultos que pola súa natureza, tamaño, tipoloxía, volume, contido ou olor poidan ser considerados como perigosos ou poidan danar, molestar ou manchar aos demais viaxeiros ou ao material ferroviario.

Non se pode levar ningún tipo de arma nin municións, agás naquelas situacións sinaladas na propia normativa sobre o particular.

Facturación

Non se ofrece servizo de facturación de equipaxes en ningún tren de Renfe.

Responsabilidade carga, descarga e custodia

Renfe non se pode responsabilizar de incidencia, roubo ou extravío relativo á equipaxe.

A carga, descarga, custodia e colocación, nas zonas e lugares destinados para esa finalidade no tren, de calquera tipo de equipaxe será efectuada polo viaxeiro.

Intervención en ruta

O persoal de intervención en ruta velará polo cumprimento das normas recordándolle ao cliente a necesidade de observalas, especialmente nos casos de equipaxes especiais.

 

Equipaxe de man

É a equipaxe que polas súas dimensións e características poida ser transportada por cada viaxeiro sen máis restricións que as sinaladas nesta norma.

Número máximo de vultos de man por viaxeiro, dimensións e peso

O número de vultos de man, así como as dimensións e peso da equipaxe que poderá ser transportada por un viaxeiro, están definidos na normativa que regula o título de transporte de que dispón o viaxeiro en cada caso, sendo soamente de aplicación esta norma en caso de que nela non faga referencia a equipaxe.

Poderanse transportar como equipaxe de man ata 3 vultos por persoa coas seguintes condicións:

 • Considérase equipaxe: as maletas, bolsos de man, mochilas, maletíns para ordenadores e similares.
 • A suma do peso dos tres non superará os 25 quilogramos.
 • A suma das dimensións dos tres vultos non superará os 290 cm, non podendo superar o maior dos tres as dimensións de: 85x55x35 cm. (alto-ancho-fondo).

Será considerado como un vulto de man para os efectos do cómputo anterior:

 • As cadeiras e coches para bebés, que deberán permanecer encartados unha vez no tren.
 • Os instrumentos musicais que, sendo transportados na súa funda, non superen as dimensións 30x120x38 cm. (largo-longo-fondo)
 • Bicicletas encartadas ou desmontadas, dentro dunha funda con dimensións que non superen os 180 cm. No caso de Media Distancia Convencional, Cercanías e Largo Métrico, as bicicletas encartadas non será necesario que viaxen dentro dunha funda.

Equipaxe especial

É aquela que polas súas dimensións ou, por estar incluída nalgún dos casos de limitacións, non cumpra os requisitos para ser considerada «Equipaxe de man» e, polo tanto, estará sometida a regulación e condicións concretas para cada unha das tipoloxías seguintes:

 • Bicicletas encartadas ou desmontadas.
 • Bicicletas sen encartar e sen desmontar.
 • Instrumentos musicais que, cunhas dimensións máximas, poidan ser situados na sección de equipaxes.
 • Equipamentos deportivos:
  • Bolsas de paus de golf.
  • Equipamentos de esquí.

Condicións adicionais para a equipaxe especial

Soamente se poderá transportar unha equipaxe especial por viaxeiro.

O viaxeiro deberá garantir en todo momento que a equipaxe non se despraza do lugar establecido e que, polo tanto, non xera molestias ao resto dos viaxeiros.

O cliente será responsable de calquera dano producido a outros viaxeiros e/ou ao tren.

O portador dunha equipaxe especial soamente poderá transportar como única «equipaxe de man» un vulto que non supere as dimensións de 55x35x25 cm (alto-ancho-fondo).

Bicicletas encartadas ou desmontadas

O transporte de bicicletas encartadas ou desmontadas, que superen as dimensións sinaladas para seren consideradas equipaxe de man, admitiranse nos servizos AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e largo métrico en traxectos nacionais, nas seguintes condicións:

 • Que a bicicleta estea encartada ou desmontada dentro dunha funda dunhas dimensións máximas de 140 x 90 x 40 cm. (longo-alto-ancho).
 • Os pedais deben estar desmontados e o guiador xirado 90º.

No caso de Media Distancia Convencional, Cercanías e Largo Métrico, as bicicletas encartadas non será necesario que viaxen dentro dunha funda.

Bicicletas sen pregar ou sen desmontar

O transporte de bicicletas sen encartar ou sen desmontar, limitarase a unha bicicleta por viaxeiro e aos servizos Media Distancia Convencional e Largo Métrico nas condicións seguintes:

 • Servizos Cercanías, Largo Métrico e Media Distancia Convencional sen reserva de praza
  • Nestes servizos, Renfe poderá limitar o número de bicicletas por tren. 
  • Inicialmente e para aqueles servizos nos que non se estableza un número máximo de bicicletas por tren, a única limitación existente é que non supoña molestia para o resto dos viaxeiros, tendo sempre o interventor ou supervisor potestade para limitar o acceso destas en función da ocupación do tren. 
  • No caso de Media Distancia Convencional e largo métrico (Media Distancia) o prezo do transporte da bicicleta é de 3 euros.
 • Servizos Media Distancia Convencional con reserva de praza
  • Nunha primeira fase o billete de bicicleta poderá ser adquirido nos puntos de venda (despachos de billetes) das estacións dotadas de venda electrónica e venda telefónica.
  • Nestes servizos, Renfe poderá limitar o número de bicicletas por tren.
  • O prezo polo transporte da bicicleta é de 3 euros.
  • Soamente se permitirá naqueles trens que dispoñan dun espazo ou área específica para o transporte de bicicletas; polo tanto, está limitado a un número de bicicletas por tren.

Bolsas de paus de golf e equipos de esquí

Só se poderá transportar unha bolsa de paus de golf ou un equipo de esquí por viaxeiro; ademais este deberá ter en conta os seguintes condicionantes:

 • Os equipos de esquí deberán viaxar dentro da correspondente bolsa.
 • Tanto as bolsas de golf como as de esquí deberán estar perfectamente pechadas de tal xeito que impida o movemento ou desprazamento dos elementos que conteñan.

 

 

Equipaxe, obxectos non permitidos. Seguridade e acceso ás zonas de embarque  

*Aviso: A partir do 12 de decembro de 2023 e por cuestións de seguridade no transporte, non se permite o acceso aos trens con patinetes e monociclos eléctricos ou vehículos similares. Quedan excluídos desta normativa os vehículos para persoas con mobilidade reducida, así como as bicicletas eléctricas.

 

Coa fin de garantir a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación de elementos e instalacións fronte ás ameazas de seguridade, Adif e Adif AV implementaron nas súas instalacións, procedementos e instrumentos que permitan detectar e controlar calquera tipo de obxecto non permitido que poida ser potencialmente perigoso para evitar que se introduza nas zonas restrinxidas.

Para tal efecto exhibiranse, nas liñas de control de seguridade para o acceso á zona de embarque das estacións, carteis coas normas sobre restrición de obxectos cos que poden acceder a elas.

Non se poderá exceder o devandito control con obxectos non permitidos. O persoal de seguridade non poderá recollelos. Para iso, disporase na liña de control dun ou varios contedores específicos para que os afectados poidan depositalos. Estes contedores contan cun dispositivo «antipesca» e están rotulados co texto «PARA DESTRUCIÓN».

Tampouco se permitirá o acceso ás salas de embarque con equipaxes, paquetes ou maletas que non estean debidamente pechados ou embalados, así como con botellas ou recipientes de calquera tipo que conteñan líquido ou alimentos que non se presenten pechados hermeticamente.

Control de acceso

Cómpre someter a control por radioscopia as maletas e equipaxes de man, así como as pezas de abrigo.

Non se admiten nas radioscopias:

 • As equipaxes, paquetes ou maletas que non estean debidamente pechados ou embalados.
 • As botellas ou recipientes de calquera tipo que conteñan líquido ou comida, agás os que estean pechados hermeticamente.

Adif non se fai cargo deste tipo de obxectos.

Obxectos non permitidos

Armas de fogo e outros dispositivos que descarguen proxectís:

 • Armas de fogo, se non se acompañan de licenza e guía de pertenza.
 • Pistolas de xoguete, reproducións de armas de fogo e armas de fogo de imitación que poidan confundirse con armas reais.
 • Armas de aire comprimido ou de CO2, tales como pistolas e escopetas de perdigóns, rifles e pistolas de balotes.
 • Pistolas lanzabengalas e pistolas «stárter» ou de sinalización.
 • Béstas, arcos e frechas.
 • Arpóns e fusís de pesca.
 • Pistolas de bólas de pintura, etc.

Obxectos contundentes que poidan resultar especialmente perigosos para a integridade física das persoas

 • Porras, cachaporras.
 • Equipos para artes marciais (cotenos de metal, nunchacus, kubatóns, etc.), etc.

Obxectos punzantes ou con fío

 • Bastóns estoque.
 • Puñais.
 • Navallas automáticas.
 • Navallas e coitelos con folla dunha lonxitude superior a 6 cm.
 • Sabres, espadas, machetes.
 • Tesoiras con follas superen os 6 cm de longura a partir do eixe, etc.

Substancias explosivas, inflamables, químicas ou tóxicas.

 • Municións, agás as que porten nos cargadores das armas os membros de forzas e corpos de seguridade, forzas armadas, CNI e posuidores de licenza de arma tipo B.
 • Fulminantes.
 • Detonadores.
 • Gas e bombonas de gas.
 • Nebulizadores de pintura.
 • Minas, granadas e outras cargas explosivas de uso militar.
 • Combustibles líquidos inflamables.
 • Envases presurizados, etc.

Algunhas excepcións

A enumeración de obxectos non permitidos relacionados neste punto non é exhaustiva, permitíndose a asimilación doutros obxectos que polas súas características poidan considerarse que constitúan un risco para a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación dos elementos e das instalacións.

Armas brancas, históricas e outras

Os sabres, machetes, armas históricas ou outras que formen parte do equipo regulamentario do persoal das Forzas e Corpos de Seguridade ou das Forzas Armadas debidamente acreditados.

Os artigos de artesanía que poidan considerarse armas brancas, sempre e cando non pasasen 72 horas desde a súa adquisición (prazo a xustificar coa factura de compra) e sempre que se atopen debidamente embalados e precintados polo comercio en que foron adquiridos, poderán ser admitidos nos controis de seguridade. Procederase á identificación da persoa que os transporta.

Armas deportivas​​​​​​​

As persoas portadoras de armas utilizadas en deportes poderán pasalas polo control de seguridade, sempre que estean debidamente embaladas (as armas terán que ir nun estoxo e sen munición). Ademais deberase presentar a licenza de armas, a guía de pertenza da arma e acreditar documentalmente estar federado no devandito deporte.

Instrumentos de traballo

Os instrumentos de traballo que sexan cortantes, punzantes ou contundentes poderán transportarse debidamente embalados polo persoal que acredite documentalmente a súa profesión e a necesidade do transporte para ese uso. Procederase á identificación da persoa que os transporta.

Urnas funerarias

Permítese o acceso con urnas funerarias cando a urna conte cun peche antirotura, sexa apropiada nas súas características e se presente debidamente cuberta, de maneira que non sexa identificable como tal urna funeraria. Deberase dispoñer dunha copia dos certificados de defunción e do crematorio.

Ligazón á páxina de Adif.

Estas normas para viaxar con mascotas son de aplicación para percorridos nacionais de servizos AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional (largo métrico e ibérico), Cercanías (largo métrico e ibérico) e AVE Internacional (só para mascotas cuxo peso máximo non exceda 10 kg). O transporte de mascotas en AVLO está regulado pola Normativa específica para «AVLO».

Nos trens cuxa administración sexa da Comunidade Autónoma de Cataluña, as condicións de acceso e comercialización determínaas a Generalitat de Catalunya, polo que esta norma non será aplicable aos servizos de Media Distancia e de Cercanías de Rodalies de Catalunya.

Admisión

Para viaxar nos servizos de Renfe, considéranse animais domésticos ou de compañía as seguintes mascotas: cans, gatos, furóns, aves non de curral, cobaias, hámsteres e coellos.

Estes animais estarán sempre baixo o control da persoa que as porte en todas as fases da viaxe. Se outros viaxeiros amosan obxeccións a viaxar con animais ou as mascotas causan molestias, o persoal de a bordo buscará a alternativa máis favorable para poder continuar a viaxe noutro lugar do tren.

 • En Cercanías (largo métrico e ibérico) sen limitación de peso.
 • En xeral, as mascotas ata 10 kg viaxan dentro dunha caixa de transporte, sen ocupar praza de asento, aos pés ou enriba do viaxeiro.
 • Condicións especiais para cans de ata 40 kg que viaxan sen caixa de transporte
 • Admitirase como máximo un só animal de compaña por viaxeiro.

A persoa que viaxe coa mascota deberá asegurarse de que esta cumpra as condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade, e dispoñer durante a viaxe da documentación preceptiva, conforme a lexislación vixente, incluído o seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, que inclúa na súa cobertura ás persoas responsables do animal, que é obrigatorio por lei ter contratado para a tenza de cans.

Nalgúns casos, poderá limitarse ou excluír o transporte de mascotas, informando ao cliente desta circunstancia antes da compra.

 

CONDICIÓNS DE TRANSPORTE DE MASCOTAS QUE VIAXAN EN CAIXA DE TRANSPORTE

En servizos AVE, AVE Internacional, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico)

O transporte limitarase a mascotas cun peso máximo que non exceda 10 kg.

Durante toda a viaxe, dentro unha gaiola, caixa de transporte ou outro tipo de contedor pechado cuxas dimensións máximas non superen os 60x35x35 cm e que dispoñan dalgún dispositivo que permita conter e retirar os residuos.

Como excepción, nos trens de Media Distancia Convencional (largo ibérico):

 • Nos trens con Tarifa 1 aplicaranse as condicións de Cercanías.
 • As persoas que viaxen coa súa mascota e cun billete cuxo orixe ou destino se atope na Comunidade Autónoma de Catalunya, as condicións de aplicación ao devandito transporte serán as establecidas pola Generalitat de Catalunya.

En servizos Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e métrico)

Como excepción, os cans e furóns, se non son transportados en gaiolas, poderán viaxar provistos de bozo e cadea ou correa non extensible cunha lonxitude non superior a 1,5 m e deberán estar suxeitos permanentemente polos seus portadores.

Os cans considerados pola lexislación vixente como potencialmente perigosos deberán ser conducidos por adultos.

 

Prezo

 • En servizos AVE, Alvia, Euromed e Intercitye hai que adquirir o complemento correspondente, no acto de compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior, ao prezo establecido para a opción de prezo elixida para viaxar. Este complemento é incompatible co de cans de ata 40 kg.
 • Para Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), establécese un prezo correspondente ao 25 % do prezo de clase Turista.
 • En servizos Media Distancia Convencional (largo métrico) e Cercanías (largo métrico e ibérico), non se emitirá ningún billete nin se aboará ningunha cantidade polo seu transporte.

Canles de venda

Os billetes e complementos poderán adquirirse nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, app Renfe, venda telefónica, axencias de viaxes presenciais, axencias virtuais e máquinas autovenda.

Cambios

 • En AVE, Alvia, Euromed e Intercity, durante unha operación de cambio, o cliente poderá volver adquirir os complementos que considere para a nova viaxe, incluíndo un novo complemento de mascota.
 • En Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), admítese o cambio dos billetes, nas mesmas condicións que o billete do viaxeiro que o acompaña.

Para o resto das condicións, é de aplicación o incluído en «Cambios e anulacións».

Anulacións

 • Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, a anulación dun billete implica a anulación do complemento de mascota, mesmo se se adquiriu con posterioridade ao billete. Non se admite a anulación independente do complemento.
 • Para Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete para devolver, en concepto de gastos de anulación.

Para o resto das condicións, é de aplicación o incluído en «Cambios e anulacións».

Perda do tren

Os novos billetes adquiridos ao abeiro de «Perda do tren» admiten a compra dun complemento de mascota.

Prolongación do percorrido

Poderase realizar a prolongación de percorrido, se as condicións comerciais do billete do viaxeiro que o leva ao seu cargo o admiten.

En AVE, Alvia, Euromed e Intercity, o complemento continúa sendo válido para o novo traxecto.

En Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), deberase aboar no acto o prezo do novo traxecto segundo as condicións establecidas nesta norma.

Mellora de asento ou de opción de prezo

Independentemente da opción de prezo á que se realice a mellora, o complemento continuará sendo válido e non se realizará ningún reembolso sobre o importe deste.

Viaxes en autobús

Non se admite o transporte de mascotas nin con billetes combinados tren+autobús nin en autobuses de plans alternativos de transporte programados.

Billetes integrados

Os billetes e complementos de mascota están dispoñibles no sistema de venda.

Cans de asistencia

Os cans de asistencia non teñen consideración de mascota e a súa admisión está regulada polo disposto en «Viaxeiros con discapacidade e viaxeiros con mobilidade reducida».

Control de acceso e en ruta

O cliente no control de acceso ou en ruta deberá presentar os billetes e a documentación correspondente do animal de compañía e conservalos ata a finalización da viaxe.

O persoal encargado da intervención/supervisión en ruta comprobará que se cumpran todos os requisitos esixidos nesta norma.

Se o transporte dos animais orixina molestias, o persoal de a bordo buscará a alternativa máis favorable para poder continuar a viaxe noutro lugar do tren.

En servizos AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), no caso de que algún viaxeiro acceda ao tren desprovisto dun título de transporte válido para o seu animal de compañía, o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta procederá a regularizar a situación da maneira seguinte:

 • En servizos AVE, Alvia, Euromed e Intercity, emitindo un billete en ruta polo importe correspondente a un complemento de mascota na opción de prezo BÁSICO.
 • En servizos Avant e Media Distancia Convencional (largo ibérico), emitindo un billete en ruta coa tarifa Xeral/Base de clase Turista.

Posventa

O billete ou complemento de mascota indemnizarase co mesmo compromiso de puntualidade que o billete do viaxeiro que leva ao seu cargo a mascota.

 

TRANSPORTE DE CANS DE ATA 40 KG QUE VIAXAN SEN CAIXA DE TRANSPORTE

Dispoñible nalgúns trens AVE das liñas Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Alacant e Madrid-València.

Pode ser utilizado por cans de calquera peso ata 40 kg, tamén polos cans de menos de 10 kg para os que se prefira que viaxen sen necesidade de caixa de transporte.

As prazas asignadas para este transporte son limitadas. Admitirase un máximo de dous cans por tren, como máximo un por viaxeiro, independentemente do número de mascotas de menos de 10 kg dentro dunha gaiola transportadora que viaxen no tren.

Non se admitirán cans: de razas potencialmente perigosas, de menos de 12 meses nin cadelas en celo. Deberán contar coas condicións sanitarias esixidas pola lexislación en vigor, correctamente identificados con chip, vacinados e desparasitados externa e internamente. É obrigatorio dispoñer dun seguro de responsabilidade civil para o can. Deberase acompañar dunha declaración responsable do cliente.

O cliente deberá presentarse no centro de servizos da estación de saída cunha antelación mínima de 40 minutos para presentar a documentación sanitaria, entregar ou formalizar a declaración responsable e recoller unha funda e unha alfombra para o asento e o chan que deberá colocar na praza correspondente ao can.

O propietario, pola súa conta, deberá levar un kit de limpeza composto, como mínimo, por bolsas hixiénicas, toalliñas e spray desinfectante e antiolor.

Durante o embarque e desembarque do tren, o can levará o bozo posto, que non será necesario durante a estancia a bordo, e unha correa non extensible (máximo de 1,5 m), para poder quedar atado ao repousapés ou asento. Deberá permanecer no sitio asignado e non poderá acceder á plataforma nin moverse polos outros coches nin pola cafetaría.

O can poderá viaxar tanto no chan coma no asento, pero sempre na praza da ventá.

Recoméndase o menor movemento posible.

Operativa de venda do complemento

O transporte de cans ata 40 kg ten un prezo fixo que debe adquirirse como un complemento específico. Este complemento é incompatible co de mascotas

Na listaxe de trens do sistema de venda informarase a través dunha icona e o seu texto alternativo, dos servizos que levan un coche Pet Friendly.

As prazas asignadas para este transporte son limitadas. O complemento unicamente se poderá adquirir ata 24 h antes da data de viaxe en www.renfe.com, sempre e cando estean sen ocupar as prazas que o sistema de venda asigna automaticamente en asento Estándar e opción de prezo Elixe.

O viaxeiro solicitará o seu billete coa opción de prezo Elige, sen posibilidade de restauración nin de selección de praza, aboará o prezo dinámico existente no momento da compra e poderase beneficiar dos descontos que lle puidesen corresponder.

Cambios

Non se admite o cambio dos billetes cun complemento de can de ata 40 kg.

Anulacións

Admítese a anulación total do billete e do complemento.

Acceso a Salas Club

Admítese o acceso con estes cans ás salas Club aos clientes con tarxeta Más Renfe Oro ou tarxeta Más Renfe Platino, así como aos clientes con billete aboado con tarxeta Renfe Operadora.

Viaxes en autobús

Non se admite o transporte de mascotas nin con billetes combinados tren+autobús nin en autobuses de plans alternativos de transporte programados.

Cans de asistencia

Os cans de asistencia non teñen consideración de mascota e a súa admisión está regulada polo disposto en «Viaxeiros con discapacidade e viaxeiros con mobilidade reducida».

Control de acceso e en ruta 

O cliente deberá presentar os billetes e a documentación correspondente do animal de compañía sempre que lle sexa requirido tanto polo persoal de terra coma polo persoal encargado da intervención/supervisión. 

O persoal encargado da intervención/supervisión en ruta comprobará que se cumpran todos os requisitos esixidos nesta norma. 

Sempre que sexa posible, solicítase que o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta realice un fondeo do tren antes de abandonalo para comprobar o estado das prazas e que o equipo de limpeza reforce a limpeza desta zona.

Posventa

Os billetes co complemento de cans ata 40 kg non son susceptibles de utilizar o sistema de indemnizacións automáticas.

Viaxe de menores sós sen acompañamento

Nos trens AVE, Larga Distancia e Avant, os menores de 14 anos deben viaxar acompañados dun adulto ou utilizando o Servizo de menores que viaxan sós nos trens que dispoñan desta opción.

Renfe ofrécelles a posibilidade aos clientes de idades comprendidas entre os 6 e os 13 anos (ambas as dúas inclusive) de realizar a viaxe sós, sen a compañía dun adulto, supervisados polo persoal de a bordo durante todas as fases do transporte de orixe a destino. Non se prestará este servizo a aquelas persoas que necesiten unha atención personalizada.

Este servizo prestarase se a estación de orixe e o destino da viaxe figuran ao final deste apartado

O servizo de menores sen acompañante, préstase nos tipos de billete Elige Confort ou Prémium para as viaxes en AVE, Alvia e Euromed en trens cuxa hora de chegada á estación de destino do menor non sexa posterior ás 22:00 horas, dispoñan de tripulación de servizos a bordo no traxecto solicitado e de Centro de Servizos Renfe e/ou Control de Acceso nas estacións de orixe e destino do menor. Non se admite para billetes Integrados, Combinados nin noutros trens con enlace.

Non se admitirán máis de 4 prazas por tren.

O billete específico para o menor deberá ser comprado por un adulto responsable del, que teña a súa patria potestade ou a súa tutela legal. Aplícase o desconto para neno, 30 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O traxecto debe realizarse nun mesmo tren desde a orixe ata o destino do menor, cuxa hora máxima de chegada debe ser ás 22:00 horas.

No caso de que a opción do billete inclúa un menú, antes de emitilo, o vendedor preguntaralle ao solicitante se desexa o menú especial infantil ou o ordinario. En todo caso, se o cliente o solicita, informaráselle das distintas opcións de menús especiais existentes; se o menor tivese unha alerxia non recollida entre as opcións presentadas, non se lle subministrará nada, agás auga.

Os menores sen acompañante non poderán adquirir produtos a bordo sen a autorización previa da persoa que realice a súa entrega. Así mesmo, para que este menor poida utilizar PlayRenfe (plataforma de conectividade Wi-Fi) deberá levar consigo a autorización e a fotocopia do DNI, NIE ou Pasaporte da nai, pai ou titor legal do menor que o autorice para realizar esta conexión.

Canles de venda

Este servizo solicitarase ao adquirir o billete nos despachos de billetes das estacións, venda telefónica, axencias de viaxe presenciais, cunha antelación mínima de 48 horas antes da hora de saída do tren. 

Cambios

Se o cambio se realiza con máis de 48 horas antes da saída do novo tren, poderase solicitar o servizo de viaxe de menores sen acompañante se o novo tren cumpre con todas as condicións sinaladas nesta norma.

Os billetes poderán ser obxecto de cambio nas condicións establecidas polo atributo da opción do billete ou complemento adquirido. Os gastos de cambio serán os propios da opción do billete ou do complemento adquirido.

Se o billete obxecto do cambio inclúe un «menú especial» habería que volver solicitalo, xa que o sistema de compra non traslada a petición ao novo billete de forma automática, sempre que cumpra cos límites horarios marcados para a solicitude desta prestación e o tren dispoña dela.

Se o cambio se realiza dentro das últimas 48 horas antes da saída do novo tren, non é posible solicitar o servizo de viaxe de menores sen acompañante para a nova viaxe. Se no momento da compra se solicitase un «menú especial», este non se poderá solicitar para o novo tren, se o cambio se realiza con menos prazo do establecido para a súa solicitude, recibindo en todo caso un menú sen condición especial.

Cambio de titularidade

Admítese, aboando o importe establecido para cada opción de prezo. Non é aplicable cando vai asociado ao desconto familia numerosa.

Anulacións

Están suxeitas ás condicións do tipo de billete adquirido.

Perda do tren

No caso de perda de tren, por causas non imputables a Renfe, aplicaranse as condicións suxeitas á tarifa especial "Perda do tren" que correspondan ao billete adquirido.

Deberase pagar un novo billete co importe establecido que se estableza segundo a opción de prezo do billete orixinal. Tamén se aboará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

Antes de emitir o novo billete, deberase informar previamente ao cliente das condicións deste novo billete, especialmente que non inclúe o servizo de viaxes menores sen acompañante.

Se o cliente desexa este servizo, deberá agardar 48 horas para realizar a viaxe segundo o indicado nesta norma para poder acollerse a esta prestación, sendo necesario mercar un novo billete co código de tarifa para menores sen acompañante.

 

Procedementos

Acollida de menores

O menor e o adulto que o acompaña presentaranse 45 minutos antes da saída do tren no Centro de Servizos Renfe ou, no seu defecto, nos despachos de billetes da estación, onde lle será entregado o documento «Viaxe de menores sen acompañante» para que o cubra e o asine.

A sinatura da persoa que fai entrega do menor xunto co devandito impreso considerarase como a autorización por parte de quen teña a súa patria potestade ou a tutela legal, delegando nos asinantes se fosen unha persoa diferente, para que realice a viaxe nas condicións acordadas.

Ambos os dous deberanse presentar na facturación cunha antelación de 15 minutos á saída do tren. O adulto permanecerá no devandito punto ata o momento da saída do tren.

En anexo a este documento, acompáñase un resumo do procedemento de recepción e entrega do menor para o servizo de viaxe de menores sen acompañante.

Atención a bordo e limitacións ao menor

O menor será atendido durante toda a viaxe polo persoal a bordo, que comprobará regularmente que se atopa no seu asento e estará especialmente pendente durante as paradas do tren nas estacións intermedias e, cando corresponda, en situacións de incidencias ou transbordos.

Os menores sen acompañante non poderán adquirir produtos a bordo sen a autorización previa da persoa que realice a súa entrega.

Así mesmo, para que este menor poida utilizar PlayRenfe (plataforma de conectividade Wi-Fi) deberá levar consigo a autorización e a fotocopia do DNI, NIE ou Pasaporte da nai, pai ou titor legal do menor que o autorice para realizar esta conexión.

Resumo do procedemento de recepción e entrega do menor:

Presentación

O menor e o adulto que o acompaña presentaranse 45 minutos antes da saída do tren no Centro de Servizos Renfe ou, no seu defecto, nos despachos de billetes da estación.

Autorización

Cómpre cubrir e asinar o documento «Viaxe de menores sen acompañante». A sinatura do devandito documento considerarase como a autorización para que o neno ou nena realice a viaxe.

Entrega do menor na estación de orixe ao persoal de control de acceso ou supervisión/intervención en ruta

O responsable do menor entregaralle a nena ou o neno, xunto co modelo correspondente, ao persoal de facturación ou ao persoal de supervisión/intervención en ruta, 15 minutos antes da saída do tren, que o acompañarán ata a súa praza, entregando ao acompañante do menor a parte do impreso xustificante da súa entrega.

O adulto permanecerá na facturación ata o momento da saída do tren.

Entrega do menor na estación de destino á persoa que figura no impreso

 • Se a estación de destino do menor é a de final do tren, o persoal de supervisión/intervención en ruta entregaralle o menor á persoa que figure no impreso, quen asinará no punto reservado para iso.
 • Se a estación de destino do menor é unha intermedia, o persoal de intervención/supervisión en ruta fará a súa entrega ao persoal de facturación, que asinará o cupón correspondente, sendo estes tamén os encargados de entregalo á persoa que figure para o efecto no impreso.
 • Se á chegada do tren ao destino do menor se presentase a recollelo unha persoa diferente á figurada no modelo, esta deberá levar unha autorización xunto co DNI orixinal da persoa que figura nel de xeito que se poida realizar a entrega.
 • Se á chegada do tren a destino do menor se presentase a recollelo unha persoa diferente á figurada no modelo sen a autorización nin DNI/NIE/Pasaporte orixinal da persoa que figura nel, Renfe informará desta circunstancia á persoa que en orixe entregou o menor, se esta o autoriza, a persoa que recolle o menor asinará no documento de entrega, anotando no mesmo os seus datos de identificación.

En caso de non ser autorizada a entrega ou non comparecer ninguén a recoller o menor, será Renfe quen determine as medidas que se van adoptar incluída a autorización do pase do menor á disposición das autoridades competentes.

A operativa de actuación interna efectuarase consonte o establecido no procedemento específico «Viaxe de menores sen acompañante», que estará dispoñible en todas as dependencias que interveñen no proceso.

 

Relación das estacións onde se presta este servizo:

 • Alacante.
 • Albacete Los Llanos.
 • Barcelona Sants (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca).
 • Bilbao-Abando (agás Alvia Barcelona-Bilbao).
 • Burgos Rosa Manzano (só AVE).
 • Cádiz.
 • Camp de Tarragona (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca).
 • Castellón.
 • Cidade Real.
 • Córdoba.
 • Cuenca Fernando Zóbel.
 • Figueres Vilafant.
 • Gijón/Xixón.
 • Xirona.
 • Granada.
 • Huelva.
 • Huesca.
 • León (agás Alvia: só se proporciona no produto Ave).
 • Lleida–Pirineus (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca).
 • Madrid–Chamartín Clara Campoamor (agás en Alvia Madrid-Irún/Hendaia; Alvia Madrid-A Coruña Ferrol, Alvia Madrid-Pontevedra, Alvia Madrid-Vigo e Alvia Madrid-Salamanca; Alvia Madrid-Badajoz).
 • Madrid–Puerta de Atocha (agás Madrid-Atocha Cercanías).
 • Málaga María Zambrano.
 • Murcia del Carmen (soamente se presta no produto AVE)
 • Ourense/Orense (agás Alvia: só se proporciona no produto Ave).
 • Pamplona (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián; Alvia Barcelona-Salamanca).
 • Puertollano.
 • Requena–Utiel.
 • Santander.
 • Sevilla Santa Justa.
 • Valencia Joaquín Sorolla.
 • Valladolid Campo Grande (agás Alvia Barcelona-Salamanca e Alvia Madrid-Irún/Hendaya).
 • Zaragoza–Delicias (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca).

Lembra...

As relacións mencionadas nas excepcións refírense a ambos os sentidos da viaxe.

Dispoñible para servizos AVE e Euromed, en asentos Estándar, con opcións de prezo Básico e Elige.

A praza no Coche en Silencio non supón custo adicional para o viaxeiro.

Canles de venda:

www.renfe.com, despacho de billetes das estacións, venda telefónica, axencias de viaxes presenciais e na app de Renfe.

No Coche en Silencio non se comercializa:

 • Tarifa Billete Gratuito de Niño
 • Tarifa Niño
 • Tarifa Grupos
 • Tarifa Animais de compañía

Condicións:

 • Non se permite manter conversas por teléfono móbil.
 • Non se emitirán mensaxes de megafonía, agás as de emerxencia. A Información para viaxar darase polas pantallas de vídeo e folleto informativo.
 • Deben usarse os auriculares para a escoita de audio ou vídeo e sempre a un volume que non moleste ao resto da pasaxe.
 • A información de paradas da viaxe daraas o persoal do tren. Como norma xeral, débese respectar o silencio en todo momento.
 • Deben silenciarse todos os dispositivos electrónicos.
 • Para manter un ambiente relaxado, baixarase a intensidade da iluminación sempre que sexa posible. Ademais, manterase unha temperatura adecuada.
 • Debe respectarse o silencio, polo que se falará nun ton baixo e non se establecerán conversas duradeiras.

Restauración:

 • Ofrécese Restauración a bordo adquirida como complemento.
 • Non ofrece o servizo de bar móbil.

 

As Salas club son espazos reservados, atendidos por persoal de terra e póñense ao dispor do cliente toda unha serie de facilidades para facer máis pracenteira a súa estancia nas estacións.

Ámbito de aplicación

Servizos:

AVE, AVE Internacional (só para percorridos dentro de España), Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional e Trens Turísticos de Luxo.

Estacións:

 • Alacant/Alicante Terminal
 • Albacete Los Llanos
 • Barcelona Sants
 • Camp de Tarragona
 • Xirona
 • Lleida Pirineus
 • Madrid Chamartín - Clara Campoamor
 • Madrid Puerta de Atocha
 • Málaga María Zambrano
 • Sevilla Santa Justa
 • Valencia Joaquín Sorolla
 • Valladolid Campo Grande
 • Zaragoza Delicias

Documentos acreditativos que permiten o acceso ás Salas club.

 • Título de transporte individual ou colectivo con opción de prezo PRÉMIUM.
 • Más Renfe Plata (4 accesos anuais), Más Renfe Oro e Más Renfe Platino en vigor, cun título de transporte AVE, AVLO, Euromed ou Intercity de calquera opción de prezo e desconto. O número de Más Renfe debe figurar impreso no billete. Se non fose o caso, cómpre que o persoal encargado verifique sempre o número de Más Renfe e a identidade do cliente. Os billetes aboados con Renfecitos (Puntos Renfe) poderán desfrutar deste beneficio.
 • Más Renfe Platino en vigor cun título de transporte Avant de calquera tarifa. O número de Más Renfe debe figurar impreso no billete. Se non fose o caso, cómpre que o persoal encargado verifique sempre o número de Más Renfe e a identidade do cliente. Os billetes aboados con Renfecitos (Puntos Renfe) poderán desfrutar deste beneficio.
 • Tarjeta Renfe-Operadora, cun título de transporte adquirido con ela, de AVE, AVLO, Euromed, Intercity, Avant ou Media Distancia Convencional, de calquera opción de prezo, clase e tarifa.
 • Clientes de trens turísticos de luxo.
 • Clientes que dispoñan dun billete intermodal Renfe-Iberia en calquera tipo de asento e cuxo titular sexa o mesmo ca o dunha Más Renfe Plata (4 accesos anuais), Más Renfe Oro ou Más Renfe Platino. Para o seu acceso será necesario acreditarse como cliente intermodal e presentar o seu documento de fidelización Más Renfe.

Límites de acceso

O acceso ás Salas club estará suxeito aos horarios de apertura e peche que se determinen para cada unha delas.
Renfe reserva para si o dereito de suspender definitiva ou temporalmente o acceso ás Salas club por motivos de seguridade, obras, aforo completo, criterios empresariais ou outras causas de forza maior. Esta suspensión non dará lugar a indemnización nin á obriga de prestar un servizo alternativo.

Período de utilización

A utilización das Salas club limítase á cidade de orixe, unicamente o día da data indicada no seu título de transporte e desde 2 horas antes da saída do tren. Non obstante, respectaranse os tempos de acceso á estación e as súas diferentes zonas que poidan establecer Renfe ou Adif.

Acompañantes

Non se admiten acompañantes, agás:

 • Menores que viaxen ao abeiro do servizo de Viaxe de menores sen acompañante.
 • Persoas de mobilidade reducida.
 • Clientes con Más Renfe Oro ou Más Renfe Platino e cun título de transporte que lles permita o acceso á sala Club.

Nestes casos permitirase o acceso á Sala club dun acompañante. Os acompañantes de clientes con tarxeta do programa de fidelización deberán ter un título de viaxe válido para o mesmo tren e data que o titular do acceso.

Carros portaequipaxes

Os carros portaequipaxes non se admiten no interior das Salas club.

Equipaxes e obxectos persoais

Nas Salas club non se presta servizo de consigna nin de custodia de equipaxes e obxectos persoais, estando todos eles baixo a custodia e responsabilidade do cliente e cuxa estadía quedará limitada ao período no que o viaxeiro permaneza na Sala club.

As equipaxes deberanse depositar nos lugares destinados para tal fin.

Animais de compañía

Admítese o acceso de animais de compañía nas mesmas condicións que as establecidas na Tarifa Especial que regula o seu transporte.

Consumicións e prensa

Nas Salas club só se permite o consumo dos produtos ofrecidos nelas.

Tanto a prensa diaria, revistas e/ou libros de lectura, coma os produtos do servizo de bufete de cafetaría son para uso ou consumo exclusivo no interior da Sala club.

 

Todas as Salas club disporán de Libro/Folla de reclamacións a dispor dos clientes.

Condicións de uso e acceso á prensa dixital.

A cantidade de publicacións e tempo de uso do que se dispón para acceder á prensa dixital dependen do tipo de billete adquirido, a pertenza ao programa Más Renfe ou o acceso ao servizo a través de PlayRenfe.

Publicacións. Número de publicacións que se poden descargar ou ler.

Caducidade: duración do acceso á plataforma desde o primeiro acceso á ligazón.

 

Sen pertenza ao programa Más Renfe.

 • Billete: Básico ou Elige.
  • Publicacións: 5
  • Caducidade: 48 horas

Más Renfe Básica.

 • Billete: Básico ou Elige.
  • Publicacións: 10
  • Caducidade: 48 horas

Más Renfe Plata e Oro.

 • Billete: Confort ou Premium.
  • Publicacións: Sen límite
  • Caducidade: 72 horas

Más Renfe Platino.

 • Billete: todos.
  • Publicacións: Sen límite
  • Caducidade: 10 días

A través do servizo PlayRenfe.

 • Billete: todos.
  • Publicacións: 10
  • Caducidade: tempo a bordo

 

BILLETE NOMINATIVO AVLO  

Todos os billetes son nominativos e o nome do viaxeiro está impreso nel, polo que é obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (documento nacional de identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14, anos acéptase o libro de familia).

Unha vez adquirido o billete, non se permite o cambio de titularidade deste.

CLASES E PRAZAS

O produto AVLO comercialízase en clase Básica, prazas sentadas e con asignación de praza.

TRAXECTOS

Traxectos de alta demanda proporcionados exclusivamente en infraestruturas de Alta Velocidad.

GAMA DE TARIFAS

As únicas tarifas ofrecidas nos servizos AVLO son as publicadas aquí. A gama de tarifas baséase nunha tarifa única denominada Básica.

Como norma xeral, o período de venda anticipada é de 12 meses, aínda que para determinados trens e períodos a venda anticipada pode verse modificada.

 • A xestión de tarifas dinámicas ofrece diferentes prezos segundo o percorrido e a antelación de compra.
 • O sistema de vendas sempre amosa o mellor prezo dispoñible en todo momento.
 • Os descontos realizaranse aos membros de familias consideradas numerosas, segundo o establecido na normativa aplicable.

TARIFAS

Básica.

 • Adulto.
 • Condicións: Maiores de 14 anos e menores de 14 anos, cando o seu número supere dous por adulto.
 • Prezo. Xestión de prezos dinámicos.
 • Neno (< 14 anos).
 • Condicións: Lístanse na epígrafe "VIAXES DE MENORES".
 • Prezo. Fixo.

Familia Numerosa.

O desconto realizarase unicamente no momento da compra

 • Desconto Categoría Xeral: 20%
 • Desconto Categoría Especial: 50%

PREZOS DINÁMICOS

Os prezos propostos polo sistema de venda defínense a través dun sistema dinámico e ofrecerán o mellor nivel de prezo dispoñible en cada momento para a tarifa solicitada.

CANLES DE VENDA

A reserva e emisión dos billetes é obrigatoria e realizarase, ata 30 minutos antes da saída do tren desde a orixe que figura no billete, a través das seguintes canles de venda:

 • www.avlorenfe.com
 • www.renfe.com
 • App Renfe
 • Despacho de billetes
 • Venda telefónica
 • Axencias de viaxes presenciais, "Renfe Agencias"
 • Axencias de viaxes virtuais, incluídas as oficinas postais de Correos
 • Máquinas autovenda (sen complementos)
 • Venda en ruta (SerTren), para regularización de billetes e complementos de equipaxe.

GASTOS DE XESTIÓN

Os gastos de xestión que se aplican en función da canle de venda son os seguintes:

Despacho de billetes 5,5 %

Máquinas autovenda 3,5 %

Venda en ruta 3,5 %

Venda telefónica 3,5 %

www.avlorenfe.com 0 %

www.renfe.com 0 %

Axencias de viaxes presenciais e virtuais Fixado por cada axencia ou oficina, deben emitir a factura correspondente por separado

FORMATO DOS BILLETES

Consideraranse títulos de transporte válidos para viaxar nestes trens:

 • Billete en formato ATB
 • Os billetes en formato PDF, tanto físicos coma en dispositivos móbiles
 • Os billetes en formato Passbook/Passwallet
 • Os billetes emitidos en papel térmico por terminais SerTren.

 

VIAXES DE MENORES

Todos os menores de 14 anos viaxan no seu asento e deben adquirir un billete.

Cun máximo de dous menores de 14 anos por cada viaxeiro adulto de 18 ou máis, ofrécese un billete de neno a un prezo fixo de 5 €.

Cando un adulto viaxa con máis de dous menores de 14 anos, o terceiro e os seguintes deberán aboar un billete de tarifa Básica ao prezo dinámico que corresponda no momento da compra.

En todo caso, os menores de 18 anos de idade viaxarán baixo a responsabilidade dos seus pais ou titores.

En AVLO non se presta o Servizo de Viaxe de Menores sen Acompañante.

 

VIAXEIROS CON DISCAPACIDADE OU CON MOBILIDADE REDUCIDA

Prazas para viaxeiros en cadeira de rodas propia

O tren dispón de dúas prazas H que se atopan no coche 7, prazas 11H e 12H. Nestas prazas, os viaxeiros deben realizar a viaxe na súa propia cadeira.

Pódense solicitar estas prazas, así como as prazas de transferencia e o servizo de asistencia para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida, tanto no momento da compra do billete coma nos Centros de Asistencia Adif Acerca nas estacións ou en Renfe Contigo no teléfono 912 320 320, ata con 12 horas de antelación, agás naquelas estacións con prestación de «asistencia inmediata» que será ata con 30 minutos antes da saída do tren.

Asistencia para outros viaxeiros

As persoas con discapacidades (visual, auditiva, cognitiva, xordocegos) ou con dificultades de mobilidade (persoa con carro de neno, muller embarazada, persoas con dificultades en membros superiores/inferiores, persoa maior que sen a nosa asistencia non podería viaxar, etc.) que viaxan en praza regular (non praza H), poden solicitar o servizo de axuda para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida no momento da compra, así como nos Centros de Asistencia Adif Acerca das estacións ou en Renfe Contigo teléfono 912 320 320, ata con 12 horas de antelación, agás naquelas estacións con prestación de «asistencia inmediata» que será ata con 30 minutos antes da saída do tren.

 

GRUPOS

Oferta dirixida a grupos superiores a 25 compoñentes (mínimo 26), viaxando no mesmo tren, data e opción de prezo ou clase, coa mesma estación de orixe e destino. Existe a opción de viaxar menos persoas abonando o equivalente a 26 viaxeiros. 

Solicitaranse cunha antelación mínima de 10 días antes da saída do tren. 

O desconto non será acumulable a outros nin tampouco ao derivado de ser titular de familia numerosa. 

Non se ofrecen complementos, nin é aplicable a Billetes Integrados nin percorridos tren+autobús. Unha vez impreso o billete do grupo non se admiten cambios nin anulacións parciais.

A anulación total do billete de grupo implica uns gastos do 30 %, se se realiza ata 48 horas antes da saída do tren, e do 75 % se se anula con menos prazo.

 

ANULACIÓN OU CAMBIO DE BILLETE 

Permitirase a anulación por erro, de balde, dentro das 2 horas seguintes á compra cun límite de ata 30 minutos antes da saída do tren da estación de orixe que aparece no billete.

Unha vez transcorrido este prazo, o cambio ou anulación do billete só se poderá realizar naqueles nos que se comprou o complemento de «Cambio ou Anulación»

Este complemento está dispoñible para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se pode engadir posteriormente. 

Aos billetes de menores de 14 anos con prezo fixo tamén se lles pode asociar este complemento, neste caso de balde.

Ao mercar este complemento, o cliente ten a opción, ata 30 minutos antes da hora de saída do tren da estación de orixe que aparece no billete, de:

 • Anular o billete ou
 • realizar un cambio no seu billete: tren e data.

Características da opción de anulación de billete:

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o 100 % do importe cobrado, agás o importe do complemento "Cambio ou Anulación". Non se admite a anulación independente de complementos.

Os billetes sen complemento de «Cambio ou Anulación» tamén se poden anular, pero non son reembolsables.

Características da opción de cambio de billete:

A opción Cambio permite realizar un cambio no seu billete: tren e data. Non se admite o cambio do titular do billete, nin tampouco da orixe nin do destino da viaxe.

 • Cambiar a un billete de maior prezo:
 • Recibirase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cambiar a un billete de menor prezo:
 • Aboarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.

Na operación de cambio, o cliente poderá volver adquirir os complementos que considere para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou Anulación".

COMPLEMENTO DE ANULACIÓN OU CAMBIO DE BILLETE.

Prezo: cada vez que se compra o complemento 8 euros.

 

SELECCIÓN DE ASENTO

Ao seleccionar o complemento de selección de asento, unha vez elixido o método de pagamento, o sistema de venda ofrecerá unha gráfica do tren onde se poden seleccionar os asentos que non están ocupados. 

Cando non se adquirise o complemento de selección de asento, as prazas asignadas amosaranse nun mapa dos coches ao finalizar a compra.

O 50 % dos asentos estarán no sentido contrario ao sentido da marcha e os trens poderán ir en composición simple ou dobre.

COMPLEMENTO DE SELECCIÓN DE ASENTOS

Prezo por traxecto e viaxeiro 8 euros

 

EQUIPAXE  

*Aviso: A partir do 12 de decembro de 2023 e por cuestións de seguridade no transporte, non se permite o acceso aos trens con patinetes e monociclos eléctricos ou vehículos similares. Quedan excluídos desta normativa os vehículos para persoas con mobilidade reducida, así como as bicicletas eléctricas.

As maletas, bolsos de man, maletíns para ordenadores, cadeiras e coches de bebé encartados considéranse equipaxe, así como tamén os patinetes (patinetes non eléctricos) e as bicicletas urbanas tamén encartados e dentro das súas fundas.

Equipaxe de man gratuíta incluída no billete

 • 1 bolso de man ou mochila de dimensións máximas 36x27x25 cm e
 • 1 maleta de cabina de dimensións máximas 55x35x25 cm.

Ademais dos elementos descritos anteriormente, os viaxeiros que dispoñan dun billete de neno poderán viaxar con cadeiras e coches de bebé encartados, cun máximo dun por cada billete de neno.

Equipaxe adicional

Permitirase unha equipaxe adicional de dimensións máis grandes por viaxeiro, ao prezo único establecido, sempre que as súas dimensións máximas sexan de 85x60x35 cm ou cuxas dimensións non superen, entre as tres, 180 cm.

Esta opción ten unha limitación de 100 equipaxes adicionais para cada composición (200 en dobre). A distribución dos espazos para equipaxe adicional farase por orde de solicitude, ata esgotar os espazos dispoñibles. Non existe un espazo específico asociado á equipaxe de cada viaxeiro, polo que a equipaxe podería viaxar nun lugar diferente ao da persoa que a leva.

Admítense como equipaxe adicional:

 • Maletas que non superen as dimensións permitidas para a equipaxe adicional.
 • Patinetes (patinetes non eléctricos) e as bicicletas urbanas, encartados e dentro da súa funda, que non superen as dimensións de 85x60x35 cm ou cuxas dimensións non superen, entre as tres, 180 cm.

Prezos do complemento de equipaxe adicional:

 • No momento da compra do billete: 10 euros
 • Despois da compra do billete, nas canles de venda e ata 30 minutos antes da saída do tren: 15 euros
 • Poderase engadir equipaxe adicional nos últimos 30 minutos antes da saída do tren, no control de acceso ao tren: 30 euros

Ao engadir o complemento de equipaxe adicional despois de mercar o billete, o sistema de vendas xerará un billete co mesmo localizador co complemento incorporado a el.

Para a compra deste complemento, a equipaxe non se considera "equipaxe facturada", polo que Renfe responderá dos danos ou perdas que poidan sufrir nos termos establecidos nas Condicións Xerais dos contratos de transporte pola responsabilidade por equipaxe sen facturar.

As viaxes en grupo en AVLO (grupos superiores a 25 compoñentes) teñen condicións especiais para o transporte de equipaxes:

Poderanse transportar como equipaxe de man ata 3 vultos por persoa, tendo consideración de equipaxe as maletas, os bolsos de man, mochilas, maletíns portaordenadores e similares. A suma do peso dos tres non superará os 25 quilogramos e a suma das dimensións dos tres vultos non superará os 290 cm, non podendo superar o maior dos tres as dimensións de: 85 x 55 x 35 cm (alto-ancho-fondo).

Consideraranse como vulto de man para os efectos do cómputo anterior as cadeiras e coches portabebé, que unha vez no tren deberán ser encartados, os instrumentos musicais que, sendo transportados na súa funda, non superen as dimensións 30 x 120 x 38 cm (ancho-longo-fondo) e as bicicletas encartadas ou desmontadas, dentro dunha funda con dimensións que non superen os 180 cm.

 

MASCOTAS

Para transportar unha mascota hai que adquirir o complemento, durante a compra do billete do viaxeiro ou nun momento posterior.

Admítese un animal de compañía por viaxeiro, sendo as mascotas admitidas: cans, gatos, furóns, aves non de curral, cobaias, hámsteres e coellos.

O peso máximo non debe exceder 10 kg e a viaxe deben efectuala obrigatoriamente e durante todo o traxecto dentro dunha gaiola, caixa de transporte ou outro tipo de contedor pechado, sen ocupar unha praza de asento, aos pés ou enriba do viaxeiro.

As dimensións máximas da caixa de transporte non deben exceder os 60x35x35 cm e debe de dispor dalgún dispositivo que permita conter e retirar os residuos.

As mascotas estarán sempre baixo o control da persoa que as porte en todas as fases da viaxe, quen se deberá asegurar de que cumpre coas necesarias condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade, e dispoñer durante a viaxe da documentación preceptiva conforme a lexislación vixente. Entre esta documentación recoméndase dispoñer dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, que inclúa na súa cobertura ás persoas responsables do animal, que será obrigatorio por lei ter contratado para a tenza de cans desde o 29 de setembro de 2023.

COMPLEMENTO DE MASCOTAS

Prezo por traxecto e mascota 10 euros

 

SERVIZOS A BORDO E EN TERRA

AVLO pode ofrecer os seguintes servizos a bordo:

 • Servizo de máquinas expendedoras de bebidas quentes/frías e aperitivos. Opcional segundo o tipo de tren.
 • Bar móbil. Opcional segundo o tipo de tren.
 • Enchufes en cada asento para cargar teléfonos e ordenadores
 • Servizo PlayRenfe, conectividade, contido e servizos dixitais baixo demanda no propio dispositivo do cliente
 • Atención a bordo

AVLO ofrece os seguintes servizos en terra:

 • Acceso ás salas Club nas condicións establecidas para as salas Club.
 • Servizo de asistencia para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida
 • Control de acceso ao tren
 • O acceso ao tren iníciase polo menos 30 minutos antes da hora de saída e remata 2 minutos antes da saída do tren.
  Recoméndaselle aos viaxeiros que se presenten polo menos 30 minutos antes da saída do tren.
 • Atención en centros de servizos
 • Atención en Punto de Última Hora

PLAYRENFE

O servizo PlayRenfe está adaptado ás características do produto AVLO, ofrecendo este servizo durante a viaxe no propio dispositivo do cliente.

O servizo de conectividade e o portal de contidos PlayRenfe AVLO ofrece ao usuario:

 • Oferta adaptada de contidos.
 • Ancho de banda sen limitación.
 • Número máximo de dispositivos por usuario limitado a 3

Para a autenticación na aplicación PlayRenfe, os usuarios accederán directamente ao portal de inicio de sesión, onde poderá acceder a PlayRenfe de tres formas: a través do seu número de billete, a través do seu correo electrónico ou tarxeta +Renfe ou a través do código promocional.

CONTROL DE ACCESO AO TREN OU EN RUTA 

O persoal encargado da supervisión dos títulos de transporte poderá solicitarlle aos clientes que se identifiquen, en relación co título de transporte, mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (documento nacional de identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia, pasaporte; para os nenos menores de 14 anos, acéptase o libro de familia), no control de acceso, ao acceder ao tren, no seu percorridos ou antes de abandonar a estación de destino. 

O cliente tamén deberá presentar, cando o solicite o devandito persoal, o título de transporte en calquera soporte autorizado, xunto cos documentos xustificativos da obtención dos descontos aplicados.

 

PERDA OU ABANDONO DO TREN

O acceso ao tren debe realizarse na estación de orixe da viaxe que figure no título de transporte. En caso non se ocupar a praza en orixe, Renfe Viajeros poderá facer uso da mesma e o cliente non terá dereito a ningún reembolso.

Se o cliente que viaxa decide voluntariamente interromper a viaxe nunha estación intermedia, non terá dereito a ningún reembolso sobre o traxecto non utilizado, quedando invalidado o título de transporte.

 

PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO EN RUTA

Previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, poderá emitirse un novo billete ao prezo máximo da tarifa básica do novo traxecto.

 

VIAXEIROS CON TÍTULO DE TRANSPORTE NON VÁLIDO

O billete considerarase NON VÁLIDO se:

 • Non acompaña a documentación xustificativa da obtención dos descontos que se aplicasen (familia numerosa, neno, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo oficial).
 • A identidade do viaxeiro non se corresponde coa que figura no billete.

Nestes casos, o persoal encargado de supervisar os títulos de transporte regularizará a situación en función de:

 • Familia numerosa, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo oficial: aboará o importe correspondente ao desconto ou bonificación realizado no seu billete.
 • Neno, aboará a diferenza entre o importe da tarifa Básica pagada e a correspondente á do adulto.
 • Identidade do viaxeiro, aboará un billete á tarifa Básica máxima do percorrido do tren.

VIAXEIROS SEN TÍTULO DE TRANSPORTE

Se o viaxeiro non dispón de billete ou continúa viaxando despois de finalizar o percorrido do seu billete, deberá pagar o dobre da tarifa Básica máxima do traxecto correspondente.

CANCELACIÓN DA VIAXE

O cliente afectado pola cancelación terá dereito, nos termos establecidos nas Condicións Xerais dos contratos de transporte de Renfe Viajeros:

 • ao cambio gratuíto do título de transporte para outro tren AVLO
 • ao cambio gratuíto do título de transporte AVLO para outra data
 • ao reintegro do prezo pagado pola viaxe, incluídos todos os complementos
 • outras alternativas de viaxe segundo a dispoñibilidade

No caso de trens suprimidos por folgas ou incidencias da saída do tren, poderá realizarse o reembolso do importe dos billetes non utilizados, incluídos os complementos, directamente a través da canle de venda onde se realizou a emisión.

En caso de interrupción ou cancelación do servizo, se o cliente opta por viaxar nun transporte alternativo por estrada, será indemnizado cun 15 % do importe do billete.

INDEMNIZACIÓNS POR ATRASOS EN DESTINO

En caso de indemnización por atraso no destino, aboarase a seguinte porcentaxe sobre o importe total do billete pagado polo cliente.

 • Igual ou superior a 60 minutos: devolución do 50 %
 • Superior a 90 minutos: devolución do 100 %

INDEMNIZACIÓNS POR DEFICIENCIAS DOS SERVIZOS A BORDO

En caso de queixa por deficiencia nos servizos a bordo, intentarase unha solución inmediata ao problema ou situarase ao viaxeiro noutro asento.

Se non fose posible corrixir a incidencia, nin sequera cun cambio de praza, e se producise unha reclamación, as indemnizacións sobre o importe total do billete pagado polo cliente son as seguintes:

 • Deficiencias de climatización:
 • Fallo sen reparar durante a viaxe do cliente: 100%
 • Fallos intermitentes ou reparados durante a viaxe do cliente: 50%
 • Carencia de aseos:
 • Falta todos os aseos da composición durante a viaxe do cliente: 100%

INDEMNIZACIÓNS POR INCUMPRIMENTO DE COMPLEMENTOS CONTRATADOS

Cando non se poida ofrecer o servizo polos complementos contratados, devolverase o importe do complemento non satisfeito.

 

OPERATIVA DE ABOAMENTO DE INDEMNIZACIÓNS

As indemnizacións, agás o incumprimento do complemento contratado, poderán facerse efectivas a partir das 24 horas desde a chegada do viaxeiro ao destino a través do sistema de indemnizacións automáticas.

Para o cobramento de indemnizacións, disporase de tres meses desde a data da viaxe indemnizable.

As indemnizacións son acumulables, non podendo superar o 100 % do importe do prezo do billete, incluídos os complementos.

Os importes derivados da indemnizacións e compensacións que se soliciten mediante o sistema de indemnizacións automáticas aboaranse mediante a mesma forma de pagamento empregada na compra.

RECLAMACIÓNS ESCRITAS OU TELEFÓNICAS DOS CLIENTES

Os clientes poderán dirixir as reclamacións e queixas que consideren oportunas a Renfe, para o que terán ao seu dispor:

 • Libros de reclamacións
 • Follas de reclamacións oficiais a bordo do tren e nos Centros de Servizo de Renfe
 • Formulario de Atención ao Cliente en www.renfe.com
 • Formulario de Atención ao Cliente en www.avlorenfe.com (web AVLO)
 • Liña 900 de incidencias e reclamacións.

GARANTÍA DE ENLACE

Só se garante a conexión dun tren AVLO con outro servizo cando forme parte de polo menos un dos traxectos dun Billete Integrado.

 

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Os billetes AVLO, están incluídos dentro do programa de fidelización Máis Renfe, e permiten xerar Renfecitos (Puntos Renfe) aos seus titulares cando realicen a compra dun servizo AVLO.

OUTRAS CONDICIÓNS

Todos os aspectos que non aparezan incluídos neste regulamento réxense polo establecido nas Condicións Xerais dos contratos de transporte de Renfe Viajeros.

 

AVE Internacional España-Francia

Esta normativa fai referencia ás condicións de comercialización dos traxectos domésticos españois, aos traxectos internacionais e aos traxectos domésticos franceses dos trens Barcelona-Lyon e Madrid-Barcelona-Marsella.

Os trens internacionais de Renfe réxense polas condicións xerais de transporte de Renfe Viajeros, agás disposicións contrarias que se detallen nesta normativa.

As condicións relacionadas neste apartado son válidas para calquera orixe e destino. Cando a orixe e o destino é unha estación española, son de aplicación as condicións e tarifas dun servizo AVE.

Opcións de prezo

Tanto para percorridos dentro de España coma interiores franceses e internacionais, está baseada na actual comercialización de trens AVE e Larga Distancia. Está baseada en prezos dinámicos, con ofertas de opcións de prezos en función do tipo de asento que permiten a posibilidade de completar a viaxe con servizos de valor engadido, de balde ou de pagamento, denominados complementos.

 • Opción BÁSICO: tipo de asento ESTÁNDAR. Non ten posibilidade de cambio nin se obtén ningún reembolso pola anulación.
 • Opción ELIGE: ten unhas condicións de cambios e anulacións máis flexibles. Ten dúas modalidades: ELIGE e ELIGE CONFORT.
 • Opción PRÉMIUM: coas mellores condicións de cambios e anulacións. A maioría das prestacións están incluídas no prezo, entre elas a restauración na praza. A opción PRÉMIUM só está dispoñible para orixes e destinos dentro de España.

Documentación

O viaxeiro debe cumprir coas formalidades administrativas esixidas por cada Estado para desprazarse no seu territorio.

No caso de non cumprir estes requisitos, poderáselle negar o acceso ao tren e non terá dereito ao reembolso íntegro do seu billete. Aplicaranse as condicións de anulación que correspondan á opción de prezo e tarifa utilizada.

No caso de AVE Internacional, os menores de 18 anos que vaian viaxar ao estranxeiro, deberán dispoñer da documentación requirida conforme o disposto polo Ministerio do Interior.

Billete nominativo

Os billetes son nominativos e neles figura o nome e apelido do viaxeiro e, parcialmente asteriscado, os números do documento acreditativo de condición especial (familia numerosa, tarxeta Dorada, tarxeta Más Renfe…), polo que é obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra.

Renfe Viajeros poderá solicitarlles a identificación aos clientes mediante o documento facilitado no momento da compra, que deberán ser documentos identificativos vixentes con fotografía, como, por exemplo, o documento nacional de identidade español, carte national d´Identité francés, permiso de conducir, tarxeta de residencia, pasaporte etc. Para os nenos menores de 14 anos acéptase o pasaporte, libro de familia español ou o livret de famille de Francia ou documento similar.

Unha vez que se adquiriu o billete, é posible cambiar a súa titularidade mediante a funcionalidade “Cambio de titular” se o permite, e ao prezo establecido para esta operación, para cada opción de prezo.

Grupos

 • Grupos de 10 a 25 compoñentes: Son grupos de venda directa, con ou sen reserva de prazas previa, que non teñen máis limitacións, en canto á antelación de compra, que as establecidas con carácter xeral para cada canle e sistema de venda. Desconto do 8 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida.
 • Grupos superiores a 25 compoñentes: Cunha antelación mínima de 48 h. As condicións de desconto determinaraas en cada momento o departamento de grupos a través do enderezo grupos@renfe.es. Tamén para casos especiais de grupos de 10 a 25. Non se ofrece opción de prezo Prémium nin complementos.

Nenos

Con independencia da idade dos menores, todos deben dispoñer dun título de transporte válido para viaxar.

 • Traxectos nacionais en España: Os menores de 14 anos deberán viaxar acompañados dunha persoa adulta, entendendo como tal unha persoa de 14 anos ou máis, e non se permitirá a venda dun título de transporte a un menor de 14 anos sen acompañar, independentemente de que se utilice unha tarifa de neno ou de adulto.
 • Traxectos nacionais en Francia: É obrigatorio que os menores viaxen acompañados ata os 11 anos (incluídos). A partir dos 12 anos poden viaxar sós. Os nenos de 12 anos ou máis que viaxan sós deben comprar un billete de adulto.
 • Traxectos internacionais: É obrigatorio que os menores viaxen acompañados ata os 13 anos (incluídos). A partir dos 14 anos poden viaxar sós e ademais dos documentos que requira a súa nacionalidade para cruzar a fronteira, deberán levar un documento legal específico que permita ao menor viaxar ao estranxeiro.

Os menores de 4 anos poderán dispoñer do correspondente “Billete gratuíto de neno” para viaxar, sempre compartindo praza. Máximo un neno con billete de balde por cada acompañante co seu correspondente billete aboado.

O desconto de nenos que viaxan acompañados ata 13 anos ocupando un asento é do 40 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Os AVE España-Francia non contan con Servizo de viaxe de menores sen acompañante.

Carné xove para menores de 26 anos

Para os menores de 26 anos, titulares dun dos documentos en vigor descritos neste apartado, efectuarase un desconto do 5 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

 • Carné xove emitido por calquera das comunidades autónomas do Estado español en formato papel ou soporte virtual.
 • Carné xove asociado a tarxetas bancarias emitidas por entidades financeiras españolas colaboradoras
 • European Youth Card, carné xove emitido no estranxeiro nos países asociados ao organismo EYCA (European Youth Card Association)
 • Carné internacional de estudante ISIC (International Student Identity Card)
 • Carné internacional de viaxes para mozos GO 25 (IYTC) administrado pola International Student Travel Confederation (ISTC) e recoñecido pola UNESCO como documento para a mobilidade xuvenil.

Cando sexa solicitado, deberase presentar algún dos documentos mencionados, xunto co documento que acredite a idade (DNI, carte national d´identité, pasaporte etc.).

Más Renfe Joven

Pódena adquirir aquelas persoas que teñan entre os 14 e 25 anos na data da súa compra ou renovación e poden gozar durante un ano das súas vantaxes, aínda que se fagan 26 anos durante o período de validez de Más Renfe Joven.

Desconto dun 30 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Tarxeta Dorada

É unha tarxeta nominativa e intransferible, que poden adquirir os maiores de 60 anos ou persoas con discapacidades importantes conforme o regulado para a “tarxeta Dorada”. A Tarjeta Dorada sempre debe ir acompañada do correspondente título de transporte. As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poderán ir acompañadas doutra que terá as mesmas condicións económicas e de viaxe que o titular da tarxeta, adquirindo a Tarjeta Dorada de modalidade «con acompañante».

Desconto do 25 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida.

 

Atención a persoas con discapacidade ou mobilidade reducida

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % (con certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo que expida o organismo, autonómico ou estatal español que o lexitime) poden ser acompañadas por outra que terá as mesmas condicións económicas e de viaxe ca a persoa titular da tarxeta, adquirindo a tarxeta Dorada de modalidade “con acompañante”. Estes deberán viaxar sempre na mesma clase ca a persoa á que acompañan.

Os cans guía, cans de asistencia e cans de apoio a persoas con trastornos diabéticos e epilépticos poderán acompañar gratuitamente o seu titular. Estes cans deben estar debidamente recoñecidos conforme o establecido para “Viaxeiros con discapacidade e viaxeiros con mobilidade reducida”.

O cliente que solicite calquera tipo de asistencia deberase presentar, como mínimo, 30 minutos antes da saída da estación de orixe no centro de asistencias.

Prazas para clientes que viaxan en cadeira de rodas

Aqueles clientes que utilicen cadeira de rodas pregable e queiran transferirse poden viaxar en calquera praza regular, solicitando a asistencia no momento de facer a reserva ou contactando co Servizo de Asistencia de Renfe (teléfono: +34 912 320 320; desde Francia, teléfono: 0800902725).

Reserva das prazas H para clientes que viaxan na súa propia cadeira de rodas

O sistema de venda permite a adquisición destas prazas con 24 h de antelación á saída do tren. A tarifa que se aplicará será a correspondente a un asento estándar con opcións de prezo Básico e Elige.

É imprescindible facilitar o teléfono e nome do viaxeiro, xa que ao adquirir estas prazas (prazas H) se crea automaticamente a solicitude de asistencia.

Para solicitar unha praza H cun acompañante, deberá realizarse unha petición de dúas prazas. Deste xeito, o sistema asignaralle a praza de acompañante máis próxima á praza H.

Asistencia par outros viaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida

As persoas con discapacidade ou mobilidade reducida que viaxan nunha praza regular (non viaxan nunha praza H) poden solicitar asistencia a través do sistema de venda ou do Servizo de Asistencia de Renfe (+34 912 320 320; desde Francia, teléfono: 0800902725). O servizo é de balde.

A solicitude deberá realizarse con 24 h de antelación sobre a hora de saída da estación de orixe.

Mascotas

Os animais domésticos que se poden levar a bordo dos trens son cans, gatos, furóns e aves (non de curral). O peso non pode exceder os 10 kg e deben levarse nunha gaiola ou similar que non exceda as dimensións de 60 x 35 x 35 cm e que permita conter e retirar os residuos.

Só está permitido levar un animal por viaxeiro e cómpre dispoñer dun complemento de mascota e non ocupar praza.

Deberase dispoñer durante a viaxe da documentación necesaria conforme a lexislación vixente.

Para as indemnizacións por atraso, aplicarase a mesma compensación sobre o complemento de mascota ca a correspondente ao billete do viaxeiro.

Equipaxe

Acéptase como equipaxe os bolsos de man, maletas, bolsas de viaxe, mochilas, sempre que non superen os tres vultos e non excedan de 290 cm nin superen as dimensións de 85 x 55 x 35 cm. O peso total dos tres vultos ten un límite de 25 kg.

Tamén se aceptan como equipaxe de man que non exceda dos 46 cm x 70 cm e cun peso inferior ou igual a 25 kg:

 • Esquís, cadeiras de bebé e bolsa de golf
 • Táboa de surf que non exceda dos 1,20 m x 0,90 m
 • Cadeiras de rodas

Para percorridos con orixe ou destino en Francia, as equipaxes deben ir provistas dunha etiqueta visible co nome e os apelidos do viaxeiro.

Transporte de bicicletas

Só se admitirá o transporte de bicicletas desmontadas ou pregadas e contidas nunha funda de 140 x 90 cm -dimensións máximas-, como se de equipaxe ordinaria se tratase. Este servizo é de balde, pero require adquirir o correspondente complemento.

Familias numerosas

Os membros de familia numerosa que dispoñan do correspondente título acreditativo estatal ou autonómico español poderán beneficiarse dos descontos, segundo categoría, establecidos pola lexislación vixente para percorridos con orixe e destino dentro de España.

O desconto efectuarase unicamente no momento da compra dos billetes e aplicaranse as seguintes porcentaxes:

 • 20 % para os integrantes de familia numerosa de categoría xeral.
 • 50 % para os integrantes de familia numerosa de categoría especial.

Estes descontos efectúanse sobre o prezo dinámico do transporte, pero non sobre os complementos nin sobre o prezo da restauración incluída na opción Prémium (só para orixe e destino dentro de España). Cando o importe do transporte sexa inferior ao prezo da restauración, o importe do billete asociarase integramente ao prezo do transporte.

Estes descontos son acumulables a calquera outro, agás naqueles produtos/servizos/ofertas que especificamente así o indiquen nas súas condicións comerciais.

Formalización de pases Interrail e Eurail

Acéptanse portadores destes pases internacionais, para todas as orixes e destinos, aboando un suplemento fixo en función da opción de prezo elixida para viaxar. Aboaranse independentemente da clase do pase. Polo tanto, non debe aboar ningunha outra cantidade en concepto de mellora de clase, regularización etc.

Ofertaranse as opcións Elige, Elige Confort e Prémium (só para orixe e destino dentro de España).

Canles de venda

 • Para todos os percorridos: despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 91 232 03 20.
 • Só percorrido interior España: aplicación Renfe e máquinas de autovenda multiproduto situadas nas estacións. Outras redes ferroviarias (Hermes).

A venda a bordo unicamente se admite cando o cliente proceda dunha estación sen venda de billetes ou dunha estación con venda de billetes na que non sexa posible temporalmente a súa venda.

Fidelización

A compra dos billetes destes trens xera Renfecitos (Puntos Renfe) e pódese tamén pagar con Renfecitos (Puntos Renfe).

 

Cambios e anulacións

Cambio de titularidade do billete nominativo

Admítese o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI ou documento identificativo, nome, apelido etc.) unha soa vez cun custo variable en función da opción de prezo elixida, a través do fluxo de operación de cambio de titularidade específico. O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

O fluxo de operación de cambio que permite o cambio de tren e data non admite o cambio de titularidade dos billetes.

Cambios

Os billetes poderán ser obxecto de cambio, salvo que exista algunha limitación polas condicións da opción de prezo ou da tarifa especial á que estea suxeito o título de transporte.

A emisión do novo billete non xera gastos de xestión, só hai que aboar os gastos de cambio que correspondan.

Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.

Nos cambios a un billete que se está ofertando a máis importe, o valor facial do billete resultante será o correspondente ao importe real do novo billete.

Os complementos de mellora de condicións de cambio están dispoñibles para a súa adquisición, exclusivamente, no momento da compra do billete e non se poden incorporar posteriormente. Ao adquirir un destes complementos, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de realizar un cambio no seu billete de tren e data coas condicións de cambio marcadas polo tipo do complemento.

Os complementos de mellora de condicións de cambio herdáronse no novo billete que nace na operación de cambio. Non se devolve o importe do complemento do billete orixinal, queda consumido e no billete novo achégase o complemento herdado sen custo.

Os complementos de mellora de cambio non admiten o cambio de titularidade dos billetes.

As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento «Cambios gratuitos ilimitados»

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio, só hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior.
 • Nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non admite o cambio a Básico.

Complemento “Cambios Puente AVE” (só para orixe e destino dentro de España)

 • Cando se producen no mesmo día da viaxe ata 30 minutos antes saída do novo.
 • Sempre sen gastos de cambio e sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos).
 • O valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Non se admite o cambio a Básico.
 • Un billete Elige admite cambio a Elige.
 • Un billete Elige Confort admite cambio a Elige e Elige Confort.
 • O complemento non se ofrece cando a compra se realiza no mesmo día da viaxe.

Complemento “Pack Superflex” (só para orixe e destino dentro de España)

 • Número de cambios ilimitado.
 • Sempre sen gastos de cambio.
 • Cambios para un tren do mesmo día da viaxe, ata 30 minutos antes saída do novo, sen diferenzas de prezo (nin a máis nin a menos). Neste caso, o valor facial do novo billete sempre mantén o valor facial do orixinal.
 • Cambios para un tren de distinto día da viaxe ou con menos de 30 minutos antes da saída do novo tren, hai que aboar, cando corresponda, a diferenza a prezo superior. Neste caso, nos cambios a un billete que se está ofertando a menos importe, o valor facial do billete resultante será o mesmo que o do billete orixinal, non producíndose a devolución de ningún importe ao cliente.
 • Non se admite o cambio a Básico.

Anulación e reembolso de billetes emitidos polas canles Renfe

En xeral, todo billete poderá ser anulado dentro do seu período de validez conforme as disposicións e prazos establecidos para cada canle de venda, agás que exista algunha limitación polas condicións da opción de prezo ou da tarifa especial á que estea suxeito o título de transporte.

Os billetes unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído ese atributo ou se adquirise un complemento de mellora das condicións de anulación, agás para aquelas tarifas que expresamente se indique.

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondente á opción de prezo ou complemento adquirido.

Os complementos de mellora de condicións de anulación están dispoñibles para a súa adquisición, exclusivamente, no momento da compra do billete e non se poden incorporar posteriormente. Ao adquirir este complemento, o cliente ten opción, nos prazos establecidos en cada canle de venda para estas operacións, de anular o billete coas condicións de anulación marcadas polo tipo do complemento.

A anulación dun billete implica a anulación de todos os complementos asociados a el, incluso os que se adquirisen con posterioridade ao billete.

En canto ao importe dos complementos de mellora de condicións de anulación, non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.

Non se admite a anulación independente de complementos. As características particulares dos complementos son as seguintes:

Complemento “Reembolso”

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días naturais e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % unha vez deducido o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación.

Complemento “Pack Superflex” (só para orixe e destino dentro de España)

 • Recupérase o 100 % do importe, agás o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación, se o viaxeiro cancela ata 7 días naturais antes da saída do tren.
 • Se a cancelación se produce durante os últimos 7 días naturais e ata o prazo establecido para cada canle de venda, devólvese o 95 % unha vez deducido o prezo do complemento de mellora de condicións de anulación.

Se o cliente está fóra de España, sen acceso ás canles de Renfe habituais, para solicitar a anulación dos billetes, hai que ter en conta que:

 • Os billetes emitidos por Renfe non poderán ser anulados en puntos de venda doutra rede.
 • Os billetes obtidos a través de www.renfe.es poden anularse polo mesmo medio.
 • Os billetes PDF pagados con tarxeta de crédito ou PayPal poderán dirixirse ao teléfono Renfe Contigo (34) 912 320 320.

 

Servizos en terra:

 • Sala Club. Só para percorridos dentro de España.
 • Aparcadoiro con franquía. Só para percorridos dentro de España.

 

Indemnizacións e compensacións

As reclamacións poderán presentarse a través dos seguintes medios:

 • Formulario de atención ao cliente en www.renfe.com
 • Libros de reclamacións das estacións con persoal, centros de servizos ao cliente de Renfe e a bordo do tren.
 • Teléfono de incidencias e reclamacións: 900 878 333.

Disporase de tres meses de prazo para presentar a reclamación, que se contarán desde a finalización da viaxe en tren.

Atrasos en orixe da viaxe

Cando o tren sae de orixe cun atraso igual ou superior a 60 minutos, os clientes poderán optar por:

 • Rescindir o contrato de transporte e percibir o importe íntegro do billete
 • Obter unha habilitación gratuita para o seguinte tren con prazas dispoñibles en condicións comparables, coa correspondente indemnización por atraso na chegada, se procede, con respecto á hora de chegada do billete inicial.
 • Obter unha habilitación gratuita para unha data posterior que lle conveña ao viaxeiro en condicións comparables, coa correspondente indemnización por atraso na chegada, se procede, con respecto á hora de chegada do billete inicial. Neste caso o viaxeiro non tería dereito á asistencia na viaxe (manutención, aloxamento ou outros gastos que deriven desta elección voluntaria do viaxeiro).
 • Realización da viaxe nese tren, coa correspondente indemnización por atraso na chegada, se procede.

O viaxeiro non terá dereito á indemnización se é informado de forma adecuada do atraso previsto antes da compra do billete ou despois da compra, pero con suficiente antelación á viaxe.

Atrasos en destino da viaxe

Independentemente da causa que orixine o atraso, aplicaranse as seguintes indemnizacións:

Percorrido interior español:

 • 50 % do prezo do billete en caso de atraso igual ou superior a 60 minutos.
 • 100 % do prezo do billete no caso de atraso superior a 90 minutos.

Percorrido interior francés:

 • 25 % do prezo do billete a partir de 30 minutos de atraso.
 • 50 % do prezo do billete a partir de 120 minutos de atraso.
 • 75 % do prezo do billete a partir de 180 minutos de atraso.

Percorrido internacional

 • 25 % do prezo do billete a partir de 30 minutos de atraso.
 • 50 % do prezo do billete a partir de 120 minutos de atraso.

Perda de enlace con trens nacionais

Renfe garante o enlace entre os trens internacionais e todos os trens AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional cando o intervalo entre a chegada e a saída sexa igual ou superior a 60 minutos ou a 90 minutos cando a chegada e a saída sexa en distinta estación do mesmo municipio e exista enlace ferroviario.

No caso de perda do enlace por atraso, o cliente terá dereito a obter un billete para o seguinte tren sen ningún custo, ademais da indemnización por atraso na chegada ao destino que corresponda. Se o cliente renuncia a continuar a viaxe, terá dereito ao regreso gratuíto ao seu lugar de orixe e ao reintegro do importe do billete.

Para os efectos de indemnizacións por atraso, terase en conta a hora de chegada ao destino final do viaxeiro e aplicarase no tren inicial e no de enlace as indemnizacións previstas no apartado anterior para os percorridos internacionais. Non procederá, polo tanto, ningunha indemnización no caso de atraso en traxectos intermedios.

Cobramento de indemnizacións.

Para percorridos con orixe e destino español, as indemnizacións pódense resolver de forma rápida (a partir das 24 horas da chegada do tren) a través do sistema de indemnizacións automáticas da web, nas oficinas de atención ao cliente e centros de servizo nas estacións ou noutros puntos de venda como os despachos de billetes e nas axencias de viaxe.

Para calquera orixe e destino, disporase de tres meses desde a data na que se autoriza a devolución para o cobramento de indemnizacións. Realizarase mediante a autorización por parte do centro de servizos da operación fóra de venda correspondente. As axencias precisarán, neste caso, a autorización do Departamento de Posvenda.

O aboamento dos importes correspondentes ás devolucións por indemnización realizaranse polo mesmo modo de pagamento que se efectuou a compra.

Non se realizarán aboamentos de indemnizacións automáticas ou fóra de venda sobre billetes emitidos por outras redes ferroviarias. Nestes casos informarase o cliente de que pode solicitar a devolución correspondente a través do ferrocarril que emitiu o billete ou ben presentar unha reclamación escrita.

 

Seguro obrigatorio de viaxeiros (SOV)

De acordo coa lexislación que regula o seguro obrigatorio de viaxeiros, teñen cobertura deste seguro os viaxeiros con billetes con percorrido doméstico español e os viaxeiros con billetes internacionais que teñan a súa orixe en España e destino Francia, así como os viaxeiros con orixe Francia e destino España.

Os viaxeiros con billete con traxecto doméstico francés teñen unicamente cobertura do seguro de responsabilidade civil.

 

Interrail  

 

Condicións de uso e suplementos

O pase Interrail presentarase xunto cun documento de identidade con fotografía a calquera axente autorizado que o solicite; se non se cumpre este requisito, o viaxeiro considerarase «carente de billete».

O Interrail é válido para a clase indicada no pase. Cun pase de 2.ª clase pódese viaxar en 1.ª clase pagando a diferenza de prezo a tarifa completa.

Os titulares de pases flexibles deben indicar obrigatoriamente a data da viaxe antes de iniciar o traxecto no cadro correspondente; debe estar escrito cun bolígrafo de tinta indeleble negra ou azul, na forma (dd/mm); por exemplo, 7 de maio = 07/05.

A viaxe é válida desde as 0:00 horas do día elixido. Se comeza o traxecto nun tren nocturno directo cuxa saída sexa despois das 19:00 horas e a chegada despois das 16:00 horas, só se deberá indicar a data do día de saída. Cando se use un barco incluído no Pase, seguirase o mesmo procedemento.

Non se pode usar ningún pase antes das 0:00 h do primeiro día de validez; o dereito a viaxar caduca ás 24:00 h do último día de validez.

O pase presentarase grampado nunha cuberta, na que se describen os puntos principais das condicións de uso xunto cun formulario para o rexistro dos datos do titular dun Global Pass e un Diario de Viaxe que debe cubrirse obrigatoriamente coa información relacionada cos traxectos realizados para a verificación do persoal de control.

En caso de viaxar cun pase coa data modificada, amosar unha fotocopia en lugar do orixinal, ser usado por unha persoa distinta ou viaxar fóra do período de validez considerarase fraude.

Nos trens ou traxectos marítimos que así o esixan, deberá adquirirse a reserva de asento, suplemento de praza deitada, uso de cabina nas compañías navieiras, taxa portuaria, etc., para iso será imprescindible a presentación do pase que sexa válido na data de viaxe solicitada.

Para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity dos titulares dun pase Interrail válido para viaxar en Renfe seguirase pagando un suplemento fixo dependendo da opción de prezo escollida para viaxar. Ofertaranse as opcións Elige, Elige Confort e Prémium.

Reembolsos

Non se pode emitir ningún duplicado dun pase, incluso no caso da súa deterioración, roubo ou perda.

Condicións de emisión

Existen unha serie de criterios obrigatorios no momento da compra.

Anulacións

Para realizar a anulación, cómpre seguir unha serie de pasos.

Situacións irregulares

Pódense distinguir varios supostos.

Tarifa Intermodal Renfe-Iberia Train & Fly  

Esta norma é aplicable ás compras realizadas dentro do acordo comercial con Iberia para o tráfico aéreo internacional que comeza ou finaliza a súa viaxe nos trens de Renfe. 
    

CANLES DE VENDA

O produto estará dispoñible en todas as canles de venda habituais de Iberia (iberia.com e GDS).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Os servizos Ave, Alvia e Intercity que se determinen das seguintes relacións:

 • Córdoba - Madrid Pta. Atocha
 • Málaga - Madrid Pta. Atocha
 • Sevilla - Madrid Pta. Atocha
 • Valladolid - Madrid Chamartín
 • Zaragoza - Madrid Pta. Atocha
 • Valencia - Madrid Pta. Atocha
 • Alacant - Madrid Pta. Atocha
 • Pamplona - Madrid Pta. Atocha
 • León – Madrid Chamartín
 • Salamanca - Madrid Chamartín
 • ALBACETE-MADRID Atocha
 • Palencia – Madrid Chamartín
 • Zamora – Madrid Chamartín
 • Ourense - Madrid Chamartín

CLASES E TRENS

Son susceptibles de comercializarse todas as clases e trens dos devanditos servizos mencionados. O produto intermodal terá dúas posibles clases de Confort:

 • Business. A viaxe en tren efectuarase en asento Confort.
 • Económica. A viaxe en tren efectuarase en asento Estándar.

BILLETE INTERMODAL

Título de transporte 

Un único billete para os dous transportes para viaxes internacionais de ida ou de ida e regreso. Será emitido como documento «Billete electrónico e itinerario» desde o motor de reservas de Iberia. Para o transporte ferroviario, cada sentido da viaxe, ida ou regreso, será considerado de forma independente (one way). Complementando ao billete, para acceder a cada medio de transporte é necesario emitir e presentar a correspondente tarxeta de embarque.

Composición do billete intermodal

Iberia emitirá un billete electrónico IB-075, que dispón de formato DIN A4 e consta de varias seccións diferenciadas:

 • Datos do viaxeiro: nome e documento de identidade, número de billete e código de reserva (PNR).
 • Datos dos voos: número, data, horario, clase, tarifa, etc., tanto da viaxe en tren coma da viaxe en avión.
 • Datos do billete: número de billete, data de emisión, etc.
 • Prezo do transporte: entre outros datos inclúe a tarifa aérea aplicada, medio de pagamento e o prezo total desagregado por prezo de transporte, gastos de xestión, impostos, así como por outros cargos e gastos que comporte o transporte aéreo.
 • Extractos e avisos sobre as condicións da viaxe

Formalización de prazas

Para poder viaxar en cada medio, o cliente deberá estar en posesión da correspondente tarxeta de embarque: 

 • Viaxe en avión: tarxeta de embarque, a emitir desde as canles de xestión de reservas que Iberia determine, nos prazos e condicións marcados pola compañía aérea.
 • Viaxe en tren: tarxeta de embarque (reserva de praza), a emitir desde as canles de xestión de reservas que Iberia determine, nos prazos e condicións marcados pola compañía aérea. Con aspecto similar aos billetes de tren en formato PDF, contén os datos habituais destes incluído o nome do viaxeiro. Estas tarxetas de embarque tamén se poderán emitir nos despachos de billetes con venda electrónica, podendo tamén consultar nesta canle o Código de Reserva/Booking code (PNR) do billete IB-075. As máquinas autovenda multifunción tamén permiten imprimir as tarxetas.
 • Viaxe en tren de Cercanías: o acceso aos trens das liñas C-1 e C-10 do Núcleo de Madrid, para achegarse ou volver das estacións de Puerta de Atocha ou Chamartín e a estación Aeropuerto T4, efectuarase mediante Combinado Cercanías, utilizando o código impreso no billete de tren AVE e LD, ou da forma que se determine.

FORMA DE PAGAMENTO

As permitidas por Iberia. No eido correspondente ao prezo da tarxeta de embarque da viaxe en tren AVE ou LD aparecerá a lenda R.I.T. e como forma de pagamento «Axencia Virtual».

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Actualmente, a adquisición deste billete intermodal non permite beneficiarse do programa de fidelización de Renfe.

CAMBIOS E ANULACIÓNS

Sempre están asociados ás condicións da tarifa aérea aplicada e unicamente se poden realizar a través das canles que Iberia determine. Pódese solicitar información sobre estas operacións e, se é o caso, mesmo formalizalas a través do número de teléfono 901 111 500 de Serviberia.

Estas operacións non se realizarán en ningún caso nos puntos de venda de Renfe.

PERDA DO TREN POR CAUSA DO CLIENTE

Non se aplica a prestación "Perda do tren". Non obstante, informarase ao cliente da posibilidade de dirixirse ao número de teléfono 901 111 500 no caso de que a tarifa aérea aplicada ao billete intermodal permita algún tipo de cambio, anulación ou adiamento.

PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO E MELLORA DE CLASE

Os billetes intermodais Renfe-Iberia non permiten efectuar en ruta a ampliación do seu percorrido ferroviario nin tampouco a mellora da clase do traxecto en tren.

 TARIFAS

 • Elige Confort (adulto e neno). A lenda da tarxeta de embarque Renfe é «IB_CONFORT».
 • Elige Estándar (adulto e neno). A lenda da tarxeta de embarque Renfe é «IB_STANDARD».

Non se admiten grupos.

NENOS 

Para estes billetes intermodais, a efectos de ocupación de prazas e aplicación de descontos, establécense os seguintes grupos de tarificación:

    - De 0 a 2 anos aínda non feitos na data da viaxe. Gratuíto sen ocupar praza. Ocupando praza pagarán coma nenos de 2 anos feitos.

    - De 2 a 11 anos feitos. Disporán dun desconto en función das condicións do voo para realizar. Ocuparán asento.

En todos os casos, deberán ser portadores do seu correspondente billete intermodal nominativo.

As compañías aéreas establecen certas restricións ou normas para a viaxe con acabados de nacer, ocupación de asentos por menores de 2 anos ou nenos que viaxan sós. Así mesmo, segundo o país de orixe ou destino da viaxe en avión, establécense uns requisitos específicos e necesidade de documentación particulares que o viaxeiro será responsable de coñecer e responder.

Para as viaxes en tren aplicarase o disposto na normativa relativa en canto a ocupación de prazas compartidas con nenos: máximo 2 persoas por asento.

Non se facilitará servizo de viaxe de menores sen acompañante nin para a viaxe en tren nin para a viaxe en avión. 

ANIMAIS DOMÉSTICOS

O produto intermodal non admite o transporte de mascotas.

Para este tipo de viaxes, o contrato de transportes, tanto do pasaxeiro coma da mascota, debe adquirirse de forma independente en cada compañía fóra deste Acordo de Código Compartido.

EQUIPAXE

*Aviso: A partir do 12 de decembro de 2023 e por cuestións de seguridade no transporte, non se permite o acceso aos trens con patinetes e monociclos eléctricos ou vehículos similares. Quedan excluídos desta normativa os vehículos para persoas con mobilidade reducida, así como as bicicletas eléctricas.

VULTOS DE MAN

Nas súas viaxes en tren, o viaxeiro poderá levar consigo, baixo a súa custodia e responsabilidade nos lugares establecidos para esa fin, aquelas equipaxes cuxa natureza non contraveña as disposicións de seguridade establecidas nas leis e regulamentos e non representen perigo ou molestias para os outros viaxeiros.

Por cada billete intermodal, admitirase a equipaxe de man, a equipaxe facturable ou a equipaxe especial que as condicións da tarifa aérea aplicada permitan, sempre e cando para a súa viaxe en tren cumpra cos seguintes requisitos:

 • Máximo tres vultos
 • Sen superar no seu conxunto 64 kg e 316 cm (largura+ancho+alto)
 • Sen exceder de 23 kg por vulto
 • A maior dimensión (longura ou ancho ou alto) de cada vulto non poderá superar os 100 cm.

Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requirimentos da compañía aérea en canto á natureza, prezo, tamaño e peso das equipaxes, así como da lexislación dos países de orixe e o destino da viaxe, para todo o relativo ao seu transporte en avión.

EQUIPAXE ESPECIAL

En canto á viaxe en tren, só se poderá transportar unha equipaxe especial por viaxeiro, entendendo como tal:

 • Bicicletas e patinetes (patinetes non eléctricos) encartados ou desmontados dentro dunha funda específica dunhas dimensións máximas de 140 x 90 x 40 cm (longo-alto-ancho).
 • Instrumentos musicais que poidan ser situados nos espazos destinados ás equipaxes.
 • Equipamentos deportivos:
  • Bolsas de paus de golf. 
  • Equipamentos de esquí.
  • Equipamentos de pesca deportiva.

Os equipamentos de golf, os de esquí e os de pesca deportiva deberán viaxar dentro da bolsa correspondente, que deberá estar perfectamente pechada, de tal xeito que impida o movemento ou o desprazamento dos elementos que conteña.

O portador dunha equipaxe especial soamente poderá transportar como única «equipaxe de man» un vulto que non supere as dimensións de 55x35x25 cm (alto-ancho-fondo).  

SERVIZOS A BORDO E EN TERRA

Persoas con necesidades especiais de mobilidade

En caso de necesidade de asistencia para persoas con discapacidade ou con mobilidade reducida, deberá ser solicitada de forma independente a cada compañía:

 • Renfe: chamando ao teléfono 912 320 320 (Servizo de Asistencia)
 • Adif: Teléfono 91 774 40 40 (Oficina Central ADIF ACERCA)
 • Iberia: Teléfono 901 111 500
 • Aena: Teléfonos 902 404 704

En certos casos que requiran unha atención especializada, as compañías aéreas solicitan unha autorización médica para viaxar ou a presenza dun acompañante.

Igualmente, existen certas restricións e recomendacións para a viaxe de mulleres embarazadas en función das semanas de xestación. Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requisitos necesarios para a súa viaxe en avión.

Na viaxe en tren non se comercializa a praza H.

Cans guía e de asistencia

Admitiranse, de forma gratuíta, os cans guía e de asistencia que viaxen xunto ao pasaxeiro sen ocupar asento. Os instrutores certificados poderán viaxar cun animal de servizo nas mesmas condicións.

Deberán ir debidamente acreditados e cumprir a lexislación vixente no país de orixe e no de destino. Algúns países non permiten o transporte de animais, nin sequera cans guía.

Restauración a bordo 

Actualmente non se facilitan billetes con restauración no asento incluída para viaxeiros con billete intermodal.

Salas club

Terán acceso ás salas Club Renfe os viaxeiros que sexan clientes do programa de fidelización Más Renfe, nas condicións establecidas polo programa para cada un dos niveis Más Renfe, que dispoñan dun billete intermodal en calquera tipo de asento e cuxo titular sexa o mesmo ca o de Más Renfe. Para o seu acceso será necesario acreditarse como cliente intermodal e presentar o seu documento de fidelización Más Renfe.

Aparcadoiro con franquía

Estes billetes, independentemente da clase onde se viaxe e da pertenza do cliente ao programa de fidelización, non disporán da prestación de aparcamento con franquía.

CONTROL DE ACCESO E EN RUTA

Documentación

O cliente, no control de acceso ou en ruta do tren, deberá presentar a tarxeta de embarque do tren, debendo conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento de identidade que o acredite como titular da tarxeta de embarque.

No caso de non presentar algún dos documentos sinalados no control de acceso e o cliente desexe efectuar viaxe en tren, indicaráselle que debe adquirir o correspondente billete por non dispor dun título de transporte suficiente para viaxar.

Se o cliente non presenta en ruta algún dos documentos anteriores, considerarase como un viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requirimentos en canto á documentación persoal e de transporte necesaria para a súa viaxe en avión, que poderá variar en función da súa nacionalidade, idade, motivo da viaxe, así como dos países de orixe e destino. Este control será efectuado unicamente por Iberia.

CONDICIÓNS POSVENDA

Garantía de enlace

Garántese o enlace aos viaxeiros deste billete intermodal, nos termos previstos nestas condicións:

No suposto de que, como consecuencia do atraso na viaxe nun dos servizos, o viaxeiro non puidese utilizar o tramo do outro servizo, esta última compañía facilitará, a través dos medios que considere oportuno, a viaxe contratada sen custo adicional.

Cando o cliente non poida realizar o enlace previsto en tren, como consecuencia dunha incidencia no servizo de avión, Renfe proporcionará sen ningún custo unha nova reserva no primeiro tren con prazas dispoñibles. A nova reserva farase na mesma clase ou nunha clase superior, segundo a dispoñibilidade de prazas.

En caso de perda do enlace, o viaxeiro terá dereito á asistencia en canto a transporte, aloxamento, comidas, etc. prevista na normativa do transporte aéreo.

Atrasos

En canto ao servizo ferroviario, aplicaranse as indemnizacións previstas no Regulamento da Lei do Sector Ferroviario, agás en caso de forza maior.

Non se aplicarán os compromisos voluntarios de puntualidade.

TRATAMENTO DE RECLAMACIÓNS

Cada empresa será responsable do tratamento e resposta das reclamacións, dependendo do servizo onde se orixinase a incidencia.

O cliente poderá presentar a súa queixa/reclamación ben a través do Formulario de Atención ao Cliente na páxina web de Renfe ou no Libro ou Folla de reclamacións ao seu dispor a bordo do tren, Centros de Servizo e
Oficinas de Atención ao Cliente, nun prazo de dous anos para a presentación desde a data de finalización da viaxe.

Todas as reclamacións presentaranse por escrito e non se poderá utilizar o sistema de indemnizacións automáticas.

Garantía de enlace  

Renfe Viajeros dentro da súa oferta comercial establece unhas condicións especiais para a interconexión con enlaces garantidos, billete único e prezos máis competitivos para o viaxeiro, denominado Billete Integrado entre diferentes rutas, orixes e destinos nacionais.

Ademais os viaxeiros con Billete Integrado teñen dereito á garantía do enlace o viaxeiro que dispoña de billetes desde a orixe ata o destino final de cada un dos traxectos, sempre que entre a hora teórica de chegada do primeiro tren e a saída a do segundo, exista un intervalo horario igual ou superior a 60 minutos (se o cambio de tren se realiza na mesma estación) ou igual ou superior a 90 minutos (se o cambio de tren se realiza entre dúas estacións do mesmo concello).

Os billetes adquiridos de forma independente para cada un dos traxectos da viaxe, consideraranse contratos de transporte diferentes e non está garantido o enlace se non se cumpre o requisito anterior.

A garantía de enlace non acada os servizos de Cercanías e Largo Métrico entre si, nin destes co resto de servizos.

Nos billetes con enlace garantido, o traslado entre estacións da mesma cidade será por conta do viaxeiro, a non ser que exista servizo de trens ou servizo alternativo de Renfe como é o caso de Valencia, en cuxo caso, os billetes serán válidos para realizar o desprazamento entre ambas as dúas estacións.

Ante unha posible perda de enlace imputable a Renfe Viaxeiros, o cliente terá dereito a obter un billete para o seguinte tren sen ningún custo, ademais da indemnización por atraso á chegada ao destino que corresponda. Se o cliente renuncia a continuar a viaxe, terá o regreso gratuíto ao seu lugar de orixe e o reintegro do importe do billete.

Para ter dereito á garantía de enlace, o viaxeiro deberá ir provisto de billetes desde a orixe ata o destino final de cada unha das viaxes.

 

Perda do tren  

Esta norma regula o tratamento que se lle dá a aqueles clientes que, por causas non imputables a Renfe, perdan o tren na estación de comezo da viaxe, ofrecendo a posibilidade de realizalo, nunhas condicións concretas, no seguinte tren con prazas libres.

Ámbito de aplicación

Servizos AVE e Larga Distancia en traxectos nacionais, coa excepción dos viaxeiros que posúan un billete en cuxa regulación se explicite que non se inclúe esta prestación.

Condicións comerciais

É de aplicación para aqueles clientes de servizos AVE, Alvia, Euromed e Intercity que dispoñendo dun título de transporte válido para un día, tren e traxecto concreto, e con determinadas opcións de prezo, se presenten na estación de orixe que figura no billete da devandita viaxe, con posterioridade á saída deste e cun límite máximo de 30 minutos contados desde a hora prevista de saída do tren.

Renfe ofrecerá a posibilidade de viaxar noutro tren que preste servizo en idéntico traxecto que o billete orixinal mediante o aboamento dun prezo establecido para o efecto, coas opcións sinaladas a seguir:

 • Viaxar coa mesma opción de prezo ou unha inferior no seguinte tren da mesma data con prazas libres, ou
 • Viaxar cunha opción de prezo superior ao do billete do tren perdido, no seguinte tren da mesma data con prazas libres, cun aboamento adicional da diferenza entre o prezo aboado no primeiro billete e o prezo dinámico da nova opción de prezo, ou
 • Viaxar cunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, no seguinte tren da mesma data con prazas libres, sen devolución de ningunha diferenza por este concepto, ou
 • Viaxar no primeiro tren da data seguinte, se o tren perdido fose o último da data de viaxe orixinal, nas mesmas condicións citadas anteriormente.

O tren ofrecido debe ser equivalente ou de menos prestacións que o orixinal, é dicir, se o tren perdido é un AVE, poderá ofrecerse outro calquera, mentres que se o tren perdido é de Larga Distancia, poderá ofrecerse calquera outro agás un AVE.

A aceptación ou rexeitamento por parte do cliente de calquera das opcións, non xera dereito a ningún outro tipo de compensación adicional, nin á reclamación de gastos en que puidese incorrer por calquera das súas decisións.

Obtención do novo billete

O cliente que perdese o tren deberase dirixir ao Centro de Servizos de Renfe ou ás oficinas de Atención ao Cliente de ADIF, se as houber, co fin de que sexa autorizada a emisión do novo billete. Se non existise ningún dos dous puntos anteriormente citados, o cliente poderá obter o novo billete directamente nos despachos da estación de orixe do billete.

Para o novo billete que se adquire, unicamente se ofrecerá a compra do complemento de mascota e engadir un complemento de bicicleta.

As condicións de utilización do novo billete son as correspondentes á opción de prezo e, cando corresponda, complementos reflectidos nel, con independencia das prestacións que o cliente dispuxese no billete orixinal.

Prezo do novo billete

O importe que hai que aboar será unha porcentaxe sobre o prezo dinámico do novo billete que se adquire. Se o novo billete é dunha opción de prezo superior ao do billete orixinal, require ademais de abono adicional por este concepto.

As opcións de prezo que admiten «Perda do tren», así como o importe para aboar polo novo billete que se adquire, son os seguintes:

 • Básico: Non permite
 • Elige: 30%
 • Elige Confort: 30%
 • Prémium: 0€

Cambios e anulación do novo billete

O novo billete non poderá ser cambiado nin anulado.

Tampouco admite cambio de titularidade nin unha nova «Perda do tren».

Declinación da nova oferta de viaxe polo cliente

Se o cliente non acepta a oferta realizada por Renfe para realizar a viaxe, será de aplicación o sinalado nas Condicións Xerais dos contratos do transporte con respecto á non ocupación da praza na estación de orixe da viaxe que figure no título de transporte.

 

Servizo de Proximidade  

Para o ano 2023 e durante un prazo de tres anos, quedan sometidas a Obrigas de Servizo Público como servizos ferroviarios de proximidade unha serie de relacións ferroviarias, creándose un novo produto comercial coa denominación de «proximidade»
.

O Servizo de Proximidade comprende rutas ferroviarias con frecuencias intermedias entre os servizos de Cercanías e os servizos de Media Distancia sometidas a Obrigas de Servizo Público (OSP).

 

Traxectos e trens autorizados 

Os Servizos de Proximidade dentro das relacións ferroviarias establecidas comprenden trens de Media Distancia Convencional de Largo Ibérico e de Servizos Comerciais (con ou sen reserva de praza, en función das características do tren), onde algunha das estacións, de orixe e destino ou ambas as dúas, se encontre fóra dos núcleos de Cercanías, así como entre estacións de núcleos distintos, podéndose aplicar nestes traxectos calquera modalidade da oferta comercial do Servizo de Proximidade. 

As relacións de Servizo de Proximidade detállanse ao final deste apartado.

 

Prezos e tarifa base para os Servizos de Proximidade

A tarifa base aplicable será a Tarifa T-1 para os servizos de Media Distancia Convencional por vía de largo ibérico. Os prezos máximos autorizados establécense por intervalo quilométrico, ata un máximo de 120 km.

Os prezos autorizados son os únicos valores de partida para o cálculo de prezos con desconto.

 

Comercialización do Servizo de Proximidade

Aplicarase de forma íntegra a Oferta Comercial de Media Distancia Convencional con Tarifa T-1, incluídos os títulos multiviaxes.   

Segundo a súa utilización e de acordo coas súas condicións de utilización de cada un deles, os títulos de transporte poden ser:

Títulos de transporte SENCILLO: Son aqueles cuxa adquisición dá dereito a viaxar a unha soa persoa nun único traxecto e data, en tren ou encamiñamento complementario. Cando estes títulos de transporte sexan nominativos, estes serán persoais e intransferibles.

Títulos de transporte IDA Y VUELTA: Válido para unha persoa que realice unha viaxe de ida e volta, mantendo as mesmas estacións de orixe e destino (leva unha redución sobre o prezo de dous billetes sencillos).

Títulos de transporte COLECTIVO: Son aqueles cuxa adquisición dá dereito a viaxar a máis dunha persoa nun mesmo traxecto e data cun único título, en tren ou, se é o caso, encamiñamento complementario. Estes títulos de transporte son pluripersoais.

Títulos de transporte COMBINADO: Son aqueles que formalizan distintos contratos de transporte e que dan dereito a viaxar en diferentes modos de transporte, incluíndo, se é o caso, outros servizos asociados, nun único título. Cando estes títulos de transporte sexan nominativos, serán persoais e intransferibles.

Títulos de transporte MULTIVIAJE: Son os que permiten realizar distintas viaxes, ben limitadas a un número ou ilimitadas, durante o seu período de validez. Estes títulos de transporte poden ser de carácter unipersoal ou ben de carácter pluripersoal. Cando sexan unipersoais e nominativos, estes serán persoais e intransferibles.

Os títulos de multiviaxe válidos para viaxar no Servizo de Proximidade, son:

 • Bono 10 Regional. Para todos os trens e recorrencia media ou media-baixa. Válido para realizar 10 viaxes en 45 días para unha determinada orixe-destino.
 • Abono Mensual Regional. Para todos os trens e recorrencia alta ou media-alta. Válido para realizar viaxes ilimitadas compatibles nun mes natural para unha determinada orixe-destino.

A obtención simultánea ou consecutiva de máis dun título de transporte non será válida para realizar unha mesma viaxe, tren e data, a un prezo máis reducido.

 

Promocións e descontos

Para os servizos suxeitos a obrigas de servizo público, os prezos autorizados pola Administración son os únicos valores de partida para o cálculo de prezos promocionais ou con desconto. En xeral, para os servizos suxeitos a obrigas de servizo público os descontos non serán acumulables a outras ofertas comerciais, a non ser que expresamente así se especifique, caso en que a acumulación de descontos ou ofertas só será admitida nos termos establecidos nas condicións de adquisición do produto comercial.

As reducións aplicables a “Familia Numerosa” serán acumulables a calquera outro desconto sobre a tarifa aplicable, agás nos produtos, servizos ou ofertas establecidos en virtude de acordo ou convenio, ou nos que se utilicen ou aboen de forma non individualizada.

 

Canles de venda

A adquisición dos títulos de transporte, para a utilización destes servizos, poderase realizar a través das canles habituais de venda: despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, páxina web e app de Renfe.

Os títulos multiviaxe só se comercializan en estacións: despachos de billetes e máquinas autovenda (esta operación non está dispoñible no servizo de atención remota en estacións «Ares») e a través da web de Renfe.

Renfe Viajeros poderá comercializar, a través dun sistema de venda local e con outros soportes (ex. tarxetas sen contacto), produtos comerciais que polas súas características así o requiran, igual que se está comercializando actualmente os títulos de viaxe específicos para a Universidade de Rabanales.

 

Condicións comerciais xerais

Ocupación de praza

Considérase ocupación de praza, o exercicio do dereito que ten o cliente de ocupar un espazo sentado, con ou sen garantía de praza, nun tren e traxecto concreto, mediante a adquisición dun título de transporte válido, en función do servizo ofrecido en cada caso.

Nos Servizos de Proximidade de Media Distancia Convencional sen prazas asignadas, o cliente poderá ocupar un asento, se está libre, ou viaxar de pé.

Reserva de praza

En xeral, o Servizo de Proximidade non contará con reserva de praza. Só se ofertará naquelas relacións ferroviarias de Proximidade que, polas características do tren comercial, así se estableza.

Para a formalización dos pases internacionais: pases da gama Eurail, pases da gama InterRail, FIP Ocio, Tarxeta de Redución, FIP Servizo e Tarxeta de Libre Circulación, o prezo da reserva de praza establécese en 4 euros.

Formalización ou validación da viaxe

Considérase formalización a concreción dunha viaxe, polo menos, coa data de viaxe e tren no que se viaxa. A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

No caso dos títulos multiviaxe, considérase cancelación a operación de descontar ou marcar unha viaxe.

Deberase levar o título de transporte adquirido nun soporte autorizado por Renfe Viajeros, formalizado ou validado (segundo corresponda) cos documentos orixinais en vigor que acrediten a identidade do viaxeiro, cando sexa necesario, e as credenciais xustificativas para a obtención do desconto aos que teña dereito.

No caso dos títulos multiviaxe, a formalización poderase realizar no despacho de billetes ou máquinas autovenda habilitadas das estacións. Tamén na app e páxina web de Renfe, nestes casos deberá estar rexistrado como usuario en www.renfe.com.

Naquelas relacións ferroviarias con Servizo de Proximidade, cuxos títulos de transporte se carguen nunha tarxeta sen contacto (TSC), antes de iniciar e finalizar a viaxe deberase realizar obrigatoriamente a cancelación nos equipamentos habilitados nas estacións.

Se non se dispón destes, será o persoal encargado da intervención en ruta o que realice a cancelación da viaxe. As cancelacións quedarán rexistradas na tarxeta sen contacto.

A formalización é gratuíta para a orixe e destino adquiridos e trens autorizados, sendo obrigatorio que vaia acompañada do abono do cal é titular o viaxeiro.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e da supervisión/intervención en ruta, deberá comprobar que o viaxeiro portador dun título de transporte recollido nesta norma accedeu ao tren co seu título debidamente formalizado ou validado. Igualmente, que a titularidade do título multiviaxe, coincida coa identidade do portador deste e que dispón dun documento identificativo que xustifique a condición que dá dereito a un desconto no prezo da multiviaxe.

O viaxeiro que acceda ao tren sen a debida formalización/validación considerarase viaxeiro desprovisto de billete válido para viaxar. 

Nos supostos en que se detecte que un título de transporte é utilizado fraudulentamente ou que a titularidade do abono non coincide co documento identificativo mostrado, o persoal encargado da supervisión ou intervención en ruta, sen prexuízo das actuacións ou penalizacións previstas nas Condicións Xerais do Contrato de Transporte de Renfe Viaxeiros, procederá a:

 • Se está cargado nun soporte físico, retiralo sen dereito a ningún reintegro
  .
 • Se o estivese nun dispositivo móbil, tomar nota do número de localizador para a súa retirada dixital.

En ambos os dous casos, tanto o soporte físico coma o localizador remitiranse ao departamento encargado das Prestacións de Servizos, da Xerencia Territorial de Servizo Público do ámbito correspondente, para proceder á súa anulación.

Tamén será considerado viaxeiro desprovisto de billete válido para viaxar nos seguintes casos:

 • Se o portador do abono o presenta cunha redución no prezo e non amosa, por requirimento do persoal de control de acceso ou da supervisión/intervención en ruta, o documento xustificativo que así o acredite ou, se o amosa, non cadra o titular do documento co titular do abono.
 • Se o portador do abono presenta máis dun título de transporte para realizar unha mesma viaxe e se negase a regularizalo de acordo co disposto nesta norma.

Cando o viaxeiro suba nunha estación sen persoal e sen medios mecánicos ou electrónicos para a formalización/validación da viaxe, deberá realizala o persoal encargado da supervisión/intervención en ruta.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Cobraráselle ao cliente a totalidade do custo da viaxe desde orixe a destino, descontándose o importe previamente aboado para o traxecto comprado inicialmente.

Se non se producise a devandita solicitude previa e aboamento da tarifa, nas condicións elixidas, ao persoal encargado da supervisión ou intervención en ruta, considerarase que o cliente está desprovisto de título de transporte válido para o percorrido de prolongación.

Menores

Serán de aplicación as disposicións sobre as viaxes de menores establecidas. Nos Servizos de Proximidade sinerxiados nun tren de Servizos Comerciais, os menores de 14 anos deberán viaxar coa compañía dunha persoa adulta, entendendo como tal unha persoa de 14 anos ou máis, non permitíndose a venda dun título de transporte a un menor de 14 anos sen acompañar independentemente que se utilice unha tarifa de neno ou de adulto.

Viaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida

En xeral, o Servizo de Proximidade non contará con praza «H» nin servizo de asistencia para viaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida. Só se ofertará naquelas relacións ferroviarias de Proximidade que, polas súas características, así se determine.

 

O resto de condicións comerciais xerais, ofertas comerciais, acordos comerciais e acordos con organismos oficiais, réxense polo sinalado nas súas tarifas especiais ou Condicións Xerais.

 

Disposición transitoria

Durante o período de comercialización dos abonos gratuítos para viaxeiros recorrentes, denominados Abono Recurrente e Abono Recurrente Niño, estes abonos serán válidos para todos os trens do Servizo de Proximidade, ademais, neste período, suspéndese a venda de tódolos títulos multiviaxe para estes servizos, aplicándose as medidas por «mal uso», implementadas para o Abono Recurrente.

 

Outras condicións

Todos os aspectos que non se recollan nesta norma réxense polo establecido nas Tarifas Especiais correspondentes ou polas Condicións Xerais dos Contratos de Transporte de Renfe Viajeros.

 

Indemnizacións

As indemnizacións atribuíbles a atraso (non forza maior), deficiencias en climatización, ausencia de aseos por cambio de material, terán a mesma consideración que o servizo Rexional de media Distancia.

 

RELACIÓNS DE SERVIZO DE PROXIMIDADE

«Valle del Guadalquivir» Palma del Río-Córdoba-Villa del Río

Atende a mobilidade das poboacións: Palma del Río, Posadas, Villarrubia de Córdoba, El Higuerón, Córdoba, Alcolea de Córdoba e Villa del Río, así coma o Campus Universitario de Rabanales.

Os títulos de transporte aceptados son:

 • Ida, Ida y Vuelta. Os grupos, en calquera caso, deberán ser autorizados.
 • Bono 10 Regional e Abono Mensual Regional
 • Abono Mensual UCO e Abono Semestral UCO (Acordo coa Universidade de Córdoba)

Os títulos multiviaxe quedan temporalmente suspendidos durante o período de comercialización do Abono Recurrente gratuítos (fianza 10 euros). Este abono será válido para tódolos trens do Servizo de Proximidade.

Singularidades do Servizo de Proximidade. Trens sinerxiados:

 • Os billetes adquiridos para realizar viaxes, cara a/desde as estacións de Palma do Río, Posadas, Córdoba-Central ou Villa do Río, cuxo destino sexa Córdoba-Central, permitirase a continuidade de viaxe (en calquera tren de Proximidade) desde Córdoba-Central ata a estación de Campus Universitario Rabanales, en billete de IDA. Para billete de IDA Y VUELTA, permítese o regreso desde Campus Universitario Rabanales ata Córdoba-Central, co fin habilitar a viaxe de volta no mesmo tipo de servizo da IDA.
 • Os billetes ou formalizacións dispoñibles serán con reserva de praza e asento asignado.
 • Non se pode facer uso da tarxeta sen contacto «+Renfe&Tú» cando as orixes e/ou destinos da viaxe sexan «Palma do Río, Posadas ou Villa del Río».

Málaga-El Chorro-Caminito del Rey

Atende a mobilidade das poboacións: Málaga, Los Prados, Campanillas, Cártama, Aljaima, Pizarra, Álora, Las Mellizas e El Chorro-Caminito del Rey.

Os títulos de transporte aceptados son:

 • Ida, Ida y Vuelta. Os grupos, en calquera caso, deberán ser autorizados.
 • Billete combinado ocio (con entrada a Caminito del Rey).
 • Bono 10 Regional e Abono Mensual Regional.

Os títulos multiviaxe quedan temporalmente suspendidos durante o período de comercialización do Abono Recurrente gratuíto (fianza 20 euros). Este abono será válido para tódolos trens do Servizo de Proximidade.

Murcia – Cartaxena

Atende a mobilidade das poboacións: Cartaxena, Torrepacheco, Balsicas e Murcia.

Os títulos de transporte aceptados son:

 • Ida, Ida y Vuelta. Os grupos, en calquera caso, deberán ser autorizados.
 • Bono 10 Regional, Abono Mensual Regional e Bono 20 (Universidades de Murcia)

Os títulos multiviaxe quedan temporalmente suspendidos durante o período de comercialización do Abono Recurrente gratuitos. Este abono será válido para tódolos trens do Servizo de Proximidade.

Medina del Campo - Valladolid - Palencia

Atende a mobilidade das poboacións: Medina del Campo, Pozaldez, Matapozuelos, Valdestillas, Viana de Cega, Valladolid, Cabezón de Pisuerga, Corcos, Cubillas de Santa Marta, Dueñas, Venta de Baños e Palencia.

Os títulos de transporte aceptados son:

 • Ida, Ida y Vuelta. Os grupos, en calquera caso, deberán ser autorizados.
 • Bono 10 Regional, Abono Mensual Regional.

Os títulos multiviaxe quedan temporalmente suspendidos durante o período de comercialización do Abono Recurrente gratuitos. Este abono será válido para tódolos trens do Servizo de Proximidade.

Illescas - Fuenlabrada - Madrid

Atende a mobilidade das poboacións: Illescas, Humanes, Fuenlabrada, Leganés e Madrid.

Os títulos de transporte aceptados son:

 • Ida, Ida y Vuelta. Os grupos, en calquera caso, deberán ser autorizados.
 • Bono 10 Regional, Abono Mensual Regional.

Os títulos multiviaxe quedan temporalmente suspendidos durante o período de comercialización do Abono Recurrente gratuitos. Este abono será válido para tódolos trens do Servizo de Proximidade.

 

Cercanías Billete simple  

 

Billete unipersoal, non personalizado e transferible, válido para unha única viaxe entre a estación de orixe e a zona tarifaria que figure no billete. O seu prezo é a tarifa Xeral/Base.

En Cercanías, a viaxe deberá iniciarse durante as dúas horas seguintes á súa expedición.

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do billete

Antes de comezar a viaxe, debes validalo obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Billete de ida e regreso

 

Todos os núcleos dispoñen de billetes de ida e regreso.

Destinado a clientes que realicen 2 viaxes entre a estación de orixe e a zona tarifaria que figure no billete, o regreso non ten que ser necesariamente en sentido inverso á viaxe de ida.

En Cercanías, a primeira viaxe do billete deberá efectuarse durante as dúas horas seguintes á súa emisión e a segunda viaxe antes da finalización do servizo regular do mesmo día da compra.

Estes billetes emitiranse exclusivamente para os días e relacións nos que non son válidos os billetes de ida e volta.

* Núcleos con tarifa de ida e volta dispoñible: San Sebastián e Sevilla

Condicións especiais:

 • Núcleo de Cercanías de Madrid: a viaxe de regreso poderase realizar ao longo do día seguinte ao da súa emisión.
 • No núcleo de Asturias, cun título de ida e regreso, adquirido o venres ou véspera de festivo, o regreso pódese efectuar ao longo do día seguinte

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa.

Prezos

O prezo equivale ao de dous billetes simples e a viaxe de regreso poderá realizarse dentro das zonas de validez do título de transporte, non sendo necesario que sexa no sentido inverso da ida.

A ida debe realizarse dentro das dúas horas seguintes á da a súa adquisición, mentres que a viaxe de volta pode realizarse ao longo do día seguinte ao da súa emisión.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Cancelación do billete

Antes de comezar a viaxe, debe realizarse obrigatoriamente a cancelación mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Billete de ida e volta  

 

Billete unipersoal, non personalizado e transferible, dirixido a clientes que realicen unha viaxe de ida e volta no mesmo día, mantendo as mesmas estacións ou zonas de orixe e destino.

A viaxe de ida poderá iniciarse durante as dúas horas seguintes á expedición do billete e a viaxe de volta ata a finalización do servizo regular o día da súa emisión, de luns a venres, excluídos os festivos.

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do billete

Antes de comezar a viaxe, debes validalo obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Tarifa dispoñible unicamente para os núcleos de San Sebastián e Sevilla.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Abono mensual limitado  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible para realizar dúas viaxes diarias, unha de ida e outra de volta, durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou estacións de orixe e destino aboado.

A utilización do Abono Mensual Limitado é todos os días desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono Mensual Limitado.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódese adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

O abono só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Abono Mensual Limitado

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

A primeira viaxe do abono deberá realizarse durante as dúas horas seguintes á súa validación e a segunda viaxe ata a finalización do servizo regular do mesmo día da súa validación.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono Mensual Limitado xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

Cercanías Abono mensual ilimitado  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible para realizar viaxes ilimitadas durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou as estacións de orixe e destino aboado.

O Abono mensual ilimitado pode usarse todos os días desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono mensual ilimitado.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódense adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambio

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

A Abono mensual ilimitado só se poderá anular sen custo antes do inicio do seu período de utilización.

Validación do Abono mensual ilimitado

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono mensual ilimitado xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

*Non dispoñible para o núcleo de Madrid.

Cercanías Abono estudio  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible, polo que só pode ser utilizado polo titular do carné de estudante do centro para realizar viaxes ilimitadas durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou estacións de orixe e destino aboado.

Válido todos os días durante un trimestre natural en período lectivo, agás o correspondente ao terceiro trimestre, que será válido ata o 15 de xullo. Non terá validez do 16 de xullo ao 30 de setembro. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono Estudo.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así se indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse emitir nos despachos de billetes das estacións.

Pódese adquirir ata 15 días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

O abono só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Abono Estudo

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono Estudo xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

Cercanías Abono trimestral universitario  

 

Para estudantes matriculados nas universidades da comunidade de Madrid e, no caso da Universidade Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid e da Universidade Autónoma de Cantoblanco, tamén para persoal laboral.

 • O estudante e/ou persoal laboral deberá posuír un carné que o acredite como membro da Universidad de Alcalá de Henares, da Autónoma de Cantoblanco, da Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos e estudantes de Erasmus.
 • O carné universitario permite adquirir o Cupón Trimestral (válido para trimestres naturais), co que se poderá viaxar sen límite de desprazamentos polo traxecto solicitado.
 • Viaxes ilimitadas todos os días, incluídos sábados, domingos e festivos; durante o seu período de validez.
 • Persoal.
 • Válido para calquera percorrido dentro do núcleo de Madrid, sempre que a orixe ou destino sexa: Alcalá de Henares, Universidad de Cantoblanco, Móstoles, Móstoles-El Soto, Alcorcón, Vicálvaro, Fuenlabrada, Leganés, Las Margaritas Universidad, Villalba ou La Navata.


Válido para trimestres naturais

Zona verde : Establécese un prezo único desde calquera zona da rede de Cercanías coa C-9, de 8,70 € por traxecto no billete simple e de 17,40 € na ida e regreso.

(*) Nos traxectos entre a liña C-9 Cercedilla-Cotos (Zona verde) e as demais liñas do núcleo de Cercanías de Madrid, incluídos os traxectos interiores da Liña C-9, os prezos definidos polo sistema xeral de tarificación por zonas rexerán só para o Abono mensual ata un máximo de 7 zonas.

Cercanías Bonotren  

 

Bono unipersoal ou pluripersoal, non personalizado e transferible para realizar dez viaxes de ida e volta indistintamente, durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou as estacións de orixe e destino aboado.
Este título de transporte pode ser utilizado por máis dun viaxeiro simultaneamente, sempre que todos teñan a mesma orixe-destino e se efectúen tantas validacións coma viaxeiros se acollan a el (se o Bonotren está cargado nunha tarxeta sen contacto (TSC) Renfe & Tú sempre deberá viaxar o titular).

A utilización do Bonotren é por todos os días durante un mes, desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Bonotren.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, a excepción do derivado de ser titular de familia numerosa e sempre que estea incluído nunha tarxeta de contacto (TSC) Renfe & Tú. Cada membro da mesma familia deberá demostrar a súa identidade. Si se aplicarán aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódese adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do Bonotren.

Anulacións

O Bonotren só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Bonotren

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular e soamente será válido para realizar a viaxe durante as 2 horas seguintes.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Bonotren xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono.

Cercanías Desconto para maiores de 60

 

Tarxeta Dorada

 • Poden dispoñer desta tarxeta os maiores de 60 anos, os pensionistas maiores de 18 anos, en situación de incapacidade física ou psíquica permanente total, absoluta ou de grande invalidez formalmente declarada, así como as persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • Coa Tarjeta Dorada benefícianse dunha redución do 40 % nos núcleos de largo ibérico e do 50 % nos núcleos de largo métrico feitos (largo métrico e ibérico) de Asturias, Cantabria e Bilbao.
 • A redución é calquera día da semana e nos trens de servizo regular.
 • As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poden ser acompañadas por outra que terá as mesmas condicións económicas de viaxe ca o titular. .
 • É de carácter anual.
 • Pódese mercar en estacións, oficinas de venda e axencias de viaxes por un importe de 6,00 €. 

Lembra...

Existe a posibilidade de adquirir a Tarjeta Dorada asociada ás tarxetas de crédito e de débito emitidas por algunhas entidades bancarias.

Cercanías Desconto para xoves

 

Más Renfe Joven

Más Renfe Joven é unipersoal, nominativa e intransferible. Ofrécelles aos seus titulares un desconto sobre a tarifa xeral/base en función da antelación da compra dos billetes e/ou dos trens utilizados. Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e naqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Pódena adquirir os mozos que teñan entre 14 e 25 anos no momento da súa compra ou renovación. O seu prezo é de 50 €.
A validez é dun ano, que se contará desde a data da compra e que pode ser renovada por anos completos. Os billetes adquiridos cos descontos que a continuación se relacionan deberán ter unha data de viaxe comprendida dentro do período de validez de Más Renfe Joven.

 • AVE e Larga Distancia:
  • Desconto do 50 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 30 días.
  • Desconto do 40 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 15 días.
  • Desconto do 30 % para anticipación inferior a 15 días.
 • Avant, Media Distancia Convencional e Cercanías/Rodalies:
  • Desconto do 25 %.

Canles de venda

A tarxeta cómprase a través de www.renfe.com e, ao pagar o importe correspondente, recíbese un "número de cliente" que serve para identificarse e para acceder ás súas prestacións. Pode ser anulada sen gastos ata dúas horas despois da súa adquisición, sempre e cando non se utilizase.

Os billetes deben adquirirse facilitando o «número de cliente» nos despachos de billetes das estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, na aplicación de Renfe, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Media Distancia.

Cambios

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 20 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.
Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade que se vaia reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

Anulacións

Admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 30 % sobre o prezo do billete.

Perda do tren

En caso de perda dos trens AVE e Larga Distancia por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (que se contarán desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.

O cliente terá que aboar un 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral, se este viaxase en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

Programa de fidelización

Os clientes que adquiran Más Renfe Joven serán dados de alta automaticamente no programa de fidelización Más Renfe e beneficiaranse del.

Poderá obter Renfecitos (Puntos Renfe) pola compra de billetes de tren ou pola contratación dos servizos das empresas asociadas ao programa. Os Renfecitos (Puntos Renfe) acumulados poderanse trocar por novos billetes de tren e noites de hotel, mesmo na súa renovación.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Cercanías Desconto para familia numerosa  

 

Esta tarifa facilítalles aos membros das familias consideradas numerosas, que dispoñan do correspondente título acreditativo -outorgado polas diferentes comunidades autónomas-, a posibilidade de viaxar con importantes descontos segundo a categoría, en todos os trens no seu percorrido nacional AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e Feve, en todas as prazas e clases.

Para obter o desconto, o cliente deberá presentar o título oficial de familia numerosa (libro, carné etc.), ou documento que acredite fidedignamente esa condición e a categoría na que esta se clasifica, ou ben fotocopia compulsada desta. Tamén poderán presentar os títulos caducados que estean acompañados dunha solicitude de renovación debidamente cuberta.

O desconto efectuarase unicamente no momento da compra dos billetes, aplicándose un:

 • 20 % para os integrantes de familia numerosa de categoría xeral.
 • 50 % para os integrantes de familia numerosa de categoría especial.

Estes descontos son acumulables a calquera outro, agás naqueles produtos/servizos/ofertas que especificamente así o indiquen nas súas condicións comerciais.

Os títulos de familia numerosa emitidos pola Generalitat de Catalunya para familias monoparentais só serán aceptados como tales nos trens de Rodalies, cuxa administración é competencia da Generalitat de Catalunya, quen determina as súas condicións de comercialización.

Os billetes poderanse adquirir en puntos de venda nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, app de Renfe e máquinas autovenda multiproduto.

Poderanse efectuar cambios e anulacións se as tarifas aplicadas no billete adquirido así o admiten.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos aplicados e o título de familia numerosa, e conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do viaxeiro.

Cercanías Desconto para nenos  

 

Os nenos menores de seis anos que non participen nun billete de grupo poderán viaxar de balde, sempre que non ocupen praza sentada e viaxen acompañados dun adulto (máximo de dous menores por adulto).

Cercanías Descontos para grupos  

 

 • O grupo debe estar formado por 10 persoas ou máis.
 • Todos teñen que viaxar no mesmo tren e data
 • Coa mesma orixe e destino
 • Nenos ata 11 anos cumpridos: 50% desconto.
 • Adultos con idades comprendidas de 12 anos en adiante:
  • Un traxecto: 30 % de desconto.
  • Viaxe de ida/regreso: 40 % de desconto.
 • A elección da tarifa de Grupo implicará o pagamento de todos os integrantes independentemente da súa idade.
   

Tarjeta +Renfe&Tú:

É unha tarxeta chip ou tarxeta intelixente na súa versión de tarxeta sen contacto (TSC), capaz de cargar os títulos de viaxe que se autoricen, facilitando o paso a través dos controis de acceso. Substitúe os soportes habituais dos títulos de transporte de clientes baseados en papel con banda magnética. Non é unha tarxeta de pagamento.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non PersonalizadaAmbas as dúas reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Ámbito de aplicación. Servizos de Cercanías do Núcleo onde se adquire.

 

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos.

Apta para cargar todos os títulos de transporte habilitados no Núcleo de Cercanías.

Os descontos debidamente acreditados gravaranse na tarxeta no momento da solicitude ou ó adquirir un título no despacho de billetes e aplicaranse directamente na compra do título cargado.

Para adquirir a tarxeta personalizada poderase solicitar a través dun formulario nas estacións con persoal do Núcleo de Cercanías, ou ben obter o formulario directamente desde a páxina web de cada Núcleo de Cercanías en www.renfe.com, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte ou tarxeta de residente.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

 Poderase cargar e recargar nos despachos de billetes das estacións de Cercanías e en máquinas autovenda de Cercanías.

Tarxeta non personalizada

Apta para cargar calquera título de transporte non personalizado (billete simple, ida e regreso e Bonotren).

Non admite títulos de transporte con desconto, agás nos casos excepcionais seguintes:

 • Rotura, roubo, extravío ou funcionamento defectuoso da TSC personalizada con Título Multiviaxe parcialmente utilizado.
 • Billete simple, ida e regreso e Bonotren, con dereito a desconto debidamente acreditado ao persoal dos despachos de billetes, para viaxeiros en visita esporádica no Núcleo sen tempo de trámite de solicitude da TSC Personalizada. Tarxeta válida para un período máximo de 7 días consecutivos desde a súa adquisición.

A tarxeta non personalizada poderase adquirir nos despachos de billetes das estacións de Cercanías, en máquinas autovenda de Cercanías e mesmo en ruta. Poderase cargar e recargar nos despachos de billetes das estacións de Cercanías e en máquinas autovenda de Cercanías.

Tanto a tarxeta «+Renfe & Tú» Personalizada coma a Non personalizada, como soporte de carga de títulos de transporte, non teñen caducidade.

Venda de títulos de transporte (Carga e Recarga)

A TSC «+Renfe & Tú» admite como máximo dous títulos multiviaxe iguais, que teñan o mesmo número de zonas e mesma orixe-destino, co fin de cargalos antes de que caduque o que está en vigor. Só se poderá utilizar o que estea en vigor no momento da cancelación. Ten como fin cargar un título igual antes de que caduque o que ten en vigor.

Tanto a TSC Personalizada como a Non Personalizada admiten a carga de dous Bonotren solapados.

A vixencia dos títulos cargados vén determinada polas condicións comerciais establecidas na normativa vixente.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar a Tarjeta «+Renfe & Tú» xunto cos documentos xustificativos do dereito aos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do da TSC.

No caso de que algún viaxeiro acceda ao tren desprovisto dun título de transporte válido o persoal encargado da intervención/supervisión en ruta, deberá aplicar o disposto para «Viaxeiros sen título de transporte válido - Prolongación de percorrido - Mellora de clase».

Prolongación do percorrido

Os billetes de Cercanías cargados na TSC admiten esta condición e o viaxeiro poderá prolongar a súa viaxe dentro e fóra do núcleo, logo de comunicación e regularización na estación de orixe. En cambio, os títulos multiviaxe admiten prolongación de percorrido soamente dentro do Núcleo de Cercanías.

En calquera caso deberase aboar un billete complementario.

Para o resto de condicións estará suxeito ao disposto para «Viaxeiros sen título de transporte válido - Prolongación de percorrido - Mellora de clase».

Rotura, roubo ou extravío da Tarjeta «+Renfe & Tú» 

Tarjeta «+Renfe & Tú» personalizada

O cliente solicitará no despacho de billetes das estacións atendidas por persoal, un formulario para obter o duplicado da «Tarjeta +Renfe & Tú» (conservando o número orixinal de cliente) e aboando o importe desta.

En caso de ter algún título en vigor cargado na tarxeta rota, roubada ou extraviada, o cliente, unha vez recibise a nova tarxeta, acudirá ao despacho de billetes da estación onde o solicitou. Esta, previa comunicación co Núcleo de Cercanías, cargará o título parcial correspondente á nova tarxeta sen custo para o cliente.

Por mal funcionamento da Tarjeta «+Renfe & Tú», o despacho de billetes comunicaralle a incidencia ao Núcleo de Cercanías e enviará a solicitude de duplicado desta, asinada polo cliente, indicando nela a anomalía detectada, sen que o cliente teña que aboar ningún importe.

No resto do proceso, aplicarase o procedemento de rotura, roubo ou extravío descrito nos parágrafos anteriores.

Tarjeta «+Renfe & Tú» non personalizada

En caso de rotura, roubo ou extravío o cliente deberá comprar unha nova tarxeta.

Se a rotura é derivada do mal uso da tarxeta que teña viaxes pendentes non se reporán. Se a rotura non está causada por un mal uso da tarxeta, o despacho de billetes porase en contacto co Núcleo de Cercanías que lle facilitará os datos necesarios para que se cargue na nova tarxeta o título parcial.

En caso de mal funcionamento dunha tarxeta non personalizada só se substituirá, de forma gratuíta, se deixase de funcionar estando en bo estado e non observándose danos nin deterioración nela, repóndolle ademais os títulos non utilizados, se isto fose posible. En calquera outro caso, deberá aboar unha nova.

Indemnizacións e posvenda  

Neste documento establécense as normas referidas aos dereitos dos viaxeiros, a responsabilidade da empresa como prestadora do servizo e as medidas que lles resarcen aos clientes cando existe un incumprimento das condicións do contrato de transporte.

A base legal radica na Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario, a Lei 4/2006 do Sistema Ferroviario de Cataluña, do 31 de marzo e o Regulamento (EU) 2021/782 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2021.

Ademais, nestas condicións de posvenda recóllense os compromisos voluntarios de puntualidade establecidos por Renfe para elevar o nivel de calidade dos servizos e as garantías ofrecidas aos clientes.

 

Para calquera dúbida sobre o contido desta sección ou información adicional: Escríbenos.

 

CONDICIÓNS XERAIS

Ámbito de aplicación.

Comprende tanto os servicios comerciais coma os produtos de obriga de servizo público prestados por Renfe en traxectos nacionais e nos percorridos internacionais e interior francés do AVE Internacional España-Francia.

Igualmente recóllense neste documento as condicións de posvenda dos servizos de Rodalies (Cercanías e Rexionais), trens cuxa administración é competencia da C.A. de Cataluña.

En casos singulares, como os billetes emitidos por Renfe para servizos prestados por outras redes ferroviarias e os billetes emitidos por outras redes ferroviarias para traxectos nacionais de Renfe, aplicaranse as condicións da normativa internacional vixente. Os compromisos de puntualidade non se aplicarán en ningún de ambos os casos. No segundo caso, malia ser Renfe quen opera o servizo, o cliente deberase dirixir á compañía emisora do billete para presentar a reclamación.

No caso dos servizos internacionais prestados por Renfe en cooperación con outras compañías ferroviarias, as condicións de posvenda están establecidas na propia normativa internacional vixente.

Comprobación de títulos de transporte.

O viaxeiro está obrigado a comprobar no momento de obter o billete, que os datos do título de transporte se axustan á súa petición. No caso de que haxa algún erro na data, destino, prezo, etc. debe corrixirse de forma inmediata á emisión do billete.

Se a corrección non se realiza nese momento, o cliente poderá presentar a reclamación correspondente no servizo de posvenda de Renfe, departamento que resolverá a reclamación tendo en conta a circunstancia que motivou o erro.

Responsabilidade de Renfe.

Os viaxeiros de servizos afectados pola cancelación da viaxe, pola súa interrupción, por unha carencia ou deficiencia do servizo prestado a bordo ou por atraso, terán dereito a percibir a indemnización que se especifica nos puntos posteriores desta sección.

Por motivo de causa de forza maior, en determinados servizos / obrigas de servicio público pode non ser aplicado o Compromiso de Puntualidade nin outras indemnizacións de carácter facultativo / non obrigatorio, voluntario, opcional.

Consonte o establecido no Regulamento 2021/782 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2021, sobre os dereitos e as obrigas dos viaxeiros de ferrocarril, a empresa ferroviaria non estará obrigada a indemnizar se pode demostrar que o atraso, a perda do enlace ou a cancelación se debeu a causas directas ou vinculadas inherentemente con:

 • Circunstancias extraordinarias alleas á explotación ferroviaria, como os fenómenos meteorolóxicos extremos, as catástrofes naturais graves ou as crises graves de saúde pública que a empresa ferroviaria, a pesar da dilixencia requirida polas particularidades do caso, non puidese evitar e cuxas consecuencias non puidese obviar; 
 • Culpa do viaxeiro, ou 
 • o comportamento de terceiros que a empresa ferroviaria, a pesar da dilixencia requirida polas particularidades do caso, non puidese evitar e cuxas consecuencias non puidese obviar, como persoas na vía, roubo de cables, emerxencias a bordo, actuacións policiais, sabotaxe ou terrorismo.

As folgas do persoal da empresa ferroviaria, as accións ou omisións doutra empresa que utilice a mesma infraestrutura ferroviaria e as accións ou omisións de administradores de infraestruturas e de estacións non quedan cubertas pola exención.

Cancelación da viaxe.

Enténdese por cancelación da viaxe a non realización desta, é dicir, a imposibilidade de que se leve a cabo nas condicións previstas no título de transporte.

Opcións do cliente en caso de cancelación da viaxe:

No caso de que a causa da cancelación da viaxe sexa atribuíble á empresa operadora terase en conta a antelación coa que se produce a cancelación e, en función desa antelación, o viaxeiro terá dereito a:

 • Se a cancelación se produce antes das 48 horas, o viaxeiro ten dereito ao reintegro do prezo pagado polo billete ou ao cambio sen gastos do título de transporte para outro tren ou outra data.
 • Se a cancelación se produce nas 48 horas previas á hora de saída que figura no billete, o viaxeiro ten dereito a que se lle reintegre o prezo pagado ou a que se lle proporcione o transporte noutro tren ou outro modo de transporte en condicións equivalentes ás pactadas.
 • Se a información da cancelación da viaxe se produce dentro das 4 horas previas á hora de saída que figura no billete, o viaxeiro ten dereito ao reintegro do prezo do billete ou a que se lle proporcione o transporte noutro tren ou outro modo de transporte. Se o viaxeiro optase por non utilizar a alternativa de transporte ofrecida, ten dereito ademais a unha indemnización do dobre do importe do título de transporte.
 • En Cercanías (largo ibérico e largo métrico) e en Media Distancia Convencional de largo métrico, agás para títulos consorciados, cando a cancelación da viaxe sexa debida á supresión/paralización do servizo durante polo menos unha hora, o viaxeiro poderá optar por:
  • A resolución do contrato de transportes, percibindo o importe íntegro correspondente á viaxe.
  • A habilitación do seu título de transporte para cando exista a posibilidade de realizar a viaxe.
  • A realización da viaxe por outros modos de transporte que, segundo corresponda, Renfe habilite.

Cando o cliente opta por viaxar.

Cando o servizo se cancelou e o cliente opta por realizar a viaxe noutro tren ou medio alternativo disposto por Renfe recóllense os seguintes supostos:

Noutro tren de Renfe

Se o tren é substituído por outro de similares ou superiores prestacións, non corresponde indemnización por substitución do material.

Se o tren é substituído por outro de inferiores prestacións, corresponde indemnización polas posibles carencias ou deficiencias de confort a bordo, agás nos supostos de forza maior.

Modificación da categoría da praza con reserva de asento.

Sempre que sexa posible ofrecerase viaxe nas mesmas condicións de acomodación do billete previamente obtido, tendo en conta o seguinte:

Servizos comerciais.

 • Se o cliente viaxa no mesmo tipo de asento, Estándar ou Confort: Non lle corresponde devolución ningunha.
 • Se viaxa nun tipo de asento superior: non aboará a diferenza.
 • Se viaxa en asento Estándar en lugar de Confort: devolveráselle o 10 % do importe do billete (servizo de transporte sen complementos).
 • Si, excepcionalmente, viaxa sen praza: Devolveráselle integramente o prezo do billete.

Obriga de Servicio público e Rodalies.

 • Si, excepcionalmente, viaxa sen praza nun tren con reserva obrigatoria: Devolveráselle integramente o prezo do billete.

Noutro modo de transporte habilitado por Renfe

Cando se lle ofreza ao cliente un transporte alternativo por estrada, procederase ás seguintes devolucións:

Servizos AVE, Alvia, Euromed e Intercity.

Devolucións aplicables en todos os supostos, incluídos os de forza maior

 • BÁSICO / ELIGE: 15%
 • ELIGE CONFORT: 30%
 • PRÉMIUM: 50%

Servicio AVLO.

Cando se ofreza ao cliente un transporte alternativo por estrada devolverase o 15 % do importe do billete, incluídos os supostos de causa de forza maior.

Obriga de Servizo Público.

Cando se ofreza a viaxe en autobús devolverase o 20 % do importe do billete, incluídos os supostos de causa de forza maior. Non aplicable a trens de Cercanías (largo ibérico e largo métrico) nin de Media Distancia Convencional de largo métrico.

Compatibilidade entre indemnizacións por cancelación da viaxe

Viaxe noutro tren de Renfe

Serán acumulables as posibles indemnizacións derivadas pola carencia ou falta de prestación do servizo ou confort a bordo (agás en casos de forza maior) e as posibles devolucións que deriven da modificación do tipo de asento.

Viaxe noutro modo de transporte habilitado por Renfe

As indemnizacións derivadas do transporte alternativo por estrada xa inclúen as posibles indemnizacións derivadas da carencia ou falta de prestación do servizo ou confort a bordo, así como as derivadas da modificación do tipo de asento, coa excepción do complemento por asento extra.

O cliente tamén terá dereito á indemnización por atraso á chegada excepto se o viaxeiro é informado da cancelación con antelación suficiente e de forma adecuada. Aplicable en tódolos servicios. Tamén en folgas e paros laborais e outros supostos de forza maior.

Asistencia en caso de cancelación da viaxe

Se como consecuencia da cancelación se prevese un atraso mínimo dunha hora na chegada a destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas e refrixerios, nunha medida adecuada ao tempo de espera, se están dispoñibles no tren ou na estación ou se poden razoablemente subministrarse tendo en conta factores tales como a distancia do subministrador, o tempo necesario para a subministración e o custo.

Nos casos en que se requira unha estadía dunha ou máis noite, Renfe ofrecerá aloxamento nun hotel e transporte entre a estación de ferrocarril e o lugar de aloxamento, sempre que sexa físicamente posible. 

Interrupción da viaxe

 Entenderase por interrupción da viaxe cando se paraliza o servizo mentres se está a desenvolver. 

Renfe estará obrigada a lle proporcionar ao viaxeiro, á maior brevidade posible, o transporte noutro tren ou outro modo alternativo, nunhas condicións equivalentes ás pactadas.

Viaxe noutro tren de Renfe

 • Se o transbordo se realiza a un tren de similares ou superiores prestacións, non corresponde indemnización por substitución do material.
 • Se o tren é substituído por outro de inferiores prestacións, corresponde indemnización sempre pola diferenza do tipo de asento. 
 • Tamén correspondería indemnización se non fose posible prestar algún dos servizos a bordo contratados, agás en supostos de forza maior.

Viaxe noutro modo de transporte habilitado por Renfe

Cando se lle ofreza ao cliente un autobús como transporte alternativo:

Servizos AVE, Alvia, Euromed e Intercity:

Estas devolucións aplicaranse en todos os supostos, incluídos os de forza maior

 • BÁSICO / ELIGE: 15%
 • ELIGE CONFORT: 30%
 • PRÉMIUM: 50%

Obriga de Servicio público e Rodalies.

Cando se ofreza a viaxe en autobús devolverase o 20 % do importe do billete, incluídos os supostos de causa de forza maior. Non aplicable a trens de Cercanías (largo ibérico e largo métrico) e de Media Distancia Convencional de largo métrico, onde se tratará de proporcionarlle ao viaxeiro o transporte noutro tren, outro modo de transporte alternativo ou ofrecerase renunciar á viaxe percibindo o importe íntegro correspondente á viaxe (agás para títulos consorciados).

Servizo AVLO

Cando se ofreza ao cliente un transporte alternativo por estrada devolverase o 15 % do importe do billete, incluídos os supostos de causa de forza maior.

Compatibilidade entre indemnizacións por interrupción da viaxe

Viaxe noutro tren de Renfe

Serán acumulables as posibles indemnizacións derivadas pola carencia ou falta de prestación do servizo ou confort a bordo (agás en casos de forza maior) e as devolucións que deriven da posible modificación do tipo de asento.

Viaxe noutro modo de transporte habilitado por Renfe

As indemnizacións derivadas do transporte alternativo por estrada xa inclúen as posibles indemnizacións derivadas da carencia ou falta de prestación do servizo ou confort a bordo así como as derivadas da modificación do tipo de asento, coa excepción do complemento por asento extra.

Se procede, o cliente tamén terá dereito á indemnización por atraso á chegada, agás se o viaxeiro é informado da interrupción con antelación suficiente e de forma adecuada.

Se o cliente que viaxa con Billete integrado decide polo seu interese e voluntariamente interromper a viaxe nunha estación intermedia non terá dereito a ningún reintegro sobre o traxecto non utilizado.

Asistencia en caso da interrupción da viaxe

Se como consecuencia da interrupción prevese un atraso mínimo dunha hora na chegada a destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas e refrixerios, nunha medida adecuada ao tempo de espera, se están dispoñibles no tren ou a estación ou se poden razoablemente subministrarse tendo en conta factores tales como a distancia do subministrador, o tempo necesario para a subministración e o custo.

Nos casos en que se requira unha estadía dunha ou máis noite, Renfe ofrecerá aloxamento nun hotel e transporte entre a estación de ferrocarril e o lugar de aloxamento, sempre que sexa físicamente posible. 

Se o tren se atopa bloqueado na vía férrea, ofreceráselle ao viaxeiro transporte do tren á estación de ferrocarril, ao lugar de partida alternativo ou ao destino final do servizo, sempre e cando sexa fisicamente posible.

Perda de enlace

Renfe garante o enlace entre os trens AVE, AVLO, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional, cando o intervalo entre a chegada e a saída sexa igual ou superior a 60 minutos, ou a 90 minutos, cando a chegada e a saída sexa en distinta estación do mesmo concello e exista enlace ferroviario.

Renfe poderá garantir conexións cun menor tempo de conexión coas condicións e límites que expresamente anuncie.

Renfe garántelle o enlace aos clientes que viaxan con Billete Integrado, polo que no caso de perda do enlace por atraso do primeiro tren, o cliente ten dereito a obter un billete para o seguinte tren sen ningún custo, ademais da indemnización por atraso que lle corresponda á chegada ao destino. Se o cliente renuncia a continuar a viaxe, terá dereito ao regreso gratuíto ao seu lugar de orixe e ao reintegro do importe do billete.

Non se garante o enlace entre os trens de Cercanías (largo ibérico e largo métrico) e de Media Distancia Convencional de largo métrico entre si, nin destes co resto de trens AVE, AVLO Larga Distancia e Media Distancia (agás billete integrado con enlace garantido).

Para efectos de indemnizacións por atraso só se terá en conta a hora de chegada ao destino final da viaxe. Non se procederá, polo tanto, a ningunha indemnización no caso de atraso en traxectos intermedios.

En caso de perda de enlace por atraso o cliente terá dereito a obter un billete para o seguinte tren sen custo ningún, ademais da indemnización por atraso á chegada ao destino que corresponda. Se o cliente renuncia a continuar a viaxe, terá dereito ao regreso gratuíto ao seu lugar de orixe e ao reintegro do importe do billete.

Asistencia en caso de pérdida de enlace

Se como consecuencia da interrupción se prevese un atraso mínimo dunha hora na chegada a destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas e refrixerios, nunha medida adecuada ao tempo de espera, se están dispoñibles no tren ou na estación ou se poden razoablemente subministrarse tendo en conta factores tales como a distancia do subministrador, o tempo necesario para a subministración e o custo.

Nos casos en que se requira unha estadía dunha ou máis noite, Renfe ofrecerá aloxamento nun hotel e transporte entre a estación de ferrocarril e o lugar de aloxamento, sempre que sexa físicamente posible.

Atrasos

O Regulamento do sector ferroviario e o Regulamento do Parlamento Europeo recollen as indemnizacións que os clientes teñen dereito a percibir no caso de que se produza un atraso. A tipoloxía do atraso dependendo do momento da viaxe en que se produza é a seguinte:

Retraso en origen

Cando o tren sae de orixe cun atraso igual ou superior a 60 minutos, os clientes poderán optar por: 

 • Rescisión do contrato de transporte, percibindo o importe íntegro do billete (ou billetes no caso de ida e volta). Non aplicable a clientes con títulos consorciados.
 • Obter unha habilitación gratuita para o seguinte tren con prazas dispoñibles en condicións comparables, coa correspondente indemnización por atraso na chegada, se procede, con respecto á hora de chegada do billete inicial.
 • Habilitación gratuíta para data posterior que conveña ao viaxeiro en condicións comparables, coa correspondente indemnización por atraso á chegada, se procede, con respecto á hora de chegada do billete inicial. Neste caso, o viaxeiro non tería dereito á asistencia na viaxe (manutención, aloxamento ou outros gastos que se deriven desta escolla voluntaria do viaxeiro).
 • Realización da viaxe nese tren, coa correspondente indemnización por atraso na chegada, se procede.

O viaxeiro non terá dereito á indemnización se é informado de forma adecuada do atraso previsto antes da compra do billete ou despois da compra, pero con suficiente antelación á viaxe.

Atraso unha vez iniciado a viaxe

Se durante a viaxe se pode prever un atraso igual ou superior a 60 minutos na chegada ao destino que figura no billete, o viaxeiro poderá optar por: 

 • O reintegro do importe do billete correspondente á parte da viaxe non efectuada. Se por mor deste atraso a viaxe perdeu a razón de ser para o viaxeiro, terá o dereito a percibir tamén o importe do billete correspondente á parte da viaxe efectuada. Neste caso, Renfe proporcionará un servizo de regreso o máis pronto posible ao punto de partida. Non aplicable a clientes con títulos consorciados.
 • A continuación da viaxe ata o punto de destino, xa sexa pola ruta prevista ou por outra vía alternativa, nunhas condicións de transporte similares ás contratadas. O viaxeiro tamén pode optar por realizar a viaxe nunha data posterior. Neste caso, o viaxeiro terá dereito á indemnización correspondente polo atraso na chegada a destino con respecto ao seu billete orixinal.

O viaxeiro non terá dereito á indemnización se é informado de forma adecuada do atraso previsto antes da compra do billete ou despois da compra, pero con suficiente antelación á viaxe.

Retraso en destino

Criterio xeral:

 • Igual ou superior a 60 minutos: devolución do 50 %.
 • Superior a 90 minutos: devolución do 100 %.

Rodalies Catalunya:

 • Superior a 30 minutos: devolución do 50 %.
 • Superior a 60 minutos: devolución do 100 %.

O viaxeiro non terá dereito á indemnización se é informado de forma adecuada do atraso previsto antes da compra do billete ou despois da compra, pero con suficiente antelación á viaxe.

 

AMPLIACIÓN DAS GARANTÍAS DOS CLIENTES

Compromisos de puntualidade

Renfe estableceu uns compromisos de puntualidade que se aplican en función dos diferentes produtos. 

Servicios comerciais

 • AVE, ALVIA, EUROMED, INTERCITY, AVLO
  • ≥60' (50%)
  • >90' (100%)
 • AVE Internacional España-Francia
  • Percorrido interior español:
   • 50 % do prezo do billete en caso de atraso igual ou superior a 60 minutos.
   • 100 % do prezo do billete no caso de atraso superior a 90 minutos.
  • Percorrido interior francés:
   • 25 % do prezo do billete a partir de 30 minutos de atraso.
   • 50 % do prezo do billete a partir de 120 minutos de atraso.
   • 75 % do prezo do billete a partir de 180 minutos de atraso.
  • Percorrido internacional
   • 25 % do prezo do billete a partir de 30 minutos de atraso.
   • 50 % do prezo do billete a partir de 120 minutos de atraso.

Estas indemnizacións son aplicables, mesmo en supostos de causa de forza maior, para devolucións en forma de pagamento metálico, Bizum, PayPal, tarxeta de crédito e Renfecitos (Puntos Renfe) do programa de fidelización. 

Obriga de Servizo Público

As indemnizacións por atraso destes produtos dispoñen dun compromiso voluntario que melloran ás que obriga a lei.

Media Distancia Alta Velocidade

 • AVANT
  • >15' (50%)
  • >30' (100%)

Media Distancia Convencional

 • MEDIA DISTANCIA
  •  >15' (25%)
  •  >30' (50%)
  •  >60' (100%)
 • REXIONAL EXPRESS
  • >30' (25%) 
  • >45' (50%)
  • >60' (100%)
 • REXIONAL
  • >30' (25%) 
  • >45' (50%) 
  • >60' (100%)

En supostos de causa de forza maior aplicaranse as indemnizacións previstas no Regulamento (EU) 2021/782 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2021:

 • 25 % do prezo do billete no caso de atraso de entre 60 e 119 minutos;
 • 50 % do prezo do billete no caso de atraso igual ou superior a 120 minutos.

Billetes integrados

Serán de aplicación as seguintes indemnizacións por atrasos na chegada ao destino:

 • AVANT+AVANT; AVANT+MD / MD+AVANT; MD+MD (Bloque A)
  • >30' (50%)
  • >60' (100%)
 • RESTO
  • ≥60' (50%)
  • >90' (100%)

Non están suxeitos ás indemnizacións previstas para o «BLOQUE A» os enlaces realizados con trens de Cercanías (largo ibérico e largo métrico) ou de Media Distancia Convencional de largo métrico. 

Nos supostos de causa de forza maior, se o tren que provoca a perda do enlace ou o tren de chegada a destino con atraso é de Obriga de Servizo Público, aplicaranse as indemnizacións previstas no Regulamento (EU) 2021/782 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2021:

 • 25 % do prezo do billete no caso de atraso de entre 60 e 119 minutos;
 • 50 % do prezo do billete no caso de atraso igual ou superior a 120 minutos.

Devolució Xpress en Rodalies de Catalunya

Os viaxeiros dos servizos de Cercanías e rexionais de competencia da Generalitat de Catalunya, poderán optar por percibir un título de transporte de Devolución Xpress da mesma categoría do tren afectado por un atraso superior a 15 minutos á chegada a destino, sempre que este atraso sexa imputable á explotación propia do ferrocarril.

O prazo de utilización do novo billete será de 30 días naturais e os prazos de solicitude, en función de cada liña, e resto de condicións poderanse consultar na páxina web de Rodalies de Catalunya.

Se o cliente opta pola «Devolución Xpress», renuncia á devolución en metálico recollida nesta tarifa no punto Atrasos en Destino.

Devolución Xpress no Núcleo de Cercanías de Valencia

Os viaxeiros do Núcleo de Cercanías de Valencia poderán optar por percibir un título de transporte gratuíto de Devolución Xpress, cando o atraso do tren no que se fixo a viaxe sexa superior a 15 minutos á súa chegada á estación de destino do viaxeiro ou á de transbordo a outras liñas, sempre que este atraso sexa imputable á explotación propia do ferrocarril. 

O billete para indemnizar require a validación previa ao acceso ao tren e á saída na estación de destino.

Con esta tarifa, facilítase ao usuario un novo billete sinxelo para o servizo de cercanías que permite facer unha viaxe para o mesmo percorrido do tren da viaxe afectada polo atraso. 

Poderase solicitar a partir do día seguinte ao da incidencia e ata 30 días desde a data do atraso e o prazo de utilización do novo título será de 30 días naturais desde a súa emisión.

Se o cliente opta pola «Devolución Xpress», renuncia á devolución en metálico recollida nesta tarifa no punto Atrasos en Destino.

Compromiso voluntario noutros servizos de Cercanías (Devolución Exprés)

Como parte do compromiso de mellora da puntualidade promovido por Renfe para os viaxeiros do Servizo Público de Cercanías, Renfe pode establecer, de maneira temporal e previa comunicación, compromisos voluntarios de puntualidade nas liñas de Cercanías que se determine.

 

Suspensión do compromiso voluntario de puntualidade de servizo público

Renfe resérvase o dereito de suspender temporalmente o compromiso voluntario de puntualidade cando se producen circunstancias excepcionais que se describen a continuación.

Se se suspendese temporalmente o Compromiso voluntario de puntualidade, aplicarase o Criterio xeral nos dous supostos que recolle este documento no apartado de «Atrasos en destino». Neste caso, reflectirase no sistema copérnico a vixencia da aplicación do criterio xeral. 

Os supostos nos que se pode suspender temporalmente o compromiso voluntario de puntualidade son:

 • Avarías graves nas instalacións de infraestrutura: sinais encravamentos, catenaria, etc.
 • Obras programadas cun período inferior a 60 días.

Os casos en que se mantén o Compromiso voluntario de puntualidade son:

 • Trens incluídos en servizos mínimos en períodos de folga.
 • Servizos comerciais que realicen funcións de exploración en tramos de liñas de alta velocidade.

A suspensión do Compromiso Voluntario de Puntualidade comunicaráselles aos clientes previamente á realización da viaxe a través das canles habituais.

Mellora no cobramento de indemnizacións en servizos comerciais

Á hora de reclamar a través do sistema de devolucións automáticas da web para un tren de servizos comerciais, ademais da devolución na mesma forma de pagamento que a utilizada para a compra do billete, o cliente poderá optar por:

 • Obter un desconto para o próximo viaxe, cunha porcentaxe de incremento do 50% sobre a devolución.
 • Aboamento en Renfecitos (Puntos Renfe) da tarxeta do programa de fidelización, cun incremento do 100 % sobre a devolución.

Desconto no próximo billete con incremento do 50%

Obtención do código desconto

 • O desconto obtense través de renfe.com (exclusivo) mediante a emisión dun Código desconto (1 código por billete).
 • Pódese emitir o código de desconto en indemnizacións de trens de Servicios Comerciales, agás trens AVLO, percorridos internacionais e domésticos franceses de AVE Internacional e trens de lecer. Próximamente tamén para Billetes Integrados.
 • Aplicable aos billetes comprados con tarxeta de crédito, Bizum, PayPal e metálico. Non aplicable a billetes adquiridos con redención a Renfecitos (Puntos Renfe).
 • Un prazo máximo de 3 meses desde a data da viaxe indemnizable para a obtención dos códigos.
 • Cun prazo máximo de 6 meses para a compra do billete desde a data de obtención dos códigos.

Compra do novo billete

 • O billete con desconto pódese adquirir a través de www.renfe.com, axencias de viaxe presenciais, mostradores de billetes das estacións e venda telefónica.
 • Pódense adquirir os billetes, nas canles de venda habilitadas, de calquera servizo sen límite de tarifa e clase, agás trens de lecer. Proximamente, tamén para Billetes Integrados e abonos.
 • O billete para adquirir debe ser de igual ou superior prezo ao importe do código de desconto.
 • O billete comprado con Código desconto non pode ser cambiado. En caso de anulación non se recupera o Código desconto. As posibles indemnizacións calcúlanse sobre o valor facial do billete, sen incluír o valor do código.

Aboamento en Renfecitos (Puntos Renfe) con incremento do 100 %

 • A través de renfe.com (exclusivo)
 • Non aplicable en trens AVLO nin percorridos internacionais e domésticos franceses de AVE Internacional.
 • O aboamento faise directamente na tarxeta.
 • Aplicable aos billetes comprados con tarxeta de crédito, Bizum, PayPal e metálico. Non aplicable a billetes adquiridos con redención a Renfecitos (Puntos Renfe).
 • Un prazo máximo de 3 meses desde a data da viaxe indemnizable para solicitar o aboamento en Renfecitos (Puntos Renfe).
 • Cun prazo máximo de 3 anos para o consumo dos Renfecitos (Puntos Renfe) desde a data da súa obtención.
 • Os Renfecitos (Puntos Renfe) súmanse aos obtidos polo consumo realizado en servizos Renfe e poden ser trocados polos títulos de transporte e servizos de empresas colaboradoras que bonifica o programa Máis Renfe.

 

Deficiencias do servizo prestado a bordo

Enténdese por deficiencias nos servizos prestados a bordo a ausencia ou carencia de determinadas prestacións inherentes á opción de prezo ou categoría do producto e que o viaxeiro contrata cando compra o billete. 

O persoal encargado da intervención/supervisión en ruta, ante unha queixa de deficiencia no servizo a bordo, intentará solucionala de inmediato. Se se trata dunha deficiencia que se soluciona mediante un cambio de asento, o interventor/supervisor situará o viaxeiro, se é posible, noutra praza. Se esta solución non é aceptada polo viaxeiro, non procederá indemnización por esta causa.

Se non fose posible a corrección da incidencia e se producise unha reclamación, as indemnizacións previstas (% sobre o importe do billete ou aboamento de complementos) son as seguintes:

Servizos comerciais

 • Deficiencia de climatización (1), en AVE; AVE TGV; Euromed; Alvia; Intercity; AVLO:
  • 100% Ausencia Total
  • 50% Carencia Parcial
 • Ausencia Aseos tren (2), en AVE; AVE TGV; Euromed; Alvia; Intercity; AVLO: 100%
 • Ausencia Cafetería (3) en AVE; AVE TGV; Euromed; Alvia: 10%
 • Ausencia restauración en praza: Premium, en AVE; Euromed: 20%
 • Selección de praza (agás Premium) (4), en AVE; Euromed; Alvia; Intercity: Complemento
 • Selección de praza Premium (5), en AVE; Euromed; Alvia; Intercity: 10 %
 • Selección de asento AVLO, en AVLO: Complemento
 • Asento extra, en AVE; Euromed; Alvia; Intercity: Complemento

(1) Ausencia total: Fallo sen reparación durante a viaxe. Carencia parcial: Fallos intermitentes ou reparados durante a viaxe. 

(2) Ausencia aseos tren: Falta de tódolos WC da composición durante a viaxe do cliente. Agás C. de mascota.

(3) A indemnización por carencia de restauración en praza, exclúe a indemnización por ausencia de cafetaría.

(4) Se se produce cambio de Confort a Estándar, ademais da devolución do complemento de selección de asento corresponderalle tamén a devolución do 10 % por diferenza de Tipo de Asento. 

(5) Se se produce cambio de Confort a Estándar corresponderalle a devolución do 10 % por diferenza de Tipo de Asento, ademais do Complemento Asento Extra, se non se mantén.

As indemnizacións pola carencia ou deficiencias do resto de complementos adicionais da viaxe solicitaranse mediante reclamación escrita polas canles habituais.

Se algunha das carencias ou deficiencias nos servicios a bordo derivase dun caso de forza maior, non serán aplicables as indemnizacións descritas.

Obriga de Servizo Público

Media Distancia Alta Velocidad (AVANT)

 • Deficiencia climatización (*)
  • 100% Ausencia Total
  • 50% Carencia Parcial
 • Ausencia aseos tren por cambio de material: 100 %

Media Distancia Convencional (Media Distancia; Rexional Exprés; Rexional)

 • Deficiencia climatización (*)
  • 25% en caso de ausencia total e/ou parcial
 • Ausencia aseos tren por cambio de material: 25 %

(*) Ausencia total: Fallo sen reparación durante a viaxe do cliente.

(*) Carencia parcial: Fallos intermitentes ou reparados durante a viaxe do cliente.

Se algunha das carencias ou deficiencias nos servicios a bordo derivase dun caso de forza maior, non serán aplicables as indemnizacións descritas.

Billetes integrados

As indemnizacións por carencia ou deficiencias do servizo a bordo realizaranse sobre o importe da viaxe onde se produce a incidencia e as condicións posvenda do tren afectado.

 

CONDICIÓNS PARTICULARES

AVLO

Cando non se poida ofrecer o servizo polos complementos contratados, devolverase o importe do complemento non satisfeito. Esta devolución, así como as posibles indemnizacións polas deficiencias do servizo a bordo, xestionaranse consonte o descrito no apartado «Presentación da Reclamación e requisitos para a Indemnización» desta tarifa. 

As indemnizacións por atraso e falta de calidade do servizo a bordo poderanse facer efectivas ás 24 horas desde a chegada do viaxeiro a destino, a través de calquera canle que dispoña da funcionalidade de indemnizacións automáticas. 

As reclamacións, solicitudes e incidencias relativas ao servizo PlayRenfe canalizaranse a través do Centro de Atención ao Usuario (CAU) PlayRenfe, teléfono 91 783 25 35 ou por correo electrónico: soporteplayrenfe@renfe.es

Animais domésticos

O billete ou complemento de mascota indemnizarase co mesmo compromiso de puntualidade que o billete do viaxeiro que leva ao seu cargo o animal.

Organismos Oficiais

Os billetes emitidos por Renfe para os viaxeiros que se acollen a algúns dos acordos establecidos con organismos oficiais réxense polas seguintes normas de posvenda:

 • Billetes totalmente á conta do organismo

Cando a totalidade do prezo do billete corre á conta do organismo, a indemnización que puidese corresponder reembolsarase ao organismo a través do departamento da Xefatura de Control de Ingresos de Renfe Viaxeiros

 • Billetes parcialmente á conta do organismo

Cando o billete o paga parcialmente o organismo, indemnizarase ao viaxeiro sobre a parte aboada por el.

Billetes combinados de tren con bus / avión / barco

As condicións particulares de posvenda dos billetes combinados de tren con outros medios de transporte están descritas na tarifa correspondente que recolle os termos establecidos no acordo comercial de intermodalidade.