Billete Básico  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Estándar.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Non permitido dentro dos atributos iniciais do billete Básico.

Pódese acceder á opción de cambiar o billete mercando o complemento "Anulación ou cambio". Dispoñible para cambiar ás opcións de billete Elige ou billete Prémium. A adquisición do complemento "Anulación ou cambio" non habilita os cambios dentro da opción Básico.

Unha vez adquirida a opción, permítense ata sete cambios sempre que a opción de prezo inclúa o devandito atributo para os novos billetes.

Na operación de cambio, poderás volver adquirir os complementos que necesites para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou anulación".

Cambio de titular

Para este cambio non é necesario obter previamente o complemento de Anulación ou Cambio. O cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelidos, etc.) só se permite unha soa vez asumindo o custo correspondente para a opción do billete Básico. Se o billete ten unha tarifa con documentos de identificación, non se permite o cambio de titular; débese facer un cambio normal. O cambio de titular non admite o cambio de tarifa.

O cambio de titular tamén é posible durante a operación de cambio, incluíndose neste caso dentro do prezo do complemento de Anulación ou Cambio.

 

Anulacións

Non permitidos dentro dos atributos iniciais do billete Básico.

Pode utilizarse a opción de anulación, adquirindo o complemento "Anulación ou cambio", dispoñible para cambiar ás opcións Elige ou billete Prémium. Unha vez adquirido o complemento, para anular o billete, primeiro debe cambiarse á opción de billete escollida; unha vez feito o cambio, pode procederse á anulación, que estará suxeita ás condicións do novo billete.

 

Lembra…

 • O complemento "Anulación ou cambio": están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente.
 • Cambiar a un billete de maior prezo: recibirase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cambiar a un billete de menor prezo: abonarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cando se faga a anulación, devolverase o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondentes á opción de billete ou a mellora do atributo adquirida. En canto ao importe do complemento de "Anulación ou cambio", non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.
 • Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Básico. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Asento extra

Este complemento non está dispoñible para o billete Básico.

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Básico.

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Nos trens que se determinen, pódese mercar un complemento para transportar unha bicicleta. Este complemento está dispoñible para a adquisición exclusivamente no momento da compra do billete.

Actualmente, para os trens Ave e Larga Distancia só cómpre mercar este complemento para os trens Alvia e Intercity con orixe ou destino Galicia.

Para o resto dos trens AVE, Alvia, Euromed e Intercity, non é necesario mercar o complemento e poderán viaxar como equipaxe de man ou como equipaxe especial, segundo as medidas do vulto de man.

O complemento está dispoñible para un número limitado de bicicletas por tren. 

 

Restauración

Non incluída. 

 

Perda do tren

Non admite. 

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Elige Estándar  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Estándar.

 

Cambios e anulacións

Cambios

 • Cambios dentro do billete Elige. 20 % sobre o valor do billete.
 • Cambio a billete Prémium. Debe mercarse o complemento "Anulación ou cambio".

Permítense ata sete cambios sempre que a opción de prezo inclúa o devandito atributo para os novos billetes.

Na operación de cambio, poderás volver adquirir os complementos que necesites para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou anulación".

 

Cambio de titular

Para este cambio non é necesario obter previamente o complemento de Anulación ou Cambio. O cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelidos, etc.) só se permite unha soa vez asumindo o custo correspondente para a opción do billete Elige. Se o billete ten unha tarifa con documentos de identificación, non se permite o cambio de titular; débese facer un cambio normal. O cambio de titular non admite o cambio de tarifa.

O cambio de titular tamén é posible durante a operación de cambio, incluíndose neste caso dentro do prezo do complemento de Anulación ou Cambio.

 

Anulacións

Anulación. 30 % sobre o valor do billete.

 

Lembra…

 • O complemento "Anulación ou cambio": están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente.
 • Cambiar a un billete de maior prezo: recibirase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cambiar a un billete de menor prezo: abonarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cando se faga a anulación, devolverase o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondentes á opción de billete ou a mellora do atributo adquirida. En canto ao importe do complemento de "Anulación ou cambio", non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.
 • Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Elige. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Asento extra

Dispoñible mercando o complemento "Asento extra". Valor do 70 % do billete do viaxeiro.

 • Os complementos Selección de asento e Asento extra son excluíntes, só se pode mercar un dos dous.
 • En ningún caso o asento extra poderá utilizarse para viaxar a outra persoa.

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Nos trens que se determinen, pódese mercar un complemento para transportar unha bicicleta. Este complemento está dispoñible para a adquisición exclusivamente no momento da compra do billete.

Actualmente, para os trens Ave e Larga Distancia só cómpre mercar este complemento para os trens Alvia e Intercity con orixe ou destino Galicia.

Para o resto dos trens AVE, Alvia, Euromed e Intercity, non é necesario mercar o complemento e poderán viaxar como equipaxe de man ou como equipaxe especial, segundo as medidas do vulto de man.

O complemento está dispoñible para un número limitado de bicicletas por tren. 

 

Complemento «Restauración»

Este complemento estará dispoñible en todos os trens AVE, Euromed e nalgúns Alvia e Intercity que se determinen. Ofrecerase tamén no Coche en Silencio.

O complemento pódese adquirir en www.renfe.com; axencias de viaxes presenciais, despachos de billetes, venda telefónica e, proximamente, tamén na app Renfe, ata 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe, no momento da compra ou con posterioridade a ela. Nas peticións de compra de billetes con menú para datas de viaxe superiores á data de dispoñibilidade do complemento, amosarase unha mensaxe indicando que non hai menús dispoñibles, pero que poderán ser engadidos con posterioridade segundo se acerque a data de viaxe e se poida ofrecer a súa dispoñibilidade.

Só se admite un complemento por billete.

As condicións e prazos de anulación e cambio son as correspondentes á opción Elige e Elige Confort ou dos complementos adquiridos.

Non é posible anular por separado o complemento de restauración. O complemento de restauración pódese anular xunto co billete, pero non cambiarse. En caso de anulación do billete reembolsarase o importe íntegro do complemento de restauración, sempre e cando se realice antes das 12 horas previas á saída do tren. Nun proceso de cambio de billete débese volver solicitar o complemento cumprindo co prazo de 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe.

Non se admite o pagamento con puntos do programa de fidelización. En compras de ida e volta a transacción de pagamento é única; se polo menos un dos traxectos non permite puntos, esa compra non admitirá o pagamento con puntos.

No billete figurará o complemento e na páxina da factura simplificada mostrarase o nome do menú.

Opcións de menú:

Ofrécense as posibilidades de almorzo, aperitivo/merenda e xantar/cea, podéndose elixir entre todas as opcións independentemente da hora da viaxe. Esta oferta de restauración aparecerá de forma gráfica e detallada na web de Renfe.

O menú consiste nun pack completo, tipo caixa ou «box», que inclúe a bebida e a sobremesa. Os nomes dos menús son: Continental, Mediterráneo, Snack, Aperitivo, Ibérico e Italiano.

O box sérvese na praza. A tripulación preguntaralle ao cliente a bebida que desexa e traeralle o box con esta incluída.

 

Perda do tren

Abono do 30 % do novo billete

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Elige Confort  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Confort.

 

Cambios e anulacións

Cambios

 • Cambios dentro do billete Elige. 20 % sobre o valor do billete.
 • Cambio a billete Prémium. Debe mercarse o complemento "Anulación ou cambio".

Permítense ata sete cambios sempre que a opción de prezo inclúa o devandito atributo para os novos billetes.

Na operación de cambio, poderás volver adquirir os complementos que necesites para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou anulación".

 

Cambio de titular

Para este cambio non é necesario obter previamente o complemento de Anulación ou Cambio. O cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelidos, etc.) só se permite unha soa vez asumindo o custo correspondente para a opción do billete Elige. Se o billete ten unha tarifa con documentos de identificación, non se permite o cambio de titular; débese facer un cambio normal. O cambio de titular non admite o cambio de tarifa.

O cambio de titular tamén é posible durante a operación de cambio, incluíndose neste caso dentro do prezo do complemento de Anulación ou Cambio.

 

Anulacións

Anulación. 30 % sobre o valor do billete.

 

Lembra…

 • O complemento "Anulación ou cambio": están dispoñibles para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se poden engadir posteriormente.
 • Cambiar a un billete de maior prezo: recibirase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cambiar a un billete de menor prezo: abonarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cando se faga a anulación, devolverase o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondentes á opción de billete ou a mellora do atributo adquirida. En canto ao importe do complemento de "Anulación ou cambio", non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos, devolverase o 100 % do seu importe.
 • Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Non dispoñible dentro dos atributos iniciais do billete Elige. 

Dispoñible mercando o complemento "Selección gráfica de asento"

 

Asento extra

Dispoñible mercando o complemento "Asento extra". Valor do 70 % do billete do viaxeiro.

 • Os complementos Selección de asento e Asento extra son excluíntes, só se pode mercar un dos dous.
 • En ningún caso o asento extra poderá utilizarse para viaxar a outra persoa.

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Dispoñible mercando o complemento "Mascota".

 

Complemento “Bicicleta”

Nos trens que se determinen, pódese mercar un complemento para transportar unha bicicleta. Este complemento está dispoñible para a adquisición exclusivamente no momento da compra do billete.

Actualmente, para os trens Ave e Larga Distancia só cómpre mercar este complemento para os trens Alvia e Intercity con orixe ou destino Galicia.

Para o resto dos trens AVE, Alvia, Euromed e Intercity, non é necesario mercar o complemento e poderán viaxar como equipaxe de man ou como equipaxe especial, segundo as medidas do vulto de man.

O complemento está dispoñible para un número limitado de bicicletas por tren. 

 

Complemento «Restauración»

Este complemento estará dispoñible en todos os trens AVE, Euromed e nalgúns Alvia e Intercity que se determinen. Ofrecerase tamén no Coche en Silencio.

O complemento pódese adquirir en www.renfe.com; axencias de viaxes presenciais, despachos de billetes, venda telefónica e, proximamente, tamén na app Renfe, ata 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe, no momento da compra ou con posterioridade a ela. Nas peticións de compra de billetes con menú para datas de viaxe superiores á data de dispoñibilidade do complemento, amosarase unha mensaxe indicando que non hai menús dispoñibles, pero que poderán ser engadidos con posterioridade segundo se acerque a data de viaxe e se poida ofrecer a súa dispoñibilidade.

Só se admite un complemento por billete.

As condicións e prazos de anulación e cambio son as correspondentes á opción Elige e Elige Confort ou dos complementos adquiridos.

Non é posible anular por separado o complemento de restauración. O complemento de restauración pódese anular xunto co billete, pero non cambiarse. En caso de anulación do billete reembolsarase o importe íntegro do complemento de restauración, sempre e cando se realice antes das 12 horas previas á saída do tren. Nun proceso de cambio de billete débese volver solicitar o complemento cumprindo co prazo de 12 horas antes da saída do tren da estación de orixe.

Non se admite o pagamento con puntos do programa de fidelización. En compras de ida e volta a transacción de pagamento é única; se polo menos un dos traxectos non permite puntos, esa compra non admitirá o pagamento con puntos.

No billete figurará o complemento e na páxina da factura simplificada mostrarase o nome do menú.

Opcións de menú:

Ofrécense as posibilidades de almorzo, aperitivo/merenda e xantar/cea, podéndose elixir entre todas as opcións independentemente da hora da viaxe. Esta oferta de restauración aparecerá de forma gráfica e detallada na web de Renfe.

O menú consiste nun pack completo, tipo caixa ou «box», que inclúe a bebida e a sobremesa. Os nomes dos menús son: Continental, Mediterráneo, Snack, Aperitivo, Ibérico e Italiano.

O box sérvese na praza. A tripulación preguntaralle ao cliente a bebida que desexa e traeralle o box con esta incluída. 

 

Perda do tren

Abono do 30 % do novo billete

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete Prémium  

 

Dispoñible en servizos Ave, Intercity, Euromed e Alvia.

É obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Todos os billetes son nominativos, figurando neles o nome e apelidos do viaxeiro e amosando parcialmente o DNI ou o documento de identificación. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (Documento Nacional de Identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14 anos acéptase o Libro de familia).

 

Tipo de asento Confort.

 

Cambios e anulacións

Cambios

Sen gastos. 

Permítense ata sete cambios.

Na operación de cambio podes volver mercar os complementos que necesites para a nova viaxe.

 

Cambio de titular

Sen gastos.

Só se admite o cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelidos, etc.) unha soa vez. Se o billete ten unha tarifa con documentos de identificación, non se permite o cambio de titular; débese facer un cambio normal. O cambio de titular non admite o cambio de tarifa.

O cambio de titular tamén é posible durante a operación de cambio.

 

Anulacións

Anulación. 5 % sobre o valor do billete.

 

Lembra…

 • Ao efectuar a operación de anulación, devolverase o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondente á opción de prezo. En caso de que se adquirise o complemento "Asento extra", devolverase o 100 % do seu importe.
 • Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Selección gráfica de asento

Sen custo.

 

Asento extra

Dispoñible mercando o complemento "Asento extra". Valor do 70 % do billete do viaxeiro.

En ningún caso o asento extra poderá utilizarse para viaxar a outra persoa.

 

Equipaxe  

Dereito a 3 vultos de equipaxe, 25 kg de peso, 290 cm 85x55x35 cm (alto–ancho–fondo). 

 

Mascotas

Sen custo.

 

Complemento “Bicicleta”

Nos trens que se determinen, pódese mercar un complemento para transportar unha bicicleta. Este complemento está dispoñible para a adquisición exclusivamente no momento da compra do billete.

Actualmente, para os trens Ave e Larga Distancia só cómpre mercar este complemento para os trens Alvia e Intercity con orixe ou destino Galicia.

Para o resto dos trens AVE, Alvia, Euromed e Intercity, non é necesario mercar o complemento e poderán viaxar como equipaxe de man ou como equipaxe especial, segundo as medidas do vulto de man.

O complemento está dispoñible para un número limitado de bicicletas por tren. 

 

Restauración

Restauración na praza incluída no prezo do billete en trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

Ofrécese segundo o traxecto e o tramo horario: almorzo, aperitivo, xantar, merenda e cea. En traxectos curtos, onde a limitación de tempo impide subministrar o servizo completo, ofrécese unha prestación de cortesía consistente nunha bebida e un petisco.

Como alternativa á restauración estándar ofrécense menús especiais adaptados a todas as dietas: infantil, vexetariano estrito, vexetariano ovolácteo, sen glute, sen lactosa, kosher, halal, baixo en sal, sen carne e sen azucre.

 

Perda do tren

A adquisición do novo billete non ten custo.

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular. 

Billete de ida e volta  

 

Aplicable en tens Avant ou media distancia convencional.

Esta oferta vai dirixida a persoas que realicen unha viaxe de ida e volta, mantendo as mesmas estacións de orixe e destino nun período máximo dun ano natural, incluída a data de adquisición do billete.

O desconto será dun 20 % sobre o prezo da tarifa Xeral/Base aplicado a cada traxecto.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

A formalización da viaxe de regreso deberá efectuarse no mesmo momento da compra do billete de ida, aínda que poderá ser obxecto de cambio posterior.

Canles de venda

Despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto situadas nas estacións.

Cambios

Os billetes poderán ser cambiados, dentro do seu período de validez, sempre que se manteña esta mesma oferta, así como as orixes e destinos. Esta operación non ten custo.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, descontarase o 15 %.

En xeral, os billetes poderanse cambiar un máximo de tres veces e sempre para a mesma orixe e destino.

Anulacións

Poderán anularse cada un dos traxectos de maneira individual, cun custo do 40 % do prezo do billete anulado.

Se se realiza unha anulación simultánea de ambos os dous traxectos, terá un custo do 15 % dos billetes anulados.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Combinado Cercanías  

 

CombinadoCercanías permite, coa compra dun billete AVE ou de Larga Distancia, obter de forma gratuíta, tanto en orixe como en destino, un billete de Cercanías (Renfe Cercanías e Feve Cercanías ou Rodalies de Catalunya) asociado ao billete inicial a través do código de barras ou contrasinal de cinco díxitos.

O cliente poderá comezar ou finalizar a súa viaxe en calquera estación dos seguintes núcleos de Cercanías de Renfe e Feve ou Rodalies de Catalunya:

 • Renfe Cercanías: Asturias, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia/Alacante, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia e Zaragoza.
 • Feve Cercanías: Asturias, Cartaxena, Bilbao e Santander.
 • Rodalies de Catalunya: Barcelona, Xirona e Tarragona.

O billete poderá ser obtido e utilizado durante as catro horas previas á hora de saída de orixe e durante as catro horas seguintes á hora de chegada a destino do tren AVE ou Larga Distancia, sempre que os horarios de apertura e peche do servizo de Cercanías de cada núcleo o permitan, sen límite de coroas.

Obtención gratuíta dos billetes asociados

Tanto nas máquinas de autovenda como nos despachos de billetes de Cercanías/Rodalies, para obter o billete asociado cómpre a lectura do código de barras ou introducir o contrasinal de 5 díxitos que figura no billete de AVE ou Larga Distancia.

Se non é posible obtelo por algún destes medios, o viaxeiro accederá ao tren e a bordo validarao o persoal encargado ou na estación de saída.

Este billete de CombinadoCercanías non outorga, en ningún caso, dereito a indemnización sobre o billete AVE ou Larga Distancia por incidencias naquel servizo.

Cambios

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Se se solicita o cambio para o mesmo traxecto, día e número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, aínda que xa se obtivese algún billete para un servizo de Cercanías xerarase un novo localizador cos traxectos pendentes de emitir.
 • Se se solicita o cambio para distinto día, traxecto ou número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, e xa se obtivo algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de cambio que correspondan ao prezo dos billetes de Cercanías emitidos e xerarase un novo código con base nas características do novo billete.

Anulacións

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Cando se anule un billete AVE ou Larga Distancia e xa se emitise algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de anulación que correspondan o importe do billete ou billetes de Cercanías obtidos.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.


Agora tamén no TRAM de Alacante

Coa compra dun billete de AVE ou Larga Distancia, obterás de forma gratuíta un billete da rede TRAM de Alacante.

Poderase conseguir do mesmo xeito ca os billetes do CombinadoCercanías: nas máquinas de autovenda co código de 5 díxitos que aparece no billete.

As liñas TRAM nas que é posible utilizar este billete combinado son:

 • L1 – Luceros / Benidorm
 • L2 – Luceros / San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros / El Campello
 • L4 – Luceros / Pl. A Coruña

O billete pódese obter e utilizar

 • As tres horas antes da saída do tren AVE ou Larga Distancia cara a Alacante
 • As tres horas seguintes á chegada do tren a Alacante

Lembra...

Todas as condicións correspondentes ao título de transporte de TRAM serán as que fixen os Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en cada momento. O título de transporte de TRAM non outorgará en ningún caso dereito ou indemnización sobre o billete de AVE ou Larga Distancia.

Billete Combinado Tren + Autobús  

 

Esta oferta proporciona aos clientes de Renfe unha solución integral de transporte a través das correspondentes alianzas con empresas de autobuses, creando novas rutas e facilitando o acceso ao destino final dos clientes.

Este billete Combinado integra nun único título, dous contratos de transporte correspondentes a dúas empresas distintas, garantindo a vinculación entre ambos os dous modos e incluíndo nel todos os datos necesarios para realizar a viaxe combinada, como os correspondentes ao realizado por cada unha das dúas empresas, horarios e punto de conexión.

Ámbito de aplicación

Servizos Ave, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, media distancia convencional (largo ibérico e largo métrico) e Cercanías (largo ibérico e largo métrico). En todo caso, deberán estar incluídos no sistema de venda electrónica de Renfe.

Dispoñibilidade dos billetes

Estes billetes poderanse adquirir desde o mesmo momento que se poñan á venda ata 10 horas antes da saída do primeiro traxecto da viaxe.

Canles de venda

Os billetes pódese adquirir en www.renfe.com, axencias de viaxe presenciais, despachos de billetes das estacións e venda telefónica.

Non se poderán mercar en ruta billetes para este servizo. Tampouco admiten a reserva telefónica de prazas nin a xeración dun Passbook.

Prezos

O billete Combinado ten un prezo bonificado que é máis económico que se a compra se realiza por separado.

O prezo do billete calcúlase sumando o prezo correspondente ao tren, segundo a opción de prezo ou a tarifa escollida polo cliente, e o prezo do autobús.

 

Descontos

O prezo do billete Combinado é compatible cos descontos para familias numerosas, sendo aplicable calquera opción comercial á que o cliente se acolla, en función do produto da viaxe en tren, agás a tarifa de Grupos.

Os billetes combinados non se ofrecen para a formalización de abonos.

Complementos

Para os trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity, os únicos complementos que se ofrecen son de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" e "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM"

Billete nominativo

Os billetes son nominativos cando o percorrido en tren se realiza nun servizo Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Gastos de xestión

Os gastos de xestión, en función da canle de venda, aplícanse sobre o prezo correspondente ao servizo ferroviario Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Combinado Cercanías

O billete Combinado dispón de CombinadoCercanías cando o traxecto en tren se realice nun servizo Ave, Alvia, Euromed ou Intercity, segundo as condicións establecidas na tarifa "CombinadoCercanías".

Animais de compañía

O billete Combinado non admite o transporte de mascotas.

Equipaxe  

O viaxeiro poderá levar consigo, baixo a súa custodia e responsabilidade, nos lugares destinados para o efecto, ata 3 vultos de man. O conxunto dos tres vultos non poderá superar 25 kg de peso nin 290 cm. (longo+ancho+alto). Así mesmo, o maior dos tres vultos non deberá exceder as dimensións de: 85 x 55 x 35 cm

Bicicletas

O billete Combinado non admite como equipaxe o transporte de bicicletas nin doutros elementos de mobilidade persoal.

 

Cambios e anulacións

As condicións para realizar cambios ou anulacións afectan ao conxunto do billete. Serán de aplicación as establecidas especificamente para a tarifa, opción de prezo ou complemento adquirido para o traxecto de Renfe e poderanse realizar os cambios e anulacións ata 10 horas antes da saída do primeiro traxecto da viaxe.

Os gastos de cambio e anulación aplicaranse sobre o importe do billete único nas condicións establecidas en “Cambios e anulacións”.

Cambio de titularidade

Os billetes nominativos permiten o cambio de titularidade nas condicións establecidas para cada opción de prezo de tren Ave, Alvia, Euromed ou Intercity.

Perda do tren

O billete Combinado non ten o beneficio establecido na "Perda do tren" para adquirir outro billete Combinado.

Prolongación de percorrido e mellora en ruta

Non se permiten en ruta nin a prolongación do percorrido nin as melloras de tipo de asento nin de opción de prezo.

Garantía de enlace

O billete Combinado ten garantida a conexión oficial na estación que, para cada servizo, corresponda.

En caso de perda do enlace oficial, garantiráselle ao cliente a chegada ao destino polos medios alternativos que se establezan para ese efecto, sen custo adicional para el.

Posventa

Independentemente da canle na que se obtivese o billete Combinado, cada unha das empresas será responsable, perante o cliente, das incidencias que se produzan en cada un dos seus traxectos, todo iso sen prexuízo das garantías comúns e compartidas.

O billete Combinado terá, no que se refire ao traxecto de Renfe, o mesmo compromiso que se define individualmente para estes trens.

O sistema de indemnizacións automáticas non está habilitado actualmente para o billete Combinado.

Servizo Asistencia

Unha vez adquirido o billete, as asistencias solicitaranse chamando ao 91 214 05 05 e exclusivamente para o traxecto facilitado por Renfe.

O asento H non se comercializa temporalmente para estes billetes.

A prestación do servizo de asistencias só se dispensará cando a estación de orixe e a estación de destino do traxecto ferroviario presten este servizo.

A prestación das asistencias comezará e rematará sempre nos puntos de encontro establecidos nas estacións que presten este servizo.

Programa de fidelización

O billete Combinado é susceptible de beneficiarse do programa de fidelización sempre que o sexa o produto do servizo ferroviario.

Así mesmo, pódese abonar con puntos se o produto do servizo ferroviario o permite.

Cambios

 

Os billetes emitidos por un sistema de venda centralizada de prazas (con ou sen reserva) poderán ser obxecto de cambio, a non ser que exista algunha limitación polas condicións de prezo ou da tarifa Especial á que estea suxeito o título de transporte.

Os billetes emitidos por un sistema de venda non centralizado de trens de Cercanías, Rodalies e media distancia convencional, non admiten cambios.

Sobre un billete adquirido nun acto de compra unicamente se pode realizar un máximo determinado de operacións de cambio, que varía segundo o servizo elixido para viaxar.

Estas operacións deben cumprir as seguintes condicións: Non se pode modificar a orixe e o destino do billete orixinal, o billete a trocar debe estar dentro do seu período de validez, a data do novo billete solicitado debe estar dentro do período de venda anticipada, a tarifa aplicada deberá permitilo, tamén deberán cumprirse os prazos establecidos para cada canle de venda e que o novo tren que se quere utilizar dispoña de prazas libres para a data solicitada.

Agás disposición en contra, o reintegro ou abono xerado por un proceso de cambio producirase mediante o mesmo medio de pagamento previamente utilizado.

Nos cambios con gastos, dado que Renfe non almacena ningún dato da tarxeta coa que se efectuou o pagamento do billete orixinal, devólvese o importe do billete orixinal, menos os gastos de cambio, se os houber, á tarxeta coa que foi comprado. A continuación, realízase un novo cargo polo importe total do novo billete, que se pode abonar con calquera tarxeta, a anterior ou con outra nova, a elección do cliente.

Ave e Larga Distancia (Ave, Alvia, Euromed e Intercity)

Os billetes para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de cambio cando a opción de prezo comprada teña incluído este atributo ou se adquirise o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM", agás para aquelas tarifas que expresamente se indique (ver sección Billetes: Básico, Elige e Prémium).

Pódense efectuar ata un máximo de sete operacións de cambio, independentemente de que o atributo de opción de prezo o permita ou de se se comprou un complemento "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio ao nivel PRÉMIUM".

Para os billetes de tren Ave e Larga Distancia, a emisión do novo billete non xera gastos de xestión, só hai que abonar os gastos de cambio correspondentes.

A opción de cambio do complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM" permite realizar unha única operación de cambio de billete.

Cambio a un billete de maior prezo: Cobrarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento da "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM" e o importe do novo billete.

Cambio a un billete de menor prezo: Abonarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM" e o importe do novo billete.

Na operación de cambio, o cliente poderá volver adquirir os complementos que considere para a nova viaxe, incluíndo un novo complemento de “Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE” ou “Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM”.

Cambio de titularidade do billete nominativo

O cambio dos datos persoais do viaxeiro (DNI, nome, apelidos, etc.) só se permite unha soa vez cun custo variable en función da opción do de prezo elixida. Para este cambio non é necesario obter previamente o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM". O cambio de titular non admite cambio de tarifa nin de tren nin de hora.

Se o billete ten unha tarifa con documentos identificativos, non se permite o cambio de titular; débese facer un cambio normal. Neste caso si é necesario obter previamente o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM".

O cambio de titular tamén é posible durante a operación de cambio dos datos da viaxe, estando incluído neste caso dentro do prezo do complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM".

As anulacións dos billetes non devolven o importe abonado polas operacións de cambio de titularidade.

 

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

Pódense realizar un máximo de tres operacións de cambio.

Cambio para o mesmo día: Sen gastos de cambio.

Cambio para distinto día: 10 % do importe do billete para cambiar, cun mínimo de 1 euro por billete no caso dos servizos de media distancia convencional (largo ibérico).

Cando o cambio de billete sexa por un de maior prezo, percibirase a diferenza entre ambos, ademais da percepción establecida se o cambio fose para outro día.

Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de haber algún, descontarase, en xeral, un 15 % en concepto de gastos de anulación.

Determinadas tarifas comerciais poderán ter condicións de cambio máis restritivas ou excluíntes e cunha porcentaxe de gastos de cambio máis elevada, que se comunicará mediante a súa correspondente tarifa Especial.

 

Cambio de titularidade do billete personalizado

O billete personalizado, para calquera tarifa aplicada, permite modificar unha soa vez de xeito gratuíto, os datos do viaxeiro, sempre que o cambio de titularidade sexa a primeira operación de cambio realizada e non exista unha anterior. Este cambio de titularidade amortizará unha das tres operacións de permuta admitidas como máximo.

Anulacións  

 

Con carácter xeral, calquera billete poderá ser anulado dentro do seu período de validez consonte as disposicións e prazos establecidos para cada canle de venda, incluídos no anexo desta norma, a non ser que exista algunha limitación polas condicións da opción de prezo ou da tarifa Especial á que está suxeito o título de transporte.

Nas anulacións sen gastos por erro do expendedor ou en tempo de cortesía establecidas para determinadas canles de venda, devolverase o 100 % do importe do billete (TOTAL), incluídos os gastos de xestión cando existan. Este tempo de cortesía para as compras en Renfe.com é de 2 horas desde a compra.

Os billetes de servizos Media Distancia (largo Ibérico), Cercanías e Rodalies emitidos por un sistema non centralizado de asentos só poderán ser anulados por erro antes de transcorridas dúas horas desde a súa adquisición.

Con carácter xeral, un título multiviaxe (Bonos, etc.) só poderá anularse antes do inicio do seu período de utilización e sempre que non se realizase ningunha operación sobre el. As anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse con tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado. As condicións particulares de cada título comunicaranse na súa correspondente tarifa Especial.

Agás disposición en contra, o reintegro do importe do billete afectado pola anulación efectuarase mediante o mesmo medio de pagamento previamente utilizado.

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Os billetes para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído este atributo ou se adquirise o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM", agás para aquelas tarifas que se indique expresamente.

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o importe do transporte menos a porcentaxe de gastos de anulación correspondente á opción de prezo ou a mellora do atributo adquirida.

A anulación dun billete implica a anulación de todos os complementos asociados a el, incluso os que se adquirisen con
posterioridade ao billete.

Sobre o importe do complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM", non se devolve ningunha cantidade; do resto dos complementos devolverase o 100 % do seu importe.

Non se admite a anulación independente de complementos.

 

Avant, media distancia convencional (largo ibérico), Cercanías e Rodalies

Como condición xeral, permítese a anulación de billetes, cunha dedución do 15 % do prezo do billete anulado. Sobre os gastos de xestión que puidese ter o billete non se producirá ningún reintegro. Algunhas tarifas comerciais poderán ter condicións de anulación máis restritivas e cunha maior porcentaxe de gastos de anulación.

 

BonoAVE  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para 10 viaxes entre dous destinos concretos, utilizable como viaxe simple ou de ida e volta. O BonoAVE ofrece un desconto no prezo de referencia (100 %) que permite viaxar sempre ao mesmo prezo.

Poderanse realizar as viaxes en todos os servizos Ave, así como nos servizos Alvia, Euromed e Intercity realizados por liñas de Alta Velocidad que sexan coincidentes con traxectos de trens Ave.

Sobre o prezo do BonoAVE non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Permite selección de asento sen custo.

As modalidades de BonoAVE son as seguintes:

 • BonoAVE Confort: O titular do BonoAVE Confort pode formalizar o seu billete no seu tipo de asento Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación. 
 • BonoAVE Estándar: O titular do BonoAVE Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; neste último caso previo abono da diferenza de prezo respecto do prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos BonoAVE, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da viaxe

A formalización do bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e Renfe Ticket.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións de abonos permiten a adquisición dos complementos de mascotas e de bicicletas.

O prezo que hai que abonar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe. 

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. 

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, abonando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/10 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O cliente deberá acudir ao despacho de billetes, onde despois de acreditar a súa identidade, se procederá a reemitir o BonoAVE ou BonoAVE Flexible, actualizándoo co consumo realizado.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes bonos poden ser susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o BonoAVE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

BonoAVE Flexible  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para 10 viaxes, que permite combinar distintas orixes e destinos. Ten un prezo único segundo a súa modalidade.

Poderanse realizar as viaxes en todos os servizos Ave, así como nos servizos Alvia, Euromed e Intercity realizados por liñas de Alta Velocidad que sexan coincidentes con traxectos de trens Ave.

Sobre o prezo do BonoAVE Flexible non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Permite selección de asento sen custo.

As modalidades de BonoAVE Flexible son as seguintes:

 • BonoAVE Flexible Confort: O titular do BonoAVE Flexible Confort pode formalizar o seu billete no seu tipo de asento Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación. 
 • BonoAVE Flexible Estándar: O titular do BonoAVE Flexible Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; neste último caso previo abono da diferenza de prezo respecto do prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos BonoAVE Flexible, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da viaxe

A formalización do bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e Renfe Ticket.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións de abonos permiten a adquisición dos complementos de mascotas e de bicicletas.

O prezo que hai que abonar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe. 

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. 

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, abonando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/10 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O cliente deberá acudir ao despacho de billetes, onde despois de acreditar a súa identidade, se procederá a reemitir o BonoAVE ou BonoAVE Flexible, actualizándoo co consumo realizado.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes bonos poden ser susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o BonoAVE Flexible xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Bono colaborativo  

 

Bono colaborativo Bono pluripersoal, nominativo e intransferible, válido para 8 viaxes entre dous destinos concretos, utilizable como viaxe simple ou ida e regreso, que admite un máximo de 4 titulares. O Bono colaborativo ofrece un desconto no prezo de referencia (100 %) que permite viaxar sempre ao mesmo prezo.

As viaxes poderanse realizar en todos os servizos Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses, que se contarán a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

As modalidades de Bono colaborativo son as seguintes:

 • Bono colaborativo Confort: O titular do Bono colaborativo Confort pode formalizar o seu billete nos asentos Confort ou Estándar, neste último caso sen dereito a ningunha compensación.
 • Bono colaborativo Estándar: O titular do Bono colaborativo Estándar pode formalizar o seu billete nos tipos de asento Estándar e Confort; no caso do Confort, previo abono da diferenza de prezo respecto ao prezo de referencia (100 %) correspondente.

As formalizacións en asento Confort non dan dereito a restauración gratuíta no asento se o tren a levase.

Canles de venda do bono

Poderanse emitir en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación dos Bonos colaborativos, adquiridos a través de calquera canle, poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Nas axencias de viaxes poderanse anular só os adquiridos por esta canle.

Formalización da reserva

A formalización da reserva do billete é obrigatoria para cada viaxe.

No mesmo tren pódense realizar ata 4 formalizacións, correspondentes aos 4 titulares do bono. Cada formalización deberá incluír o nome do titular que realiza a viaxe.

Canles de venda da formalización da reserva

Esta operación poderá realizarse en puntos de venda (despachos de billetes) nas estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda multiproduto e Renfe Ticket.

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación da formalización da viaxe

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Mascotas e bicicletas

As formalizacións dos abonos admiten a adquisición dos complementos de mascotas e bicicletas. O prezo que se deberá pagar pola mascota corresponde ao 25 % do prezo de referencia (100 %) do tren e traxecto da viaxe en asento Estándar, independentemente do tipo de asento para o que o viaxeiro formalice a súa viaxe.

Control de acceso e en ruta

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono e conservar ambos os dous ata o final da viaxe.

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes.

Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Prolongación do percorrido

A prolongación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando no momento e en metálico o novo traxecto ao prezo de referencia (100 %).

Mellora do tipo de asento

Pódese mellorar o tipo de asento, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e a dispoñibilidade de prazas, abonando no acto e en metálico a diferenza entre o prezo da nova praza a prezo de referencia (100 %) menos 1/8 do importe do abono.

Roubo, extravío e deterioración do abono

O Bono colaborativo non admite reemisión.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con este bono non son susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización.

Perda do tren

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten nun prazo máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren) na estación de orixe da viaxe, ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres, aboando un 20 % do prezo do novo billete calculado ao prezo de referencia (100 %), se viaxa nun tipo de asento igual ou inferior ao que figura no billete orixinal.

Outras condicións

O non incluído nesta norma réxese polo sinalado nas correspondentes tarifas Especiais e/ou Condicións Xerais no relativo a Ave e Larga Distancia.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Bono Colaborativo xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Renfe Spain Pass  

 

Condicións de validez e caducidade do Pase Renfe Spain Pass

Período de validez: 6 meses.

Período de viaxe: 1 mes a partir da primeira formalización

Indicado para lecer de residentes no estranxeiro

Formalizacións

 • Tipo de asento Estándar: sempre se formalizará con respecto á opción de prezo Elige.
 • Tipo de asento Confort: formalizarase respecto á opción de prezo Prémium ou Elige Confort, se o tren elixido para viaxar non dispón de Premium.

Canles de xestión

 • Despacho de billetes
 • Teléfono
 • Web
 • Axencia 

Cambio de prezo do pase

Se durante o período de validez do Pase se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

Recuperación do pase

En caso de perda, roubo ou deterioración do pase, o cliente deberá acudir ao despacho de billetes ou a www.renfe.com para que se realice a súa reemisión (actualizada co consumo realizado).

Características do pase

 • Renfe Spain Pass é persoal e intransferible. É necesario acreditar a identidade cun pasaporte. É xusto válido para persoas con residencia fóra de España.
 • Renfe Spain Pass permíteche viaxar en trens autorizados (excluíndo prazas deitadas), en función do número de viaxes escollidas.
 • Renfe Spain Pass é válido durante os 6 meses seguintes á data de compra e pode utilizarse durante 1 mes posterior á primeira formalización.
 • É preciso mercar unha reserva gratuíta para viaxar. Para acceder ao tren debes levar obrigatoriamente o billete xunto co Renfe Spain Pass.
 • Aplicaranse gastos de anulación a partir das 24 horas seguintes á túa compra. Non admite reembolso tras realizar a primeira viaxe.
 • En caso de perda, deterioración ou roubo do seu Renfe Spain Pass, podes volver imprimir un duplicado..


Prezos

Tipo de asento Estándar

Adultos:

 • 4 viaxes: 195€
 • 6 viaxes: 275€
 • 8 viaxes: 300€
 • 10 viaxes: 410€

Nenos:

 • 4 viaxes: 145€
 • 6 viaxes: 200€
 • 8 viaxes: 255€
 • 10 viaxes: 305€

 

Tipo de asento Confort

Adultos:

 • 4 viaxes: 270€
 • 6 viaxes: 380€
 • 8 viaxes: 480€
 • 10 viaxes: 560€

Nenos:

 • 4 viaxes: 200€
 • 6 viaxes: 280€
 • 8 viaxes: 350€
 • 10 viaxes: 410€

Lembra...

Nenos (entre 4 e 13 anos feitos; os nenos menores de 4 anos viaxan gratis se non ocupan praza).

 

Cambios e anulacións

Anulacións do pase

 • O pase pódese anular durante as 24 horas seguintes á compra sen cargo adicional, obtendo un reembolso do 100 %.
 • A partir das 24 horas, aplicarase un cargo do 15 % en concepto de gastos de anulación antes da primeira utilización.
 • Non é posible obter ningún reembolso despois de realizar a primeira viaxe.
 • Se se realiza a viaxe nunha clase inferior á especificada no pase, non terá dereito a ningunha compensación.

Anulación de billetes

 • Os billetes poden anularse sen cargo mediante solicitude en renfe.com, axencias de viaxe e estacións autorizadas.
 • Pódese anular un billete ata 15 minutos antes da saída do tren da estación de orixe.
 • Unha vez anulado, restitúese o saldo anterior do pase.

Substitución dun pase

En caso de deterioración, perda ou roubo, pódese solicitar un duplicado sen cargo nos despachos de billetes das estacións autorizadas. Non é posible cambiar un pase por outro de distinto tipo/clase. Non é posible cambiar un pase por outro con diferente período de validez.

Compromiso

Os portadores do pase teñen dereito a solicitar compensacións se existe atraso na hora de chegada prevista, falta de calidade ou calquera outra causa imputable a Renfe nas mesmas condicións que o resto das tarifas, dependendo do tipo de produto e tren.

Galicia Rail Pass  

 

Bono unipersoal, nominativo e intransferible para viaxes ilimitadas, en clase turista, durante 3 días.

Permite viaxar por Galicia utilizando os servizos de Larga Distancia, Avant, media distancia convencional e Feve (agás trens turísticos) dentro do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A formalización do Bono é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día. Pódese realizar nos puntos de venda (despachos de billetes) das estacións.

A formalización para trens que circulan por vías largo métrico só se poderá realizar nos despachos de billetes das estacións do propio servizo. Se non fose posible obter a formalización por este medio, deberá solicitárselle a bordo do tren ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta.

 

Período de validez

7 días, desde a data da compra do Bono.

Período de utilización

3 días consecutivos a contar desde o momento da primeira formalización. Pódese utilizar durante as fins de semana (venres a domingo), pontes e festivos. Durante a tempada de verán, no período comprendido entre o 1 de xuño ao 30 de setembro (ambos inclusive), será válido para todos os días da semana.

 

Requisitos para a adquisición do bono Galicia Rail Pass

 • Presentar un billete de Larga Distancia xa utilizado, cun importe igual ou superior a 20 €, cuxo destino sexa Galicia. A data da viaxe debe estar comprendida dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono. Só se permite a compra dun Galicia Rail Pass por cada billete de Larga Distancia.
 • Presentar a "Compostela" expedida pola Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela, así como o DNI ou pasaporte do beneficiario, que deberá coincidir co nome inscrito no devandito documento. A "Compostela" debe estar datada dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono.
 • Dispor dun billete para algún dos trens turísticos que se indican a continuación, sempre que a data da viaxe fose dentro dos 30 días anteriores á solicitude do Bono:
  • Ruta dos faros.
  • Ruta dos pazos e xardíns históricos
  • Ruta do viño da Ribeira Sacra do Sil
  • Ruta do viño da Ribeira Sacra do Miño
  • Ruta do viño de Valdeorras e Ribeira Sacra
  • Ruta do viño Ribeiro-Rías Baixas
  • Ruta da Lamprea
  • Ruta do viño das Rías Baixas
  • Ruta do viño de Monterrei
  • Ruta dos mosteiros
  • Ruta polos Camiños de Santiago
  • Ruta dos queixos de Galicia
  • Ruta das Mariñas

Prezo

Adulto: 22 €

Nenos menores de 14 anos: 5 €

 

COMPRAS, CAMBIOS E ANULACIÓNS

 

COMPRA

Estes bonos pódense adquirir nos puntos de venda (despachos de billetes) das estacións (agás nas de Feve).

Desconto

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

 

CAMBIOS E ANULACIÓNS DO ABONO

O bono Galicia Rail Pass non admite cambios.
Só se poderá anular sempre que non se realizase ningunha operación sobre el. Non leva ningún custo de anulación.
A anulación do bono poderase realizar nos despachos de billetes (agás nos de Feve).

CAMBIOS E ANULACIÓNS DAS FORMALIZACIÓNS

O cambio ou anulación dunha formalización, realizada dentro dos límites horarios establecidos para a canle de venda, non suporá ningún custo asociado para o cliente. Para o resto de condicións, é de aplicación o incluído en "Cambios e anulacións".

 

ROTURA, ROUBO OU EXTRAVÍO DO BONO

O cliente deberá acudir aos despachos de billetes (agás os de Feve), onde ao acreditar a súa identidade, se procederá a anular o bono anterior e se volverá a emitir un novo utilizable durante o período do que dispuxese o anterior.

 

CONTROL DE ACCESO E EN RUTA

O cliente, no control de acceso ou en ruta, deberá presentar o billete (formalización da viaxe) xunto co bono, e conservalos ambos os dous ata o final da viaxe.

O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono. No caso de non presentar o documento indicado, no control de acceso ofreceráselle, se dispón dos medios para facelo, a posibilidade de regularizar a viaxe no propio control de acceso ou no tren. En todo caso, o cliente poderá realizar a regularización da viaxe no despacho de billetes. Se o cliente non presenta, en ruta, algún dos documentos anteriores, considerarase como un viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

 

PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO

Poderase realizar a ampliación do percorrido. O novo billete só poderá establecerse para un destino que se atope dentro do ámbito de aplicación desta norma.

 

Tarjeta Plus  

 

Este abono implica unha redución do prezo sobre a tarifa xeral/base en función do traxecto e do número de viaxes que se adquiren.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

Aínda que o seu período de validez é de 6 meses desde a data da compra do abono, todas as viaxes deben realizarse nun máximo de 30 días desde a data da primeira formalización da reserva.

Canles de venda do abono

Despacho de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do abono

Só se poderá anular sen ningún custo asociado sempre que non se realizase ningunha operación sobre el.

No caso de facer algunha operación con el, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo do devandito abono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación do abono adquirido a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Os abonos adquiridos en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Lembra...

O cliente deberá presentar o abono Tarxeta Plus xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Tarxeta Plus 10  

 

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

Aínda que o seu período de validez é de 2 meses desde a data da compra da tarxeta, todas as viaxes deben realizarse nun máximo de 8 días desde a data da primeira formalización da reserva.

Canles de venda da tarxeta

Despacho de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado sempre que non se realizase ningunha operación sobre ela.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

A anulación da tarxeta adquirida a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulacións

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Lembra...

O cliente deberá presentar a Tarxeta Plus 10 xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Tarxeta Plus 10 - 45  

 

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

O seu período de uso e validez é de 45 días desde a data da compra da tarxeta.

Canles de venda da tarxeta

Renfe.com, despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado, sempre que non se realizase ningunha operación sobre a mesma.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

Nos despachos de billetes das estacións poderase realizar a anulación da tarxeta adquirida por calquera canle.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só por esta canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse en www.renfe.com, nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se realice a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Lembra...

O cliente deberá presentar a tarxeta Plus 10-45 xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Tarxeta Plus 10 Estudiante  

 

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa.

Aínda que o seu período de validez é de 2 meses desde a data da compra da tarxeta, todas as viaxes deben realizarse nun máximo de 10 días desde a data da primeira formalización da reserva.

Canles de venda da tarxeta

Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado sempre que non se realizase ningunha operación sobre ela.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

A anulación da tarxeta adquirida a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O prazo máximo para cancelar a formalización antes da hora prevista de saída do tren varía segundo a canle onde se faga a anulación:

 • Despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais: 5 minutos.
 • Máquinas autovenda multiproduto: 15 minutos.
 • www.renfe.com e Renfe Ticket: 30 minutos.
 • Venda telefónica: 6 horas.

Lembra...

O cliente deberá presentar a tarxeta Plus 10 ESTUDIANTE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Bono 10 Regional  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O seu período de uso e validez é de 45 días. Será válido desde a data de compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade.

Só pode empregalo un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válido para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda do bono

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.
Sobre o prezo de venda non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode cancelar se non se fixeron operacións con el.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con bono.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con el ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo o bono con dez viaxes.

En ningún caso se poderá cancelar un bono con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cun Bono 10 Regional, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran no bono.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo do bono

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta 10 Sencilla  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O período de utilización e validez será de 45 días. Será válida desde a data da súa compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade. Se durante o período de validez se modificasen os prezos da Tarjeta 10 Sencilla, as viaxes desta, non realizadas, serán válidas ata a caducidade da tarxeta.

A Tarjeta 10 Sencilla só pode ser utilizada por un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode anular, se non se fixeron operacións con ela.

Non obstante, a Tarjeta 10 Sencilla pode anularse:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con ela.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo a tarxeta con dez viaxes.

En ningún caso se poderá anular unha tarxeta con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta 10 Sencilla, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren coa súa tarxeta debidamente formalizada e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta 10 Libre  

 

Trátase dun bono unipersoal válido para realizar 10 viaxes de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados de Media Distancia Convencional de Renfe, cunha redución do prezo na tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O seu período de uso e validez é de 45 días. Será válida desde a data da súa compra, incluída esta, ata rematar o número de viaxes ou ata a súa caducidade. Se durante o período de validez se modificasen os prezos da Tarjeta 10 Libre, as viaxes desta, non realizadas, serán válidas ata a caducidade da tarxeta.

Só pode empregala un único viaxeiro para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio ou modo que non indique o tren e a data.

Non se reintegrará ningunha cantidade polas viaxes non utilizadas.

Venda da tarxeta

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

Só se pode anular, se non se fixeron operacións con ela.

Non obstante, a Tarjeta 10 Libre pódese anular nos seguintes casos:

 • Por erro e sen gastos, se se anula o mesmo día da súa emisión, sempre que non se fixese ningunha operación con ela.
 • Cos gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula outro día distinto ao da súa emisión, sempre que non se realizase ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización, estas son anuladas, deixando de novo a tarxeta con dez viaxes.

En ningún caso se poderá anular unha tarxeta con viaxes realizadas.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta 10 Libre, cómpre proceder na estación de subida a formalizar o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren coa súa tarxeta debidamente formalizada e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Abono Mensual Rexional  

 

É un abono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado.

Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

O período de uso e validez é dun mes natural. Será válido todos os días do mes natural abonado.

Só o pode utilizar o titular do abono para un mesmo tren e día. Será válido para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Sobre o prezo do abono non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Venda do abono

Emitiranse nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas. Os abonos pódense mercar dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

O Abono Mensual Regional só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con el.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación co abono.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con el ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando o abono libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cun Abono Mensual Regional, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran no abono.
A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo do abono

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu abono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.

Tarxeta Mensual 40 Sencilla  

 

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado. Os servizos operados por Renfe, competencia da Generalitat de Catalunya, non se inclúen neste ámbito.

Será válida todos os días do mes natural abonado. Poderase adquirir dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

Se durante o período de compra se modificasen os prezos da Tarjeta Mensual 40 Sencilla, as tarxetas compradas serán válidas ata a finalización do mes de validez.

Só pode ser utilizada polo titular da tarxeta para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

A Tarjeta Mensual 40 Sencilla só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con ela.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación coa tarxeta.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando a tarxeta libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta Mensual 40 Sencilla, cómpre proceder a formalizar na estación de subida o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.
 

Tarjeta Mensual 40 Libre  

 

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, válida para realizar viaxes ilimitadas de ida ou volta, indistintamente, en trens autorizados Media Distancia de Renfe, cunha redución de prezo sobre a tarifa Xeral/Base, entre as dúas estacións do traxecto abonado.

Será válida todos os días do mes natural abonado. Poderase adquirir dende o día 20 do mes anterior ao mes de validez ata o día 10 do mes de validez.

Se durante o período de compra se modificasen os prezos da Tarjeta Mensual 40 Libre, as tarxetas adquiridas serán válidas ata a finalización do mes de validez.

Só pode ser utilizada polo titular da tarxeta para un mesmo tren e día. Será válida para o traxecto e tren formalizado ou durante as 2 horas seguintes á súa cancelación, se esta se realizou por un medio que non indique o tren e a data.

Venda da tarxeta

Emitirase nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda habilitadas.

Sobre o prezo da tarxeta non se poderán acumular descontos, agás o derivado por familia numerosa e aqueloutros que, especificamente, así o indiquen nas súas condicións.

No proceso de venda, para identificar o titular do abono, introducirase o número DNI ou o número de identificación do persoal afectado polos convenios indicados.

Cambio

Non admite cambios.

Anulación

A Tarjeta Mensual 40 Libre só se pode cancelar se se presenta antes do comezo da súa validez e non se realizaron operacións con ela.

Non obstante, pódese anular:

 • Por erro e sen gastos, sempre que se anule o mesmo día da súa emisión, deseguido da súa emisión e non se fixese ningunha operación coa tarxeta.
 • Con gastos de anulación dun 15 % do seu prezo, se se anula noutro día distinto do da súa emisión, sempre que non comezase o período de validez e non se fixese ningunha operación con ela ou, no caso de que se realizasen operacións de formalización de viaxes e estean vixentes, estas sexan anuladas deixando a tarxeta libre de viaxes formalizadas pendentes de realizar.

Formalización da viaxe

Para poder viaxar cunha Tarjeta Mensual 40 Libre, cómpre proceder na estación de subida a formalizar o bono en cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

A estación de subida poderá ser calquera das dúas que figuran na tarxeta.

A formalización farase a través dos despachos de billetes da estación, máquinas autovenda, formalizadoras e para algúns trens e traxectos, a través de Renfe.com e na aplicación Renfe Ticket.

Ocasionalmente, polo persoal de intervención en ruta a bordo do tren, cando a estación de acceso estea sen persoal ou sen medios mecánicos para realizala.

A formalización poderá ser gratuíta ou supor o pagamento dun suplemento, dependendo do tren autorizado que se utilice para realizar a viaxe.

Cambio

Non se admite o cambio da formalización da viaxe.

Anulación

En xeral, as anulacións das formalizacións son gratuítas, agás as que supoñen un abono por formalizarse cunha tarifa ou clase superior, que terán un 15 % de gastos de anulación sobre o importe abonado segundo as condicións particulares de cada título.

Perda ou abandono do tren

A perda ou abandono do tren por parte do viaxeiro na estación de comezo da viaxe ou durante a mesma non dará dereito a realizala ou continuala noutro tren posterior ao abeiro da formalización da viaxe non realizada e non dará dereito tampouco a ningún reembolso.

Prolongación do percorrido

Admítese, previo aviso ao persoal encargado da supervisión/intervención en ruta e dispoñibilidade de prazas, abonando un billete simple á tarifa base do tren para o novo traxecto.

Perda ou roubo da tarxeta

Non se facilitará ningún duplicado nin xustificante de ningún tipo, calquera que sexa o motivo da súa perda ou roubo.

Control de acceso e en ruta

O persoal encargado dos controis de acceso e supervisión en ruta deberá verificar que o viaxeiro accedeu ao tren co seu bono debidamente formalizado e requirirá o documento acreditativo que xustifique unha redución no seu prezo.
 

+Renfe Córdoba  

 

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono mensual rexional.
 • Abono estudantes mensual e semestral.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros títulos de transporte como o billete sinxelo, ida e volta ou bonotren.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregalo nas estacións de Córdoba ou Campus de Rabanales, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto se tivese dereito.

Solicítaa nesta ligazón


Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: sinxelo, ida e volta e bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren previo pago de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga na tarxeta non personalizada
Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete sinxelo, ida e volta ou bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

 • Máis información: Estación de Córdoba - Tfno.: 957 769 215

 

Desconto para maiores de 60  

 

Tarjeta Dorada  

Tarxeta que poden adquirir os maiores de 60 anos, que dá dereito a obter descontos segundo as condicións establecidas. Deben achegar documentación DNI, NIE ou pasaporte.

A tarxeta Dorada é nominativa e intransferible, ten un prezo para o cliente de 6 euros e debe ir acompañada do correspondente título de transporte.

É válida para todos os días da semana durante un período dun ano a partir da data de emisión. As emitidas por entidades financeiras poderán ter un período de validez maior.

 

Descontos

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para calquera día da semana, aplicarase o 25 % de desconto sobre o prezo vixente no momento da compra para a opción de billete elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

Os descontos da Tarjeta Dorada aplícanse sobre o prezo da tarifa Xeral/Base en todas as clases e prazas dos servizos Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve.

Avant

 • De luns a venres: 25 % de desconto.
 • Sábados e domingos: 40 % de desconto.

Media Distancia Convencional

 • 40 % de desconto todos os días

Cercanías

 • 40 % de desconto todos os días

Feve

 • 50 % de desconto.

Lembra...

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

A Tarjeta Dorada poderase adquirir nos despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais.

Segundo o tipo de servizo, os títulos de transporte asociados a este desconto pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica, Renfe Ticket, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Feve.

Cambios dos billetes

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

O cambio do billete do titular implica o cambio do billete do acompañante.

Anulacións dos billetes

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

A anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, que pode ser anulado de forma independente.

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

Permítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete. Sobre os gastos de xestión que puidese ter o billete non se producirá ningún reintegro.

A anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, que pode ser anulado de forma independente.

 

Perda do tren (trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity)

Está suxeita ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium). 

Deterioración, roubo ou extravío da tarxeta Dorada

Facilitarase duplicado sempre que se emitise ou rexistrase nos despachos de billetes das estacións con sistema de venda con reserva, agás a cargada na TSC “Renfe&Tú” personalizada; nese caso deberá adquirirse outra TSC e incorporar sen custo a Tarjeta Dorada co seu propio prazo de validez. En Feve, as tarxetas Doradas deterioradas substitúense sen custo para o cliente.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Desconto para persoas con discapacidade  

 

Tarjeta Dorada  

A Tarjeta Dorada é nominativa e intransferible, ten un prezo para o cliente de 6 euros e debe ir acompañada do correspondente título de transporte.

É válida para todos os días da semana durante un período dun ano a partir da data de emisión. As emitidas por entidades financeiras poderán ter un período de validez maior.

A quen vai dirixida?

 • Maiores de 60 anos.
 • Pensionistas maiores de 18 anos que estean en situación de incapacidade física ou psíquica permanente total, absoluta ou grande invalidez. Deben presentar:
  • Documento acreditativo da condición de pensionista nunha das devanditas situacións.
 • Pensionistas maiores de 18 anos das clases pasivas civís e retirados militares que estean en situación de incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Deben presentar:
  • Documento acreditativo da condición de pensionista nunha das devanditas situacións.
 • Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %. Deben presentar:
  • Certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo que expida o organismo que o lexitime.

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poderán ir acompañadas doutra que terá as mesmas condicións económicas e de viaxe que o titular da tarxeta, adquirindo a Tarjeta Dorada de modalidade "con acompañante".

Descontos

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Para calquera día da semana, aplicarase o 25 % de desconto sobre o prezo vixente no momento da compra para a opción de billete elixida. Este desconto non se aplica aos complementos. 

 

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

Os descontos da Tarjeta Dorada aplícanse sobre o prezo da tarifa Xeral/Base en todas as clases e prazas dos servizos Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve.

Avant

 • De luns a venres: 25 % de desconto.
 • Fin de semana: 40 % de desconto.

Media Distancia Convencional: 40 % de desconto.

Cercanías: 40 % de desconto.

Feve: 50 % de desconto

Lembra...

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

A Tarjeta Dorada poderase adquirir nos despachos de billetes das estacións e axencias de viaxes presenciais.

Segundo o tipo de servizo, os títulos de transporte asociados a este desconto pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica, Renfe Ticket, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Feve.

Cambios dos billetes

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium). 

 

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

O cambio do billete do titular implica o cambio do billete do acompañante.

Anulacións dos billetes

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

A anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, que pode ser anulado de forma independente.


Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve.

Permítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete. Sobre os gastos de xestión que puidese ter o billete non se producirá ningún reintegro.

A anulación do billete do titular implica a anulación do billete do acompañante, que pode ser anulado de forma independente.

Perda do tren (trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity)

 Está suxeita ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Deterioración, roubo ou extravío da tarxeta Dorada

Facilitarase duplicado sempre que se emitise ou rexistrase nos despachos de billetes das estacións con sistema de venda con reserva, agás a cargada na TSC “Renfe&Tú” personalizada; nese caso deberá adquirirse outra TSC e incorporar sen custo a Tarjeta Dorada co seu propio prazo de validez. En Feve, as tarxetas Doradas deterioradas substitúense sen custo para o cliente.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Do mesmo xeito, o documento que acredite a identidade do certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo expedido polo organismo autonómico ou estatal español ou certificado, tarxeta de discapacidade ou documento acreditativo emitido polo organismo autonómico ou estatal español que lexitime ao titular.

Desconto para mozos  

 

Tarjeta Más Renfe Joven  

Trátase dunha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible que ofrece aos seus titulares un desconto en función do servizo elixido para viaxar.

Poden mercala os mozos de entre 14 e 25 anos no momento da compra ou renovación da mesma, podendo gozar das súas vantaxes durante un ano aínda que cumpran 26 anos durante o período de validez da tarxeta.

A Tarjeta Más Renfe Joven non é por si mesma un título de transporte válido para viaxar.

Pódese utilizar en todos os servizos nacionais de Renfe Viajeros agás: media distancia convencional (largo métrico), Cercanías (largo métrico), AVLO e trens turísticos.

O seu prezo é de 50 € (IVE incluído).

A validez da tarxeta é dun ano, que se contará desde a data da compra, e pode ser renovada por anos completos. Os billetes comprados cos descontos enumerados a continuación deberán ter unha data de viaxe comprendida dentro do período de validez da tarxeta.

(Ave, Alvia, Euromed e Intercity):

O desconto será, para calquera período de anticipación da compra, dun 30 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra da opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Avant, media distancia convencional (largo ibérico) e Cercanías/Rodalies:

 • Desconto do 25 % sobre a tarifa Xeral ou Base.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e naqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda da tarxeta

A tarxeta cómprase a través de www.renfe.com e, ao pagar o importe correspondente, recíbese un "número de cliente" que serve para identificarse e para acceder ás súas prestacións. Pode ser anulada sen gastos ata dúas horas despois da súa adquisición, sempre e cando non se utilizase.

Canles de venda dos billetes

Os billetes deben adquirirse facilitando o "número de cliente" en: wwww.renfe.com, na app de Renfe, nos despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Media Distancia.

 

Cambios

Permítese o cambio de billete, dentro do seu período de validez e nos prazos establecidos para cada canle de venda.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Só se poden modificar cando a opción de prezo adquirida inclúa ese atributo ou se se adquiriu o complemento "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM". Os gastos de cambio serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante complemento. Para este desconto non se acepta a opción de "cambio de titularidade" dos billetes.

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 20 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade que se vaia reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

 

Anulacións

Anulación da tarxeta:

 • Anulación de tarxetas sen viaxes ata os 14 días posteriores á súa compra:
  Durante os 14 días seguintes á compra da tarxeta, sempre que non se realizase ningunha compra de billetes, a anulación da tarxeta poderase realizar a través da aplicación de compra/renovación/anulación/reimpresión existente en www.renfe.com.
 • Anulación de tarxetas sen viaxes ata os 14 días posteriores á súa compra:
  Sempre que exista un billete asociado á Tarjeta Más Renfe Joven (aínda que fose anulado previamente á anulación da tarxeta) no momento de confirmar a baixa da devandita tarxeta, aparecerá unha mensaxe indicando o proceso a realizar para a súa cancelación.

Anulación dos billetes:

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Os billetes para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity unicamente poderán ser obxecto de anulación cando a opción de prezo comprada teña incluído este atributo ou se adquirise o complemento de "Mellora de anulación e cambio a nivel ELIGE" ou "Mellora de anulación e cambio a nivel PRÉMIUM". Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo ou da mellora das condicións adquiridas mediante un complemento.

Avant e media distancia convencional (largo ibérico)

Admítense as anulacións dos billetes adquiridos con esta Tarjeta Más Renfe Joven, sempre que estean dentro do seu período de validez e a operación se realice dentro do prazo establecido para cada canle de venda cunha dedución do 30 % sobre o prezo do billete a devolver, en concepto de gastos de anulación, para todos os servizos.

 

Perda do tren

Só se aplica aos servizos Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

No caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e só para os billetes que teñan unha opción de prezo que o permita, deberá abonarse un novo billete co importe establecido en función da opción de prezo do billete orixinal. Tamén se abonará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto.

 

Programa de fidelización

A adquisición desta tarxeta suporá beneficiarse, dende o primeiro momento, das vantaxes que supón ser titular da tarxeta de fidelización de Renfe, sendo o código de identificación do devandito programa o mesmo que o da Tarjeta Más Renfe Joven.

Poderán beneficiarse do programa de fidelización as viaxes realizadas ao abeiro desta oferta. Se o cliente xa é titular da tarxeta de fidelización de Renfe, asignaráselle á Tarjeta Más Renfe Joven o mesmo código de cliente, mantendo o nivel da tarxeta.

O cliente que desexe obter os puntos terá que asignalos no momento da compra do billete.

Os titulares de Más Renfe Plata, Más Renfe Oro ou Más Renfe Platino, para gozar dos beneficios asociados ao programa de fidelización, deberán presentar a correspondente tarxeta, ademais do resto de documentos identificativos ou relacionados co título de transporte que sexan necesarios.

 

Prolongación do percorrido

A ampliación do percorrido poderá realizarse, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, aboando no momento o novo traxecto nas mesmas condicións establecidas nesta oferta comercial.

 

Mellora do tipo de asento ou de opción de prezo

A mellora poderase realizar, previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e da dispoñibilidade de prazas. Para Ave, Alvia, Euromed e Intercity, o importe para abonar é a diferenza do prezo dinámico da nova opción de prezo, co desconto da Tarjeta Más Renfe Joven e o prezo pagado no billete orixinal.

 

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, incluída a Tarjeta Más Renfe Joven en calquera dos seus soportes e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Desconto para mozos  

 

Carné Xove

Oferta dirixida a clientes de entre 14 e 25 anos na data da viaxe.

Para obter o desconto, o mozo debe ser titular dun carné xove emitido por calquera das comunidades autónomas de España ou asociado a unha tarxeta bancaria emitida por entidades financeiras colaboradoras.

Igualmente, son válidos o European Youth Card emitido nos países asociados a EYCA (European Youth Card Association), o carné internacional de estudante ISIC (International Student Identity Card) e o carné xove internacional IYTC (International Youth Global Card), así como o carné internacional de viaxes para mozos GO 25 (IYTC).

 

Desconto

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Será un 5 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

Desconto do 20 % sobre prezo na tarifa Xeral/Base.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes pódense adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 91 232 03 20 e Renfe Ticket.

Cambios

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

Anulacións

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Avant e media distancia convencional (largos métrico e ibérico)

Admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 15 % sobre o prezo do billete.

Perda do tren

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Do mesmo xeito, o documento que acredite a identidade do titular do carné.

Desconto para nenos  

 

Nenos entre 4 anos feitos e 14 sen facer aínda na data de viaxe ou para nenos menores de 4 anos que desexen ocupar praza.

Acreditación

Nas canles de venda solicitaráselle a documentación necesaria ao pasaxeiro que acompañe o menor e amosaranse os datos en ambos os dous billetes.

Para confirmar a idade do neno, pode ser necesaria a presentación de calquera documento oficial (Libro de familia ou similar) que acredite a idade ou a data de nacemento do neno.

Condicións comerciais

Esta tarifa é aplicable todos os días en todas as clases e trens.

Desconto

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Aplicarase o 40 % de desconto sobre o prezo vixente no momento da compra para a opción de billete elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

40 % sobre a tarifa base do tren.

O desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

 

Cambio

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige,
Prémium).

 

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, abonará unha cantidade adicional equivalente ao 10 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

Cando o cambio sexa a un billete de maior importe, o cliente deberá aboar a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor importe, da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

 

Anulación

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige,
Prémium).

 

Avant, Media Distancia, Cercanías e Feve

Se queres anular o teu billete, podes facelo cunha dedución do 15 % sobre o seu prezo. Sobre os gastos de xestión que puidese ter o billete non se efectuará ningún reintegro.

 

Nenos menores de 4 anos sen ocupar asento

Os nenos menores de 4 anos viaxan de balde sen ocupar asento. En todos os casos, deberán ir acompañados dun adulto cun billete válido.

 

Condicións de aplicación específicas

 

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Os nenos menores de 4 anos que, compartindo praza, viaxan gratuitamente, deberán dispoñer do correspondente “Billete gratuíto de neno”.

O “billete gratuíto de neno” deberá presentarse no control de acceso, xunto co billete do acompañante.

Traxectos

En todos os percorridos en ámbito nacional.

 

Avant

Os nenos menores de 4 anos que, compartindo praza, viaxan gratuitamente, deberán dispoñer do correspondente “Billete gratuíto de neno”.

O “billete gratuíto de neno” deberá presentarse no control de acceso, xunto co billete do acompañante.

Non se presta servizo de acompañamento nin tutela de menores.

Traxectos

En todos os percorridos en ámbito nacional.

 

Media Distancia

Traxectos

Para calquera ruta da rede, cando algunha das estacións, orixe ou destino, ou ambas as dúas se atopen fóra dos núcleos de Cercanías, así como entre estacións de diferentes núcleos. Tamén se aplicará entre estacións do mesmo núcleo de Cercanías cando o tren teña unha tarifa base diferente á Tarifa 1.

Outras condicións

Todo o non regulado por esta Tarifa estará suxeito ao establecido en cada caso polas Condicións Xerais do Contrato de Transporte de Viaxeiros a Media Distancia.

 

Cercanías

Ata 2 nenos menores de seis anos que non participen dun billete de grupo poderán viaxar gratuitamente, sempre que non ocupen praza, agás en Rodalies onde os nenos pagan a partir dos 4 anos.

 

Rodalies de Catalunya

Nestes trens, as condicións de acceso e comercialización determínaas a Generalitat de Catalunya, polo tanto, as normas descritas nesta páxina non son aplicables a estes.

Desconto para familia numerosa  

 

Esta tarifa ofrece aos membros de familias consideradas numerosas, que dispoñan do correspondente certificado de acreditación (outorgado polas distintas Comunidades Autónomas), a posibilidade de viaxar con importantes descontos segundo a categoría, en todos os trens no seu percorrido nacional Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, media distancia convencional (largo métrico e largo convencional), Cercanías (largo métrico e largo convencional), en todas as clases, tipos de asentos e opcións de prezo.

Para obter o desconto ao realizar a compra nun punto de venda presencial, deberá presentarse o título oficial de familia numerosa (libro, carné, etc.) en formato físico ou dixital, ou documento que acredite de forma irrefutable tal condición do viaxeiro e a categoría na que estea clasificada, que estableza e expida, individual ou colectivamente, a Comunidade Autónoma onde teña a súa residencia. A devandita documentación, así mesmo, deberá presentarse en calquera fase da viaxe que se requira.

Tamén se admitirán os títulos caducados cunha data razoablemente próxima que se presenten xunto cunha solicitude de renovación, debidamente cuberta pola Comunidade Autónoma que expida o título, sempre que conste o número de título, a categoría e o nome dos titulares, e estes datos sexan coincidentes cos do título caducado.

O desconto efectuarase unicamente no momento da compra dos billetes, aplicándose un:

 • 20 % para os integrantes de familia numerosa de categoría xeral.
 • 50 % para os integrantes de familia numerosa de categoría especial.

Para viaxes en Ave, Alvia, Euromed, Intercity e AVLO, os descontos realízanse sobre o prezo dinámico do transporte, pero non sobre os complementos nin sobre o prezo da restauración incluída na opción Prémium.. Cando o importe do transporte sexa inferior ao prezo da restauración, o importe do billete asociarase integramente ao prezo do transporte.

Os títulos de familia numerosa emitidos pola Generalitat de Catalunya para familias monoparentais só serán aceptados como tales nos trens de Rodalies, cuxa administración é competencia da Generalitat de Catalunya, quen determina as súas condicións de comercialización.

Estes descontos son acumulables a calquera outro, agás naqueles produtos/servizos/ofertas que especificamente así o indiquen nas súas condicións comerciais.

Os billetes poderanse adquirir en puntos de venda nas estacións (despachos de billetes), www.renfe.com, www.avlorenfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, máquinas autovenda, SerTren, na app de Renfe e Renfe Ticket.

Poderanse facer cambios e anulacións nas condicións previstas para estas operacións para cada produto se os atributos da opción de prezo, complementos ou as tarifas aplicadas ao billete adquirido así o permiten, e tendo en conta os requisitos establecidos para cada canle de venda. Os billetes cun desconto familia numerosa non permiten o cambio de titularidade.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos aplicados e o título de familia numerosa, e conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do viaxeiro.

Desconto para grupos de 4 a 9  

 

Oferta dirixida a grupos formados por un mínimo de 4 persoas e un máximo de 9, que viaxen no mesmo tren e data nos trens Ave e Larga Distancia.

Desconto 

O desconto realízase nas viaxes de ida e todos os billetes, tanto adultos coma nenos que ocupen praza (0 a 13 anos), deben adquirirse no mesmo acto de compra. 

Para as viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity, aplicarase un desconto do 8 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida, independentemente do número de persoas que vaian viaxar (ata 9). 

É compatible co desconto para nenos. 

Este desconto non se aplica ao complemento de mascotas, o único que se ofrecerá con esta oferta. 

Esta oferta permite adquirir billetes gratuítos para os nenos menores de 4 anos que viaxen sen ocupar praza. Estes viaxeiros non contan como compoñentes do grupo para os efectos da aplicación do desconto.

Esta oferta non é acumulable a ningún outro desconto, agás para o de nenos e o derivado de ser beneficiario dun título de familia numerosa.

Non está permitida a venda en ruta.

Cambios

Os billetes desta oferta non admiten a operación de cambio.

Anulacións

Os billetes con opción de prezo ELIGE, ELIGE CONFORT e PRÉMIUM poderán ser anulados dentro do seu período de validez e nas condicións establecidas para cada canle de venda, sendo necesario anular todos
os billetes que compoñen a oferta e que están asociados a un mesmo
localizador. Non se permite a anulación parcial de prazas.

A opción de prezo BÁSICO non permite anulacións.

Os gastos de anulación serán os propios da opción de prezo elixida para viaxar.

Perda do tren

A "Perda do tren" non se aplica a ningunha opción de prezo.

Prolongación do percorrido

Non se permite a prolongación do percorrido en ruta.

Mellora do tipo de asento ou da opción de prezo

Non se permiten melloras en ruta.

Control de acceso e intervención en ruta

Terase en conta que a expedición dos billetes é individualizada, polo que todos os viaxeiros deberán levar o seu correspondente título de transporte.

Se se considera necesario, a petición do persoal de control de acceso ou intervención/supervisión en ruta, deberá acreditarse a idade dos menores mediante calquera documento oficial que a certifique.

De non cumprirse as condicións establecidas para esta oferta, o persoal de intervención/supervisión en ruta procederá a elevar os billetes ao prezo de referencia (100 %) da opción de prezo reflectida nos
billetes.

Programa de fidelización

As viaxes realizadas con estes billetes son susceptibles de beneficiarse do programa de fidelización e pódense pagar con Puntos Renfe.

Desconto para grupos de 10 a 25  

 

Oferta dirixida a grupos compostos por un mínimo de 10 persoas que realicen viaxe de ida ou de ida e volta, viaxando no mesmo tren, data e clase, coa mesma estación de orixe e destino. Poderán viaxar menos persoas aboando o equivalente a 10 viaxeiros.

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

 • O desconto será dun 8 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. O desconto para nenos non é acumulable.
 • Poderán viaxar de forma gratuíta ata un máximo de 4 nenos menores de 4 anos sen ocupar praza por cada grupo de 25 viaxeiros.
 • A dispoñibilidade estará suxeita a cotas.
 • Non se ofrecerán complementos.
 • Non se admitirán cambios. Permítese o cambio de titular, de balde, unha vez por viaxeiro.
 • As cancelacións deben ser totais e os gastos de anulación serán os correspondentes á opción de prezo escollida para viaxar por anulacións ata 48 horas antes da data de viaxe e o 75 % do prezo do billete para anulacións con menos de 48 horas de antelación á data da viaxe.

 

Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e Feve

Para adultos

Descontos realizados sobre a tarifa Xeral/Base.

 • En Avant os grupos de 10 a 25 clientes: 15%.
 • En Cercanías e Feve os grupos de 10 a 25 clientes:
  • Ida: 30%.
  • Ida e regreso: 40%.
 • En Media Distancia Convencional:
  • Os grupos de 10 ou máis clientes: 20%.
  • Os grupos de 10 ou máis clientes pertencentes a centros de ensino, asociacións e organizacións culturais: 40%.

En AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional, para os grupos superiores a 25 clientes solicitarase cun mínimo de 10 días antes da data da viaxe no correo do Departamento de Grupos. Teléfono de información a grupos: 91 919 15 65 (L-V, agás festivos, de 9:00 h a 21:00 h).

(1) Podes consultar e solicitar os menús para grupos a través de www.b2in.es.

Para nenos

Descontos realizados sobre a tarifa xeral/base.

 • En Cercanías e Feve, os compoñentes dos grupos ata 12 anos sen facer: 50%.
 • En Media Distancia Convencional:
  • Os compoñentes do grupo menores de 4 ano, poderán viaxar de forma gratuíta.
  • Os grupos de 10 ou máis (nenos ata 14 anos sen facer): 40%.
  • Os grupos de 10 ou máis (nenos ata 14 anos sen facer) pertencentes a centros de ensino, asociacións e organizacións culturais: 50%.

Grupos escolares en Cercanías e Feve

Os grupos escolares que se acrediten como tal terán dereito a un billete de balde para un profesor por cada dez viaxeiros de pagamento. A viaxe de regreso débese realizar antes dos 30 días.

Estes descontos non serán acumulables a outros nin tampouco ao derivado de ser titular de familia numerosa.

Puntos de autorización de grupos en Renfe Cercanías

 • Asturias: 985 981 441.
 • Bilbao: 944 879 222.
 • Cádiz: 856 170 285.
 • Madrid: A través da solicitude en liña.
 • Málaga: 952 128 079.
 • Murcia/Alacante: A través da solicitude en liña.
 • San Sebastián: 943 649 637.
 • Santander: 942 018 213.
 • Sevilla: 954 048 011.
 • Valencia: A través da solicitude en liña.
 • Zaragoza: 976 764 648 .

Puntos de autorización de grupos en Feve Cercanías:

 • Galicia: 981 370 529.
 • Asturias: 985 178 922.
 • Cantabria: 942 209 524.
 • Biscaia: 944 250 629.
 • León: 987 876 514.
 • Murcia: 968 501 172.

Anticipación da compra

Para os grupos de 10 a 25 clientes, as condicións de anticipación de compra serán as establecidas por cada canle de venda. En cambio, as solicitudes de viaxe dos grupos superiores a 25 persoas determinaranse en cada caso.

Canles de venda

Para trens Ave, Larga Distancia, Avant e media distancia convencional, poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións que dispoñan de venda electrónica, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica (1).

Para trens Cercanías e Feve, nas estacións que dispoñan de despachos de billetes ou máquinas de autovenda.

(1) Só grupos de 10 a 25 persoas.

Cambios

Unha vez emitido o billete, non se admiten cambios.

Anulacións

Soamente se admite a anulación da totalidade das prazas, cos seguintes gastos:

 • En AVE e Larga Distancia
  • Con máis de 48 horas: 15 % de dedución.
  • Con menos de 48 horas: 75 % de dedución.
 • Avant e Media Distancia Convencional: 15 % de dedución.
 • Cercanías e Feve: 15 % de dedución.

A anulación deberá realizarse na estación de orixe e nas 2 horas posteriores á súa adquisición.

Trens chárter

No caso de alugueiro da totalidade dun tren para unha data e orixe-destino concreto, estableceranse condicións de contratación, antelación da reserva e descontos, en función de cada solicitude.

Trens Renfe-Sncf en cooperación (1)

Prezos especiais dirixidos a grupos mínimo de 10 persoas, con descontos dun 20 % adicional para mozos menores de 26 anos.

Pódese realizar a solicitude ata cun ano de antelación, sen gastos de cancelación ou cambio ata a data de emisión do billete.

 • Ave a Francia.
 • Información e reservas: Departamento de grupos.

(1) Podes consultar e solicitar os menús para grupos a través de www.b2in.es.

 

Desconto para congresos e eventos  

 

A oferta está dirixida a organizadores e asistentes de congresos e feiras profesionais cunha duración non superior a catro días.

Ámbito de aplicación

Percorridos de ámbito nacional de servizos Ave, Alvia, Euromed e Intercity.

Descontos

O desconto aplicarase sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra para a opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O desconto non será acumulable a outros, agás ao derivado de ser beneficiario dun título de familia numerosa.

A «Autorización de desconto», por norma xeral, será válida dous días antes da inauguración e ata dous días despois da clausura do Congreso e Feira.

Esta autorización estará publicada con acceso restrinxido unicamente para os participantes inscritos e seralles distribuída en formato pdf pola organización do congreso ou feira a través dos seus medios dispoñibles, necesariamente de forma individualizada por asistente e controlada baixo inscrición nesta. O incumprimento desta condición será motivo de anulación do desconto.

En circunstancias especiais e debido ao incumprimento dalgún ou varios aspectos por parte do organizador, Renfe reserva para si o dereito a suspender de forma total ou parcial a aplicación das condicións comerciais, independentemente do momento en que se atope a negociación entre ambas as dúas partes.

Canles de venda

Poderase adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320.

Cambios dos billetes

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Anulacións

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Perda do tren

No caso da perda do tren, Ave, Alvia, Euromed ou Intercity, por causas non imputables a Renfe, aplicaranse as condicións suxeitas ao tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto coa «Autorización de desconto» impresa ou PDF no móbil (imprescindible que esta sexa individualizada por viaxeiro) e, de ser o caso, os documentos xustificativos para a obtención do desconto de familia numerosa e conservalos ata a finalización da viaxe.

Equipaxe, obxectos non permitidos. Seguridade e acceso ás zonas de embarque  

Coa fin de garantir a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación de elementos e instalacións fronte ás ameazas de seguridade, Adif e Adif AV implementaron nas súas instalacións, procedementos e instrumentos que permitan detectar e controlar calquera tipo de obxecto non permitido que poida ser potencialmente perigoso para evitar que se introduza nas zonas restrinxidas.

Para tal efecto exhibiranse, nas liñas de control de seguridade para o acceso á zona de embarque das estacións, carteis coas normas sobre restrición de obxectos cos que poden acceder a elas.

Non se poderá exceder o devandito control con obxectos non permitidos. O persoal de seguridade non poderá recollelos. Para iso, disporase na liña de control dun ou varios contedores específicos para que os afectados poidan depositalos. Estes contedores contan cun dispositivo «antipesca» e están rotulados co texto «PARA DESTRUCIÓN».

Tampouco se permitirá o acceso ás salas de embarque con equipaxes, paquetes ou maletas que non estean debidamente pechados ou embalados, así como con botellas ou recipientes de calquera tipo que conteñan líquido ou alimentos que non se presenten pechados hermeticamente.

Control de acceso

Cómpre someter a control por radioscopia as maletas e equipaxes de man, así como as pezas de abrigo.

Non se admiten nas radioscopias:

 • As equipaxes, paquetes ou maletas que non estean debidamente pechados ou embalados.
 • As botellas ou recipientes de calquera tipo que conteñan líquido ou comida, agás os que estean pechados hermeticamente.

Adif non se fai cargo deste tipo de obxectos.

Obxectos non permitidos

Armas de fogo e outros dispositivos que descarguen proxectís:

 • Armas de fogo, se non se acompañan de licenza e guía de pertenza.
 • Pistolas de xoguete, reproducións de armas de fogo e armas de fogo de imitación que poidan confundirse con armas reais.
 • Armas de aire comprimido ou de CO2, tales como pistolas e escopetas de perdigóns, rifles e pistolas de balotes.
 • Pistolas lanzabengalas e pistolas «stárter» ou de sinalización.
 • Béstas, arcos e frechas.
 • Arpóns e fusís de pesca.
 • Pistolas de bólas de pintura, etc.

Obxectos contundentes que poidan resultar especialmente perigosos para a integridade física das persoas

 • Porras, cachaporras.
 • Equipos para artes marciais (cotenos de metal, nunchacus, kubatóns, etc.), etc.

Obxectos punzantes ou con fío

 • Bastóns estoque.
 • Puñais.
 • Navallas automáticas.
 • Navallas e coitelos con folla dunha lonxitude superior a 6 cm.
 • Sabres, espadas, machetes.
 • Tesoiras con follas superen os 6 cm de longura a partir do eixe, etc.

Substancias explosivas, inflamables, químicas ou tóxicas.

 • Municións, agás as que porten nos cargadores das armas os membros de forzas e corpos de seguridade, forzas armadas, CNI e posuidores de licenza de arma tipo B.
 • Fulminantes.
 • Detonadores.
 • Gas e bombonas de gas.
 • Nebulizadores de pintura.
 • Minas, granadas e outras cargas explosivas de uso militar.
 • Combustibles líquidos inflamables.
 • Envases presurizados, etc.

Algunhas excepcións

A enumeración de obxectos non permitidos relacionados neste punto non é exhaustiva, permitíndose a asimilación doutros obxectos que polas súas características poidan considerarse que constitúan un risco para a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación dos elementos e das instalacións.

Armas brancas, históricas e outras

Os sabres, machetes, armas históricas ou outras que formen parte do equipo regulamentario do persoal das Forzas e Corpos de Seguridade ou das Forzas Armadas debidamente acreditados.

Os artigos de artesanía que poidan considerarse armas brancas, sempre e cando non pasasen 72 horas desde a súa adquisición (prazo a xustificar coa factura de compra) e sempre que se atopen debidamente embalados e precintados polo comercio en que foron adquiridos, poderán ser admitidos nos controis de seguridade. Procederase á identificación da persoa que os transporta.

Armas deportivas​​​​​​​

As persoas portadoras de armas utilizadas en deportes poderán pasalas polo control de seguridade, sempre que estean debidamente embaladas (as armas terán que ir nun estoxo e sen munición). Ademais deberase presentar a licenza de armas, a guía de pertenza da arma e acreditar documentalmente estar federado no devandito deporte.

Instrumentos de traballo

Os instrumentos de traballo que sexan cortantes, punzantes ou contundentes poderán transportarse debidamente embalados polo persoal que acredite documentalmente a súa profesión e a necesidade do transporte para ese uso. Procederase á identificación da persoa que os transporta.

Urnas funerarias

Permítese o acceso con urnas funerarias cando a urna conte cun peche antirotura, sexa apropiada nas súas características e se presente debidamente cuberta, de maneira que non sexa identificable como tal urna funeraria. Deberase dispoñer dunha copia dos certificados de defunción e do crematorio.

Ligazón á páxina de Adif.

O transporte en trens Ave, Larga Distancia, Avant, media distancia convencional, Cercanías e Feve limitarase a pequenos animais de compaña, entendendo como tales cans, gatos, furóns e aves non de curral.

Serán tolerados para o seu transporte, se non se opón o resto de clientes nin producen molestias a estes e estarán sempre baixo control dos seus donos en todas as fases da viaxe. En caso contrario, o persoal de a bordo buscará a alternativa máis favorable para poder continuar a viaxe noutro lugar do tren e, se non fose posible, ofreceráselle ao cliente a posibilidade de viaxar noutro tren ou o reintegro do seu billete.

O animal deberá cumprir as condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade, e dispoñer da documentación consonte a lexislación vixente.

Nalgúns casos, poderase limitar o transporte de animais de compaña.

Os cans guía e de asistencia poderán viaxar gratuitamente acompañando os seus donos, debidamente identificados.

Os adestradores e axentes de socialización teñen os mesmos dereitos de acceso ca os usuarios de cans guía e de asistencia cando vaian acompañados destes durante o seu adestramento. Igualmente, deberán ir debidamente identificados.

Admitirase como máximo un só animal por viaxeiro. Durante a viaxe deberá situarse nun lugar discreto aos pés do dono, de tal xeito que interfira o menos posible co resto dos clientes. Deben estar suxeitos permanentemente polos seus portadores.

Servizos Ave, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional

Admitiranse animais cuxo peso máximo non exceda de 10 kg, sempre dentro dunha gaiola, caixa de transporte ou outro tipo de contedor pechado cuxas medidas sexan de 60x35x35 cm con dispositivo para conter e eliminar os residuos. 

 • Nos trens Ave, Alvia, Euromed e Intercity, permítese o transporte de mascotas, se a opción de prezo adquirida polo cliente o permite e se adquire o "Complemento Mascota" .
 • En Avant e Media Distancia Convencional, o billete será dun 25 % do prezo da clase Turista.
 • Para clientes con billete integrado, débense adquirir a bordo do tren os billetes de animais de compañía.
 • Para clientes con billete combinado Tren + Autobús, non se admite o transporte de animais de compañía.

Os animais viaxarán cun billete sen ocupar praza.

 

Servizos Cercanías e Feve

 • Os cans e furóns, se non son transportados en gaiolas, deberán viaxar provistos de bozo e cadea ou correa non extensible cunha lonxitude non superior a 1,5 m e deberán estar suxeitos permanentemente polos seus portadores.
 • Os animais viaxarán sen billete e sen ocupar praza.

Canles de venda

Pódese adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com e axencias de viaxes presenciais.

 

Cambios

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Avant, Media Distancia

Admítese nas mesmas condicións ca o billete do viaxeiro que o acompaña.

 

Anulacións

Ave, Alvia, Euromed e Intercity

Están suxeitos ás condicións do tipo de billete adquirido (Básico, Elige, Prémium).

Avant, Media Distancia

Admítese a anulación cuns gastos do 15 % do prezo do billete que se vai devolver.

 

Lembra...

O cliente deberá presentar os billetes nos casos sinalados e a documentación correspondente do animal de compañía e conservalos ata a finalización da viaxe.
 

Viaxe de menores sós sen acompañamento

Renfe ofrécelles a posibilidade aos clientes de idades comprendidas entre os 6 e os 13 anos (ambas as dúas inclusive) de realizar a viaxe sós, sen a compañía dun adulto, supervisados polo persoal de a bordo durante todas as fases do transporte de orixe a destino. Non se prestará este servizo a aquelas persoas que necesiten unha atención personalizada.

O servizo de menores sen acompañante préstase nos tipos de billete Elige Confort ou Prémium para as viaxes en Ave, Alvia e Euromed. Non se admite para Billetes integrados, combinados nin noutros trens con conexión. Non se admitirán máis de 4 prazas por tren.

O billete específico para o menor deberá ser adquirido por un adulto responsable do mesmo. Aplícase o desconto para nenos dun 40 % sobre o prezo dinámico vixente no momento da compra da opción de prezo elixida. Este desconto non se aplica aos complementos.

O traxecto debe realizarse nun mesmo tren desde a orixe ata o destino do menor, cuxa hora máxima de chegada debe ser ás 22:00 horas.

Canles de venda

Este servizo solicitarase ao adquirir o billete nos despachos de billetes das estacións, venda telefónica, axencias de viaxe presenciais, cunha antelación mínima de 48 horas antes da hora de saída do tren. 

No caso de que a opción do billete inclúa un menú, antes de emitilo, o vendedor preguntaralle ao solicitante se desexa o menú especial infantil ou o ordinario. En todo caso, se o cliente o solicita, será informado das distintas opcións de menús especiais existentes. Se o menor tivese unha alerxia non recollida entre as opcións presentadas, non se lle subministrará nada, agás auga.

Os menores sen acompañante non poderán adquirir produtos a bordo sen a autorización previa da persoa que realice a súa entrega. Así mesmo, para que este menor poida utilizar PlayRenfe (plataforma de conectividade Wi-Fi) deberá levar consigo a autorización e a fotocopia do DNI, NIE ou Pasaporte da nai, pai ou titor legal do menor que o autorice para realizar esta conexión.

Cambios

Admítese o cambio do billete sempre que o novo tren cumpra as condicións establecidas para este servizo.

As condicións de cambio están suxeitas ás do tipo de billete adquirido (Elige Confort, Prémium).

Cambio de titularidade

Admítese, abonando o importe establecido para cada opción de prezo. Non é aplicable cando vai asociado ao desconto familia numerosa.

Anulacións

Están suxeitas ás condicións do tipo de billete adquirido (Elige Confort, Prémium).

Perda do tren

No caso de perda de tren, por causas non imputables a Renfe, aplicaranse as condicións suxeitas á tarifa especial "Perda do tren" que correspondan ao billete adquirido. Deberase pagar un novo billete co importe establecido que se estableza segundo a opción de prezo do billete orixinal. Tamén se abonará, no seu caso, a diferenza de prezo que corresponda, se o novo billete é dunha opción de prezo de categoría superior. Se o novo billete é dunha opción de prezo inferior ao do tren perdido, non se devolverá ningunha diferenza por este concepto. Antes de emitir o novo billete, deberase informar previamente ao cliente das condicións deste novo billete, especialmente que non inclúe o servizo de viaxes menores sen acompañante. Se o cliente desexa este servizo, deberá agardar 48 horas para realizar a viaxe segundo o indicado nesta norma para poder acollerse a esta prestación, sendo necesario mercar un novo billete co código de tarifa para menores sen acompañante.

Procedemento

O menor e o adulto acompañante presentaranse 45 minutos antes da saída do tren no Centro de Servizos de Renfe ou na Oficina de Atención ao Cliente de Renfe, onde se lles entregará o documento "Viaxe de menores sen acompañante" para que o cubran e asinen. Ambos os dous deberán presentarse no Check-in cunha antelación de 15 minutos á saída do tren. O adulto permanecerá no devandito punto ata o momento da saída do tren.

O menor será levado ao asento do tren e será atendido durante a viaxe; o persoal de a bordo comprobará regularmente que se atopa na súa praza e estará especialmente pendente nas paradas do tren nas estacións intermedias. 

O neno deberá ser recollido no seu destino exclusivamente pola persoa indicada no documento e logo da súa acreditación ao responsable de Renfe, mediante a presentación de documentos orixinais do DNI, pasaporte ou carné de conducir.

A relación das estacións onde se presta este servizo é a seguinte:

 • Alacante.
 • Albacete Los Llanos.
 • Barcelona Sants (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca e Ave Barcelona-Sevilla).
 • Bilbao-Abando (agás Alvia Barcelona-Bilbao).
 • Cádiz.
 • Camp de Tarragona (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca e Ave Barcelona-Sevilla).
 • Castellón.
 • Cidade Real (agás en Ave Barcelona-Sevilla).
 • Córdoba (agás en Ave Barcelona-Sevilla).
 • Cuenca Fernando Zóbel.
 • Figueres Vilafant.
 • Gijón/Xixón.
 • Xirona.
 • Granada.
 • Huelva.
 • Huesca.
 • León (agás Alvia: só se proporciona no produto Ave).
 • Lleida–Pirineus (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca e Ave Barcelona-Sevilla).
 • Madrid–Chamartín Clara Campoamor (agás en Alvia Madrid-Irún/Hendaia; Alvia Madrid-A Coruña Ferrol, Alvia Madrid-Pontevedra, Alvia Madrid-Vigo e Alvia Madrid-Salamanca).
 • Madrid–Puerta de Atocha (agás Madrid-Atocha Cercanías).
 • Málaga María Zambrano.
 • Ourense/Orense (agás Alvia: só se proporciona no produto Ave).
 • Pamplona (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián; Alvia Barcelona-Salamanca).
 • Puertollano (agás en Ave Barcelona-Sevilla).
 • Requena–Utiel.
 • Santander.
 • Sevilla Santa Xusta (agás Ave Barcelona-Sevilla).
 • Valencia Joaquín Sorolla.
 • Valladolid Campo Grande (agás Alvia Barcelona-Salamanca e Alvia Madrid-Irún/Hendaya).
 • Zaragoza–Delicias (agás en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca e Ave Barcelona-Sevilla).

Lembra...

As relacións mencionadas nas excepcións refírense a ambos os sentidos da viaxe.

Dispoñible para servizos AVE e Euromed, en asentos Estándar, con opcións de prezo Básico e Elige.

A praza no Coche en Silencio non supón custo adicional para o viaxeiro.

Canles de venda:

www.renfe.com, despacho de billetes das estacións, venda telefónica, axencias de viaxes presenciais, app Renfe.

No Coche en Silencio non se comercializa:

 • Tarifa Billete Gratuito de Niño
 • Tarifa Niño
 • Tarifa Grupos
 • Tarifa Animales de Compañía

Condicións:

 • Non se permite manter conversas por teléfono móbil.
 • Non se emitirán mensaxes de megafonía, agás as de emerxencia. A Información para viaxar darase polas pantallas de vídeo e folleto informativo.
 • Deben usarse os auriculares para a escoita de audio ou vídeo e sempre a un volume que non moleste ao resto da pasaxe.
 • A información de paradas da viaxe daraas o persoal do tren. Como norma xeral, débese respectar o silencio en todo momento.
 • Deben silenciarse todos os dispositivos electrónicos.
 • Para manter un ambiente relaxado, baixarase a intensidade da iluminación sempre que sexa posible. Ademais, manterase unha temperatura adecuada.
 • Debe respectarse o silencio, polo que se falará nun ton baixo e non se establecerán conversas duradeiras.

Restauración:

 • Ofrécese Restauración a bordo adquirida como complemento.
 • Non ofrece o servizo de bar móbil.

 

As Salas club son espazos reservados, atendidos por persoal de terra e póñense ao dispor do cliente toda unha serie de facilidades para facer máis pracenteira a súa estancia nas estacións.

Ámbito de aplicación

Servizos:

Ave, Alvia, Euromed, Intercity, AVLO, Avant, Media Distancia Convencional e Trens Turísticos de Luxo.

Estacións:

 • Alacant/Alicante Terminal
 • Albacete Los Llanos
 • Barcelona Sants
 • Camp de Tarragona
 • Xirona
 • Lleida Pirineus
 • Madrid Chamartín - Clara Campoamor
 • Madrid Puerta de Atocha
 • Málaga María Zambrano
 • Sevilla Santa Justa
 • Valencia Joaquín Sorolla
 • Valladolid Campo Grande
 • Zaragoza Delicias

Documentos acreditativos que permiten o acceso ás Salas club.

 • Título de transporte individual ou colectivo con opción de prezo PRÉMIUM.
 • Tarjetas Más Renfe Plata (4 accesos anuais), Más Renfe Oro e Más Renfe Platino en vigor, cun título de transporte AVE, Alvia, Euromed ou Intercity de calquera opción de prezo e desconto, no que deberá figurar o número da tarxeta impreso no billete. Se non fose o caso, cómpre que o persoal encargado verifique sempre o número da Tarxeta Más Renfe e a identidade do cliente. Os billetes aboados con puntos poderán recibir este beneficio.
 • Tarjetas Más Renfe Oro e Más Renfe Platino en vigor cun título de transporte AVLO, no que deberá figurar o número da tarxeta impreso no billete. Se non fose o caso, cómpre que o persoal encargado verifique sempre o número da Tarxeta Más Renfe e a identidade do cliente.
 • Tarjeta Más Renfe Platino en vigor cun título de transporte Avant de calquera tarifa, no que deberá figurar o número da tarxeta impreso no billete. Se non fose o caso, cómpre que o persoal encargado verifique sempre o número da Tarxeta Más Renfe e a identidade do cliente. Os billetes aboados con puntos poderán recibir este beneficio.
 • Tarjeta Renfe-Operadora, cun título de transporte adquirido con ela, de AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant ou Media Distancia Convencional, de calquera opción de prezo, clase e tarifa.
 • Clientes de trens turísticos de luxo.
 • Clientes que dispoñan dun billete intermodal Renfe-Iberia en calquera tipo de asento e cuxo titular sexa o mesmo que o dunha Tarjeta Más Renfe Plata (4 accesos anuais), Más Renfe Oro ou Más Renfe Platino. Para o seu acceso será necesario acreditarse como cliente intermodal e presentar a súa tarxeta de fidelización Más Renfe.

Límites de acceso

O acceso ás Salas club estará suxeito aos horarios de apertura e peche que se determinen para cada unha delas.
Renfe reserva para si o dereito de suspender definitiva ou temporalmente o acceso ás Salas club por motivos de seguridade, obras, aforo completo, criterios empresariais ou outras causas de forza maior. Esta suspensión non dará lugar a indemnización nin á obriga de prestar un servizo alternativo.

Período de utilización

A utilización das Salas club limítase á cidade de orixe, unicamente o día da data indicada no seu título de transporte e desde 2 horas antes da saída do tren. Non obstante, respectaranse os tempos de acceso á estación e as súas diferentes zonas que poidan establecer Renfe ou Adif.

Acompañantes

Non se admiten acompañantes, agás:

 • Menores que viaxen ao abeiro do servizo de Viaxe de menores sen acompañante.
 • Persoas de mobilidade reducida.
 • Clientes con Tarjeta Más Renfe Oro ou Tarjeta Más Renfe Platino e cun título de transporte que lles permita o acceso á Sala club.

Nestes casos permitirase o acceso á Sala club dun acompañante. Os acompañantes de clientes con tarxeta do programa de fidelización deberán ter un título de viaxe válido para o mesmo tren e data que o titular do acceso.

Carros portaequipaxes

Os carros portaequipaxes non se admiten no interior das Salas club.

Equipaxes e obxectos persoais

Nas Salas club non se presta servizo de consigna nin de custodia de equipaxes e obxectos persoais, estando todos eles baixo a custodia e responsabilidade do cliente e cuxa estadía quedará limitada ao período no que o viaxeiro permaneza na Sala club.

As equipaxes deberanse depositar nos lugares destinados para tal fin.

Animais de compañía

Admítese o acceso de animais de compañía nas mesmas condicións que as establecidas na Tarifa Especial que regula o seu transporte.

Consumicións e prensa

Nas Salas club só se permite o consumo dos produtos ofrecidos nelas.

Tanto a prensa diaria, revistas e/ou libros de lectura, coma os produtos do servizo de bufete de cafetaría son para uso ou consumo exclusivo no interior da Sala club.

 

Todas as Salas club disporán de Libro/Folla de reclamacións a dispor dos clientes.

BILLETE NOMINATIVO AVLO  

Todos os billetes son nominativos e o nome do viaxeiro está impreso nel, polo que é obrigatorio introducir os datos persoais solicitados no momento da compra. Renfe Viajeros poderá solicitarlle a identificación aos clientes mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (documento nacional de identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia ou pasaporte; para nenos menores de 14, anos acéptase o libro de familia).

Unha vez adquirido o billete, non se permite o cambio de titularidade deste.

CLASES E PRAZAS

O produto AVLO comercialízase en clase Básica, prazas sentadas e con asignación de praza.

TRAXECTOS

Traxectos de alta demanda proporcionados exclusivamente en infraestruturas de Alta Velocidad.

GAMA DE TARIFAS

As únicas tarifas ofrecidas nos servizos AVLO son as publicadas aquí. A gama de tarifas baséase nunha tarifa única denominada Básica.

Como norma xeral, o período de venda anticipada é de 12 meses, aínda que para determinados trens e períodos a venda anticipada pode verse modificada.

 • A xestión de tarifas dinámicas ofrece diferentes prezos segundo o percorrido e a antelación de compra.
 • O sistema de vendas sempre amosa o mellor prezo dispoñible en todo momento.
 • Os descontos realizaranse aos membros de familias consideradas numerosas, segundo o establecido na normativa aplicable.

TARIFAS

Básica.

 • Adulto.
 • Condicións: Maiores de 14 anos e menores de 14 anos, cando o seu número supere dous por adulto.
 • Prezo. Xestión de prezos dinámicos.
 • Neno (< 14 anos).
 • Condicións: Lístanse na epígrafe "VIAXES DE MENORES".
 • Prezo. Fixo.

Familia Numerosa.

O desconto realizarase unicamente no momento da compra

 • Desconto Categoría Xeral: 20%
 • Desconto Categoría Especial: 50%

PREZOS DINÁMICOS

Os prezos propostos polo sistema de venda defínense a través dun sistema dinámico e ofrecerán o mellor nivel de prezo dispoñible en cada momento para a tarifa solicitada.

CANLES DE VENDA

A reserva e emisión dos billetes é obrigatoria e realizarase, ata 30 minutos antes da saída do tren desde a orixe que figura no billete, a través das seguintes canles de venda:

 • www.avlorenfe.com
 • www.renfe.com
 • App Renfe
 • Despacho de billetes
 • Venda telefónica
 • Axencias de viaxes presenciais, "Renfe Agencias"
 • Axencias de viaxes virtuais, incluídas as oficinas postais de Correos
 • Máquinas autovenda (sen complementos)
 • Venda en ruta (SerTren), para regularización de billetes e complementos de equipaxe.

GASTOS DE XESTIÓN

Os gastos de xestión que se aplican en función da canle de venda son os seguintes:

Despacho de billetes 5,5 %

Máquinas autovenda 3,5 %

Venda en ruta 3,5 %

Venda telefónica 3,5 %

www.avlorenfe.com 0 %

www.renfe.com 0 %

Axencias de viaxes presenciais e virtuais Fixado por cada axencia ou oficina, deben emitir a factura correspondente por separado

FORMATO DOS BILLETES

Consideraranse títulos de transporte válidos para viaxar nestes trens:

 • Billete en formato ATB
 • Os billetes en formato PDF, tanto físicos coma en dispositivos móbiles
 • Os billetes en formato Passbook/Passwallet
 • Os billetes emitidos en papel térmico por terminais SerTren.

 

VIAXES DE MENORES

Todos os menores de 14 anos viaxan no seu asento e deben adquirir un billete.

Cun máximo de dous menores de 14 anos por cada viaxeiro adulto de 18 ou máis, ofrécese un billete de neno a un prezo fixo de 5 €.

Cando un adulto viaxa con máis de dous menores de 14 anos, o terceiro e os seguintes deberán abonar un billete de tarifa Básica ao prezo dinámico que corresponda no momento da compra.

En todo caso, os menores de 18 anos de idade viaxarán baixo a responsabilidade dos seus pais ou titores.

En AVLO non se presta o Servizo de Viaxe de Menores sen Acompañante.

 

VIAXEIROS CON DISCAPACIDADE OU CON MOBILIDADE REDUCIDA

Prazas para viaxeiros en cadeira de rodas propia

O tren dispón de dúas prazas H que se atopan no coche 7, prazas 11H e 12H. Nestas prazas, os viaxeiros deben realizar a viaxe na súa propia cadeira.

Pódense solicitar estas prazas e o servizo de axuda para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida no momento da compra do billete, así como nos Centros de Asistencia das estacións ata 30 minutos antes da saída do tren.

Asistencia para outros viaxeiros

As persoas con discapacidade (visual, auditiva, cognitiva, xordocegueira) ou con dificultades de mobilidade (persoa cun carriño de neno, muller embarazada, persoas con dificultades nas extremidades superiores/inferiores, persoa anciá que non podería viaxar sen a nosa axuda, etc.) que viaxan nunha praza regular (non na praza H), poden solicitar o servizo de axuda para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida no momento da compra, así como nos centros de asistencia das estacións ata 30 minutos antes da saída do tren.

 

ANULACIÓN OU CAMBIO DE BILLETE 

Permitirase a anulación por erro, de balde, dentro das 2 horas seguintes á compra cun límite de ata 30 minutos antes da saída do tren da estación de orixe que aparece no billete.

Unha vez transcorrido este prazo, o cambio ou anulación do billete só se poderá realizar naqueles nos que se comprou o complemento de "Cambio ou Anulación". 

Este complemento está dispoñible para a súa adquisición exclusivamente no momento da compra do billete e non se pode engadir posteriormente. 

Aos billetes de menores de 14 anos con prezo fixo tamén se lles pode asociar este complemento, neste caso de balde.

Ao mercar este complemento, o cliente ten a opción, ata 30 minutos antes da hora de saída do tren da estación de orixe que aparece no billete, de:

 • Anular o billete ou
 • realizar un cambio no seu billete: tren e data.

Características da opción de anulación de billete:

Ao efectuar a operación de anulación, o sistema de venda devolverá o 100 % do importe cobrado, agás o importe do complemento "Cambio ou Anulación". Non se admite a anulación independente de complementos.

Características da opción de cambio de billete:

A opción Cambio permite realizar un cambio no seu billete: tren e data. Non se admite o cambio do titular do billete, nin tampouco da orixe nin do destino da viaxe.

 • Cambiar a un billete de maior prezo:
 • Recibirase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.
 • Cambiar a un billete de menor prezo:
 • Abonarase a diferenza entre o importe do billete orixinal, agás o importe do complemento de Cambio ou Anulación, e o importe do novo billete.

Na operación de cambio, o cliente poderá volver adquirir os complementos que considere para a nova viaxe, incluído un novo complemento de "Cambio ou Anulación".

COMPLEMENTO DE ANULACIÓN OU CAMBIO DE BILLETE.

Prezo: cada vez que se compra o complemento 8 euros.

 

SELECCIÓN DE ASENTO

Ao seleccionar o complemento de selección de asento, unha vez elixido o método de pagamento, o sistema de venda ofrecerá unha gráfica do tren onde se poden seleccionar os asentos que non están ocupados. 

Cando non se adquirise o complemento de selección de asento, as prazas asignadas amosaranse nun mapa dos coches ao finalizar a compra.

O 50 % dos asentos estarán no sentido contrario ao sentido da marcha e os trens poderán ir en composición simple ou dobre.

COMPLEMENTO DE SELECCIÓN DE ASENTOS

Prezo por traxecto e viaxeiro 8 euros

 

EQUIPAXE  

As maletas, bolsos de man, maletíns para ordenadores, cadeiras e coches de bebé encartados considéranse equipaxe, así como tamén os patíns eléctricos e as bicicletas urbanas tamén encartados e dentro das súas fundas.

Equipaxe de man gratuíta incluída no billete

 • 1 bolso de man ou mochila de dimensións máximas 36x27x25 cm e
 • 1 maleta de cabina de dimensións máximas 55x35x25 cm.

Ademais dos elementos descritos anteriormente, os viaxeiros que dispoñan dun billete de neno poderán viaxar con cadeiras e coches de bebé encartados, cun máximo dun por cada billete de neno.

Equipaxe adicional

Permitirase unha equipaxe adicional por viaxeiro, ao prezo único establecido, sempre que as súas dimensións máximas sexan de 85x60x35 cm ou cuxas dimensións non superen, entre as tres, 180 cm.

Esta opción ten unha limitación de 100 equipaxes adicionais para cada composición (200 en dobre). A distribución dos espazos para equipaxe adicional farase por orde de solicitude, ata esgotar os espazos dispoñibles. Non existe un espazo específico asociado á equipaxe de cada viaxeiro, polo que a equipaxe podería viaxar nun lugar diferente ao da persoa que a leva.

Admítense como equipaxe adicional:

 • Maletas que non superen as dimensións permitidas para a equipaxe adicional.
 • Patinetes eléctricos e bicicletas urbanas, encartados e dentro da súa funda, que non superen as dimensións de 85x60x35 cm ou cuxas dimensións non superen, entre as tres, 180 cm.

Prezos do complemento de equipaxe adicional

COMPLEMENTO DE EQUIPAXE ADICIONAL

 • No momento da compra do billete, 10 euros
 • Despois da compra do billete, nas canles de venda, ata 30 minutos antes da saída do tren, 15 euros
 • No control de acceso ao tren, 30 euros

Ao engadir o complemento de equipaxe adicional despois de mercar o billete, o sistema de vendas xerará un billete co mesmo localizador co complemento incorporado a el.

Para a compra deste complemento, a equipaxe non se considera "equipaxe facturada", polo que Renfe responderá dos danos ou perdas que poidan sufrir nos termos establecidos nas Condicións Xerais dos contratos de transporte pola responsabilidade por equipaxe sen facturar.

 

SERVIZOS A BORDO E EN TERRA

AVLO pode ofrecer os seguintes servizos a bordo:

 • Servizo de máquinas expendedoras de bebidas quentes/frías e aperitivos. Opcional segundo o tipo de tren.
 • Bar móbil. Opcional segundo o tipo de tren.
 • Enchufes en cada asento para cargar teléfonos e ordenadores
 • Servizo PlayRenfe, conectividade, contido e servizos dixitais baixo demanda no propio dispositivo do cliente
 • Atención a bordo

AVLO ofrece os seguintes servizos en terra:

 • Acceso ás Salas club con Tarjetas Más Renfe Oro e Más Renfe Platino en vigor, debendo figurar o número da tarxeta impreso no billete AVLO, nas condicións establecidas para as Salas club.
 • Servizo de asistencia para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida
 • Control de acceso ao tren
 • O acceso ao tren iníciase polo menos 30 minutos antes da hora de saída e remata 2 minutos antes da saída do tren.
  Recoméndaselle aos viaxeiros que se presenten polo menos 30 minutos antes da saída do tren.
 • Atención en centros de servizos
 • Atención en Punto de Última Hora

PLAYRENFE

O servizo PlayRenfe está adaptado ás características do produto AVLO, ofrecendo este servizo durante a viaxe no propio dispositivo do cliente.

O servizo de conectividade e o portal de contidos PlayRenfe AVLO ofrece ao usuario:

 • Oferta adaptada de contidos.
 • Ancho de banda sen limitación.
 • Número máximo de dispositivos por usuario limitado a 3

Para a autenticación na aplicación PlayRenfe, os usuarios accederán directamente ao portal de inicio de sesión, onde poderá acceder a PlayRenfe de tres formas: a través do seu número de billete, a través do seu correo electrónico ou tarxeta +Renfe ou a través do código promocional.

CONTROL DE ACCESO AO TREN OU EN RUTA 

O persoal encargado da supervisión dos títulos de transporte poderá solicitarlle aos clientes que se identifiquen, en relación co título de transporte, mediante documentos de identificación vixentes con fotografía (documento nacional de identidade, permiso de conducir, tarxeta de residencia, pasaporte; para os nenos menores de 14 anos, acéptase o libro de familia), no control de acceso, ao acceder ao tren, no seu percorridos ou antes de abandonar a estación de destino. 

O cliente tamén deberá presentar, cando o solicite o devandito persoal, o título de transporte en calquera soporte autorizado, xunto cos documentos xustificativos da obtención dos descontos aplicados.


PERDA OU ABANDONO DO TREN

O acceso ao tren debe realizarse na estación de orixe da viaxe que figure no título de transporte. En caso non se ocupar a praza en orixe, Renfe Viajeros poderá facer uso da mesma e o cliente non terá dereito a ningún reembolso.

Se o cliente que viaxa decide voluntariamente interromper a viaxe nunha estación intermedia, non terá dereito a ningún reembolso sobre o traxecto non utilizado, quedando invalidado o título de transporte.


PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO EN RUTA

Previa comunicación ao persoal encargado da intervención/supervisión en ruta e dispoñibilidade de prazas, poderá emitirse un novo billete ao prezo máximo da tarifa básica do novo traxecto.

 

VIAXEIROS CON TÍTULO DE TRANSPORTE NON VÁLIDO

O billete considerarase NON VÁLIDO se:

 • Non acompaña a documentación xustificativa da obtención dos descontos que se aplicasen (familia numerosa, neno, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo oficial).
 • A identidade do viaxeiro non se corresponde coa que figura no billete.

Nestes casos, o persoal encargado de supervisar os títulos de transporte regularizará a situación en función de:

 • Familia numerosa, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo oficial: abonará o importe correspondente ao desconto ou bonificación realizado no seu billete.
 • Neno, abonará a diferenza entre o importe da tarifa Básica pagada e a correspondente á do adulto.
 • Identidade do viaxeiro, abonará un billete á tarifa Básica máxima do percorrido do tren.

VIAXEIROS SEN TÍTULO DE TRANSPORTE

Se o viaxeiro non dispón de billete ou continúa viaxando despois de finalizar o percorrido do seu billete, deberá pagar o dobre da tarifa Básica máxima do traxecto correspondente.

CANCELACIÓN DA VIAXE

O cliente afectado pola cancelación terá dereito, nos termos establecidos nas Condicións Xerais dos contratos de transporte de Renfe Viajeros:

 • ao cambio gratuíto do título de transporte para outro tren AVLO
 • ao cambio gratuíto do título de transporte AVLO para outra data
 • ao reintegro do prezo pagado pola viaxe, incluídos todos os complementos
 • outras alternativas de viaxe segundo a dispoñibilidade

No caso de trens suprimidos por folgas ou incidencias da saída do tren, poderá realizarse o reembolso do importe dos billetes non utilizados, incluídos os complementos, directamente a través da canle de venda onde se realizou a emisión.

En caso de interrupción ou cancelación do servizo, se o cliente opta por viaxar nun transporte alternativo por estrada, será indemnizado cun 15 % do importe do billete.

INDEMNIZACIÓNS POR ATRASOS EN DESTINO

En caso de indemnización por atraso no destino, abonarase a seguinte porcentaxe sobre o importe total do billete pagado polo cliente.

 • Igual ou superior a 60 minutos: devolución do 50 %
 • Superior a 90 minutos: devolución do 100 %

INDEMNIZACIÓNS POR DEFICIENCIAS DOS SERVIZOS A BORDO

En caso de queixa por deficiencia nos servizos a bordo, intentarase unha solución inmediata ao problema ou situarase ao viaxeiro noutro asento.

Se non fose posible corrixir a incidencia, nin sequera cun cambio de praza, e se producise unha reclamación, as indemnizacións sobre o importe total do billete pagado polo cliente son as seguintes:

 • Deficiencias de climatización:
 • Fallo sen reparar durante a viaxe do cliente: 100%
 • Fallos intermitentes ou reparados durante a viaxe do cliente: 50%
 • Carencia de aseos:
 • Falta todos os aseos da composición durante a viaxe do cliente: 100%

INDEMNIZACIÓNS POR INCUMPRIMENTO DE COMPLEMENTOS CONTRATADOS

Cando non se poida ofrecer o servizo polos complementos contratados, devolverase o importe do complemento non satisfeito.


OPERATIVA DE ABONO DE INDEMNIZACIÓNS

As indemnizacións, agás o incumprimento do complemento contratado, poderán facerse efectivas a partir das 24 horas desde a chegada do viaxeiro ao destino a través do sistema de indemnizacións automáticas.

Para o cobramento de indemnizacións, disporase de tres meses desde a data da viaxe indemnizable.

As indemnizacións son acumulables non podendo superar o 100 % do importe do prezo do billete, incluídos os complementos.

Os importes derivados da indemnizacións e compensacións que se soliciten mediante o sistema de indemnizacións automáticas abonaranse mediante a mesma forma de pagamento empregada na compra.

RECLAMACIÓNS ESCRITAS OU TELEFÓNICAS DOS CLIENTES

Os clientes poderán dirixir as reclamacións e queixas que consideren oportunas a Renfe, para o que terán ao seu dispor:

 • Libros de reclamacións
 • Follas de reclamacións oficiais a bordo do tren e nos Centros de Servizo de Renfe
 • Formulario de Atención ao Cliente en www.renfe.com
 • Formulario de Atención ao Cliente en www.avlorenfe.com (web AVLO)
 • Liña 900 de incidencias e reclamacións.

GARANTÍA DE ENLACE

Só se garante a conexión dun tren AVLO con outro servizo cando forme parte de polo menos un dos traxectos dun Billete Integrado.


PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Os billetes AVLO están incluídos dentro do programa de fidelización Más Renfe e permiten aos seus titulares xerar puntos cando realicen a compra dun servizo AVLO.

Non se permite o pagamento con puntos nos trens AVLO, nin para os billetes emitidos individualmente, nin para os billetes de viaxes de ida e regreso con outro produto que si o permita.

OUTRAS CONDICIÓNS

Todos os aspectos que non aparezan incluídos neste regulamento réxense polo establecido nas Condicións Xerais dos contratos de transporte de Renfe Viajeros.

 

Interrail  

 

Condicións de uso e suplementos

O pase Interrail presentarase xunto cun documento de identidade con fotografía a calquera axente autorizado que o solicite; se non se cumpre este requisito, o viaxeiro considerarase «carente de billete».

O Interrail é válido para a clase indicada no pase. Cun pase de 2.ª clase pódese viaxar en 1.ª clase pagando a diferenza de prezo a tarifa completa.

Os titulares de pases flexibles deben indicar obrigatoriamente a data da viaxe antes de iniciar o traxecto no cadro correspondente; debe estar escrito cun bolígrafo de tinta indeleble negra ou azul, na forma (dd/mm); por exemplo, 7 de maio = 07/05.

A viaxe é válida desde as 0:00 horas do día elixido. Se comeza o traxecto nun tren nocturno directo cuxa saída sexa despois das 19:00 horas e a chegada despois das 16:00 horas, só se deberá indicar a data do día de saída. Cando se use un barco incluído no Pase, seguirase o mesmo procedemento.

Non se pode usar ningún pase antes das 0:00 h do primeiro día de validez; o dereito a viaxar caduca ás 24:00 h do último día de validez.

O pase presentarase grampado nunha cuberta, na que se describen os puntos principais das condicións de uso xunto cun formulario para o rexistro dos datos do titular dun Global Pass e un Diario de Viaxe que debe cubrirse obrigatoriamente coa información relacionada cos traxectos realizados para a verificación do persoal de control. Unha vez esgotadas as viaxes, o cliente está obrigado a enviar o pase sen cargo ao enderezo indicado na cuberta para coñecer o seu uso detallado. Posteriormente, o cliente poderá recuperar o pase, se o solicita, recibindo ademais no seu domicilio un agasallo de Interrail.

En caso de viaxar cun pase coa data modificada, amosar unha fotocopia en lugar do orixinal, ser usado por unha persoa distinta ou viaxar fóra do período de validez considerarase fraude.

Nos trens ou traxectos marítimos que así o esixan, deberá adquirirse a reserva de asento, suplemento de praza deitada, uso de cabina nas compañías navieiras, taxa portuaria, etc., para iso será imprescindible a presentación do pase que sexa válido na data de viaxe solicitada.

Para viaxes en Ave, Alvia, Euromed e Intercity dos titulares dun pase Interrail válido para viaxar en Renfe seguirase pagando un suplemento fixo dependendo da opción de prezo escollida para viaxar. Ofertaranse as opcións Elige, Elige Confort e Prémium.

Reembolsos

Non se pode emitir ningún duplicado dun pase, incluso no caso da súa deterioración, roubo ou perda.

Condicións de emisión

Existen unha serie de criterios obrigatorios no momento da compra.

Anulacións

Para realizar a anulación, cómpre seguir unha serie de pasos.

Situacións irregulares

Pódense distinguir varios supostos.

Tarifa Intermodal Renfe-Iberia Train & Fly  

Esta norma é aplicable ás compras realizadas dentro do acordo comercial con Iberia para o tráfico aéreo internacional que comeza ou finaliza a súa viaxe nos trens de Renfe. 
    

CANLES DE VENDA

O produto estará dispoñible en todas as canles de venda habituais de Iberia (iberia.com e GDS).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Os servizos Ave, Alvia e Intercity que se determinen das seguintes relacións:

 • Córdoba - Madrid Pta. Atocha
 • Málaga - Madrid Pta. Atocha
 • Sevilla - Madrid Pta. Atocha
 • Valladolid - Madrid Chamartín
 • Zaragoza - Madrid Pta. Atocha
 • Valencia - Madrid Pta. Atocha
 • Alacant - Madrid Pta. Atocha
 • Pamplona - Madrid Pta. Atocha
 • León – Madrid Chamartín
 • Salamanca - Madrid Chamartín
 • ALBACETE-MADRID Atocha
 • Palencia – Madrid Chamartín
 • Zamora – Madrid Chamartín
 • Ourense - Madrid Chamartín

CLASES E TRENS

Son susceptibles de comercializarse todas as clases e trens dos devanditos servizos mencionados. O produto intermodal terá dúas posibles clases de Confort:

 • Business. A viaxe en tren efectuarase en asento Confort.
 • Económica. A viaxe en tren efectuarase en asento Estándar.

BILLETE INTERMODAL

Título de transporte 

Un único billete para os dous transportes para viaxes internacionais de ida ou de ida e regreso. Será emitido como documento «Billete electrónico e itinerario» desde o motor de reservas de Iberia. Para o transporte ferroviario, cada sentido da viaxe, ida ou regreso, será considerado de forma independente (one way). Complementando ao billete, para acceder a cada medio de transporte é necesario emitir e presentar a correspondente tarxeta de embarque.

Composición do billete intermodal

Iberia emitirá un billete electrónico IB-075, que dispón de formato DIN A4 e consta de varias seccións diferenciadas:

 • Datos do viaxeiro: nome e documento de identidade, número de billete e código de reserva (PNR).
 • Datos dos voos: número, data, horario, clase, tarifa, etc., tanto da viaxe en tren coma da viaxe en avión.
 • Datos do billete: número de billete, data de emisión, etc.
 • Prezo do transporte: entre outros datos inclúe a tarifa aérea aplicada, medio de pagamento e o prezo total desagregado por prezo de transporte, gastos de xestión, impostos, así como por outros cargos e gastos que comporte o transporte aéreo.
 • Extractos e avisos sobre as condicións da viaxe

Formalización de prazas

Para poder viaxar en cada medio, o cliente deberá estar en posesión da correspondente tarxeta de embarque: 

 • Viaxe en avión: tarxeta de embarque, a emitir desde as canles de xestión de reservas que Iberia determine, nos prazos e condicións marcados pola compañía aérea.
 • Viaxe en tren: tarxeta de embarque (reserva de praza), a emitir desde as canles de xestión de reservas que Iberia determine, nos prazos e condicións marcados pola compañía aérea. Con aspecto similar aos billetes de tren en formato PDF, contén os datos habituais destes incluído o nome do viaxeiro. Estas tarxetas de embarque tamén se poderán emitir nos despachos de billetes con venda electrónica, podendo tamén consultar nesta canle o Código de Reserva/Booking code (PNR) do billete IB-075. As máquinas autovenda multifunción tamén permiten imprimir as tarxetas.
 • Viaxe en tren de Cercanías: o acceso aos trens das liñas C-1 e C-10 do Núcleo de Madrid, para achegarse ou volver das estacións de Puerta de Atocha ou Chamartín e a estación Aeropuerto T4, efectuarase mediante Combinado Cercanías, utilizando o código impreso no billete de tren AVE e LD, ou da forma que se determine.

FORMA DE PAGAMENTO

As permitidas por Iberia. No eido correspondente ao prezo da tarxeta de embarque da viaxe en tren AVE ou LD aparecerá a lenda R.I.T. e como forma de pagamento «Axencia Virtual».

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Actualmente, a adquisición deste billete intermodal non permite beneficiarse do programa de fidelización de Renfe.

CAMBIOS E ANULACIÓNS

Sempre están asociados ás condicións da tarifa aérea aplicada e unicamente se poden realizar a través das canles que Iberia determine. Pódese solicitar información sobre estas operacións e, se é o caso, mesmo formalizalas a través do número de teléfono 901 111 500 de Serviberia.

Estas operacións non se realizarán en ningún caso nos puntos de venda de Renfe.

PERDA DO TREN POR CAUSA DO CLIENTE

Non se aplica a prestación "Perda do tren". Non obstante, informarase ao cliente da posibilidade de dirixirse ao número de teléfono 901 111 500 no caso de que a tarifa aérea aplicada ao billete intermodal permita algún tipo de cambio, anulación ou adiamento.

PROLONGACIÓN DE PERCORRIDO E MELLORA DE CLASE

Os billetes intermodais Renfe-Iberia non permiten efectuar en ruta a ampliación do seu percorrido ferroviario nin tampouco a mellora da clase do traxecto en tren.

 TARIFAS

 • Elige Confort (adulto e neno). A lenda da tarxeta de embarque Renfe é «IB_CONFORT».
 • Elige Estándar (adulto e neno). A lenda da tarxeta de embarque Renfe é «IB_STANDARD».

Non se admiten grupos.

NENOS 

Para estes billetes intermodais, a efectos de ocupación de prazas e aplicación de descontos, establécense os seguintes grupos de tarificación:

    - De 0 a 2 anos aínda non feitos na data da viaxe. Gratuíto sen ocupar praza. Ocupando praza pagarán coma nenos de 2 anos feitos.

    - De 2 a 11 anos feitos. Disporán dun desconto en función das condicións do voo para realizar. Ocuparán asento.

En todos os casos, deberán ser portadores do seu correspondente billete intermodal nominativo.

As compañías aéreas establecen certas restricións ou normas para a viaxe con acabados de nacer, ocupación de asentos por menores de 2 anos ou nenos que viaxan sós. Así mesmo, segundo o país de orixe ou destino da viaxe en avión, establécense uns requisitos específicos e necesidade de documentación particulares que o viaxeiro será responsable de coñecer e responder.

Para as viaxes en tren aplicarase o disposto na normativa relativa en canto a ocupación de prazas compartidas con nenos: máximo 2 persoas por asento.

Non se facilitará servizo de viaxe de menores sen acompañante nin para a viaxe en tren nin para a viaxe en avión. 

ANIMAIS DOMÉSTICOS

O produto intermodal non admite o transporte de mascotas.

Para este tipo de viaxes, o contrato de transportes, tanto do pasaxeiro coma da mascota, debe adquirirse de forma independente en cada compañía fóra deste Acordo de Código Compartido.

VULTOS DE MAN

Nas súas viaxes en tren, o viaxeiro poderá levar consigo, baixo a súa custodia e responsabilidade nos lugares establecidos para esa fin, aquelas equipaxes cuxa natureza non contraveña as disposicións de seguridade establecidas nas leis e regulamentos e non representen perigo ou molestias para os outros viaxeiros.

Por cada billete intermodal, admitirase a equipaxe de man, a equipaxe facturable ou a equipaxe especial que as condicións da tarifa aérea aplicada permitan, sempre e cando para a súa viaxe en tren cumpra cos seguintes requisitos:

 • Máximo tres vultos
 • Sen superar no seu conxunto 64 kg e 316 cm (largura+ancho+alto)
 • Sen exceder de 23 kg por vulto
 • A maior dimensión (longura ou ancho ou alto) de cada vulto non poderá superar os 100 cm.

Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requirimentos da compañía aérea en canto á natureza, prezo, tamaño e peso das equipaxes, así como da lexislación dos países de orixe e o destino da viaxe, para todo o relativo ao seu transporte en avión.

EQUIPAXE ESPECIAL

En canto á viaxe en tren, só se poderá transportar unha equipaxe especial por viaxeiro, entendendo como tal:

 • Bicicletas e patinetes encartados ou desmontados dentro dunha funda específica dunhas dimensións máximas de 120x90x40 cm (largura-alto-ancho).
 • Instrumentos musicais que poidan ser situados nos espazos destinados ás equipaxes.
 • Equipamentos deportivos:
  • Bolsas de paus de golf. 
  • Equipamentos de esquí.
  • Equipamentos de pesca deportiva.

Os equipamentos de golf, os de esquí e os de pesca deportiva deberán viaxar dentro da bolsa correspondente, que deberá estar perfectamente pechada, de tal xeito que impida o movemento ou o desprazamento dos elementos que conteña.

O portador dunha equipaxe especial soamente poderá transportar como única «equipaxe de man» un vulto que non supere as dimensións de 55x35x25 cm (alto-ancho-fondo).  

SERVIZOS A BORDO E EN TERRA

Persoas con necesidades especiais de mobilidade

En caso de necesidade de asistencia para persoas con discapacidade ou con mobilidade reducida, deberá ser solicitada de forma independente a cada compañía:

 • Renfe: Chamando ao teléfono 912 140 505 (Servizo de Asistencia)
 • Adif: Teléfono 91 774 40 40 (Oficina Central ADIF ACERCA)
 • Iberia: Teléfono 901 111 500
 • Aena: Teléfonos 902 404 704

En certos casos que requiran unha atención especializada, as compañías aéreas solicitan unha autorización médica para viaxar ou a presenza dun acompañante.

Igualmente, existen certas restricións e recomendacións para a viaxe de mulleres embarazadas en función das semanas de xestación. Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requisitos necesarios para a súa viaxe en avión.

Na viaxe en tren non se comercializa a praza H.

Cans guía e de asistencia

Admitiranse, de forma gratuíta, os cans guía e de asistencia que viaxen xunto ao pasaxeiro sen ocupar asento. Os instrutores certificados poderán viaxar cun animal de servizo nas mesmas condicións.

Deberán ir debidamente acreditados e cumprir a lexislación vixente no país de orixe e no de destino. Algúns países non permiten o transporte de animais, nin sequera cans guía.

Restauración a bordo 

Actualmente non se facilitan billetes con restauración no asento incluída para viaxeiros con billete intermodal.

Salas club

Terán acceso ás Salas club Renfe os viaxeiros que sexan clientes do programa de fidelización Más Renfe, nas condicións establecidas polo programa para cada unha das tarxetas, que dispoñan dun billete intermodal en calquera tipo de asento e cuxo titular sexa o mesmo que o da Tarjeta Más Renfe. Para o seu acceso será necesario acreditarse como cliente intermodal e presentar a súa tarxeta de fidelización Más Renfe.

Aparcadoiro con franquía

Estes billetes, independentemente da clase onde se viaxe e da pertenza do cliente ao programa de fidelización, non disporán da prestación de aparcamento con franquía.

CONTROL DE ACCESO E EN RUTA

Documentación

O cliente, no control de acceso ou en ruta do tren, deberá presentar a tarxeta de embarque do tren, debendo conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento de identidade que o acredite como titular da tarxeta de embarque.

No caso de non presentar algún dos documentos sinalados no control de acceso e o cliente desexe efectuar viaxe en tren, indicaráselle que debe adquirir o correspondente billete por non dispor dun título de transporte suficiente para viaxar.

Se o cliente non presenta en ruta algún dos documentos anteriores, considerarase como un viaxeiro desprovisto de título de transporte válido para viaxar.

Os viaxeiros serán responsables de coñecer e cubrir os requirimentos en canto á documentación persoal e de transporte necesaria para a súa viaxe en avión, que poderá variar en función da súa nacionalidade, idade, motivo da viaxe, así como dos países de orixe e destino. Este control será efectuado unicamente por Iberia.

CONDICIÓNS POSVENDA

Garantía de enlace

Garántese o enlace aos viaxeiros deste billete intermodal, nos termos previstos nestas condicións:

No suposto de que, como consecuencia do atraso na viaxe nun dos servizos, o viaxeiro non puidese utilizar o tramo do outro servizo, esta última compañía facilitará, a través dos medios que considere oportuno, a viaxe contratada sen custo adicional.

Cando o cliente non poida realizar o enlace previsto en tren, como consecuencia dunha incidencia no servizo de avión, Renfe proporcionará sen ningún custo unha nova reserva no primeiro tren con prazas dispoñibles. A nova reserva farase na mesma clase ou nunha clase superior, segundo a dispoñibilidade de prazas.

En caso de perda do enlace, o viaxeiro terá dereito á asistencia en canto a transporte, aloxamento, comidas, etc. prevista na normativa do transporte aéreo.

Atrasos

En canto ao servizo ferroviario, aplicaranse as indemnizacións previstas no Regulamento da Lei do Sector Ferroviario, agás en caso de forza maior.

Non se aplicarán os compromisos voluntarios de puntualidade.

TRATAMENTO DE RECLAMACIÓNS

Cada empresa será responsable do tratamento e resposta das reclamacións, dependendo do servizo onde se orixinase a incidencia.

O cliente poderá presentar a súa queixa/reclamación ben a través do Formulario de Atención ao Cliente na páxina web de Renfe ou no Libro ou Folla de reclamacións ao seu dispor a bordo do tren, Centros de Servizo e
Oficinas de Atención ao Cliente, nun prazo de dous anos para a presentación desde a data de finalización da viaxe.

Todas as reclamacións presentaranse por escrito e non se poderá utilizar o sistema de indemnizacións automáticas.

Garantía de enlace  

Todos os trens de Renfe Viaxeiros dispoñen de garantía de enlace entre dous traxectos.

Esta garantía lévase a cabo cando, entre a hora teórica de chegada do primeiro tren e a saída do segundo, exista un intervalo horario de 60 minutos (se o cambio de tren se realiza na mesma estación) ou de 90 minutos (se o cambio de tren se realiza entre dúas estacións do mesmo concello).

Non se garante o enlace entre os servizos de AVLO, Cercanías e Feve entre si, nin destes co resto de servizos.

Nos billetes con enlace garantido, o traslado entre estacións da mesma cidade será por conta do viaxeiro, a non ser que exista servizo de trens ou servizo alternativo de Renfe como é o caso de Valencia, en cuxo caso, os billetes serán válidos para realizar o desprazamento entre ambas as dúas estacións.

Ante unha posible perda de enlace imputable a Renfe Viaxeiros, o cliente terá dereito a obter un billete para o seguinte tren sen ningún custo, ademais da indemnización por atraso á chegada ao destino que corresponda. Se o cliente renuncia a continuar a viaxe, terá o regreso gratuíto ao seu lugar de orixe e o reintegro do importe do billete.

Para ter dereito á garantía de enlace, o viaxeiro deberá ir provisto de billetes desde a orixe ata o destino final de cada unha das viaxes.

 

CANLES DE VENDA

Estes billetes poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxe presenciais e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

CAMBIOS E ANULACIÓNS

As condicións para efectuar cambios ou anulacións serán as establecidas especificamente para as tarifas aplicadas nos billetes.

O cliente deberá presentar os billetes, xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Cercanías Billete simple  

 

Billete unipersoal, non personalizado e transferible, válido para unha única viaxe entre a estación de orixe e a zona tarifaria que figure no billete. O seu prezo é a tarifa Xeral/Base.

En Cercanías, a viaxe deberá iniciarse durante as dúas horas seguintes á súa expedición.

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do billete

Antes de comezar a viaxe, debes validalo obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Billete de ida e regreso

 

Todos os núcleos dispoñen de billetes de ida e regreso.

Destinado a clientes que realicen 2 viaxes entre a estación de orixe e a zona tarifaria que figure no billete, o regreso non ten que ser necesariamente en sentido inverso á viaxe de ida.

En Cercanías, a primeira viaxe do billete deberá efectuarse durante as dúas horas seguintes á súa emisión e a segunda viaxe antes da finalización do servizo regular do mesmo día da compra.

Estes billetes emitiranse exclusivamente para os días e relacións nos que non son válidos os billetes de ida e volta.

* Núcleos con tarifa de ida e volta dispoñible: San Sebastián e Sevilla

Condicións especiais:

 • Núcleo de Cercanías de Madrid: a viaxe de regreso poderase realizar ao longo do día seguinte ao da súa emisión.
 • No núcleo de Asturias, cun título de ida e regreso, adquirido o venres ou véspera de festivo, o regreso pódese efectuar ao longo do día seguinte

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa.

Prezos

O prezo equivale ao de dous billetes simples e a viaxe de regreso poderá realizarse dentro das zonas de validez do título de transporte, non sendo necesario que sexa no sentido inverso da ida.

A ida debe realizarse dentro das dúas horas seguintes á da a súa adquisición, mentres que a viaxe de volta pode realizarse ao longo do día seguinte ao da súa emisión.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Cancelación do billete

Antes de comezar a viaxe, debe realizarse obrigatoriamente a cancelación mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Billete de ida e volta  

 

Billete unipersoal, non personalizado e transferible, dirixido a clientes que realicen unha viaxe de ida e volta no mesmo día, mantendo as mesmas estacións ou zonas de orixe e destino.

A viaxe de ida poderá iniciarse durante as dúas horas seguintes á expedición do billete e a viaxe de volta ata a finalización do servizo regular o día da súa emisión, de luns a venres, excluídos os festivos.

Ao billete poderánselle aplicar os descontos derivados de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Os billetes poderanse mercar nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Cambios

Non se admite o cambio de billetes.

Anulacións

Admítense as anulacións de billetes unicamente no momento da compra. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do billete

Antes de comezar a viaxe, debes validalo obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe.

Tarifa dispoñible unicamente para os núcleos de San Sebastián e Sevilla.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do billete.

Cercanías Abono mensual limitado  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible para realizar dúas viaxes diarias, unha de ida e outra de volta, durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou estacións de orixe e destino abonado.

A utilización do Abono Mensual Limitado é todos os días desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono Mensual Limitado.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódese adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

O abono só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Abono Mensual Limitado

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

A primeira viaxe do abono deberá realizarse durante as dúas horas seguintes á súa validación e a segunda viaxe ata a finalización do servizo regular do mesmo día da súa validación.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono Mensual Limitado xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

Cercanías Abono mensual ilimitado  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible para realizar viaxes ilimitadas durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou as estacións de orixe e destino abonado.

O Abono mensual ilimitado pode usarse todos os días desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono mensual ilimitado.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódense adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambio

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

A Abono mensual ilimitado só se poderá anular sen custo antes do inicio do seu período de utilización.

Validación do Abono mensual ilimitado

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono mensual ilimitado xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

*Non dispoñible para o núcleo de Madrid.

Cercanías Abono estudio  

 

Abono unipersoal, personalizado e intransferible, polo que só pode ser utilizado polo titular do carné de estudante do centro para realizar viaxes ilimitadas durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou estacións de orixe e destino abonado.

Válido todos os días durante un trimestre natural en período lectivo, agás o correspondente ao terceiro trimestre, que será válido ata o 15 de xullo. Non terá validez do 16 de xullo ao 30 de setembro. Ambas as dúas datas irán impresas no Abono Estudo.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, agás o derivado de ser titular de familia numerosa e aqueloutros que especificamente así se indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse emitir nos despachos de billetes das estacións.

Pódese adquirir ata 15 días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do abono.

Anulacións

O abono só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Abono Estudo

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Abono Estudo xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do abono.

Cercanías Abono trimestral universitario  

 

Para estudantes matriculados nas universidades da comunidade de Madrid e, no caso da Universidade Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid e da Universidade Autónoma de Cantoblanco, tamén para persoal laboral.

 • O estudante e/ou persoal laboral deberá posuír un carné que o acredite como membro da Universidad de Alcalá de Henares, da Autónoma de Cantoblanco, da Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos e estudantes de Erasmus.
 • O carné universitario permite adquirir o Cupón Trimestral (válido para trimestres naturais), co que se poderá viaxar sen límite de desprazamentos polo traxecto solicitado.
 • Viaxes ilimitadas todos os días, incluídos sábados, domingos e festivos; durante o seu período de validez.
 • Persoal.
 • Válido para calquera percorrido dentro do núcleo de Madrid, sempre que a orixe ou destino sexa: Alcalá de Henares, Universidad de Cantoblanco, Móstoles, Móstoles-El Soto, Alcorcón, Vicálvaro, Fuenlabrada, Leganés, Las Margaritas Universidad, Villalba ou La Navata.


Válido para trimestres naturais

Zona verde : Establécese un prezo único desde calquera zona da rede de Cercanías coa C-9, de 8,70 € por traxecto no billete simple e de 17,40 € na ida e regreso.

(*) Nos traxectos entre a liña C-9 Cercedilla-Cotos (Zona verde) e as demais liñas do núcleo de Cercanías de Madrid, incluídos os traxectos interiores da Liña C-9, os prezos definidos polo sistema xeral de tarificación por zonas rexerán só para o Abono mensual ata un máximo de 7 zonas.

Cercanías Bonotren  

 

Bono unipersoal ou pluripersoal, non personalizado e transferible para realizar dez viaxes de ida e volta indistintamente, durante o período de validez e entre o traxecto zonal ou as estacións de orixe e destino abonado.
Este título de transporte pode ser utilizado por máis dun viaxeiro simultaneamente, sempre que todos teñan a mesma orixe-destino e se efectúen tantas validacións coma viaxeiros se acollan a el (se o Bonotren está cargado nunha tarxeta sen contacto (TSC) Renfe & Tú sempre deberá viaxar o titular).

A utilización do Bonotren é por todos os días durante un mes, desde o día n (data de inicio de validez) ata o día n-1 do mes seguinte. Ambas as dúas datas irán impresas no Bonotren.

Estes prezos non serán acumulables a outros descontos, a excepción do derivado de ser titular de familia numerosa e sempre que estea incluído nunha tarxeta de contacto (TSC) Renfe & Tú. Cada membro da mesma familia deberá demostrar a súa identidade. Si se aplicarán aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Canles de venda

Poderanse adquirir nos despachos de billetes das estacións e máquinas autovenda de Cercanías.

Pódese adquirir ata dez días antes da súa data de inicio de validez.

Cambios

Non se admite o cambio do Bonotren.

Anulacións

O Bonotren só se poderá anular sempre antes do inicio do seu período de utilización. Esta operación non xerará ningún custo para o cliente.

Validación do Bonotren

Antes de iniciar a viaxe deberá validarse obrigatoriamente de forma mecanizada nos equipos destinados para ese fin nas estacións; de non estaren dispoñibles, será o persoal encargado da intervención quen a efectúe. Unha vez validado, non se poderá anular e soamente será válido para realizar a viaxe durante as 2 horas seguintes.

Lembra...

O cliente deberá presentar o Bonotren xunto cos documentos xustificativos para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. O persoal encargado tamén lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do titular do bono.

Cercanías Desconto para maiores de 60

 

Tarxeta Dorada

 • Poden dispoñer desta tarxeta os maiores de 60 anos, os pensionistas maiores de 18 anos, en situación de incapacidade física ou psíquica permanente total, absoluta ou de grande invalidez formalmente declarada, así como as persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • Coa Tarjeta Dorada benefícianse dunha redución do 40 por cento no prezo dun billete simple ou de ida e regreso.
 • A redución é calquera día da semana e nos trens de servizo regular.
 • As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % poden ser acompañadas por outra que terá as mesmas condicións económicas de viaxe ca o titular. .
 • É de carácter anual.
 • Pódese mercar en estacións, oficinas de venda e axencias de viaxes por un importe de 6,00 €. 

Lembra...

Existe a posibilidade de adquirir a Tarjeta Dorada asociada ás tarxetas de crédito e de débito emitidas por algunhas entidades bancarias.

Cercanías Desconto para xoves

 

Tarjeta Más Renfe Joven  

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible que lles ofrece aos seus titulares un desconto sobre a tarifa xeral/base en función da antelación da compra dos billetes e/ou dos trens utilizados. Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e naqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Pódena adquirir os mozos que teñan entre 14 e 25 anos no momento da súa compra ou renovación. O seu prezo é de 50 €.
A validez da tarxeta é dun ano, que se contará desde a data da compra, e pode ser renovada por anos completos. Os billetes comprados cos descontos enumerados a continuación deberán ter unha data de viaxe comprendida dentro do período de validez da tarxeta.

 • AVE e Larga Distancia:
  • Desconto do 50 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 30 días.
  • Desconto do 40 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 15 días.
  • Desconto do 30 % para anticipación inferior a 15 días.
 • Avant, Media Distancia Convencional e Cercanías/Rodalies:
  • Desconto do 25 %.

Canles de venda

A tarxeta cómprase a través de www.renfe.com e, ao pagar o importe correspondente, recíbese un "número de cliente" que serve para identificarse e para acceder ás súas prestacións. Pode ser anulada sen gastos ata dúas horas despois da súa adquisición, sempre e cando non se utilizase.

Os billetes deben adquirirse facilitando o "número de cliente" nos despachos de billetes das estacións, en www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Media Distancia.

Cambios

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 20 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio.

Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1 € por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.
Cando o cambio sexa a un billete de menor contía, da cantidade que se vaia reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

Anulacións

Admítense as anulacións dos billetes, cunha dedución do 30 % sobre o prezo do billete.

Perda do tren

En caso de perda dos trens AVE e Larga Distancia por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (que se contarán desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.

O cliente terá que aboar un 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral, se este viaxase en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

Programa de fidelización

Os clientes que adquiran a Tarjeta Más Renfe Joven serán dados de alta automaticamente no programa de fidelización Más Renfe, co que poderán beneficiarse del.

Poderán obter puntos Renfe pola compra de billetes de tren ou pola contratación dos servizos das empresas asociadas ao programa. Os puntos acumulados poderanse trocar por novos billetes de tren, noites de hotel etc. e mesmo para a súa renovación.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Cercanías Desconto para familia numerosa  

 

Esta tarifa facilítalles aos membros das familias consideradas numerosas, que dispoñan do correspondente título acreditativo -outorgado polas diferentes comunidades autónomas-, a posibilidade de viaxar con importantes descontos segundo a categoría, en todos os trens no seu percorrido nacional AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e Feve, en todas as prazas e clases.

Para obter o desconto, o cliente deberá presentar o título oficial de familia numerosa (libro, carné etc.), ou documento que acredite fidedignamente esa condición e a categoría na que esta se clasifica, ou ben fotocopia compulsada desta. Tamén poderán presentar os títulos caducados que estean acompañados dunha solicitude de renovación debidamente cuberta.

O desconto efectuarase unicamente no momento da compra dos billetes, aplicándose un:

 • 20 % para os integrantes de familia numerosa de categoría xeral.
 • 50 % para os integrantes de familia numerosa de categoría especial.

Estes descontos son acumulables a calquera outro, agás naqueles produtos/servizos/ofertas que especificamente así o indiquen nas súas condicións comerciais.

Os títulos de familia numerosa emitidos pola Generalitat de Catalunya para familias monoparentais só serán aceptados como tales nos trens de Rodalies, cuxa administración é competencia da Generalitat de Catalunya, quen determina as súas condicións de comercialización.

Os billetes poderanse adquirir en puntos de venda nos despachos de billetes das estacións, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas autovenda multiproduto.

Poderanse efectuar cambios e anulacións se as tarifas aplicadas no billete adquirido así o admiten.

Lembra...

O cliente deberá presentar o billete xunto con todos os documentos xustificativos para a obtención dos descontos aplicados e o título de familia numerosa, e conservalos ata a finalización da viaxe. Tamén se lle poderá requirir o documento que acredite a identidade do viaxeiro.

Cercanías Desconto para nenos  

 

Os nenos menores de seis anos que non participen nun billete de grupo poderán viaxar de balde, sempre que non ocupen praza sentada e viaxen acompañados dun adulto (máximo de dous menores por adulto).

Cercanías Descontos para grupos  

 

 • O grupo debe estar formado por 10 persoas ou máis.
 • Todos teñen que viaxar no mesmo tren e data
 • Coa mesma orixe e destino
 • Nenos ata 11 anos cumpridos: 50% desconto.
 • Adultos con idades comprendidas de 12 anos en adiante:
  • Un traxecto: 30 % de desconto.
  • Viaxe de ida/regreso: 40 % de desconto.
 • A elección da tarifa de Grupo implicará o pagamento de todos os integrantes independentemente da súa idade.
   

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Asturias  (Cercanías)

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Asturias permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionarche unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada.

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 985 981 441.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Asturias  (Feve)

 

A tarxeta sen contacto +Renfe&Tú do Núcleo de Cercanías de Feve Asturias permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionarche unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Apta para cargar todos os títulos de transporte habilitados no Núcleo de Cercanías Feve de Asturias. Os descontos, debidamente acreditados, rexistraranse na Tarjeta TSC Renfe&Tú personalizada no momento da solicitude ou ao adquirir un título no despacho de billetes e aplicaranse directamente á compra do título cargado (Tarjeta Dorada, Militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Familia numerosa, etc.).

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ou ben nos puntos de venda ou ben a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións Renfe Cercanías Feve con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Apta para cargar e recargar calquera título de transporte non personalizado (billete Simple, Ida e Volta, Bonotren e Combinado Cercanías LD/MD).  

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren. 

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 984 111 133.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Bilbao  (Cercanías)

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Bilbao permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar unha maior velocidade de validación. É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitadas para as recargas, e as viaxes que se van realizar deben validarse antes do seu inicio nos controis de acceso ou canceladoras.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono mensual e abono mensual ilimitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o billete simple e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Pódese mercar de xeito presencial na Oficina de Atención ao Cliente situada na estación Bilbao Abando - Indalecio Prieto. Tamén se pode solicitar a tarxeta de Largo Métrico.

Documentos que se deben achegar:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Ao adquirila por primeira vez, o viaxeiro recibirá dúas viaxes gratuítas para usar nun prazo de 30 días.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 944 879 492.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Bilbao  (Feve)

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Feve Bilbao permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Apta para cargar todos os títulos de transporte habilitados no Núcleo de Cercanías Feve de Asturias. Os descontos, debidamente acreditados, rexistraranse na Tarjeta TSC Renfe&Tú personalizada no momento da solicitude ou ao adquirir un título no despacho de billetes e aplicaranse directamente á compra do título cargado (Tarjeta Dorada, Militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Familia numerosa, etc.).

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ou ben nos puntos de venda ou ben a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións Renfe Cercanías Feve con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Apta para cargar e recargar calquera título de transporte non personalizado (billete Simple, Ida e Volta, Bonotren e Combinado Cercanías LD/MD).  

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren. 

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 944 879 222.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Cádiz  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Cádiz permite reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono mensual e abono mensual ilimitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición. O desconto non é aplicable nas máquinas autovenda de Cercanías.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 856 170 290.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Cantabria  (Feve)

 

A tarxeta sen contacto +Renfe&Tú do Núcleo de Cercanías de Feve Cantabria permite reducir os tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Apta para cargar todos os títulos de transporte habilitados no Núcleo de Cercanías Feve de Asturias. Os descontos, debidamente acreditados, rexistraranse na Tarjeta TSC Renfe&Tú personalizada no momento da solicitude ou ao adquirir un título no despacho de billetes e aplicaranse directamente á compra do título cargado (Tarjeta Dorada, Militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Familia numerosa, etc.).

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ou ben nos puntos de venda ou ben a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións Renfe Cercanías Feve con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Apta para cargar e recargar calquera título de transporte non personalizado (billete Simple, Ida e Volta, Bonotren e Combinado Cercanías LD/MD).  

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren. 

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Teléfonos:
Información/Atención ao Cliente: 942 209 566 -- 942 209 524.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Madrid  

 

Para viaxar nos servizos de Cercanías cómpre contar coa tarxeta sen contacto +Renfe & Tú, xa que non se emiten billetes con banda magnética.

Existen dous tipos de tarxeta sen contacto:

Tarxeta personalizada

Con esta tarxeta tipo plástico poderás cargar todos os billetes e abonos de Cercanías. Para solicitala podes dirixirte ao despacho de billetes da estación ou cubrir o formulario na seguinte ligazón:

Para cargar calquera título de transporte debes dirixirte aos despachos de billetes ou máquinas autovenda.

Documentos que se deben achegar:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se tiver dereito.

O custo é de 2 euros.

Tarxeta non personalizada

pódela adquirir nos despachos de billetes de Cercanías e nas máquinas autovenda. Admite cargar e recargar o billete Simple, Ida e regreso e o Bonotren.

O custo é de 0,50 €.

En todos os casos, debe validarse cada viaxe nos controis de acceso ou máquinas validadoras.

Billete CombinadoCercanías

O billete magnético unicamente seguirá existindo para o "CombinadoCercanías", título de transporte incluído nos billetes dos viaxeiros dos servizos AVE e Larga Distancia de Renfe.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Málaga  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Málaga permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar maior velocidade de validación.

É un título de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

A tarxeta non personalizada en soporte plástico deixará de distribuírse e será substituída por unha en soporte de cartón. Os clientes que teñan a tarxeta non personalizada en soporte de plástico poderán seguir usándoa e recargándoa con normalidade.

Casos excepcionais. Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 952 128 079.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Murcia/Alacante  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías Murcia - Alicante permite reducir os tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

Gratuíta para as primeiras 1000 solicitudes.

Unha vez esgotadas, o custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

Gratuíta do 04/11/19 ao 30/11/19.

A partir desta data, o custo da tarxeta será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visitas esporádicas sen tempo de procesamento de solicitudes da TSC

Personalizada e debidamente acreditado ao persoal dos despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso e Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 912 320 320.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  San Sebastián  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do núcleo de Cercanías San Sebastián, permite reducir os tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se realizarán antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Poderase mercar de xeito presencial nas oficinas de Cercanías situadas nas estacións de Donostia – San Sebastián ou Irún, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Ao adquirila por primeira vez, o viaxeiro recibirá dúas viaxes gratuítas para usar nun prazo de 30 días.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple e ida e regreso.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: nas estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Santander  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do Núcleo de Cercanías de Santander permíteche reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionarche unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 942 018 213.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Sevilla  

 

A partir do 16/09/19, entrará en funcionamento a tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do núcleo de Cercanías de Sevilla, que permite reducir os tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, proporcionando unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e volta e ida e regreso.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 912 320 320.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Valencia  

 

Para viaxar nos servizos de Cercanías cómpre contar coa tarxeta sen contacto +Renfe & Tú, xa que non se emiten billetes con banda magnética.

Existen dous tipos de tarxeta sen contacto:

Tarxeta personalizada

Con esta tarxeta tipo plástico poderás cargar todos os billetes e abonos de Cercanías. Para solicitala podes dirixirte ao despacho de billetes da estación ou cubrir o formulario na seguinte ligazón:

Para cargar calquera título de transporte debes dirixirte aos despachos de billetes ou máquinas autovenda.

Poderase adquirir de xeito presencial nas oficinas de Cercanías situadas nas estacións de Valencia Nord, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo é de 2 euros.

Tarxeta non personalizada

Pódela adquirir nos despachos de billetes de Cercanías e nas máquinas autovenda. Admite cargar e recargar o Billete simple, Ida e regreso e o Bonotren.

O prezo será de 0,50 €.

En todos os casos, debe validarse cada viaxe nos controis de acceso ou máquinas validadoras.

Billete "Combinado Cercanías"

O billete magnético unicamente seguirá existindo para o "CombinadoCercanías", título de transporte incluído nos billetes dos viaxeiros dos servizos AVE e Larga Distancia de Renfe.

Tarjeta Más Renfe&Tú:  Zaragoza  

 

A tarxeta sen contacto +Renfe & Tú do núcleo de Cercanías Zaragoza permite reducir tempos de espera para acceder ou saír das plataformas, ao proporcionar unha maior velocidade de validación.

É un soporte de títulos de transporte con aspecto similar ao dunha tarxeta de crédito, que no canto dunha banda magnética contén un chip, polo que abonda con achegar a tarxeta ao lector dos controis de acceso, a menos de dez centímetros, para que se abran as portas.

Existen dous tipos de tarxetas: Personalizada e Non personalizada.

Ambas as dúas son reutilizables e recargables. Permiten a consulta de toda a información almacenada e non teñen caducidade como soporte.

Os despachos de billetes e as máquinas autovenda están habilitados para as recargas, debendo validarse as viaxes que se vaian realizar antes do seu inicio nos controis de acceso, canceladoras ou a bordo do tren.

Tarxeta personalizada

Contén datos persoais e fotografía do seu propietario impresos. Está destinada a cargar nela títulos de transporte temporais individualizados:

 • Abono Mensual e Abono Mensual Limitado.
 • Títulos con descontos: Tarjeta Dorada, familia numerosa...

Tamén se pode utilizar para outros produtos como o Bonotren, o billete simple, e o de ida e regreso.

Non poden cargarse dous títulos de transporte de forma simultánea, a non ser que se trate de dous títulos iguais multiviaxe coa mesma orixe-destino.

Para poder adquirir a tarxeta personalizada deberá cubrirse o formulario de solicitude, que se obterá ben nos puntos de venda ou a través da web de Renfe, e entregarse nas estacións de Cercanías con persoal, xunto cos seguintes documentos:

 • Fotocopia DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotografía actual.
 • Documentación acreditativa do beneficiario dalgún desconto, se fose o caso.

O custo da tarxeta será de 2 €.

Tarxeta non personalizada

Utilízase como soporte dos títulos de transporte que non necesitan identificación persoal: simple, ida e regreso e Bonotren.

Poderase adquirir en despachos de billetes, máquinas autovenda ou a bordo do tren.

O prezo será de 0,50 €.

Casos excepcionais: Carga en tarxeta non personalizada.

Para viaxeiros con dereito a desconto en visita esporádica sen tempo de trámite de solicitude da TSC personalizada e debidamente acreditado ao persoal de despachos de billetes, poderán cargar na tarxeta non personalizada calquera dos seguintes títulos de transporte: billete simple, ida e regreso ou Bonotren. Tarxeta válida para un período máximo de sete días consecutivos desde a súa adquisición.

Máis información: en estacións do núcleo, persoal de intervención en ruta e no teléfono 976 764 648.