Que che ofrece o novo abono gratuíto?

Contámosche como adquirir o novo Abono gratuito para viajeros frecuentes e como utilizalo. Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.

Non o deixes para última hora!

Que é?

 • O abono é gratuíto, cuadrimestral e unipersoal.
 • Só se poderá adquirir un único abono por persoa, para realizar un máximo de catro viaxes ao día, de ida ou volta indistintamente e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas (non está autorizado o seu uso para subir ou baixar nas estacións intermedias do traxecto elixido).
 • Os menores de 14 anos que non teñan DNI poden adquirir o novo Abono gratuito niño. Neste caso, o pai, a nai ou o titor poderán adquirir, por medio do seu NIF, NIE ou pasaporte, un máximo de catro abonos de neno para unha orixe e destino, durante o período de validez.
 • No momento da compra do abono, deberás elixir as dúas estacións (orixe/destino) entre as que vas viaxar.
 • Poderás utilizalo en todos os servizos de Media Distancia, incluído Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya.
 • O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:

  • Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023
  • Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023.
  • Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023.

Os abonos do segundo e terceiro cuadrimestre poderanse adquirir con un mes de antelación.

 • Podes adquirir o teu abono nos puntos de venda habituais: renfe.com (así evitas colas e esperas, opción non habilitada en Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya), máquinas autovenda e despachos de billetes da estación
 • Poderás formalizar as túas viaxes nas seguintes canles: app de Renfe, renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación (a formalización en liña é máis cómoda e rápida, agás en Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya).
 • O abono é gratuíto, pero para adquirilo débese aboar unha fianza de 20 euros (por abono e cuadrimestre). Recomendámosche o pagamento mediante tarxeta de crédito/débito.
 • A devolución desta fianza efectuarase ao finalizar os 4 meses de validez do abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes (non esquezas que o acceso aos trens de Media Distancia faise co abono debidamente validado ou formalizado).
 • Se se aboa a fianza con tarxeta bancaria (recomendado), o importe reintegrarase na túa tarxeta automaticamente. Se o pagamento da fianza se realizou en metálico, haberá que cubrir unha solicitude específica para a súa devolución. É importante que conserves o abono durante todo o seu período de vixencia para que poidamos reintegrarche a fianza que depositaches.

 


 

 

NON ESQUEZAS QUE ata que se che reintegre a fianza do teu abono gratuíto, é imprescindible que conserves o abono xa sexa dixital ou físico, así como cualquera tícket ou xustificante de compra, xa que pode ser necesario para solicitar o reembolso da fianza ou para solucionar calquera incidencia que se poida producir no proceso.

Durante o período de comercialización do novo abono recorrente, suspenderase a venda do resto dos abonos habituais.

Ademais, este abono tamén poderá ser utilizado nos servizos Avant entre a orixe/destino Madrid-Salamanca, así como no servizo Avant entre A Coruña-Ourense e Murcia-Alacant, en ambos os dous casos en todas as súas orixes/destinos intermedios. 

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana estableceu novas medidas para promover o bo uso dos abonos de Media Distancia. Lembra que:

 • Só se pode formalizar un máximo de catro viaxes ao día (ida e/ou volta).
 • Non está permitido formalizar dúas viaxes no mesmo sentido ata que transcorra o triplo do tempo de viaxe programado. Por exemplo, se o tempo de viaxe entre dúas estacións é dunha hora e se formalizou un tren con saída ás 8 da mañá, só se poderá formalizar de novo noutro que saia a partir das 11 (1 hora x 3).
 • En trens de alta demanda, poderanse admitir viaxeiros de pé ata un 10 % máis das prazas sentadas. Para estes trens non se permitirá reservar asento.
 • Incautarase a fianza de 20 euros e anularase o abono gratuíto aos usuarios que, polo menos en tres ocasións, non cancelasen cun mínimo de dúas horas de antelación a viaxe formalizada e non realizasen a viaxe. Igualmente, considerarase uso indebido viaxar co abono doutra persoa.
 • O viaxeiro que incorra nun uso indebido será avisado dúas veces das consecuencias. A terceira vez que se incorra nun uso indebido, o abono anularase automaticamente, perderase a fianza e non se permitirá expedir un novo abono asociado a ese DNI ata pasados 30 días.