Xa podes adquirir o Abono Gratuito Tercer Cuatrimestre 2023 para viaxar gratis en Media Distancia desde o 1 de setembro ao 31 de decembro. Ademais, podes solicitar a devolución da fianza do abono gratuíto do primeiro cuadrimestre 2023 ata o 30 de abril de 2024 e a devolución da fianza do abono gratuíto do segundo cuadrimestre 2023 ata o 31 de agosto de 2024. 

Tamén che lembramos que, se non solicitaches a devolución da fianza do teu abono de 2022, tes ata o 31 de decembro de 2023 para reclamala nos despachos de billetes das estacións.

Ata que se che devolva a fianza, é imprescindible que conserves o abono en todos os soportes que utilizases, xa sexan físicos ou dixitais, así como calquera tícket ou xustificante de compra ante calquera incidencia que se poida producir no proceso.

Que che ofrece o novo Abono niño gratuito?

Contámosche como adquirir o novo Abono niño gratuito para viajeros frecuentes e como utilizalo. Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.

Non o deixes para última hora!

Que é?

 • Dirixido a menores de 14 anos que non teñan DNI. En caso de posuír DNI, pode adquirir o Abono recurrente gratuito.
 • O abono é gratuítocuadrimestral e unipersoal.
 • Poderán adquirilo os menores de 14 anos que non teñan DNI: o pai, a nai ou o titor poderá adquirir o abono indicando o NIF, NIE, pasaporte ou documento equivalente.
 • Co abono pódense realizar un máximo de catro viaxes ao día, de ida ou volta indistintamente e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas (non está autorizado o seu uso para subir ou baixar nas estacións intermedias do traxecto elixido).
 • No momento da compra do abono, deberás elixir as dúas estacións (orixe/destino) entre as que vas viaxar.
 • Poderás utilizalo en todos os servizos de Media Distancia, agás Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya (para estes servizos, podes adquirir o Abono recurrente gratuito de Media Distancia).
 • O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:

  • Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023
  • Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023.
  • Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023.
 • Podes adquirir o teu abono nos puntos de venda habituais: renfe.com (así evitas colas e esperas, opción non habilitada en Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya), máquinas autovenda e despachos de billetes da estación
 • Poderás formalizar as túas viaxes nas seguintes canles: app de Renfe, renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación (recomendámosche a formalización en liña que é máis cómoda e rápida, agás en Media Distancia Largo Métrico e rexionais de Rodalies de Catalunya).
 • O abono é gratuíto, pero para adquirilo débese aboar unha fianza de 20 euros (por abono e cuadrimestre). Recomendámosche o pagamento mediante tarxeta de crédito/débito.
 • A devolución desta fianza efectuarase ao finalizar os 4 meses de validez do abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes (non esquezas que o acceso aos trens de Media Distancia faise co abono debidamente validado ou formalizado).
 • Se se aboa a fianza con tarxeta bancaria (recomendado), o importe reintegrarase na túa tarxeta automaticamente. Se o pagamento da fianza se realizou en metálico, haberá que cubrir unha solicitude específica para a súa devolución. É importante que conserves o abono durante todo o seu período de vixencia para que poidamos reintegrarche a fianza que depositaches.

 

 

NON ESQUEZAS QUE ata que se che reintegre a fianza do teu abono gratuíto, é imprescindible que conserves o abono xa sexa dixital ou físico, así como cualquera tícket ou xustificante de compra, xa que pode ser necesario para solicitar o reembolso da fianza ou para solucionar calquera incidencia que se poida producir no proceso.

Durante o período de comercialización do novo abono recorrente, suspenderase a venda do resto dos abonos habituais.

Ademais, este abono tamén poderá ser utilizado nos servizos Avant entre a orixe/destino Madrid-Salamanca, así como no servizo Avant entre A Coruña-Ourense e Murcia-Alacant, en ambos os dous casos en todas as súas orixes/destinos intermedios. 

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana estableceu novas medidas para promover o bo uso dos abonos de Media Distancia. Lembra que:

 • Só se pode formalizar un máximo de catro viaxes ao día (ida e/ou volta).
 • Non está permitido formalizar dúas viaxes no mesmo sentido ata que transcorra o triplo do tempo de viaxe programado. Por exemplo, se o tempo de viaxe entre dúas estacións é dunha hora e se formalizou un tren con saída ás 8 da mañá, só se poderá formalizar de novo noutro que saia a partir das 11 (1 hora x 3).
 • Incautarase a fianza de 20 euros e anularase o abono gratuíto aos usuarios que, polo uso indebido en polo menos en tres ocasións, non cancelasen a viaxe formalizada e non a realizasen. Igualmente, considerarase uso fraudulento viaxar co abono doutra persoa, neste caso a retirada é inminente e non existe a prohibición de adquirir un novo abono.
 • O viaxeiro que incorra nun uso indebido será avisado dúas veces das consecuencias. A terceira vez que se incorra nun uso indebido, o abono anularase automaticamente, perderase a fianza e non se permitirá expedir un novo abono asociado a ese DNI ata pasados 30 días.