Treballs per als mitjans de comunicació

Per contactar amb la nostra oficina de premsa pots adreçar-te a prensa@renfe.es 

Si quieres solicitar autorización para la grabación de imágenes o toma de fotografías en instalaciones de Renfe (estaciones de Cercanías, talleres y trenes) para trabajos de carácter informativo, puedes enviarnos un mail completando los siguientes datos:

 • Mitjans de comunicació.
 • Nom i DNI de les persones que van a realitzar el treball.  
 • Data i hora prevista per a la seua realització.
 • Objecte o finalitat del treball.
 • Telèfon i persona de contacte.

L'autorització serà vàlida només per al període en què es realitze la labor professional en les instal·lacions ferroviàries corresponents.

Sol·licitud d'autorització per a particulars, amateurs o empreses per a la realització de treballs englobats dins de l'àmbit audiovisual (rodatges cinematogràfics o televisius, spots publicitaris, etc.) que requereixen gravacions o fotografies en instal·lacions o trens de Renfe.

 • Tant per als professionals com per al cas de particulars se sol·licita una pòlissa de responsabilitat civil de rodatge, així com l'assumpció de les despeses que Renfe té establides per a aquest tipus d'accions tant si està rodant en un tren com en qualsevol instal·lació o estació de Cercanías.
 • El desenvolupament de qualsevol classe de treball extern, incloent-hi els relatius a la gravació, reportatges fotogràfics, etc., implica necessàriament la col·laboració del personal de Renfe, per garantir el compliment de les normes internes establides a aquest efecte, així com la participació de professionals de les diferents àrees de negoci involucrades així com personal de seguretat.
 • La sol·licitud ha d'arribar com a mínim amb 15 dies d'antelació quan es tracta d'un rodatge professional que requereix una relació contractual entre ambdues parts i amb un mínim de 10 dies per a la resta dels casos.
 • Renfe es reserva el dret en tot moment d'autoritzar o denegar aquestes gravacions després d'un estudi previ de les propostes o guions.
   

Fotografies de caràcter personal d'aficionats al ferrocarril

Els particulars o aficionats que desitgen fer fotografies en espais privats d'ús públic de les estacions i instal·lacions ferroviàries gestionades per Renfe, així com dels trens, no necessitaran permís previ.

No obstant això, es mantenen les següents limitacions i excepcions per a la realització de les fotografies abans esmentades:

 • En zones privades d'ús restringit de les estacions o instal·lacions on siga necessària la possessió del corresponent títol de transport per a l'accés a ells (sales Club o d'embarcament, andanes restringides, etc.)
 • En zones on es puguen veure afectats els serveis i el normal desenvolupament de l'activitat ferroviària (centres de treball, oficines de venda de bitllets, etc.); així com els que tenen accés exclusiu que determina la llei del sector ferroviari per estar vinculades a la seguretat en l'explotació ferroviària (tallers, llocs de comandament, dependències ferroviàries, etc.).
 • Està prohibit prendre imatges del personal de seguretat, personal comercial, així com de qualsevol persona treballadora relacionada amb la normal explotació ferroviària sense el seu consentiment previ per escrit.
 • Encara que les fotografies siguen fetes per aficionats, els reportatges la temàtica principal dels quals no siga d'índole ferroviària o relacionada amb el ferrocarril necessitaran un permís específic per fer-ho.
 • Està estrictament prohibit l'ús d'imatges preses sense permís per a un posterior ús comercial o amb ànim de lucre.
 • Recorde que qualsevol persona té dret a preservar la seua imatge i la seua intimitat, per tant no es podran capturar imatges d'ella sense el seu previ consentiment.
 • Finalment, es permet l'ús del trípode sempre que no s'incomplisquen les limitacions ja expressades, especialment les relatives a la seguretat de les persones, l'afectació al trànsit i el desenvolupament normal de l'activitat ferroviària.