L'expressió de la nostra marca

Compromís

Color

Tipografia

Convertim l'origen “acrònim” delterme
en un nom propi amb un fortcomponent
manuscrit que evoca la ideade “signatura”
i de compromís personal.Una *logomarca
amb una forma tipogràfica queconnota
modernitat i proximitat

En la nostra *logomarca el color
ésuna aposta decidida, un
componentessencial. Un color amb
caràcter, queevoca elegància, compromís,
modernitat.Un color d'alta sensibilitat que
requereixun tractament delicat.

Una tipografia exclusiva i diferenciadoraque
comunica el concepte d'eficàcia,professionalitat
i lideratge

 

Les nostres marques, serveis i productes

La marca y el modelo overbrand

La marca Renfe s'ha construït seguint un criteri denominat “*overbrand”, on la marca matriu funciona com a “paraigua” de la resta d'elements i garanteix la seua coherent conjugació. Amb este criteri, es van plantejar solucions gràfiques per al seu desenvolupament i comunicació, contemplant dos nivells d'aplicació per a la marca i el producte.

L'ús dels colors corporatius respon al mateix criteri. Es contemplen versions adaptades als serveis comercials AVE, Avlo i Cercanías amb usos específics de color.

En el cas dels trens turístics, el seu reflex dins de la cartera de productes manté un disseny diferenciador, propi del producte tan especial i particular d'aquest tipus de servei.