Hem integrat en la nostra estratègia empresarial els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que marquen l´agenda de les Nacions Unides per a aquesta dècada