Som el primer consumidor d'energia elèctrica renovable a Espanya

L'any 2019 vam comprar 2,5 Twh d'energia elèctrica verda (amb certificats de garantia d'origen), per a l'energia de tracció de tots els nostres vehicles elèctrics, que és el 80% del nostre trànsit. Això ha fet de Renfe el primer consumidor final d'energia renovable a Espanya (amb més del 2,6% del total d'energia elèctrica renovable consumida al nostre país) i permetrà la reducció de més de 7 milions de tones de CO2 fins al 2030 en el conjunt de la xarxa ferroviària sobre la qual operem.

Busquem energies alternatives

Alguns dels nostres trens consumeixen combustible dièsel (al voltant del 20% del nostre trànsit). Estem buscant una alternativa treballant en el seu reemplaçament progressiu amb energies més netes (gas natural liquat), o lliure de contaminació local i efecte hivernacle (pila d'hidrogen).

A més dels nostres trens, promovem la compra d'energia "verda" i la producció d'energies renovables a les nostres instal·lacions.

Programa de promoció d'energies renovables

La generació d'energia elèctrica sobre la base de renovables és d'entre el 35 i el 45%, depenent de l'any, de manera que disposar per a usos ferroviaris d'una part d'aquesta quota, situaria el ferrocarril en un 73,6% de la descarbonitzacio total.

 

Trens amb gas natural liquat (GNL)

 

 • Portem anys treballant en projectes per convertir el gas natural liquat en un combustible de tracció alternativa per als nostres trens. 
 • Com a resultat, al gener de 2018 vam posar en marxa la primera experiència a nivell mundial d'un tren de viatgers impulsat amb GNL, amb la transformació d'un tren sèrie 2600 d'ample mètric que ja circula (en fase de proves/prototip) a la línia Caudal-Aller/Figaredo.
 • A partir de les proves dutes a terme fins ara, s'extrau que, mantenint velocitats similars a les dels vehicles dièsel, les emissions es redueixen en un 45% (kgCO2/km), amb el cost €/km un 25% inferior. 
 • Basant-se en aquesta experiència, estem analitzant la conveniència de posar en servei una línia de Cercanías cent per cent gas natural liquat, que actualment és dièsel cent per cent, en la que seria la primera línia a Europa que posaria en pràctica la transició energètica de dièsel a GNL.


 

Hidrogen

 

 • L'hidrogen (H2) té les característiques idònies per reemplaçar els combustibles fòssils utilitzats actualment, pel seu elevat poder calorífic, la seva abundància en la terra i la contaminació nul·la a nivell local i susceptible de ser portat a zero emissions, en algunes formes de generació, que suposa el seu ús.
 • Del 2009 al 2011, vam pilotar un projecte pioner en el món del vehicle ferroviari/tramvia amb un sistema de tracció basat en piles de combustible d'hidrogen, bateries i supercondensadors. 
 • En el nou pla de compra de trens hem inclòs l'hidrogen com una de les opcions més versàtils per a hibridar la tracció ferroviària.
 • Són cotxes tècnics inclosos dins de les diferents branques, que permeten complementar la tracció principal en el mode elèctric amb altres energies.

Treballem per l'eficiència energètica.

La conducció eficient és una màxima en l'activitat diària dels nostres 5.200 maquinistes, amb un estalvi en el consum que arriba al 30%.
La utilització del fre regeneratiu, tecnologia de generació d'energia pel motor en el procés de frenada, permet que alguns trens tornen a la xarxa entre un 6 i un 10% de l'energia en Alta Velocidad i fins a un 40% en Cercanías.

L'altra clau són els trens. La renovació de la flota s'ha fet primant maximitzar el rendiment amb el mínim consum energètic. Els trens incorporen sistemes de conducció eficients integrats en els modes de conducció automàtica.

Nous trens més eficients
 

Trens i economia circular

 

 • Els nostres vehicles ferroviaris es caracteritzen tradicionalment per tenir una llarga vida útil (fins a 40 anys) i per arribar al 98% de materials reutilitzables utilitzats en la seua construcció.
 • El procés de fabricació dels vehicles ferroviaris per part dels nostres proveïdors, així com el seu manteniment, es duu a terme de la manera més sostenible possible buscant la reducció de l'aportació d'energia i de materials en els processos de producció i durant tot el llarg cicle de vida dels propis vehicles.
 • Així s'aconsegueixen vehicles duradors i fàcilment reparables per tal d'incrementar la vida del tren en les millors condicions tècniques, de seguretat i de confort.

 

Climatització, aïllament i il·luminació

 

 • Els trens que s'incorporaran a la nostra flota pròximament comptaran amb sistemes de gestió intel·ligents dels cabdals d'aire de renovació, consumint així la meitat de l'energia.
 • També preveuen l'ús de fluids refrigerants de nova concepció de menor GWP "potencial d'alerta global", aptes per a ús ferroviari, i respectuós amb el medi ambient, amb antelació al compliment del Reglament (UE) n. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d'abril 2014 sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
 • Les finestres dels trens tenen tractaments específics i làmines de control solar que minimitzen l'impacte de les ones calòriques a l'interior del tren.
 • La coberta exterior dels trens és de color blanc i amb tractament anticalòric, de manera que la transmissió de calor es redueix cap a l'interior a valors mínims.
 • A més, els trens incorporaran il·luminació interior LED regulable i intel·ligent amb previsions d'estalvi energètic de més del 75% en aquests sistemes.
   

Els avantatges em matèria de sostenibilitat ambiental del ferrocarril per actuar contra el canvi climàtic poden ser encara més grans, de manera que a Renfe ens hem unit a Adif i Adif Alta Velocidad per impulsar el pla director de lluita contra el canvi climàtic. Aquest pla s'estructura en 4 línies estratègiques: gestió de l'energia, eficiència energètica, descarbonització i cultura. El podem resumir en un gran compromís: reduir 9 milions de tones de CO2 per 2030 i estalviar més de 250 milions d'euros en costos externs.