El nostre compromís amb la sostenibilitat és complet. No sols treballem per fer més eficients els nostres serveis, sinó també per esdevenir el centre d'una cadena logística i un sistema de mobilitat més sostenibles. Incloem el bitllet de rodalies gratuït en el teu bitllet d'Ave i Larga Distancia perquè arribes a l'estació de manera fàcil i ecològica, afavorim el transport de bicicletes en els trens, promovem la mobilitat tren + tren a través del producte enllaç amb garantia de continuïtat i fem un esforç per arribar més enllà promovent acords amb altres empreses per oferir productes de tren + avió, tren + autobús i tren + vaixell.

Un salt en aquesta mobilitat integral i sostenible és el nostre projecte pilot "Renfe As a Service" que integrarà diferents modes per poder fer el viatge de porta a porta.

Aquestes perspectives fan de Renfe un actor clau en la mitigació del canvi climàtic dins del sector del transport a Espanya, i en un esclavó imprescindible en qualsevol cadena logística, oferta de mobilitat com a servei (MaaS) o producte turístic que pretén ser sostenible.
 

Protegim la biodiversitat

A causa dels seus elevats nivells de seguretat, el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril constitueix un element clau per a la protecció dels ecosistemes evitant altres tipus de transport amb major risc d'accidents i, per tant, amb un major impacte potencial en la biodiversitat i en la salut humana.

Transportem 1,800 milions de tones de mercaderies perilloses a l'any, la qual cosa equival a retirar de la carretera unes 60.000 circulacions de camions pesats carregats amb mercaderies perilloses.

A més, gestionem 67 instal·lacions ubicades en espais naturals protegits o en zones properes. D'aquestes, 55 són estacions de Cercanías, amb poca afecció, i 12 tallers de manteniment de material ferroviari, en els quals extremem les precaucions ambientals.
 

Projecte d'impacte zero

Des de 2013 participem en "Impacte Zero", un dels projectes del programa europeu LIFE 2012 entre els molts dedicats a la conservació del medi ambient i cofinançats per la Comissió Europea.

 

El proyecto Life Impacto Cero (para la protección de la avifauna en líneas ferroviarias de Alta Velocidad), tiene como principal objetivo:

  • L'estudi de la col·lisió d'aus contra trens d'alta velocitat
  • El desenvolupament de mesures de mitigació mitjançant l'ús de pantalles anticol·lisions en línies ferroviàries d'alta velocitat.
 

Con el liderazgo de Adif y la participación, además de Renfe Viajeros, de la Universidad Autónoma de Madrid, FCC y Prointec, este proyecto trabaja en desarrollar y evaluar la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión, basado en el concepto de "pantalla de tubos exentos" que ya se se ha implantado en el km 101 de la LAV Madrid-Valencia.

Aquest disseny és susceptible de ser implantat en altres línies d'alta velocitat, en concret en les zones on es requereix una protecció especial de l'avifauna.

Els avantatges em matèria de sostenibilitat ambiental del ferrocarril per actuar contra el canvi climàtic poden ser encara més grans, de manera que a Renfe ens hem unit a Adif i Adif Alta Velocidad per impulsar el pla director de lluita contra el canvi climàtic. Aquest pla s'estructura en 4 línies estratègiques: gestió de l'energia, eficiència energètica, descarbonització i cultura. El podem resumir en un gran compromís: reduir 9 milions de tones de CO2 per 2030 i estalviar més de 250 milions d'euros en costos externs.