El nostre compromís amb la sostenibilitat és complet. No sols treballem per fer més eficients els nostres serveis, sinó també per esdevenir el centre d'una cadena logística i un sistema de mobilitat més sostenibles. Incloem el bitllet de rodalies gratuït en el teu bitllet d'Ave i Larga Distancia perquè arribes a l'estació de manera fàcil i ecològica, afavorim el transport de bicicletes en els trens, promovem la mobilitat tren + tren a través del producte enllaç amb garantia de continuïtat i fem un esforç per arribar més enllà promovent acords amb altres empreses per oferir productes de tren + avió, tren + autobús i tren + vaixell.

Aquest logotip servirà per identificar els trens, els espais i els viatges en què la bicicleta és benvinguda. 

Fes clic en aquest enllaç i comprova el nostres avanços per connectar la bicicleta i el tren. 

Un salt en aquesta mobilitat integral i sostenible és el nostre projecte pilot "Renfe As a Service" que integrarà diferents modes per poder fer el viatge de porta a porta.

Aquestes perspectives fan de Renfe un actor clau en la mitigació del canvi climàtic dins del sector del transport a Espanya, i en un esclavó imprescindible en qualsevol cadena logística, oferta de mobilitat com a servei (MaaS) o producte turístic que pretén ser sostenible.
 

Protegim la biodiversitat

A causa dels seus elevats nivells de seguretat, el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril constitueix un element clau per a la protecció dels ecosistemes evitant altres tipus de transport amb major risc d'accidents i, per tant, amb un major impacte potencial en la biodiversitat i en la salut humana.

Transportem 1,800 milions de tones de mercaderies perilloses a l'any, la qual cosa equival a retirar de la carretera unes 60.000 circulacions de camions pesats carregats amb mercaderies perilloses.

A més, gestionem 67 instal·lacions ubicades en espais naturals protegits o en zones properes. D'aquestes, 55 són estacions de Cercanías, amb poca afecció, i 12 tallers de manteniment de material ferroviari, en els quals extremem les precaucions ambientals.
 

Projecte d'impacte zero

Des de 2013 participem en "Impacte Zero", un dels projectes del programa europeu LIFE 2012 entre els molts dedicats a la conservació del medi ambient i cofinançats per la Comissió Europea.

 

El projecte Life Impacte Zero (per a la protecció de l'avifauna en línies ferroviàries d'alta velocitat) té com a objectiu principal:

  • L'estudi de la col·lisió d'aus contra trens d'alta velocitat
  • El desenvolupament de mesures de mitigació mitjançant l'ús de pantalles anticol·lisions en línies ferroviàries d'alta velocitat.
 

Amb el lideratge d'Adif i la participació, a més de Renfe Viajeros, de la Universitat Autònoma de Madrid, FCC i Prointec, aquest projecte treballa en el desenvolupament i l'avaluació de l'efectivitat d'un nou disseny de pantalla anticol·lisió, basat en el concepte de "pantalla de tubs exempts" que ja s'ha implementat al km 101 de la LAV Madrid-València

Aquest disseny és susceptible de ser implantat en altres línies d'alta velocitat, en concret en les zones on es requereix una protecció especial de l'avifauna.

Els avantatges em matèria de sostenibilitat ambiental del ferrocarril per actuar contra el canvi climàtic poden ser encara més grans, de manera que a Renfe ens hem unit a Adif i Adif Alta Velocidad per impulsar el pla director de lluita contra el canvi climàtic. Aquest pla s'estructura en 4 línies estratègiques: gestió de l'energia, eficiència energètica, descarbonització i cultura. El podem resumir en un gran compromís: reduir 9 milions de tones de CO2 per 2030 i estalviar més de 250 milions d'euros en costos externs.