Bitllets

Bitllet Promo

Aquesta oferta es basa en un sistema de preus dinàmics amb importants descomptes en els AVE i Larga Distancia en el seu trajecte nacional, que es determinen en funció del tren, data de viatge i antelació de la compra.

Els preus dels bitllets podran obtenir descomptes de fins al 70 % sobre la tarifa general, en ser adquirits en www.renfe.com, Renfe Ticket, agències de viatges presencials i virtuals.

Aquests bitllets estaran disponibles en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, venda telefònica i màquines de venda automàtica multiproducte amb un descompte màxim del 40 % sobre la tarifa general.

Aquests descomptes no són acumulables a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

No és possible realitzar la selecció gràfica del seient en el moment de fer la compra.

No admet canvis ni anul·lacions.

Indemnització per retard:

 • Igual o superior a 60 minuts: Devolució 50%.
 • Superior a 90 minuts: Devolució del 100% de l'import del bitllet.

No admet pèrdua del tren.


Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Billete Promo+ 

Aquesta oferta es basa en un sistema de preus dinàmics amb importants descomptes en els trens AVE i Larga Distancia en el seu trajecte nacional, que es determinen en funció del tren, data de viatge i antelació de la compra i sense renunciar a una sèrie d'atributs de qualitat.

Els preus dels bitllets podran obtenir descomptes de fins al 65 % sobre la tarifa general, en ser adquirits en www.renfe.com, Renfe Ticket, agències de viatges presencials i virtuals.

Aquests bitllets estaran disponibles a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, Venta Telefónica i màquines de venda automàtica multiproducte amb un descompte màxim del 35 % sobre la Tarifa General.


Aquests descomptes no són acumulables a d'altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Canvis

Si el client vol canviar el bitllet, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. A més, el client abonarà la diferència entre els dos bitllets, si l'haguera.

En els dos casos, quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15% d'aquest import.

En general, els bitllets dels trens Ave i Larga Distancia es poden canviar un màxim de 3 vegades i sempre per al mateix origen i destinació.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació de bitllets, amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua del tren, per causes no imputables a Renfe i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren) en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20% del preu del nou bitllet calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Selecció de seient

No es pot realitzar la selecció gràfica de seient.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Bitllet Flexible

El Billete Flexible és una oferta comercial només per a AVE i Larga Distancia en totes les seues classes i places (assegudes i ajagudes), que mantenint el mateix preu de Tarifa General sense descomptes, presenta atributs addicionals que permetran al client obtenir millors condicions pel que fa a canvis, anul·lacions i pèrdua del tren.

Al Billete Flexible li podran ser aplicats els descomptes derivats de ser titular de família nombrosa i aquells que específicament ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

El bitllet pot ser canviat, sense cost, dins del seu període de validesa.

 • En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.
 • Quan el nou bitllet siga de menor import, de la quantitat a reintegrar es descomptarà el 15% en concepte de despeses de reemborsament.

En general, els bitllets dels trens Ave i Larga Distancia es poden canviar un màxim de 3 vegades i sempre per al mateix origen i destinació.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació del bitllet amb una deducció del 5 % sobre el preu del bitllet a tornar en concepte de despeses d'anul·lació.

Pèrdua de tren

En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

Sense cost per al client sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Bitllet d'anada i tornada

Aquesta oferta va dirigida a persones que realitzen viatge d'anada i tornada, mantenint les mateixes estacions d'origen i destinació en un període màxim d'un any natural, inclosa la data d'adquisició del bitllet.

El descompte serà d'un 20 % sobre el preu de la Tarifa General/Base aplicat per a cada trajecte, i es podràn combinar serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, en totes les classes i places.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

La formalització del viatge de tornada s'haurà d'efectuar en el mateix moment de la compra del bitllet d'anada, encara que podrà ser objecte de canvi posterior.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades en les estacions.

Canvis

Els bitllets podran ser canviats, dins del seu període de validesa, sempre que es mantinga aquesta mateixa oferta així com els orígens i les destinacions. Aquesta operació no té cost.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import, de la quantitat a reintegrar, es descomptarà el 15%.

En general, els bitllets dels trens Ave i Larga Distancia es poden canviar un màxim de 3 vegades i sempre per al mateix origen i destinació.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar cadascun dels trajectes de manera individual, amb un cost del 40 % del preu del bitllet anul·lat.

Si es realitza una anul·lació simultània dels dos trajectes, tindrà un cost del 15% dels bitllets anul·lats.

Pèrdua de tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine. Sense cost per al client sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Billete 4Mesa

És una oferta destinada per a viatges en trens AVE i Larga Distancia en els espais configurats per quatre places enfrontades dos a dos entre sí amb o sense taula.

Les quatre places es comercialitzen de forma conjunta amb un 60 % de descompte sobre la tarifa general, encara que poden ser ocupades per un nombre menor de viatgers si volen, sempre abonant l'import total de l'oferta.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Es podrà viatjar amb fins a dos mascotes de manera gratuïta, amb un màxim d'una mascota per persona que viatge.

Canals de venda

Els bitllets es podran adquirir en les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta, a www.renfe.com, a agències de viatges presencials, a través de la venda telefònica Renfe Contigo 91 232 03 20 i a Renfe Ticket.

Canvis

No admet canvi de bitllets.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació amb unes despeses del 50 % del preu dels bitllets. És indispensable realitzar l'anul·lació de tots els bitllets associats a un mateix localitzador.

Indemnització per endarreriment

 • Igual o superior a 60 minuts: Devolució 50%.
 • Superior a 90 minuts: Devolució del 100% de l'import del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua del tren, per causes no imputables a Renfe i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren) en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20% del preu del nou bitllet calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Bitllet Múltiple

És una iniciativa pensada per als viatgers que utilitzen el tren de manera recurrent en els seus desplaçaments en tots els serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, en totes les classes i places assegudes.

El client podrà adquirir en una única operació fins a tres destinacions, seran coincidents la primera i la última.

El descompte a aplicar serà d'un 20% per a cada trajecte sobre el preu de la tarifa general/base, establida per a cadascun.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

El període de validesa és d'un any, inclosa la data d'adquisició del bitllet.

Canals de venda

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals i venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20.

Canvis

Els bitllets podran ser canviats, dins del seu període de validesa, sempre que es mantinga aquesta mateixa oferta així com els orígens i les destinacions. Aquesta operació no té cost.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import, de la quantitat a reintegrar, es descomptarà el 15%.

En general, els bitllets dels trens Ave i Larga Distancia es poden canviar un màxim de 3 vegades i sempre per al mateix origen i destinació.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar cadascun dels trajectes de manera individual, amb un cost del 40 % del preu del bitllet anul·lat.

Si s'efectua una anul·lació simultània dels tres trajectes, tindrà un cost del 15 % dels bitllets anul·lats.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

Sense cost per al client si viatja en classe idèntica o inferior que la del bitllet original.

Altra informació

No es podrà realitzar la compra múltiple quan els punts d'origen i destinació es troben dins del mateix nucli de Rodalies.

Totes les estacions d'una mateixa ciutat es consideren la mateixa per al procés d'enllaç de trajectes. Per tant es pot realitzar indistintament fins a/des de qualsevol d'elles.

A aquests efectes, també es consideraran la mateixa estació:

 • Antequera, Antequera – Santa Ana y Bobadilla.
 • Segovia i Segovia Guiomar.
 • Tarragona i Camp de Tarragona.
 • Figueres i Figueres Vilafant.
 • Huesca – Tardienta.
 • Villena – Villena A.V. y Elda Petrer.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Combinat Rodalies

Combinat Rodalies permet, amb la compra d'un bitllet AVE o de Larga Distancia, obtenir de manera gratuïta, tant en origen com en destinació, un bitllet de Rodalies (Renfe Cercanías i Feve Rodalies o Rodalies de Catalunya) associat al bitllet inicial a través del codi de barres o contrasenya de cinc dígits.

El client podrà començar o finalitzar el seu viatge en qualsevol estació dels següents nuclis de Rodalies de Renfe i Feve o Rodalies de Catalunya:

 • Renfe Cercanías: Astúries, Bilbao, Cadis, Madrid, Màlaga, Múrcia/Alacant, Sant Sebastià, Santander, Sevilla, València i Saragossa.
 • Feve Cercanías:: Astúries, Cartagena, Bilbao i Santander.
 • Cercanías de Catalunya:: Barcelona, Girona i Tarragona.

El bitllet podrà ser obtingut i utilitzat durant les quatres hores prèvies a l'hora de l'eixida d'origen i durant les quatre hores següents a l'hora d'arribada a destinació del tren AVE o Larga Distancia, sempre que els horaris d'obertura i tancament del servei de Rodalies de cada nucli ho permeten, sense límit de corones.

Obtenció gratuïta dels bitllets associats

Tant en les màquines de venda automàtica com en les taquilles de Rodalies. Per a obtenir el bitllet associat és necessària la lectura del codi de barres o introduir la contrasenya de 5 dígits que figura en el bitllet d'AVE o Larga Distancia.

Si no és possible obtenir-lo per algun d'aquests mitjans, el viatger accedirà al tren i a bord es validarà pel personal encarregat o en l'estació d'eixida.

Aquest bitllet de Combinat Rodalies no atorga, en cap cas, dret a indemnització sobre el bitllet AVE o Larga Distancia per incidències en aquell servei.

Canvis

Seran d'aplicació les condicions establides per a les ofertes comercials amb les quals s'haja adquirit el bitllet AVE o Larga Distancia, tenint en compte que:

 • Si se sol·licita el canvi per al mateix trajecte, dia i número de viatgers d'un bitllet AVE o Larga Distancia, encara que s'haja obtingut algun bitllet per a un servei de Rodalies, es generarà un localitzador nou amb els trajectes pendents d'emetre.
 • Si se sol·licita el canvi per a diferent dia, trajecte o número de viatgers d'un bitllet AVE o Larga Distancia i ja s'haguera obtingut algun bitllet per a un servei de Rodalies, se sumarà a les despeses de canvi que corresponguen el preu dels bitllets de Rodalies emesos i es generarà un codi nou sobre la base de les característiques del bitllet nou.

Anul·lacions

Seran d'aplicació les condicions establides per a les ofertes comercials amb les quals s'haja adquirit el bitllet AVE o Larga Distancia, tenint en compte que:

 • Quan s'anul·le un bitllet AVE o Larga Distancia i ja s'haguera emés algun bitllet per a un servei de rodalies, se sumarà a les despeses d'anul·lació que corresponguen l'import del bitllet o bitllets de rodalies obtinguts.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.


Ara també en el TRAM d'Alacant

Amb la compra d'un bitllet d'AVE o Larga Distancia obtindràs de manera gratuïta un bitllet de la xarxa TRAM d'Alacant.

Podràs aconseguir-lo de la mateixa manera que els bitllets del Combinat Rodalies: en les màquines de venda automàtica amb el codi de 5 dígits que apareix en el bitllet.

Les línies TRAM en les quals és possible utilitzar aquest bitllet combinat són:

 • L1 – Luceros / Benidorm
 • L2 – Luceros / San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros / El Campello
 • L4 – Luceros / Pl. La Coruña

El bitllet es pot obtenir i utilitzar

 • Les tres hores abans de l'eixida del tren AVE o de Larga Distancia cap a Alacant
 • Les tres hores següents a l'arribada del tren a Alacant

Recorda...

Totes les condicions corresponents al títol de transport de TRAM seran les que fixen els Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en cada moment. El títol de transport de TRAM no atorgarà en cap cas dret o indemnització sobre el bitllet d'AVE o Larga Distancia.

Abonaments

BonoAVE

BonoAVE

Es podran fer els viatges en tots els serveis AVE i en els serveis Larga Distancia realitzats per línia d'alta velocitat que siguen coincidents amb trajectes de trens AVE. El bo és vàlid únicament per a places assegudes.

Amb el BonoAVE s'obté un descompte del 35 % sobre el preu de tarifa general de serveis AVE en funció del trajecte adquirit pel client. Sobre aquest preu no es podran acumular altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Serà vàlid durant quatre mesos des de la data de la compra, període en què caldrà efectuar la primera formalització. Una vegada efectuada la primera formalització, es podrà fer servir durant quatre mesos a partir de la data de la formalització esmentada. Si durant el període de validesa de l'abonament es modifica el seu import, els viatges no utilitzats seran vàlids, sense canvi de preu, fins a la seua caducitat.

Les modalitats de BonoAVE són les següents:

 • Bono AVE Preferente: El titular del BonoAVE Preferent pot formalitzar el seu bitllet en la seua classe o una d'inferior sense dret a cap mena de compensació.
 • Bono AVE Turista El titular del BonoAVE Turista pot formalitzar el seu bitllet en classe Turista, Turista+ i Preferent, en les dues últimes previ abonament de la diferència de preu respecte de la tarifa general AVE corresponent.

Canals de venda del bo

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades a les estacions.

Anul·lació del bo

El bo només es podrà anul·lar sense cap cost sempre que no s'haja fet cap operació.

En cas d'haver realitzat alguna operació amb el bo, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar abonant el 15 % del preu del bo esmentat en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació d'un BonoAVE adquirit a través de qualsevol canal, llevat d'agències de viatges virtuals.

A les agències de viatges presencials només es podran anul·lar els adquirits a través d'aquest canal. Els adquirits en les agències virtuals han d'anul·lar-se únicament en l'agència virtual emissora.

Formalització de la reserva

La formalització de la reserva del bitllet és obligatòria per a cada viatge.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Pèrdua del tren

 • En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.
 • Amb el 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el BonoAVE juntament amb la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Bono AVE Flexible

Els viatges es podran realitzar en tots els serveis AVE i en els serveis Larga Distancia realitzats per línia d'alta velocitat que siguen coincidents amb trajectes de trens AVE. El bo és vàlid únicament per a places assegudes.

El BonoAVE FLEXIBLE té un preu únic en funció de la seua modalitat.. Sobre aquest preu no es podran acumular altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i aquells altres que s'indiquen específicament a les condicions.

Serà vàlid durant quatre mesos des de la data de la compra, període en què caldrà efectuar la primera formalització. Una vegada efectuada la primera formalització, es podrà fer servir durant quatre mesos a partir de la data de la formalització esmentada. Si durant el període de validesa de l'abonament es modifica el seu import, els viatges no utilitzats seran vàlids, sense canvi de preu, fins a la seua caducitat.

Les modalitats de BonoAVE Flexible són les següents:

 • Bono AVE FLEXIBLE Preferente: El titular del BonoAVE FLEXIBLE pot formalitzar el seu bitllet en la seua classe o una d'inferior sense dret a cap mena de compensació.
 • Bono AVE FLEXIBLE Turista: El titular del BonoAVE FLEXIBLE Turista pot formalitzar el seu bitllet en classe Turista, Turista+ i Preferent, en les dues últimes previ abonament de la diferència de preu respecte de la tarifa general AVE corresponent.

Canals de venda del bo

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades a les estacions.

Anul·lació del bo

El bo només es podrà anul·lar sense cap cost sempre que no s'haja fet cap operació.

En cas d'haver realitzat alguna operació amb el bo, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar abonant el 15 % del preu del bo esmentat en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació d'un BonoAVE Flexible adquirit a través de qualsevol canal, llevat d'agències de viatges virtuals.

A les agències de viatges presencials només es podran anul·lar els adquirits a través d'aquest canal. Els adquirits en les agències virtuals han d'anul·lar-se únicament en l'agència virtual emissora.

Formalització de la reserva

La formalització de la reserva del bitllet és obligatòria per a cada viatge.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, Venta Telefónica - Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Pèrdua del tren

 • En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.
 • Amb el 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el BonoAVE FLEXIBLE a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Bono AVE Colaborativo

Els viatges podran realitzar-se en tots els serveis AVE i Larga Distancia. El bo és vàlid únicament per a places assegudes.

Amb aquest bo s'obté un descompte de fins al 30% sobre el preu de tarifa general en funció del trajecte adquirit pel client. Sobre aquest preu no es podran acumular altres descomptes.

Serà vàlid durant quatre mesos des de la data de la compra, període en què caldrà efectuar la primera formalització. Una vegada efectuada la primera formalització, es podrà fer servir durant quatre mesos a partir de la data de la formalització esmentada. Si durant el període de validesa de l'abonament es modifica el seu import, els viatges no utilitzats seran vàlids, sense canvi de preu, fins a la seua caducitat.

Les modalitats de Bo COL·LABORATIU són les següents:

 • Bono COLABORATIVO Preferente: El titular del Bo COL·LABORATIU Preferent pot formalitzar el seu bitllet en la seua classe o una d'inferior sense dret a cap mena de compensació.
 • Bono COLABORATIVO Turista: El titular del Bo COL·LABORATIU Turista pot formalitzar el seu bitllet en classe Turista, Turista+ i Preferent, en les dues últimes previ abonament de la diferència de preu respecte de la tarifa general AVE corresponent.

Canals de venda del bo

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte situades a les estacions.

Anul·lació del bo

El bo només es podrà anul·lar sense cap cost sempre que no s'haja fet cap operació.

En cas d'haver realitzat alguna operació amb el bo, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar abonant el 15 % del preu del bo esmentat en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació d'un Bo COL·LABORATIU adquirit a través de qualsevol canal, llevat d'agències de viatges virtuals.

A les agències de viatges presencials només es podran anul·lar els adquirits a través d'aquest canal. Els adquirits en les agències virtuals han d'anul·lar-se únicament en l'agència

virtual emissora.

Formalització de la reserva

La formalització de la reserva del bitllet és obligatòria per a cada viatge.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Pèrdua del tren

 • En cas de pèrdua del tren per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.
 • Amb el 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, sempre que viatge en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el Bo Col·laboratiu juntament amb la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.


Avant

Tarjeta Plus

Aquest abonament comporta una reducció del preu sobre la tarifa general/base en funció del trajecte i del nombre de viatges que s'adquireixen.

Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa.

Tot i que el seu període de validesa és de 6 mesos des de la data de la compra de l'abonament, tots els viatges s'han de realitzar en un màxim de 30 dies des de la data de la primera formalització de la reserva.

Canals de venda de l'abonament

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anul·lació de l'abonament

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja realitzat cap operació amb ell.

En cas d'haver fet alguna operació amb ell, però que no s'haja realitzat cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15% del preu d'aquest abonament, en concepte de despeses d'anul·lació.

A les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de l'abonament adquirit per qualsevol canal.

Els abonaments adquirits a agències de viatges es podran anul·lar només per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge, amb un màxim d'una plaça per tren i dia.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials, Venta Telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Recorda...

El client haurà de presentar l'abonament Targeta Plus a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Targeta Plus 10

Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa.

Encara que el seu període de validesa és de 2 mesos des de la data de la compra de la targeta, tots els viatges han de realitzar-se en un màxim de 8 dies des de la data de la primera formalització de la reserva.

Canals de venda de la targeta

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anul·lació de la targeta

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja fet cap operació amb ella.

En cas d'haver fet alguna operació amb ella, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15 % del preu d'aquesta targeta, en concepte de despeses d'anul·lació.

En les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de la targeta adquirida per qualsevol canal.

Les targetes adquirides a agències de viatges es podran anul·lar només per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge, amb un màxim d'una plaça per tren i dia.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials, Venta Telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Recorda...

El client haurà de presentar la Tarjeta Plus 10 a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Targeta Plus 10 - 45

Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa.

El seu període d'ús i validesa és de 45 dies a partir de la data de compra de la targeta.

Canals de venda de la targeta

Renfe.com, taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, agències de viatges presencials i venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anul·lació de la targeta

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja fet cap operació amb ella.

En cas d'haver fet alguna operació amb ella, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15 % del preu d'aquesta targeta, en concepte de despeses d'anul·lació.

En les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de la targeta adquirida per qualsevol canal.

Les targetes adquirides a agències de viatges es podran anul·lar només per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge, amb un màxim d'una plaça per tren i dia.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar en renfe.com, a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, agències de viatges presencials i a través de Venta Telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Recorda...

El client haurà de presentar la Tarjeta Plus 10 -45 a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Targeta Plus 10 Estudiante

Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa.

Encara que el seu període de validesa és de 2 mesos des de la data de la compra de la targeta, tots els viatges han de realitzar-se en un màxim de 10 dies des de la data de la primera formalització de la reserva.

Canals de venda de la targeta

Taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta i agències de viatges presencials.

Anul·lació de la targeta

Només es podrà anul·lar sense cap cost associat, sempre que no s'haja fet cap operació amb ella.

En cas d'haver fet alguna operació amb ella, però no haver fet cap viatge, es podrà anul·lar amb un cost del 15 % del preu d'aquesta targeta, en concepte de despeses d'anul·lació.

En les taquilles de les estacions es podrà efectuar l'anul·lació de la targeta adquirida per qualsevol canal.

Les targetes adquirides a agències de viatges es podran anul·lar només per aquest canal.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge, amb un màxim d'una plaça per tren i dia.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, agències de viatges presencials, Venta Telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Canvis

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

El termini màxim per anul·lar la formalització abans de l'hora d'eixida prevista del tren varia en funció del canal on es realitze l'anul·lació:

 • Taquilles de les estacions i agències de viatges presencials: 5 minuts.
 • Màquines de venda automàtica multiproducte: 15 minuts.
 • www.renfe.com i RenfeTicket: 30 minuts.
 • Venda telefònica: 6 hores.

Recorda...

El client haurà de presentar la Targeta Plus 10 ESTUDIANTE a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.


Media Distancia

Abonament Mensual Regional

L'Abonament Mensual Regional et permetrà obtenir Punts Renfe i beneficiar-te de la resta d'avantatges de les quals ja gaudeixen els membres del nostre programa de fidelització.

Si encara no perteneixes al nostre programa de fitdelització, registra't i comença a acumular punts que podràs bescanviar tant en Renfe com en els serveis que ofereixen les empreses associades al programa (estades en hotels, lloguer de vehicles, subscripcions a revistes, etc.).

No oblides que per obtenir els teus punts és imprescindible que indiques el teu número de targeta +Renfe en el moment de la compra del teu abonament.

És un abonament unipersonal, personalitzat i intransferible mitjançant el qual el viatger podrà realitzar viatges il·limitats, d'anada o tornada, de manera indistinta entre dos estacions concretes, amb una reducció del preu sobre la Tarifa General/Base en els serveis Media Distancia Convencional autoritzats, durant el període de validesa i mes abonat.

L'abonament es pot utilitzar tots els dies durant un mes natural des del primer i fins a l'últim dia del mes, ambdós inclosos. La data de validesa anirà impresa en el títol de transport.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda de l'abonament

Es podrà emetre a les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica.

Es pot adquirir fins a 10 dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis de l’abonament

No s'admet el canvi de l'abonament.

Anul·lació de l'abonament

L'abonament només es podrà anul·lar abans de l'inici del seu període de validesa amb una deducció del 15% sobre el preu d'aquest.

En les taquilles de les estacions es podrà realitzar l'anul·lació de l'abonament.

Formalització de la reserva

La formalització és obligatòria per a cada viatge i serà vàlida per al trajecte i tren formalitzat.

Canals de venda de la formalització de la reserva

Es podrà realitzar a les taquilles de les estacions, les màquines de venda automàtica i les màquines formalitzadores.

Canvis de la formalització

No s'admet el canvi de la formalització de la reserva.

Anul·lació de la formalització

S'admet l'anul·lació de la formalització de la reserva sense cap cost associat per al client.

Però, si el client ha formalitzat sobre un tren amb tarifa superior, podrà anul·lar sense cap cost si ho fa abans de les dues hores. A partir d'aquest moment, haurà de pagar un 15% de la diferència abonada entre els dos preus, en concepte de despeses.

Recorda...

El client haurà de presentar l'Abonament Mensual Regional a més de la formalització de la reserva i els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de l'abonament.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual regional.
 • Abonament mensual i semestral d'estudiants.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres títols de transport, com ara el bitllet senzill, d'anada i tornada o bonotren.

Dos títols de transport no es poden carregar simultàniament, a no ser que es tracte de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per poder contractar la targeta personalitzada haurà d'emplenar-se el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe i lliurar-lo a les estacions de Còrdova o Campus de Rabanales amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si té dret.

Sol·licíta-la ací


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, d'anada i tornada i bonotren.

Es pot adquirir a les taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren per 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en Targeta no personalitzada
Els viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC Personalizada i degudament acreditat al personal de taquilles podran carregar a la Targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

 • Més informació: Estació de Còrdova - Tel.: 957 769 215

 


Renfe Spain Pass

Renfe Spain Pass

Condicions de validesa i caducitat del passe Renfe Spain Pass

Període de validesa: 6 mesos.

Període de viatge: 1 mes a partir de la primera formalització

Indicat per a oci de residents a l'estranger

Canals de gestió

 • Taquilla
 • Telèfon
 • Web
 • Agència 

Canvi de preu del passe

Si durant el període de validesa del passe es modifica el seu import, els viatges no utilitzats seran vàlids, sense canvi de preu, fins a la seua caducitat.

Recuperació de passes

En cas de pèrdua, furt o deteriorament del passe, el client haurà d'acudir a taquilla o a www.renfe.com per a procedir a la seua reemissió (actualitzat amb el consum realitzat).

Característiques del passe

 • Renfe Spain Pass és personal i intransferible. És necessari acreditar identitat amb passaport. Només és vàlid per a persones residents fora d'Espanya.
 • Renfe Spain Pass permet viatjar en els trens autoritzats (excloent places ajagudes), en funció del número de viatges triats.
 • Renfe Spain Pass és vàlid durant els 6 mesos següents a la data de compra i es pot utilitzar durant 1 mes després de la primera formalització.
 • És necessari comprar una reserva sense càrrec per viatjar. Hauràs de portar el bitllet juntament amb Renfe Spain Pass per accedir al tren.
 • S'aplicaran despeses d'anul·lació a partir de les 24 hores següents a la compra. No admet reemborsament després de realitzar el primer viatge.
 • En cas de pèrdua, deteriorament o furt del seu Renfe Spain Pass, pot tornar a imprimir-ne un duplicat.


Preus

Clase Turista

Adults:

 • 4 viatges: 195€
 • 6 viatges: 275 euros
 • 8 viatges: 300€
 • 10 viatges: 410€

 

Classe Preferent

Adults:

 • 4 viatges: 270€
 • 6 viatges: 380€
 • 8 viatges: 480€
 • 10 viatges: 560€

 

Xiquets:

 • 4 viatges: 145€
 • 6 viatges: 200€
 • 8 viatges: 255€
 • 10 viatges: 305€

 

 

Xiquets:

 • 4 viatges: 200€
 • 6 viatges: 280€
 • 8 viatges: 350€
 • 10 viatges: 410€

Recorda...

Xiquets (entre 4 i 13 anys complits, els nens menors de 4 anys viatgen gratis si no ocupen plaça).

Canvis i anul·lacions

Anul·lacions del passi

 • El passe es pot anul·lar durant les 24 hores següents a la compra sense càrrec addicional, obtenint un reembossament del 100 %.
 • A partir de les 24 hores s'aplicarà un càrrec del 15 % en concepte de despeses d'anul·lació abans de la primera utilització.
 • No és possible obtenir cap reembossament després de realitzar el primer viatge.
 • Si es realitza el viatge en una classe inferior a l'especificada en el passi no tindrà dret a cap compensació.

Anul·lació de bitllets

 • Els bitllets poden anul·lar-se sense càrrec mitjançant sol·licitud en renfe.com, agències de viatge i estacions autoritzades.
 • Es pot anul·lar un bitllet fins a 15 minuts abans de l'eixida del tren de l'estació d'origen.
 • Una vegada anul·lat es restitueix el saldo anterior del passi.

Substitució d'un passi

 • En cas de deteriorament, pèrdua o robatori, es pot sol·licitar un duplicat sense càrrec en les taquilles de les estacions autoritzades.
 • No és possible canviar un passi per un altre de tipus/classe diferent.
 • No és possible canviar un passi per un altre amb període de validesa diferent.

Compromís

Els portadors del passi tenen dret a sol·licitar compensacions si existeix retard en l'hora d'arribada prevista, falta de qualitat o qualsevol altra causa imputable a Renfe en les mateixes condicions que la resta de les tarifes, depenent del tipus de producte i tren.

Descomptes

Descomptes per a majors de 60 anys

Targeta que poden adquirir els majors de 60 anys i que dóna dret a obtenir descomptes segons les condicions establides. Han d'aportar com a documentació DNI, NIE o passaport.

La Targeta Dorada és nominativa i intransferible, té un preu per al client de 6 euros i ha d'anar acompanyada del corresponent títol de transport.

És vàlida per a tots els dies de la setmana durant un període d'un any a partir de la data d'emissió. Les emeses per entitats financeres podran tenir un període de validesa major.

Els descomptes de la Targeta Dorada s'apliquen sobre el preu amb tarifa general/base en totes les classes i places dels serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Rodalies i Feve.

Descomptes

AVE i Larga Distancia

 • Dimarts, dimecres, dijous i dissabte: 40 % de descompte
 • Divendres, diumenge i dilluns: 25 % de descompte

Avant

 • De dilluns a divendres: 25 % de descompte
 • Dissabtes i diumenges: 40 % de descompte

Media Distancia Convencional

 • 40 % de descompte tots els dies

Rodalies

 • 40 % de descompte tots els dies

Feve

 • 50 % de descompte

Recorda...

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

La Targeta Dorada es podrà adquirir a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta i a agències de viatges presencials.

Segons el tipus de servei, els títols de transport associats a aquest descompte es poden adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica, Renfe Ticket, màquines de venda automàtica multiproducte, màquines de venda automàtica de Rodalies i de Feve.

Canvis dels bitllets

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1 euro per bitllet.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

El canvi del bitllet del titular, implica el canvi del bitllet de l'acompanyant.

Anul·lacions dels bitllets

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

L'anul·lació del bitllet del titular, implica l'anul·lació del bitllet de l'acompanyant, que també pot ser anul·lat de forma independent.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general/base, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Deteriorament, robatori o pèrdua de la Targeta Dorada

Es facilitarà un duplicat sempre que s'haja emés o registrat a les taquilles de les estacions amb sistema de venda amb reserva, excepte la carregada en la TSC Renfe&Tú personalitzada, cas en el qual haurà de ser adquirida una altra TSC i incorporar sense despeses la Tarjeta Dorada amb el seu propi període de validesa. En Feve, les Targetes Dorades deteriorades se substitueixen sense cost per al client.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Targeta Dorada

La Tarjeta Dorada és nominativa i intransferible, té un preu per al client de 6 euros i ha d'anar acompanyada del corresponent títol de transport.

És vàlida per a tots els dies de la setmana durant un període d'un any a partir de la data d'emissió. Les emeses per entitats financeres podran tenir un període de validesa major.

Els descomptes de la Targeta Dorada s'apliquen sobre el preu amb tarifa general/base en totes les classes i places dels serveis AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Rodalies i Feve.

A qui va adreçada?

 • Pensionistes majors de 18 anys que estiguen en situació d'incapacitat física o psíquica permanent, total, absoluta o gran invalidesa. Han de presentar:
  • Document acreditatiu de la condició de pensionista en una de les situacions esmentades.
 • Pensionistes majors de 18 anys de les classes passives civils i retirats militars que estiguen en situació d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Han de presentar:
  • Document acreditatiu de la condició de pensionista en una de les situacions esmentades.
 • Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Han de presentar:
  • Certificat, targeta de discapacitat o document acreditatiu expedit per l'organisme que ho legitime.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 65% poden anar acompanyades d'una altra persona que tindrà les mateixes condicions econòmiques i de viatge que el titular de la targeta adquirint la Tarjeta Dorada de modalitat "amb acompanyant".

Descomptes

AVE i Larga Distancia

 • Dimarts, dimecres, dijous i dissabte: 40 % de descompte
 • Divendres, diumenge i dilluns: 25 % de descompte

Avant

 • De dilluns a divendres: 25 % de descompte.
 • Caps de setmana: 40 % de descompte.

Media Distancia Convencional: 40 % de descompte.

Cercanías: 40 % de descompte.

Feve: 50 % de descompte

Recorda...

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

La Targeta Dorada es podrà adquirir a les taquilles de les estacions, a l'oficina de vendes de Ceuta i a agències de viatges presencials.

Segons el tipus de servei, els títols de transport associats a aquest descompte es poden adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica, Renfe Ticket, màquines de venda automàtica multiproducte, màquines de venda automàtica de Rodalies i de Feve.

Canvis dels bitllets

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1 euro per bitllet.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

El canvi del bitllet del titular, implica el canvi del bitllet de l'acompanyant.

Anul·lacions dels bitllets

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

L'anul·lació del bitllet del titular, implica l'anul·lació del bitllet de l'acompanyant, que també pot ser anul·lat de forma independent.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general/base, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Deteriorament, robatori o pèrdua de la Targeta Dorada

Es facilitarà un duplicat sempre que s'haja emés o registrat a les taquilles de les estacions amb sistema de venda amb reserva, excepte la carregada en la TSC Renfe&Tú personalitzada, cas en el qual haurà de ser adquirida una altra TSC i incorporar sense despeses la Tarjeta Dorada amb el seu propi període de validesa. En Feve, les Targetes Dorades deteriorades se substitueixen sense cost per al client.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. I també el document acreditatiu de la identitat del certificat, la targeta de discapacitat o el document acreditatiu expedit per l'organisme autonòmic o estatal espanyol que legitima el titular.

Targeta +Renfe Joven 50

És una targeta unipersonal, nominativa i intransferible que aporta als seus titulars un descompte sobre la tarifa general/base en funció de l'antelació de la compra dels bitllets i/o dels trens utilitzats. Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

La poden adquirir els joves que tinguen entre els 14 i 25 anys en el moment de la compra o renovació d'aquesta. El seu preu és de 50 euros.

La validesa de la targeta és d'un any a comptar des de la data de la compra i es pot renovar per anys complets. Els bitllets adquirits amb els descomptes que s'indiquen a continuació han de tenir una data de viatge dins del període de validesa de la targeta.

AVE i Larga Distancia:

 • Descompte del 50 % amb una anticipació de compra superior o igual a 30 dies.
 • Descompte del 40 % amb una anticipació de compra superior o igual a 15 dies.
 • Descompte del 30 % per a una anticipació inferior a 15 dies.

Avant, Media Distancia Convencional i Cercanías/Rodalies:

 • Descompte del 25 %.

Canals de venda

La targeta es compra a través de www.renfe.com i, una vegada abonat l'import corresponent, es rep un número de client que serveix per a identificar-se i accedir a les seues prestacions. Pot ser anul·lada sense despeses fins a dos hores després de la seua adquisició, sempre i quan no haja sigut utilitzada.

Els bitllets s'han d'adquirir facilitant el número de client a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, a www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, Venta Telefónica Renfe Contigo 912 320 320, a RenfeTicket, a les màquines de venda automàtica multiproducte i a les màquines de venda automàtica de Cercanías i Media Distancia.

Canvis

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi. En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1 euro per bitllet.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'accepten les anul·lacions dels bitllets, amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Programa de fidelització

Els clients que adquireixen la targeta +Renfe Jove 50, seran donats d'alta automàticament en el programa de fidelització +Renfe, beneficiant-se d'aquest.

Podrà obtenir punts +Renfe per la compra de bitllets de tren o per la contractació dels serveis de les empreses associades al programa. Els punts acumulats es podran canviar per nous bitllets de tren, nits d'hotel, fins i tot en la renovació d'aquesta.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes, inclosa la targeta + Renfe Jove 50 en qualsevol dels suports i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

 

Carnet Jove

Oferta dirigida als clients entre 14 i 25 anys en la data del viatge, per a viatjar en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional i Regionales Feve amb un 20 % de descompte sobre el preu a Tarifa General/Base en tots els trens, classes i places.

Per obtenir el descompte, el jove ha de ser titular d'un Carnet Jove emés per qualsevol de les comunitats autònomes d'Espanya o associat a una targeta bancària emesa per entitats financeres col·laboradores.

També són vàlids el European Youth Card emesa en els països associats a EYCA (European Youth Card Association), el Carnet internacional d'estudiant ISIC (International Student Identity Card) i el Carnet Jove internacional IYTC (International Youth Global Card), així com el Carnet Internacional de viatges per a joves GO 25 (IYTC).

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Els bitllets es poden adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, venda telefònica - Renfe Contigo 91 232 03 20 i Renfe Ticket.

Canvis

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1 euro per bitllet.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets, amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten en l'estació d'origen del viatge amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista d'eixida del tren), se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. I també el document que acredite la identitat del titular del carnet.

Xiquets entre 4 anys complits i 14 anys sense complir en la data de viatge, o per a xiquets menors de 4 anys que vulguen ocupar plaça.

Xiquets menors de 4 anys sense ocupar seient

Els xiquets menors de 4 anys viatgen debades sense ocupar seient. En tots els casos han d'anar acompanyats d'un adult amb un bitllet vàlid.

Independentment de l'edat, en el cas de xiquets compartint una plaça, els seients, llits o lliteres només podran ser ocupats per un màxim de dues persones.

Acreditació

En els canals de venda se sol·licitarà la documentació necessària al passatger que acompanye al menor i es mostraran les dades en els dos bitllets.

Per confirmar l'edat del xiquet es podrà requerir la presentació de qualsevol document oficial (llibre de família o similar) que acredite l'edat o la data de naixement del xiquet.

Condicions comercials

Aquesta tarifa és aplicable tots els dies en totes les classes i tots els trens.

Permet la selecció de seient.

La utilització de llit turista, compartint llit o no, només estarà permesa en la modalitat familiar, és a dir, quan totes les places de la cabina vagen a ser ocupades per persones del mateix grup.

Descompte

40% sobre la tarifa base del tren.

El descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canvi

Els bitllets amb tarifa xiquet admeten canvis sense cost.

Anul·lació

Si vols anul·lar el teu bitllet, pots fer-ho amb una deducció del 15% sobre el seu preu.

AVE-LARGA DISTANCIA. Condicions d'aplicació

Els xiquets menors de 4 anys que, compartint plaça, viatgen gratuïtament, han de disposar del "bitllet gratuït de xiquet" corresponent.

El "bitllet gratuït de xiquet" haurà de presentar-se en el control d'accés juntament amb el bitllet de l'acompanyant.

Trajectes

En tots els recorreguts en ámbit nacional.

Punts targeta Club Ave

Aquesta tarifa no genera punts amb la targeta Club AVE, encara que sí es pot utilitzar amb càrrec a redempció de punts.

AVANT. Condicions d'aplicació

Els xiquets menors de 4 anys que, compartint plaça, viatgen gratuïtament, han de disposar del "bitllet gratuït de xiquet" corresponent.

El "bitllet gratuït de xiquet" haurà de presentar-se en el control d'accés juntament amb el bitllet de l'acompanyant.

Trajectes

En tots els recorreguts en ámbit nacional.

Altres condicions

No es presta servei d'acompanyament o tutela de menors.
Tot allò no regulat per aquesta tarifa estarà subjecte al que disposa la pròpia Tarifa Especial 4 i, si escau, en les condicions generals dels contractes de transport amb viatgers de Media Distancia.

MEDIA DISTANCIA. Condicions d'aplicació

Trajectes

Per a qualsevol recorregut de la xarxa, quan alguna de les estacions, origen o destinació, o ambdues, es trobe fora dels nuclis de Rodalies, així com entre estacions de diferents nuclis. També s'aplicarà entre estacions del mateix nucli de Rodalies quan el tren tinga com a tarifa base una diferent a la Tarifa 1.

Altres condicions

Tot allò no regulat per aquesta tarifa estarà subjecte al que es disposa per a cada cas a les condicions generals del contracte de transport de viatgers de Media Distancia.
 

CERCANÍAS. Condicions d'aplicació

Fins a 2 xiquets menors de sis anys que no participen d'un bitllet de grup podran viatjar gratuïtament,, sempre que no ocupen plaça, llevat de Rodalies on els xiquets paguen a partir dels 4 anys.

RODALIES DE CATALUNYA. Condicions d'aplicació

En aquests trens, les condicions d'accés i comercialització les determina la Generalitat de Catalunya, per tant les normes descrites en aquesta pàgina no són aplicables a aquests.

Descomptes per a famílies nombroses

Aquesta tarifa facilita als membres de les famílies considerades nombroses, que disposen del títol acreditatiu corresponent -atorgat per les diferents Comunitats Autònomes-, la possibilitat de viatjar amb importants descomptes segons la categoria, en tots els trens en el seu recorregut nacional AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve, en totes les places i classes.

Per a obtenir el descompte, el client haurà de presentar el títol oficial de família nombrosa (llibre, carnet, etc.), o document que acredite fefaentment aquesta condició i la categoria en la qual es classifica, o bé fotocòpia compulsada d'aquest. També podran presentar els títols caducats que vagen acompanyats d'una sol·licitud de renovació degudament emplenada.

El descompte s'efectuarà únicament en el moment de la compra dels bitllets, aplicant-se un:

 • 20 % per als integrants de família nombrosa de categoria general.
 • 50 % per als integrants de família nombrosa de categoria especial.

Aquests descomptes són acumulables a qualsevol altre, llevat d'aquells productes/serveis/ofertes que específicament així ho indiquen en les condicions comercials d'aquests.

Els títols de família nombrosa emesos per la Generalitat de Catalunya per a famílies monoparentals només seran acceptats com a tals en els trens de Rodalies, l'administració dels quals és competència de la Generalitat de Catalunya, que determina les seues condicions de comercialització.

Els bitllets es podran adquirir en punts de venda a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials, Venta Telefónica Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Es podran efectuar canvis i anul·lacions si les tarifes aplicades en el bitllet adquirit així ho admeten.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes aplicats i el títol de família nombrosa, i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir el document que acredite la identitat del viatger.

Descomptes per a grups

Oferta dirigida a grups compostos per un mínim de 10 persones que realitzen viatge d'anada i tornada, viatjant en el mateix tren, data i classe, amb la mateixa estació d'origen i destinació. Podran viatjar menys persones abonant l'equivalent a 10 viatgers.

Per a adults

Descomptes realitzats sobre la tarifa general/base.

 • En AVE i Larga Distancia (1) els grups de 10 a 25 clients:
  • Anada: 20%.
  • Anada i Tornada: 30%.
 • En Avant els grups de 10 a 25 clients: 15%.
 • En Rodalies i Feve els grups de 10 a 25 clients:
  • Anada: 30%.
  • Anada i tornada: 40%.
 • En Media Distancia Convencional:
  • Els grups de 10 o més clients: 20%.
  • Els grups de 10 o més clients pertanyents a centres d'ensenyament, associacions i organitzacions culturals: 40%.

En AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, per als grups superiors a 25 clients se sol·licitarà amb un mínim de 10 dies abans de la data del viatge en el correu del Departamento de Grupos. Telèfon d'informació grups: 91 919 15 65 (dl-dv excepte festius, de 9:00 a 21:00).

(1) Se podran consultar i sol·licitar els menús per a grup a través de www.b2in.es.

Per a xiquets

Descomptes realitzats sobre la tarifa general/base.

 • En AVE i Larga Distancia, podran viatjar de manera gratuïta fins a un màxim de 4 xiquets menors de 4 anys sense ocupar plaça per cada grup de 25 viatgers.
 • En Rodalies i Feve, els components dels grups fins a 12 anys sense complir: 50%.
 • En Media Distancia Convencional:
  • Els components del grup menors de 4 anys podran viatjar de manera gratuïta.
  • Els grups de 10 o més (xiquets fins a 14 anys sense complir): 40%.
  • Els grups de 10 o més (xiquets fins a 14 anys sense complir) pertanyents a centres d'ensenyament, associacions i organitzacions culturals: 50%.

Grups escolars en Rodalies i Feve

Els grups escolars, que s'hi acrediten, tindran dret a un bitllet gratuït per a un professor per cada deu viatgers que paguen. El viatge de tornada s'ha de realitzar abans dels 30 dies.

Aquests descomptes no seran acumulables a altres, ni tampoc al derivat de ser titular de família nombrosa.

Punts d'autorització de grups en Renfe Rodalies

 • Astúries: 985 981 441.
 • Bilbao: 944 879 222.
 • Cadis: 856 170 285.
 • Madrid: A través de sol·licitud en línia.
 • Màlaga: 952 128 079.
 • Múrcia/Alacant: A través de sol·licitud en línia.
 • Sant Sebastià: 943 649 637.
 • Santander: 942 018 213.
 • Sevilla: 954 048 011.
 • València: A través de sol·licitud en línia.
 • Saragossa: 976 764 648 .

Punts d'autorització de grups en Feve Rodalies:

 • Galícia: 981 370 529.
 • Astúries: 985 178 922.
 • Cantàbria: 942 209 524.
 • Biscaia: 944 250 629.
 • Lleó: 987 876 514.
 • Múrcia: 968 501 172.

Anticipació de la compra

Per als grups de 10 a 25 clients les condicions d'anticipació de compra seran les establides per cada canal de venda. En canvi, les sol·licituds de viatge dels grups superiors a 25 persones es determinaran en cada cas.

Canals de venda

Per a trens AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional, es podran adquirir a les taquilles de les estacions que disposen de venda electrònica, Oficina de Ventas de Ceuta, agències de viatges presencials i Venta Telefónica (1).

Per a trens Rodalies i Feve, en les estacions que disposen de taquilles o màquines de venda automàtica.

(1) Només grups de 10 a 25 persones.

Canvis

Una vegada emés el bitllet no s'admeten canvis.

Anul·lacions

Només s'admet l'anul·lació de la totalitat de les places amb les següents despeses:

 • En AVE i Larga Distancia
  • Amb més de 48 hores: 15% de deducció.
  • Amb menys de 48 hores: 75% de deducció.
 • Avant i Media Distancia Convencional: 15% de deducció.
 • Rodalies i Feve: 15% de deducció.

L'anul·lació s'ha de realitzar en l'estació d'origen i en les 2 hores posteriors a la seua adquisició.

Trens xàrter

En el cas de lloguer de la totalitat d'un tren per a una data i origen-destinació concret, s'establiran condicions de contractació, antelació de la reserva i descomptes, en funció de cada sol·licitud.

Trens Renfe-Sncf en cooperació (1)

Preus especials dirigits a grups mínim de 10 persones, amb descompte d'un 20% addicional per a joves menors de 26 anys.

Es pot realitzar la sol·licitud amb un any d'antelació, sense despeses de cancel·lació o canvi fins a la data d'emissió del bitllet.

 • AVE a França.
 • Informació i reserves: Departament de grups.

(1) Se podran consultar i sol·licitar els menús per a grups a través de www.b2in.es.

 

Descomptes per a congressos i esdeveniments

L'autorització de descompte, per norma general, serà vàlida dos dies abans de la inauguració i fins a dos dies després de la clausura del congrés i fira.

Aquesta autorització estarà publicada amb accés restringit únicament per als participants inscrits i es distribuirà en format pdf per la organització del congrés o fira a través dels seus mitjans disponibles, necessàriament de manera individualitzada per assistent i controlada amb la inscripció a aquesta. L'incompliment d'aquesta condició serà motiu d'anul·lació del descompte.

En circumstàncies especials i degut a l'incompliment d'algun o diversos aspectes per part de l'organitzador, Renfe es reserva el dret a suspendre de manera total o parcial l'aplicació de les condicions comercials, independentment del moment en què es trobe la negociació entre les dues parts.

Canals de venda

Es podran adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials i venda telefònica - Renfe Contigo 912 320 320.

Canvis dels bitllets

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

Quan el canvi siga a un bitllet d'import major, el client haurà d'abonar la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20% del preu del nou bitllet calculat a tarifa general sempre i quan viatge en classe idèntica o inferior que la del bitllet original.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb l'autorització de descompte impresa o en PDF en el mòbil (és imprescindible que siga individualitzada per viatger) i, si escau, els documents justificatius per a l'obtenció del descompte de família nombrosa, i conservar-los fins a la finalització del viatge.

Viatjar amb animals de companyia

Viatjar amb animals de companyia

El transport en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías i Feve es limitarà a animals de companyia xicotets, entenent com a tals gossos, gats, furons i aus no de corral.

Es toleraran per al seu transport, si no s'oposa la resta de clients ni produeixen molèsties a aquests, i estaran sempre sota el control dels seus propietaris en totes les fases del viatge. En cas contrari, el personal d'a bord buscarà l'alternativa més favorable per a poder continuar el viatge en un altre lloc del tren i si no és possible se li oferirà al client la possibilitat de viatjar en un altre tren o el reintegrament del seu bitllet.

L'animal ha de complir les condicions higienicosanitàries i de seguretat, i disposar de la documentació conforme a la legislació vigent.

En alguns casos, es podrà limitar el transport d'animals de companyia.

Els gossos guia i d'assistència podran viatjar gratuïtament acompanyant els seus propietaris, degudament identificats.

Els ensinistradors i agents de socialització, tenen els mateixos drets d'accés que els usuaris de gossos guia i d'assistència quan vagen acompanyats d'aquests durant el seu entrenament. També han d'anar degudament identificats.

S'admetrà un animal per viatger com a màxim. Durant el viatge ha de situar-se en un lloc discret als peus del propietari de manera que interferisca el menys possible a la resta dels clients, ha d'estar subjecte permanentment pels seus portadors.

Serveis AVE, Larga Distancia, Avant i Media Distancia Convencional

Es permetran els animals el pes màxim dels quals no supere els 10 kg, sempre dins d'una gàbia, transportí o un altre tipus de contenidor tancat que mesure 60x35x35 cm amb un dispositiu per a contenir i eliminar els residus. 

 • En places ajagudes només és possible en cabina completa. 
 • Per a clients amb bitllet combinat Tren + Autobús, no s'admet el transport d'animals de companyia.
 • Els animals viatjaran amb un bitllet sense ocupar plaça:

  • En AVE i Larga Distancia, el transport d'animals de companyia és gratuït en classes Preferent, llit Preferent o Gran Classe i seient Gran Confort. Per a la resta de classes, s'abonarà un 25% del preu de la tarifa general en classe Turista.
  • En Avant i Media Distancia Convencional, el bitllet serà d'un 25% del preu de la classe Turista.
  • Per a clients amb bitllet integrat, s'han d'adquirir a bord del tren els bitllets d'animals de companyia.

Serveis Cercanías i Feve

 • Els gossos i furons, si no són transportats en gàbies, hauran de viatjar provistos de boç i cadena o corretja no extensible amb una longitud no superior a 1,5 m, i hauran d'estar subjectats permanentment pels seus portadors.
 • Els animals viatjaran sense bitllet i sense ocupar plaça.

Canals de venda

Es pot adquirir en les taquilles de les estacions, oficina de vendes de Ceuta, www.renfe.com i agències de viatges presencials.

Canvis

S'admet en les mateixes condicions que el bitllet del viatger que l'acompanya.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació amb unes despeses del 15% del preu del bitllet a tornar.

Recorda...

El client haurà de presentar els bitllets en els casos indicats i la documentació corresponent de l'animal de companyia i conservar-los fins a la finalització del viatge.
 

Menors que viatgen sols

Viatge de menors sense acompanyament

Renfe ofereix la possibilitat als clients d'edats compreses entre els 6 i els 13 anys (els dos inclusive) de realitzar el viatge a soles sense la companyia d'un adult, supervisat pel personal d'a bord durant totes les fases del transport d'origen a destinació. No es prestarà aquest servei a aquelles persones que necessiten una atenció personalitzada.

El servei de menors sense acompanyant, es presta en classe Preferent en la majoria dels serveis AVE i Larga Distancia. No s'admetran més de 4 places per tren.

El trajecte ha de realitzar-se en un mateix tren des de l'origen fins a la destinació del menor, l'hora màxima d'arribada ha de ser a les 22:00 hores.

Canals de venda

Aquest servei es sol·licitarà en adquirir el bitllet en les taquilles de les estacions, venda telefònica, oficina de venda de Ceuta i agències de viatge presencials, amb una antelació mínima de 48 hores abans de l'hora d'eixida del tren. El bitllet específic per al menor ha de ser comprat (tarifa xiquet amb un 40% de descompte sobre tarifa general) per un adult responsable d'aquest.

Abans d'expendre el bitllet, el venedor preguntarà al sol·licitant si vol el menú especial infantil o l'ordinari. En tot cas, si el client ho sol·licita, se li informarà de les diferents opcions de menús especials existents, si el menor tinguera una al·lèrgia no recollida entre les opcions presentades, no se li subministrarà res, llevat d'aigua.

Els menors no podran adquirir productes a bord sense autorització expressa.

Canvis

S'admet el canvi del bitllet sempre que el nou tren complisca les condicions establides per a aquest servei.

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 10 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.

Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 15 % sobre el preu del bitllet.

Procediment

El menor i l'adult que l'acompanya es presentaran 30 minuts abans de l'eixida del tren en el Centre de Serveis de Renfe o Oficina d'Atenció al Client de Renfe.

El menor serà conduït al seient del tren i serà atés durant el viatge, el personal d'a bord comprovarà regularment que es troba en la seua plaça i estarà especialment pendent en les parades del tren en les estacions intermèdies.

El xiquet haurà de ser recollit a la destinació exclusivament per la persona indicada en el document i prèvia acreditació d'aquesta al responsable de Renfe per mitjà de la presentació de documents originals del DNI, passaport o permís de conduir.

La relació de les estacions on es presta aquest servei és la següent:

 • Alacant/Alicante.
 • Albacete Los Llanos (excepte ALTARIA Madrid/Múrcia/Cartagena i ALVIA Madrid Puerta de Atocha-Múrcia del Carmen).
 • Algesires.
 • Barcelona Sants (excepte AVE Barcelona-Granada, ALVIA Barcelona-Vigo/A Corunya; ALVIA Barcelona-Bilbao/Irún; ALVIA Barcelona-Gijón i ALVIA Barcelona-Pamplona).
 • Bilbao-Abando (excepte ALVIA Bilbao-Barcelona).
 • Cadis.
 • Camp de Tarragona (excepte AVE Barcelona-Granada, ALVIA Barcelona-Vigo/A Corunya; ALVIA Barcelona-Bilbao/Irún; ALVIA Barcelona-Gijón i ALVIA Barcelona-Pamplona).
 • Castelló.
 • Ciudad Real.
 • Còrdova (excepte AVE Barcelona-Granada).
 • Cuenca Fernando Zóbel.
 • Figueres Vilafant.
 • Gijón (excepte ALVIA Barcelona-Gijón).
 • Girona.
 • Granada (excepte AVE Barcelona-Granada).
 • Huelva.
 • Osca.
 • Lleó (només en el producte AVE).
 • Lleida–Pirineus (excepte AVE Barcelona-Granada, ALVIA Barcelona-Vigo/A Coruña; ALVIA Barcelona-Bilbao/Irún; ALVIA Barcelona-Gijón i ALVIA Barcelona-Pamplona).
 • Madrid–Chamartín (excepte ALTARIA Madrid-Murcia/Cartagena; ALVIA Madrid-Irún/Hendaya i trens ALVIA de la relació Madrid-Galícia).
 • Madrid–Puerta de Atocha (excepte ALVIA Madrid Puerta de Atocha-Murcia del Carmen). No inclou Madrid–Atocha Cercanías.
 • Màlaga María Zambrano.
 • Pamplona (excepte ALVIA Barcelona-Vigo/A Corunya; ALVIA Barcelona-Bilbao/Irún; ALVIA Barcelona-Gijón i ALVIA Barcelona-Pamplona).
 • Puertollano.
 • Requena–Utiel.
 • Santander.
 • Sevilla Santa Justa.
 • València Joaquín Sorolla.
 • Valladolid Campo Grande.
 • Zaragoza–Delicias (excepte AVE Barcelona-Granada, ALVIA Barcelona-Vigo/A Coruña; ALVIA Barcelona-Bilbao/Irún; ALVIA Barcelona-Gijón i ALVIA Barcelona-Pamplona).

Recorda...

Les relacions indicades en les excepcions fan referència als dos sentits del viatge.

Viatjar per Europa

Interrail

Condicions d'ús i suplements

El passe Interrail es presentarà juntament amb un document d'identitat amb foto a qualsevol agent autoritzat que ho sol·licite; l'incompliment d'aquest requisit farà que el viatger es considere «desproveït de bitllet».

Interrail és vàlid per a la classe indicada en el passe. Amb un passe de segona classe podràs viatjar en primera classe pagant la diferència de preu a tarifa completa.

Els portadors de passes flexibles hauran d'indicar la data del viatge abans d'iniciar el trajecte a la casella corresponent; aquesta haurà d'estar escrita amb bolígraf de tinta indeleble negre o blau, en la forma (dd/mm); per exemple, 7 de maig = 07/05.

El viatge és vàlid des de les 0:00 hores del dia triat. Si inicies el trajecte en un tren nocturn directe l'eixida del qual siga després de les 19:00 hores i arribe després de les 4:00 hores, només haurà de figurar la data del dia d'eixida. Quan s'utilitze una embarcació inclosa en el passe, es procedirà de la mateixa manera.

Cap passe es podrà utilitzar abans de les 0:00 hores del primer dia de validesa; el dret a viatjar caduca a les 24:00 hores de l'últim dia de validesa.

El passe es presentarà grapat en una coberta, que descriu els punts principals de les condicions d'ús juntament amb un formulari per al registre de les dades del titular d'un Global Pass, i un diari de viatge que s'ha d'emplenar obligatòriament amb la informació relativa als trajectes realitzats per a la verificació del personal de control. Una vegada esgotats els viatges, el client ha d'enviar sense càrrec el passe a l'adreça indicada a la coberta per conéixer el seu ús detallat. Posteriorment, el client pot recuperar el passe, si així ho sol·licita, i rebrà a la seua adreça un regal de Interrail.

En cas de viatjar amb un passe amb la data modificada, presentar una fotocòpia en lloc de l'original, ser utilitzat per una persona diferent o viatjar fora del període de validesa es considerarà frau.

Per als trens o trajectes marítims que ho requereixen, s'haurà d'adquirir la reserva de seient, suplement de plaça ajaguda, ús de cabina en companyies navilieres, tasa portuària, etc. Per a tal fi serà imprescindible presentar el passe que siga vàlid en la data del viatge sol·licitat.

Reemborsaments

No es pot emetre cap duplicat d'un passe, ni tan solament en cas de deteriorament, furt o pèrdua del mateix.

Condicions d'emissió

Hi ha una sèrie de criteris obligatoris en el moment de la compra.

Anul·lacions

Cal seguir una sèrie de passos per a dur a terme l'anul·lació.

Situacions irregulars

Es distingeixen diversos casos.

Rodalies: Bitllets

Bitllet senzill

Bitllet unipersonal, no personalitzat i transferible vàlid per a un sol viatge entre l'estació d'origen i la zona tarifària que figuren en el bitllet. El seu preu és la tarifa general/base.

En Rodalies, el viatge ha d'iniciar-se durant les dos hores següents a l’expedició.

Al bitllet se li poden aplicar els descomptes derivats de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Els bitllets es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Canvis

No s'admet el canvi de bitllets.

Anul·lacions

S'admeten les anul·lacions dels bitllets únicament en el moment de la compra. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Validació del bitllet

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir, per part del personal encarregat, el document que acredite la identitat del titular del bitllet.

Bitllet d'anada i tornada

Tots els nuclis disposen de bitllet d'anada i tornada.

Dirigit a clients que realitzen 2 viatges entre l'estació d'origen i la zona tarifària que figuren en el bitllet, la tornada no necessàriament ha de ser en sentit invers al viatge d'anada.

En Rodalies, el primer viatge del bitllet s'haurà de realitzar durant les dos hores següents a la seua expedició i el segon viatge fins a la finalització del servei regular del mateix dia de la seua adquisició.

Aquests bitllets s'emetran exclusivament per als dies i relacions en què no són vàlids els bitllets d'anada i tornada.

* Nuclis amb Tarifa Ida y Vuelta disponible: Sant Sebastià i Sevilla

Condicions especials:

 • Nucli de Cercanías de Madrid: el viatge de tornada es podrà fer durant tot el dia següent de la seua emissió.
 • Al nucli d'Astúries, amb un títol d'anada i tornada, adquirit divendres o vespra de festiu, la tornada es pot efectuar al llarg del dia següent.

Al bitllet se li poden aplicar els descomptes derivats de ser titular de família nombrosa.

Preus

El preu equival al de dos bitllets senzills i el viatge de tornada es podrà fer dins de les zones de validesa del títol de transport. No és necessari fer-ho en el sentit invers de l'anada.

L'anada s'ha de realitzar en un termini de dues hores a partir de la seua adquisició, mentre que la tornada es pot realitzar durant l'endemà de la seua emissió.

Canals de venda

Els bitllets es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Canvis

No s'admet el canvi de bitllets.

Anul·lacions

S'admeten les anul·lacions dels bitllets únicament en el moment de la compra. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Cancel·lació del bitllet

Abans d'iniciar el viatge haurà de realitzar-se obligatòriament la cancel·lació mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció en ruta qui efectue aquesta cancel·lació.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir, per part del personal encarregat, el document que acredite la identitat del titular del bitllet.

Bitllets d'anada i tornada

Bitllet unipersonal, no personalitzat i transferible, dirigit a clients que realitzen viatge d'anada i tornada en el mateix dia, mantenint les mateixes estacions o zones d'origen i destinació.

El viatge d'ANADA es podrà iniciar durant les dos hores següents a l'expedició del bitllet i el viatge de TORNADA fins a la finalització del servei regular del dia de la seua emissió, de dilluns a divendres, no festius.

Al bitllet se li poden aplicar els descomptes derivats de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Els bitllets es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Canvis

No s'admet el canvi de bitllets.

Anul·lacions

S'admeten les anul·lacions dels bitllets únicament en el moment de la compra. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Validació del bitllet

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue.

Tarifa disponible només per als nuclis de Sant Sebastià i Sevilla.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir, per part del personal encarregat, el document que acredite la identitat del titular del bitllet.

Rodalies: Abonaments

Abonament mensual limitat

Abonament unipersonal, personalitzat i intransferible per a realitzar dos viatges diaris, un d'anada i un altre de tornada, durant el període de validesa i entre el trajecte zonal o estacions d'origen i destinació abonat.

La utilització de l'abonament mensual limitat és tots els dies des del dia n (data d'inici de la validesa) fins al dia n-1 del mes següent. Les dues dates aniran impreses en l'abonament mensual limitat.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Es pot adquirir fins a deu dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis

No s'admet el canvi de l'abonament.

Anul·lacions

L'abonament només es podrà anul·lar sempre abans de l'inici del seu període d'utilització. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Validació de l'abonament mensual limitat

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue. Una vegada validat no es podrà anul·lar.

El primer viatge de l'abonament s'haurà de realitzar durant les dos hores següents a la de la seua validació i el segon viatge fins a la finalització del servei regular del mateix dia de la seua validació.

Recorda...

El client haurà de presentar l'abonament mensual limitat amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de l'abonament.

Abonament mensual il·limitat

Abonament unipersonal, personalitzat i intransferible per a realitzar viatges il·limitats durant el període de validesa i entre el trajecte zonal o estacions d'origen i destinació abonat.

La utilització de l'abonament mensual il·limitat és de tots els dies des del dia n (data d'inici de la validesa) fins al dia n-1 del mes següent. Les dues dates aniran impreses en l'abonament mensual il·limitat.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Es poden adquirir fins a deu dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvi

No s'admet el canvi de l'abonament.

Anul·lacions

L'abonament mensual il·limitat només es podrà anul·lar sense cost abans de l'inici del seu període d'utilització.

Validació de l'abonament mensual il·limitat

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue. Una vegada validat no es podrà anul·lar.

Recorda...

El client haurà de presentar l'abonament mensual ilimitat amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de l'abonament.

*No disponible per al nucli de Madrid.

Abonament estudi

Abonament unipersonal, personalitzat i intransferible, per la qual cosa només pot ser utilitzat pel titular del carnet d'estudiant del centre per a realitzar viatges il·limitat durant el període de validesa i entre el trajecte zonal o estacions d'origen i destinació abonat.

Vàlid tots els dies durant un trimestre natural en període lectiu, llevat del corresponent al tercer trimestre que serà vàlid fins al 15 de juliol. No serà vàlid des del 16 de juliol fins al 30 de setembre. Les dues dates aniran impreses en l'abonament estudi.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

Canals de venda

Es podran adquirir en les taquilles de les estacions.

Es pot adquirir fins a 15 dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis

No s'admet el canvi de l'abonament.

Anul·lacions

L'abonament només es podrà anul·lar sempre abans de l'inici del seu període d'utilització. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Validació de l'abonament estudi

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue. Una vegada validat no es podrà anul·lar.

Recorda...

El client haurà de presentar l'abonament estudi amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. El personal encarregat també podrà requerir el document que acredite la identitat del titular de l'abonament.

Abonament trimestral universitari

Per a estudiants matriculats en les universitats de la comunitat de Madrid i, en el cas de la Universidad Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid i Universidad Autónoma de Cantoblanco, també per a personal laboral.

 • L'estudiant i/o personal laboral haurà d'estar en posessió del carnet que l'acredite com a membre de la Universidad de Alcalá de Henares, Autónoma de Cantoblanco, Carlos III de Madrid o Universidad Rey Juan Carlos i estudiants Erasmus.
 • El carnet universitari permet l'adquisició del Cupón Trimestral (vàlid per a trimestres naturals), amb el qual podràs viatjar sense límit de desplaçaments per al trajecte sol·licitat.
 • Viatges il·limitats, tots els dies, incloent dissabtes, diumenges i festius; durant el seu període de validesa.
 • Personal.
 • Vàlid per a qualsevol ruta dins del nucli de Madrid, sempre que l'origen o destinació siga: Alcalá de Henares, Cantoblanco Universidad, Móstoles, Móstoles-El Soto, Alcorcón, Vicálvaro, Fuenlabrada, Leganés, Las Margaritas Universidad, Villalba o La Navata.


Vàlid per a trimestres naturals

Zona Verde: Es fixa un preu únic des de qualsevol zona de la xarxa de Cercanías amb la C-9, de 8,70 euros per trajecte en el bitllet senzill i 17,40 euros en el d'anada i tornada.

(*) En els trajectes entre la línia C-9 Cercedilla-Cotos (Zona Verde) i les altres línies del nucli de Cercanías de Madrid, incloent les rutes internes a la línia C-9, els preus definits pel sistema de tarificació general per zones s'aplicaran únicament per a l'abonament mensual fins a un màxim de 7 zones.

Bonotren

Bo unipersonal o pluripersonal, no personalitzat i transferible per a realitzar deu viatges d'anada o tornada indistintament, durant el període de validesa i entre el trajecte zonal o estacions d'origen i destinació abonat.
Aquest títol de transport pot ser utilitzat per més d'un viatger simultàniament, sempre que tots tinguen el mateix origen-destinació i s'efectuen tantes validacions com viatgers s'acullen a aquest títol (si el Bonotren està carregat en una targeta sense contacte o TSC «Renfe&Tú», sempre haurà de viatjar el titular).

La utilització del Bonotren és per a tots els dies durant un mes, des del dia n (data d'inici de la validesa) fins al dia n-1 del mes següent. Les dues dates aniran impreses en el Bonotren.

Aquests preus no seran acumulables a altres descomptes, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i sempre que estiga inclòs en una targeta sense contacte (TSC) «Renfe&Tú». Cada membre de la mateixa família haurà d'acreditar la seua identitat. S'aplicaran tots altres específicament indicats en les seues condicions.

Canals de venda

Es podran adquirir en les taquilles de les estacions i màquines de venda automàtica de Rodalies.

Es pot adquirir fins a deu dies abans de la seua data d'inici de validesa.

Canvis

No s'admet el canvi del Bonotren.

Anul·lacions

El Bonotren només es podrà anul·lar abans de l'inici del seu període d'utilització. Aquesta operació no generarà cap cost per al client.

Validació del Bonotren

Abans d'iniciar el viatge haurà de validar obligatòriament de manera mecanitzada en els equips destinats a aquest fi en les estacions, si no es disposa d'aquests equips, serà el personal encarregat de la intervenció qui la efectue. Una vegada validat, no es podrà anul·lar i només serà vàlid per a realitzar el viatge durant les 2 hores següents.

Recorda...

El client haurà de presentar el Bonotren amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir, per part del personal encarregat, el document que acredite la identitat del titular del bo.

Rodalies: Descomptes

Targeta Dorada

 • Poden disposar d'aquesta targeta els majors de 60 anys, pensionistes majors de 18 anys, en situació d’incapacitat física o psíquica permanent, total, absoluta o gran invalidesa formalment declarada, així com les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Amb la Tarjeta Dorada et beneficies d'una reducció del 40 % en el preu del bitllet senzill o d'anada i tornada.
 • La reducció es realitza en qualsevol dia de la setmana i els trens de servei regular.
 • Les persones amb una discapacitat igual o superior al 65% poden ser acompanyades per una altra que tindrà les mateixes condicions econòmiques de viatge que el titular. .
 • És de caràcter anual.
 • Es pot adquirir a les estacions, oficines de venda i agències de viatges per un import de 6,00 euros. 

Recorda...

També existeix la possibilitat d'adquirir la Tarjeta Dorada associada a targetes de crèdit i dèbit emeses per algunes entitats bancàries.

Targeta +Renfe Joven 50

És una targeta unipersonal, nominativa i intransferible que aporta als seus titulars un descompte sobre la tarifa general/base en funció de l'antelació de la compra dels bitllets i/o dels trens utilitzats. Aquest descompte no serà acumulable a altres, llevat del derivat de ser titular de família nombrosa i en aquells altres que específicament així ho indiquen en les seues condicions.

La poden adquirir els joves que tinguen entre els 14 i 25 anys en el moment de la compra o renovació d'aquesta. El seu preu és de 50 euros.
La validesa de la targeta és d'un any a comptar des de la data de la compra i es pot renovar per anys complets. Els bitllets adquirits amb els descomptes que s'indiquen a continuació han de tenir una data de viatge dins del període de validesa de la targeta.

 • AVE i Larga Distancia:
  • Descompte del 50 % amb una anticipació de compra superior o igual a 30 dies.
  • Descompte del 40 % amb una anticipació de compra superior o igual a 15 dies.
  • Descompte del 30 % per a una anticipació inferior a 15 dies.
 • Avant, Media Distancia Convencional i Rodalies:
  • Descompte del 25 %.

Canals de venda

La targeta es compra a través de www.renfe.com i, una vegada abonat l'import corresponent, es rep un número de client que serveix per a identificar-se i accedir a les seues prestacions. Pot ser anul·lada sense despeses fins a dos hores després de la seua adquisició, sempre i quan no haja sigut utilitzada.

Els bitllets s'han d'adquirir facilitant el número de client a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, a www.renfe.com, agències de viatges presencials i virtuals, Venta Telefónica Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket, a les màquines de venda automàtica multiproducte i a les màquines de venda automàtica de Cercanías i Media Distancia.

Canvis

 • S'admet el canvi del bitllet per al mateix dia sense cost, dins del seu període de validesa.
 • Si el client vol canviar el bitllet per a un altre dia, abonarà una quantitat addicional equivalent al 20 % de l'import del bitllet canviat en concepte de despeses de canvi.

En els trens de Media Distancia Convencional s'abonarà un mínim d'1 euro per bitllet.

En cas que el nou bitllet siga d'import superior, el client abonarà la diferència.
Quan el canvi siga a un bitllet de menor import de la quantitat a reintegrar, una vegada deduïdes les despeses de canvi si les haguera, es descomptarà un 15%.

Anul·lacions

S'admet l'anul·lació dels bitllets amb una deducció del 30 % sobre el preu del bitllet.

Pèrdua del tren

En cas de pèrdua dels trens AVE i Larga Distancia, per causes no imputables a Renfe, i per a aquells clients que es presenten amb un límit màxim de 30 minuts (a comptar des de l'hora prevista de l'eixida del tren), en l'estació d'origen del viatge, se'ls oferirà la possibilitat de viatjar en el següent tren amb places lliures en les condicions que Renfe determine.

El client haurà d'abonar un 20 % del preu del nou bitllet, calculat segons la tarifa general, si viatja en una classe idèntica o inferior a la del bitllet original.

Programa de fidelització

Els clients que adquireixen la targeta +Renfe Jove 50, seran donats d'alta automàticament en el programa de fidelització +Renfe, beneficiant-se d'aquest.

Podrà obtenir punts +Renfe per la compra de bitllets de tren o per la contractació dels serveis de les empreses associades al programa. Els punts acumulats es podran canviar per nous bitllets de tren, nits d'hotel, fins i tot en la renovació d'aquesta.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet amb tots els documents justificatius en vigor per a l'obtenció dels descomptes i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Descomptes per a famílies nombroses

Aquesta tarifa facilita als membres de les famílies considerades nombroses, que disposen del títol acreditatiu corresponent -atorgat per les diferents Comunitats Autònomes-, la possibilitat de viatjar amb importants descomptes segons la categoria, en tots els trens en el seu recorregut nacional AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Rodalies i Feve, en totes les places i classes.

Per a obtenir el descompte, el client haurà de presentar el títol oficial de família nombrosa (llibre, carnet, etc.), o document que acredite fefaentment aquesta condició i la categoria en la qual es classifica, o bé fotocòpia compulsada d'aquest. També podran presentar els títols caducats que vagen acompanyats d'una sol·licitud de renovació degudament emplenada.

El descompte s'efectuarà únicament en el moment de la compra dels bitllets, aplicant-se un:

 • 20 % per als integrants de família nombrosa de categoria general.
 • 50 % per als integrants de família nombrosa de categoria especial.

Aquests descomptes són acumulables a qualsevol altre, llevat d'aquells productes/serveis/ofertes que específicament així ho indiquen en les condicions comercials d'aquests.

Els títols de família nombrosa emesos per la Generalitat de Catalunya per a famílies monoparentals només seran acceptats com a tals en els trens de Rodalies, l'administració dels quals és competència de la Generalitat de Catalunya, que determina les seues condicions de comercialització.

Els bitllets es podran adquirir en punts de venda a les taquilles de les estacions, Oficina de Ventas de Ceuta, www.renfe.com, agències de viatges presencials, Venta Telefónica Renfe Contigo 912 320 320, RenfeTicket i màquines de venda automàtica multiproducte.

Es podran efectuar canvis i anul·lacions si les tarifes aplicades en el bitllet adquirit així ho admeten.

Recorda...

El client haurà de presentar el bitllet juntament amb els documents justificatius per a l'obtenció dels descomptes aplicats i el títol de família nombrosa, i conservar-los fins a la finalització del viatge. També se li podrà requerir el document que acredite la identitat del viatger.

Descomptes per a xiquets

Els xiquets menors de sis anys que no participen d'un bitllet de grup podran viatjar debades, sempre que no ocupen plaça asseguda i viatgen acompanyats d'un adult (un màxim de dos menors per adult)
.

Descomptes per a grups

 • El grup haurà d'estar format per 10 o més persones.
 • Tots han de viatjar en el mateix tren i data.
 • Amb el mateix origen i la mateixa destinació.
 • Xiquets fins a 11 anys complits: 50 % de descompte.
 • Adults amb edats compreses de 12 anys endavant:
  • Un trajecte: 30 % de descompte.
  • Viatges d'anada/tornada: 40 % de descompte.
 • L'elecció de la tarifa de grup, suposarà el pagament de tots els integrants independentment de la seua edat.
   

Rodalies: Targeta +Renfe&Tú

Tarjeta +Renfe&Tú a Astúries

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías d'Astúries permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 985 981 441.

 

Targeta +Renfe&Tú a Bilbao

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Bilbao permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació. És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés o cancel·ladores.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual ilimitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Es podrà adquirir presencialment a l'Oficina de Atención al Cliente ubicada a l'estació de Bilbao Abando – Indalecio Prieto, juntament amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.

Quan es compra per primera vegada, el viatger rebrà dos viatges gratuïts per utilitzar en un termini de 30 dies.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada
Els viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditat al personal de taquilles podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 944 879 492.

Targeta +Renfe&Tú a Cadis

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Cadis permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual ilimitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada
Els viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditat al personal de taquilles podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra. No s'aplica el descompte en màquines de venda automàtica de Cercanías.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 856 170 290.

 

Targeta +Renfe&Tú a Madrid

Per viatjar en els serveis de Cercanías, és necessari disposar de la targeta sense contacte +Renfe&Tú, ja que no s'emeten bitllets amb banda magnètica.

Hi ha dos tipus de targetes sense contacte:

Targeta personalitzada

Amb aquesta targeta de plàstic podràs carregar tots els bitllets i abonaments de Cercanías. Per sol·licitar-la pots acudir a les taquilles de l'estació o emplenar el formulari en el següent enllaç:


Per a carregar qualsevol títol de transport, hauràs d'anar a taquilles o màquines de venda automàtica.

Documentació que cal aportar:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu és de 2 euros.

Targeta No personalitzada

Pots adquirir-la a les taquilles de Cercanías i en les màquines de venda automàtica. Admet la càrrega i recàrrega del bitllet senzill, anada i tornada i el Bonotren.

El preu és de 0,50 euros.

En tots els casos, cada viatge ha de ser validat en els controls d'accés o les màquines de validació.

Bitllet «Combinado Cercanías»

El bitllet magnètic només seguirà existint per a «Combinado Cercanías», títol de transport inclòs en els bitllets de viatgers dels serveis d'AVE i Larga

Distancia de Renfe.

Targeta +Renfe&Tú a Màlaga

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Màlaga permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un títol de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada*

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

* La Targeta no personalitzada en suport plàstic deixarà de distribuir-se i es substituirà per un en suport de cartró. Els clients que tinguen la Targeta no personalitzada en suport plàstic podran seguir utilitzant-la i recarregant-la amb normalitat.

Casos excepcionals. Càrrega en targeta no personalitzada:
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 952 128 079.

Targeta +Renfe&Tú a Múrcia/Alacant

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Múrcia-Alacant permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

Gratuït per a les primeres 1.000 sol·licituds.

Quan s'esgoten, el cost de la targeta serà de 2 euros.
 

Targeta No personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

Gratuïta des del 04/11/19 al 30/11/19.

A partir d'aquesta data, el cost de la targeta serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per a viatgers amb dret a un descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC

Personalitzada i degudament acreditat al personal de taquilla, podràs carregar en la targeta no personalitzada qualsevol dels títols de transport següents: bitllet senzill, anada i tornada i Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més Informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 912 320 320.

Targeta +Renfe&Tú a Sant Sebastià

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Sant Sebastià permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés o cancel·ladores.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Es podrà adquirir presencialment a les oficines de Cercanías ubicades a les estacions de Donostia – San Sebastián o a Irún, juntament amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.

Quan es compra per primera vegada, el viatger rebrà dos viatges gratuïts per utilitzar en un termini de 30 dies.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill i anada i tornada.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària.

 

Targeta +Renfe&Tú a Santander

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Santander permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 942 018 213.

 

Targeta +Renfe&Tú a Sevilla

El 16/09/19 entrarà en funcionament la targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Sevilla i es podran reduir els temps d'espera per accedir o abandonar les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill i anada i tornada.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 912 320 320.

Targeta +Renfe&Tú a València

Per a viatjar en els serveis de Cercanías, és necessari disposar de la targeta sense contacte +Renfe&Tú, ja que no s'emeten bitllets amb banda magnètica.

Hi ha dos tipus de targetes sense contacte:

Targeta personalitzada

Amb aquesta targeta de plàstic podràs carregar tots els bitllets i abonaments de Cercanías. Per sol·licitar-la pots acudir a les taquilles de l'estació o emplenar el formulari en el següent enllaç:


Per a carregar qualsevol títol de transport, hauràs d'anar a taquilles o màquines de venda automàtica.

Documentació que cal aportar:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu és de 2 euros.


Targeta no personalitzada

Pots adquirir-la a les taquilles de Cercanías i en les màquines de venda automàtica. Admet la càrrega i recàrrega del bitllet senzill, anada i tornada i Bonotren.

El preu serà de 0,50 euros.

En tots els casos, cada viatge haurà de ser validat en els controls d'accés o les màquines de validació.

 

Bitllet «Combinado Cercanías»

El bitllet magnètic només seguirà existint per a «Combinado Cercanías», títol de transport inclòs en els bitllets de viatgers dels serveis d'AVE i Larga Distancia de Renfe.

Targeta +Renfe&Tú a Saragossa

La targeta sense contacte +Renfe&Tú del nucli de Cercanías de Saragossa permet reduir els temps d'espera per accedir o eixir de les andanes, proporcionant una major velocitat de validació.

És un suport de títols de transport amb aspecte similar al d'una targeta de crèdit que en lloc d'una banda magnètica conté un xip, per la qual cosa només cal apropar la targeta al lector dels controls d'accés, a menys de deu centímetres, perquè s'òbriguen les portes.

Hi ha dos tipus de targetes: Personalizada i No Personalizada.

Ambdues són reutilitzables i recarregables. Permeten la consulta de tota la informació emmagatzemada i no caduquen com a suport.

Les taquilles i màquines de venda automàtica estan habilitades per a les recàrregues, i els viatges han de validar-se abans de començar als controls d'accés, cancel·ladores o a bord del tren.

Targeta personalitzada

Conté dades personals i fotografia del seu propietari impreses. Està destinada a carregar en ella títols de transport temporal individualitzats:

 • Abonament mensual i abonament mensual limitat.
 • Títols amb descomptes: Tarjeta Dorada, família nombrosa...

També es pot utilitzar per a altres productes, com ara el Bonotren, el bitllet senzill i el d'anada i tornada.

No es poden carregar-se dos títols de transport simultàniament, excepte si es tracta de dos títols iguals multiviatge amb el mateix origen-destinació.

Per a poder adquirir la targeta personalitzada, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud, que s'obtindrà tant en els punts de venda com a través del web de Renfe, i lliurar-lo a les estacions de Cercanías amb personal, amb els següents documents:

 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Fotografia actual.
 • Documentació acreditativa del beneficiari de qualsevol descompte si hi té dret.

El preu de la targeta serà de 2 euros.


Targeta no personalitzada

S'utilitza per donar suport als títols de transport que no requereixin identificació personal: senzill, anada i tornada i Bonotren.

Es podrà adquirir en taquilles, màquines de venda automàtica o a bord del tren.

El preu serà de 0,50 euros.

Casos excepcionals: Càrrega en targeta no personalitzada.
Per als viatgers amb dret a descompte en visita esporàdica sense temps de tramitació de sol·licitud de la TSC personalitzada i degudament acreditats al personal de taquilles, podran carregar a la targeta no personalitzada qualsevol dels següents títols de transport: bitllet senzill, anada i tornada o Bonotren. Targeta vàlida per un període màxim de set dies consecutius des de la compra.

Més informació: a les estacions del nucli, personal d'intervenció viària i al telèfon 976 764 648.

Garantia d'enllaç

 

Tots els trens de Renfe Viajeros disposen de garantia d'enllaç entre dos trajectes.

Aquesta garantia es fa efectiva quan, entre l'hora teòrica d'arribada del primer tren i l'eixida del segon, existeix un interval horari de 60 minuts (si el canvi de tren es realitza en la mateixa estació) o de 90 minuts (si el canvi de tren es realitza entre dos estacions del mateix municipi).

No es garanteix l'enllaç entre els serveis d'AVLO, Cercanías i Feve entre ells ni d'aquests amb la resta de serveis.

En els bitllets amb enllaç garantit, el trasllat entre estacions de la mateixa ciutat serà a compte del viatger, llevat que hi haja un servei de trens o servei alternatiu de Renfe com és el cas de València, cas en què els bitllets seran vàlids per fer el desplaçament entre les dues estacions.

Davant una possible pèrdua d'enllaç imputable a Renfe Viajeros, el client té dret a obtenir un bitllet per al següent tren sense cap cost, a més de la indemnització per retard a l'arribada a la destinació que corresponga. Si el client renuncia a continuar el viatge, tindrà gratuïta la tornada al seu lloc d'origen i se li reintegrarà l'import del bitllet.

Per tenir dret a la garantia de l'enllaç, el viatger haurà d'anar proveït de bitllets des de l'origen fins a la destinació final de cadascun dels viatges.

 

CANALS DE VENDA

Aquests bitllets es podran adquirir a les taquilles de les estacions, l'Oficina de Venta de Ceuta, a www.renfe.com, agències de viatges presencials i Venta Telefónica Renfe Contigo 912 320 320.

CANVIS I ANUL·LACIONS

Les condicions per efectuar canvis o anul·lacions seran les establides específicament per a les tarifes aplicades als bitllets.

El client haurà de presentar els bitllets juntament amb els documents justificatius en vigor per a l'obtenció d'altres descomptes, i conservar-los fins a la finalització del viatge. Igualment, haurà de presentar el document que acredite la identitat del titular.

Tarifa intermodal

Aquesta norma s'aplica a les compres realitzades en el marc de l'acord comercial amb Iberia per als trànsits aeris internacionals que inicien o finalitzen el seu viatge en trens de Renfe.
    

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els serveis AVE, Larga Distancia i Avant que es determinen de les relacions següents:

 • Córdoba - Madrid Pta. Atocha
 • Málaga - Madrid Pta. Atocha
 • Sevilla - Madrid Pta. Atocha
 • Valladolid - Madrid Chamartín
 • Zaragoza - Madrid Pta. Atocha
 • Puertollano – Madrid Pta. Atocha
 • Ciudad Real – Madrid Pta. Atocha
 • Toledo – Madrid Pta. Atocha
 • León – Madrid Chamartín
 • Segovia – Madrid Chamartín
 • Cuenca – Madrid Pta. Atocha
 • Albacete – Madrid Pta. Atocha
 • Palencia – Madrid Chamartín
 • Zamora – Madrid Chamartín

CLASSES I TRENS

Son susceptibles de comercialitzar-se totes les classes i trens dels serveis indicats anteriorment. El producte intermodal tindrà dos classes de confort possibles:

Business. El viatge en tren s'efectuarà en classe Preferente o en classe Turista Plus.

Econòmica. El trajecte ferroviari es farà en seients de classe Turista.

CANVIS I ANUL·LACIONS

Sempre estan associats a les condicions de la tarifa aèria aplicada, i només es poden fer a través dels canals que Iberia determine. Es pot sol·licitar informació sobre aquestes operacions, i si s'escau, fins i tot formalitzar-les, a través del telèfon 901 111 500 de Serviberia. En cap cas aquestes operacions es duran a terme en els punts de venda de Renfe.

PÈRDUA DEL TREN PER CAUSA DEL CLIENT

No disposa d'aquesta prestació i, per tant, no s'aplicarà en cap cas el que s'inclou en la Tarifa Especial núm. 3 "Pèrdua del tren". No obstant això, s'informarà al client de la possibilitat d'adreçar-se al telèfon 901 111 500 per si la tarifa aèria aplicada en el bitllet intermodal permet algun tipus de canvi, anul·lació o ajornament.

PROLONGACIÓ DE RECORREGUT I MILLORA DE CLASSE

Els bitllets intermodals de Renfe-Iberia no admeten efectuar en ruta la prolongació del seu recorregut ferroviari ni tampoc la millora de classe del trajecte en tren.

PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ

Actualment l'adquisició d'aquest bitllet intermodal no permet beneficiar-se del programa de fidelització de Renfe.

 TARIFES

La tarifa aèria aplicada en el bitllet intermodal estarà assimilada en el trajecte ferroviari als següents nivells de tarificació:

· Flexible (adult i xiquet). La llegenda de la targeta d'embarcament de Renfe és

“IB_FLEXIBLE”.

· Estàndard (adult i xiquet). La llegenda de la targeta d'embarcament de Renfe és

“IB_STANDARD”.

· Promo (adult i xiquet). La llegenda de la targeta d'embarcament de Renfe és

“IB_PROMO”. No s’admeten grups.

XIQUETS 

Per a aquests bitllets intermodals, a efectes d'ocupació de plaça i aplicació de descomptes, s'estableixen els següents grups de tarificació:

    - De 0 a 2 anys no complits en la data del viatge. Gratuït sense ocupar plaça. Ocupant plaça pagaran com xiquets de 2 anys complits.

    - De 2 a 11 anys complits. Disposaran d'un descompte en funció de les condicions del vol a realitzar. Ocuparan un seient.

En tots els casos han de portar el seu corresponent bitllet intermodal nominatiu.

Les companyies aèries estableixen certes restriccions o normes per viatjar amb nounats, ocupació de seients per a menors de 2 anys o xiquets que viatgen sols. A més, en funció del país d'origen o destinació del viatge en avió, s'estableixen uns requeriments i necessitat de documentació particulars que el viatger serà responsable de conéixer i completar.

Per als viatges en tren, s'aplicarà el que estableix la normativa relativa a l'ocupació de places compartides amb xiquets: màxim 2 persones per seient.

No es prestarà servei de viatge de menors sense acompanyat ni per al viatge en tren ni per al viatge en avió. 

ANIMALS DOMÈSTICS

El producte intermodal no admet el transport de mascotes.

Per a aquest tipus de viatges el contracte de transport, tant del passatger com de la mascota, s'ha de comprar de forma independent en cada empresa fora d'aquest Acord de Codi Compartit.

FORMALITZACIÓ DE PLACES

Per poder viatjar en cada mitjà, el client ha d'estar en possessió de la targeta d'embarcament corresponent i, si s'escau, del bitllet de tren de rodalies:

CONDICIONS POSTVENDA

GARANTIA D'ENLLAÇ

Es garanteix l'enllaç als viatgers d'aquest bitllet intermodal en els termes previstos en aquestes condicions. En el cas que, com a conseqüència del retard en el viatge en un dels serveis, el viatger no poguera utilitzar el tram de l'altre servei, aquesta última empresa facilitarà, per qualsevol mitjà que considere oportú el viatge contractat sense cost addicional.

Quan el client no puga fer l'enllaç previst en tren, com a conseqüència d'una incidència en el servei d'avions, Renfe facilitarà sense cap cost una nova reserva en el primer tren amb seients disponibles. La nova reserva es farà en la mateixa classe o una classe superior, en funció de la disponibilitat de places, a través de la tarifa 444.

En cas de pèrdua d'enllaç, el viatger tindrà dret a assistència en matèria de transport, allotjament, menjars, etc. previst en la normativa del transport aeri.

ENDARRERIMENTS

Pel que fa al servei ferroviari, s'aplicaran les indemnitzacions previstes en el Reglament de la Llei del Sector Ferroviari, llevat causa de força major.

No s'aplicaran els compromisos voluntaris de puntualitat.

TRACTAMENT DE RECLAMACIONS

Cada empresa tindrà la responsabilitat en el tractament i resposta de reclamacions, en funció del servei on s'haja originat la incidència.

El client podrà presentar la seua queixa/reclamació ja siga a través del formulari d'atenció al client de la pàgina web de Renfe o en el full o llibre de reclamacions a la seua disposició a bord del tren, centres de serveis i
oficines d'atenció al client, disposant d'un termini de dos anys per a la seua presentació des de la data de finalització del viatge.

Totes les reclamacions es presentaran per escrit, i no es podrà utilitzar el sistema d'indemnitzacions automàtiques