Nou! Notificació en línia d'accidents de viatgers en trens i estacions gestionades per Renfe Viajeros, SME, SA

Renfe Viajeros, SME, SA té concertada amb l'empresa AIG Europe, SA, sucursal a Espanya, una assegurança obligatòria d'accidents amb la finalitat d'indemnitzar els seus viatgers, o els qui poguessin tenir un dret derivat dels seus viatgers, quan pateixin danys corporals en accident en ocasió de desplaçaments del transport ferroviari que Renfe Viajeros, SME, SA realitza. Aquesta cobertura s'ha ampliat amb una assegurança d'accidents per a aquells accidents que pateixin els viatgers a les estacions gestionades per Renfe Viajeros, SME, SA.

Consulta tota la informació sobre assegurances de viatgers

A l'enllaç següent podràs emplenar el formulari de notificació d'accidents que rebrà directament la companyia asseguradora. Aquesta companyia serà qui s'encarregui de la gestió de la reclamació i de comunicar la solució que escaigui.

Gestions que pots fer a través d'aquest formulari

  • Notificació de comunicats d'accidents.
  • Consulta de l'estat dels comunicats d'accidents.
  • Reclamacions relatives a la gestió del teu expedient.