Última actualización: 14/09/2023

 

Informámoste de que o 14 de setembro de 2023 comeza a devolución da fianza do abono do segundo cuadrimestre (entre maio e agosto de 2023) e que dispós dun ano para solicitar o reintegro.

 • Se pagaches con tarxeta bancaria

Se pagaches con tarxeta bancaria, non terás que facer ningunha xestión: a fianza devolveráseche de maneira automática entre os días 14 e 24 de setembro, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes e o teu abono non estea incluído na lista de incumprimentos das medidas antifraude.

Se pasado o día 24 de setembro non recibiches o reintegro, deberás acudir a un punto de atención ao cliente e cubrir o Formulario de devolución para que poidamos revisar o teu caso.

 • Se pagaches en efectivo

Se pagaches a fianza en efectivo, podes solicitar a devolución en calquera punto de venda. Para iso, deberás presentar o abono, o teu DNI e o xustificante da compra. En caso de que non fose posible a devolución no momento, debido a calquera incidencia, deberás cubrir o Formulario de devolución con todos os teus datos. O noso persoal de posvenda revisará o caso e contestarache indicándoche se procede ou non a devolución do importe depositado.

 

Importante, lembra

 

Se aínda non solicitaches a devolución da fianza do teu abono de 2022, lembra que o prazo para facelo remata o próximo 31 de decembro de 2023.

Non esquezas que ata que recibas a devolución da fianza, é imprescindible que conserves o abono (QR dos dixitais ou TSC dos físicos) e o tícket ou xustificante de compra. Estes documentos poden ser necesarios para tramitar o reembolso ou solucionar calquera incidencia que poida darse no proceso.

Estas condicións de devolución da fianza non se aplicarán aos Abonos en soporte ISO/banda magnética, adquiridos para os servizos de Rodalies de Catalunya (Cercanías e Rexionais) e de Largo Métrico.

Desde o día 1 de agosto pódense adquirir os Abonos Gratuitos para o terceiro cuadrimestre de 2023, con validez desde o 1 de setembro ata o 31 de decembro.

Informámoste de que podes solicitar a devolución da túa fianza ata o 30 de abril de 2024.

Tamén che lembramos que, se non solicitaches a devolución da fianza do teu abono de 2022, tes ata o 31 de decembro de 2023 para reclamala.

Ata que se che devolva a fianza, é imprescindible que conserves o abono en todos os soportes que utilizases, xa sexan físicos ou dixitais, así como calquera tícket ou xustificante de compra ante calquera incidencia que se poida producir no proceso.

 • Se aboaches a fianza con tarxeta de crédito:

Devolveráseche a fianza automaticamente entre os días 9 e 20 de maio na tarxeta coa que adquiriches o abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes e o teu abono non estea incluído na lista de incumprimento das medidas antifraude.

Se despois do día 20 de maio non recibiches a devolución, deberás acudir a un punto de Atención ao Cliente para cubrir o Formulario de Devolución indicándonos os teus datos para que poidamos revisar o teu caso.

 • Se aboaches a fianza en metálico:

A partir do día 16 de maio, poderás solicitar a devolución acudindo a calquera punto de venda ou de Atención ao Cliente. Deberás presentar o teu abono xunto co DNI ou NIF/NIE, así como calquera tícket ou xustificante de compra de que dispoñas.

Se non se che puidese devolver a fianza no momento por calquera incidencia, deberás cubrir o Formulario de devolución indicándonos os teus datos. A túa solicitude será atendida polo noso persoal de Posvenda, que che contestará indicando se procede ou non a devolución.

Estas condicións de devolución da fianza non se aplicarán aos Abonos en soporte ISO/banda magnética, adquiridos para os servizos de Rodalies de Catalunya (Cercanías e Rexionais) e de Largo Métrico.

 

O Goberno de España, por proposta do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, aprobou mediante Real decreto (lei) prorrogar a gratuidade dos títulos multiviaxe de Renfe para os servizos de Cercanías, Rodalies e Media Distancia. Esta prórroga é consecuencia dos bos resultados rexistrados a raíz da aplicación do Real decreto (lei) 14/22 do 1 de agosto, polo que se implementaba por primeira vez está medida.

O seu obxectivo é fomentar o transporte público e reducir o uso do vehículo privado e contribuír a diminuír a nosa dependencia enerxética e a nosa pegada de carbono. Nos trens sen reserva previa, podes entrar directamente no tren. Nalgúns trens de Media Distancia é necesaria a reserva previa. En beneficio de todas as persoas que usamos o tren, non realices reservas que non necesites. E, se as fas e non as vas usar, anúlaas para que outras persoas poidan utilizar ese asento. Utilízao de forma responsable.

Para evitar usos inadecuados, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Medio Ambiente publicou unha Resolución destinada a evitar o uso incorrecto dos abonos.
 

Se tes dúbidas, tamén podes consultar as nosas preguntas frecuentes.

 

Tamén te podes informar chamando ao teléfono:

91 919 15 67

 

 

 

 

Servizos de Cercanías e Rodalies

Durante o terceiro cuadrimestre de 2023, desde o 1 de setembro ata o 31 de decembro, podes seguir beneficiándote da gratuidade dos abonos de Renfe e desprazarte a calquera estación do teu núcleo de Cercanías.

Contámosche como adquirir o Abono gratuito para viajero frecuente e como utilizalo. Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: app de Renfe Cercanías (recomendado), máquinas autovenda e despachos de billetes da estación. Non o deixes para última hora!
 

Que é e como podo beneficiarme?

 • O abono ten unha data de validez de ata 4 meses (caducidade 31 de decembro de 2023).
 • Para adquirir o abono debes rexistrarte previamente en renfe.com ou nas app de Renfe e Renfe Cercanías.
 • Podes adquirilo xa nos puntos de compra habituais: Para evitar colas e esperas App de Renfe Cercanías (agás Asturias e Santander). Ou tamén máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.
 • O abono é gratuíto, pero para adquirilo débese aboar unha fianza de 10 euros. Recomendámosche que fagas o pagamento mediante tarxeta de crédito/débito.
 • A fianza reintegrarase na túa tarxeta automaticamente ao finalizar os 4 meses de validez do abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes (non esquezas validar o teu abono ao iniciar a túa viaxe; nalgúns casos, tamén poderías necesitar validalo á saída).
 • Ata que se che reintegre a fianza do teu abono gratuíto, é imprescindible que conserves tanto o QR (se compraches a través da aplicación Renfe Cercanías) como a tarxeta TSC/ISO coa que uses o teu abono, así como calquera tícket ou xustificante de compra, xa que pode ser necesario para solicitar o reembolso da fianza ou para solucionar calquera incidencia que se poida producir no proceso.

Durante o período de comercialización do Abono gratuito para viajeros frecuentes, suspenderase a venda do resto dos abonos habituais, aínda que aqueles que fosen adquiridos con anterioridade manterán a vixencia coa que foron adquiridos e poderán utilizarse.

 

Como me rexistro?

Como consigo o abono?

Selecciona o núcleo para obter información específica de como conseguir o teu abono.

Espérase unha gran afluencia de viaxeiros, polo que che recomendamos:

 • Descargar a app de Renfe Cercanías e obter o teu abono a través desta canle, sempre que sexa posible.
 • Anticipar a túa chegada á estación para validar a túa viaxe.
 • Evitar as horas punta.
 • Conservar o QR ou a tarxeta durante todo o período de vixencia do teu abono.
 • Adquirir o abono preferiblemente con tarxeta de débito ou crédito.

 

 

Servizos de Media Distancia

Desde o 1 de maio, podes beneficiarte da gratuidade dos abonos de Media Distancia co que todos os clientes frecuentes deste servizo poden viaxar entre dúas estacións de orixe/destino concretas.

Contámosche como adquirir o Abono gratuito para viajero frecuente e como utilizalo. Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.
 

 

Medidas para promover o bo uso dos abonos

 • O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana estableceu medidas para promover o bo uso dos abonos de Media Distancia.
 • Para un mesmo traxecto só se poden formalizar catro viaxes ao día (ida e/ou volta).
 • Non está permitido formalizar dúas viaxes no mesmo sentido ata que transcorra o triplo do tempo de viaxe programado. Por exemplo, se o tempo de viaxe entre dúas estacións é dunha hora e se formalizou un tren con saída ás 8 da mañá, só se poderá formalizar de novo noutro que saia a partir das 11 (1 hora x 3).
 • Se durante o período de validez do abono, o viaxeiro formaliza unha viaxe e non a realiza ou a cancela ata en 3 ocasións, considérase uso fraudulento.
 • Nese caso, anularase o abono, incautarase a fianza e non se lle expedirá un novo abono bonificado para ningún orixe-destino, ata transcorridos 30 días desde a anulación.
 • A cancelación pódese realizar previamente á saída da viaxe, de acordo cos tempos de antelación establecidos por Renfe para cada canle de venda
  .
 • Recorda ocupar sempre a praza que che asigna o sistema de venda (no billete). Se non o fas, o operador comercial podería tomar nota dun uso indebido dese abono.

 

Que é e como podo beneficiarme?

 • O abono ten unha data de validez de ata 4 meses (caducidade 31 de agosto de 2023).
 • No momento da compra do abono, debes elixir as dúas estacións (orixe/destino) entre as que vas viaxar.
 • Abono unipersoal para viaxes ilimitadas, de ida ou volta indistintamente, en trens autorizados e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas.
 • Para os nenos menores de 14 anos sen DNI, creouse, ademais, un abono recorrente para servizos de Media Distancia, que poderá ser adquirido en renfe.com ou a través da app de Renfe. O pai, a nai ou o titor poderán adquirir, por medio do seu NIF, NIE ou pasaporte, un máximo de catro aboamentos de neno para unha orixe e destino, durante o período de validez. Para os servizos de Media Distancia e largo métrico, así como para os rexionais de Cataluña, os abonos para nenos só poderán adquirirse nos despachos de billetes ou máquinas autovenda.
 • Podes adquirilo xa nos puntos de venda habituais: páxina web renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.
 • Formaliza as túas viaxes nas seguintes canles: App de Renfe, páxina web renfe.com, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación (recomendámosche a formalización en liña, máis cómoda e rápida, agás nos rexionais de Rodalies).
 • O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:
  • Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023.
  • Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023.
  • Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023.
 • O abono é gratuíto, pero para adquirilo débese aboar unha fianza de 20 euros. Recomendámosche o pagamento mediante tarxeta de crédito/débito.
 • Se se aboou a fianza con tarxeta bancaria, reintegrarase o importe na túa tarxeta automaticamente ao finalizar os 4 meses de validez do abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes (non esquezas que o acceso aos trens de Media Distancia se fai co abono debidamente validado ou formalizado).
 • Se o pagamento da fianza se realizou en metálico, haberá que cubrir unha solicitude específica para a súa devolución. É importante que conserves o abono durante todo o seu período de vixencia, para que poidamos reintegrarche a fianza que depositaches.
 • Ata que se che reintegre a fianza do teu abono gratuíto, é imprescindible que conserves tanto o abono xa sexa dixital ou físico así coma calquera tícket ou xustificante de compra xa que pode ser necesario para solicitar o reembolso da fianza ou para solucionar calquera incidencia que poida acontecer no proceso.
 • Mantense a gratuidade dos servizos ferroviarios de media distancia Avant entre a orixe-destino Madrid-Salamanca, así como entre Ourense-A Coruña e entre os novos servizos Murcia-Alacant. Polo tanto, é válido o abono de Media Distancia.

 

Como me rexistro?

Espérase unha gran afluencia de viaxeiros, polo que che recomendamos:

 • Adquirir o teu abono gratuíto coa maior antelación posible; preferiblemente fai o pagamento con tarxeta de débito ou crédito.
 • Descargar a app de Renfe para poder formalizar as túas viaxes en liña.
 • Anticipar a túa chegada á estación para validar a túa viaxe.
 • Evitar as horas punta.
 • Conservar a tarxeta durante todo o período de vixencia do teu abono.

 

 

Alta Velocidad

 

Abonos Avant a metade de prezo

 

Desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro, podes beneficiarte dunha redución do 50 % no prezo de todos os abonos Avant que se compren nesas datas.

Se aínda non estás rexistrado, faino xa en renfe.com e na app de Renfe.

 

Que é e como podo beneficiarme?

Mantéñense os actuais abonos cunha redución do prezo dun 50 %.

 • Tarjeta Plus: entre 30 e 50 viaxes de ida ou volta indistintamente. Sempre no mesmo traxecto, entre dúas estacións. (compra en liña do Abono Tarjeta Plus)
 • Podes adquirir xa o teu abono Avant a prezo reducido a través das canles de compra habituais: páxina web renfe.com, despachos de billetes das estacións, venda telefónica e axencias de viaxes (recomendámosche a compra en liña).
 • Non se admite o pagamento con Puntos Renfe. Si, permite a obtención de puntos e beneficiarte das vantaxes do programa de fidelización. Sobre o prezo só se poden aplicar os descontos de familia numerosa.
 • Podes formalizar as túas viaxes nas canles habituais: App de Renfe, páxina web renfe.com, máquinas autovenda, venda telefónica e axencias de viaxe e despachos de billetes da estación (a formalización en liña será máis cómoda e rápida).
 • Ten en conta que os períodos de validez e utilización dos abonos varían:
  • Tarjeta Plus: 90 días de validez e, dentro desta, 60 días para o seu uso desde a data de viaxe da primeira formalización.
  • Tarjeta Plus 10 Normal e Estudiante: Tes 30 días desde a data de compra para realizar a primeira viaxe e, dentro deses 30 días, 20 días para o seu uso desde esa primeira formalización.
  • Tarjeta Plus 10-45: mantense o período de uso e validez de 45 días desde a data da compra.

Mantense a gratuidade dos servizos ferroviarios de media distancia Avant entre a orixe-destino Madrid-Salamanca, así como entre Ourense-A Coruña e entre os novos servizos Murcia-Alacant. Polo tanto, é válido o abono de Media Distancia.

Ademais, no caso dos servizos Avant que circulan por Castela e León, a Xunta de Castela e León financia un 25 % adicional do billete durante os próximos 4 anos, co que os usuarios se benefician cunha rebaixa extra no prezo.

 

 

Novas relacións Avant

 

De acordo coas novas medidas adoptadas polo Goberno, desde o 1 de febreiro incorpóranse 13 novos traxectos de media distancia por alta velocidade aos Abonos Avant, que substitúen os antigos abonos AVE Recurrente, que deixan de existir.

Ao igual que o resto de Abonos Avant, nas súas distintas modalidades, estes títulos de viaxe contan cunha redución do 50 % no prezo.

Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: renfe.com, despachos de billetes das estacións, axencias de viaxes e venda telefónica.

Se aínda non estás rexistrado, faino xa en renfe.com ou na app de Renfe para adquirir o teu abono con antelación e máis facilmente.
 

É válido para as seguintes orixes/destinos:

 • Madrid – Palencia
 • Madrid – Zamora
 • León – Valladolid
 • León – Palencia
 • Burgos – Madrid
 • Burgos – Valladolid
 • Ourense – Zamora
 • Palencia – Valladolid
 • Huesca – Zaragoza
 • León – Segovia
 • Segovia – Zamora
 • Palencia – Segovia
 • Medina del Campo Alta Velocidad-Zamora
 • A Gudiña AV-Puebla de Sanabria AV
 • Puebla de Sanabria AV-Ourense
 • Zamora-A Gudiña AV
 • Puebla de Sanabria AV-Zamora
 • Ourense-A Gudiña AV
 • Cuenca AV–Requena Utiel AV
 • Cuenca AV–Valencia J.S.

 

Como me rexistro?

Espérase unha gran afluencia de viaxeiros, polo que che recomendamos:

 • Adquirir o teu abono Avant e formalizar as túas viaxes utilizando a app de Renfe ou a páxina web renfe.com.
 • Anticipar a túa chegada á estación na medida do posible.
 • Evitar as horas punta.
 • Adquirir o abono preferiblemente con tarxeta de débito ou crédito.

 

 

Servizos de Largo Métrico

Durante o terceiro cuadrimestre de 2023, desde o 1 de setembro ata o 31 de decembro, podes seguir beneficiándote da gratuidade dos abonos de Renfe para desprazarte a calquera estación do teu núcleo de Cercanías AM.

Contámosche como adquirir o teu Abono gratuito para viajero frecuente e como utilizalo. Obtén xa o teu abono nos puntos de compra habituais: máquinas autovenda e despachos das estacións. Non o deixes para última hora!
 

Que é e como podo beneficiarme?

 • O abono ten unha data de validez de ata 4 meses (caducidade 31 de decembro de 2023).
 • O abono é exclusivo para o Núcleo. Válido para viaxes ilimitadas en calquera orixe ou destino do Núcleo desde o 1 de setembro ao 31 de decembro de 2023.
 • Podes adquirilo xa nos puntos de compra habituais, máquinas autovenda e despachos de billetes da estación.
 • Para a súa emisión, gravarase o DNI e/ou teléfono móbil.
 • O abono é gratuíto, pero para adquirilo débese aboar unha fianza de 10 euros para Cercanías.
 • Se viaxas en Media Distancia a fianza é de 20 euros.
 • Recomendámosche que fagas o pagamento mediante tarxeta de crédito/débito. O único desconto aplicable en Cercanías e Media Distancia é o título de familia numerosa.
 • Se pagaches a fianza con tarxeta bancaria, o importe reintegrarase na túa tarxeta automaticamente ao finalizar os 4 meses de validez do abono, sempre que realizases un mínimo de 16 viaxes (non esquezas validar o teu abono antes do inicio de cada viaxe).
 • Se o pagamento da fianza se realizou en metálico, haberá que cubrir unha solicitude específica para a devolución da fianza. Ata que se che reintegre a fianza do teu abono gratuíto, é imprescindible que conserves tanto a tarxeta TSC/ISO coa que uses o teu abono coma calquera tícket ou xustificante de compra xa que pode ser necesario para solicitar o reembolso da fianza ou para solucionar calquera incidencia que poida acontecer no proceso.

Durante o período de comercialización do Abono gratuito para viajeros frecuentes, suspenderase a venda do resto dos abonos habituais, aínda que aqueles que fosen adquiridos con anterioridade manterán a vixencia coa que foron adquiridos e poderán utilizarse.
 

Espérase unha gran afluencia de viaxeiros, polo que che recomendamos:

 • Adquirir o teu abono gratuíto coa maior antelación posible; preferiblemente fai o pagamento con tarxeta de débito ou crédito.
 • Anticipar a túa chegada á estación para validar a túa viaxe.
 • Evitar as horas punta.