Garraio-baldintza orokor hauek hemen kontsulta daitezke: castellano, català, valencià, galego, english.

Atariko Titulua

RENFE VIAJEROS ESTATUKO MERKATARITZA SOZIETATEA, S.A. (Aurrerantzean Renfe Viajeros) bere helburua bidaiariak trenez garraiatzea da, nazio barruan eta nazioartean, bai eta zerbitzu turistikoen, antolaketaren, eskaintzaren eta / edo turismo-paketeen edo produktu turistikoen merkaturatzean bitartekari izatea ere, baita tren garraioarekin lotutako jarduera osagarri edo beste zerbitzu batzuk eskaintzea ere.

Renfe Viajerosek segurtasun printzipioa kontuan izanik eskaintzen du bidaiarientzako tren garraio zerbitzua, bezeroa hartzen du beti kontuan eta , kalitate irizpideekin betetzen ditu, eraginkortasuna eta errentagarritasuna ere kontuan hartuz. Trenbidearen merkatu-kuota handitzeko helburua ere dauka, betiere gizartearekin duen konpromisoa eta bere langileen garapena alde batera utzi gabe.

Dokumentu honetan, nazio barruko Renfe Viajeros-en tren garraio zerbitzuak jarraitzen dituen baldintzak jasotzen dira, baita garraioari lotutako beste zerbitzu edo jarduera osagarrik ere, berariaz ezartzen denean, baita bidaiariek eskubide eta betebeharrak ere.

Zerbitzu publikoen betebeharrak dituzten zerbitzuek, administrazio eskudunak tarifa ahalmena-duenean, administrazio horren berezko erabilera-baldintzak egon daitezen. Ondorioz, baldintza hauek ezin dituzte administrazio eskudunak onartutakoak indargabetu, eta zerbitzu dagokion zerbitzuari aplikatuko zaizkie.

Nazioarteko bidaietarako, kontuan hartuko dira Renferen webgunean, baimendutako saltokietan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan bezeroen eskura dauden merkataritza-berezitasunak.

Renfe Viajeros-eko Tren Turistikoei dagokienez, beren Kontratazio Baldintza Orokorrak aplikatuko dira, eta horietan aurreikusten ez den horretarako, Baldintza Orokor hauek aplikatuko dira, aplikagarria den heinean.
 

I. Titulua Garraioaren Baldintza Orokorrak

Baldintza orokor hauek bidaiariaren eta Renfe Viajerosen arteko kontratu-harremanetan aplikatu beharreko arau orokorrak ezartzen dituzte.

Baldintza Orokor horiek ez diete Renfe Viajerosek une bakoitzean eskaintzen dituen zerbitzu, produktu, prezio-aukera, tarifa eta eskaintza bakoitzari aplika dakizkiokeen merkataritza-berezitasunei eragozten. Renferen webgunea eta, bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan eta baimendutako saltzeko bideetan kontsulta daitezke arestian aipatutako horiek.

Renfe Viajeros-ek erabiltzaileen erabateko gogobetetasuna lortzeko ahaleginez, bere zerbitzuen kalitatea etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen du bezeroekiko. Horretarako, aplikagarri den araudian agertzen diren gutxieneko zerbitzuez gain, bezeroarentzat komenigarriagoak diren zerbitzuak emateko baldintza espezifikoak ezarriko ditu ahal den kasuetan.

Merkataritza-berezitasun horiek Renferen webgunean kontsulta daitezke, bai eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan eta baimendutako saltzeko bideetan ere, eta Baldintza Orokorrekin batera garraio-kontratuaren zati bat osatzen dute, horrek dakarren guztiarekin.

 

II. Atala Trenbidezko Garraio Zerbitzua

Renfe Viajeros-ek hainbat produktu eskaintzen dituzte zerbitzurik onena emateko eta mugikortasuna errazteko.

Horretarako, eskariaren arabera egokitzen ditu ordutegiak eta zerbitzuak, eta ordutegi eta zerbitzu aldaketak behar besteko aurrerapenarekin iragartzen ditu.

Bestalde, hainbat merkataritza-berezitasun dituzten eskaintza ugari jartzen ditu bezeroen eskura, eta Renferen webgunean eta baimendutako saltzeko bideetan kontsulta daitezke, baita bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan ere.

Garraio zerbitzua burutuko duen treneko berezko zerbitzuez gain, garraio-txartel bakoitzak beste hainbat zerbitzu eskaintzen ditu erositako produktu motaren arabera, bai trena hartu aurretik, bai trenean bertan.

Renfe Viajeros-ek aseguru-polizak edo beren erantzukizun zibila estaltzen duten finkatze-polizak ditu, eta bidaiarien nahitaezko aseguruaren ere ordaintzen du. Informazio hori bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan, Renferen webgunean eta baimendutako hainbat saltzeko bideetan dago eskuragarri.
 

1 Kapitulua: Garraiobideak

Renfe Viajeros-ek bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak produktuetan multzokatzen ditu, horien atributu eta ezaugarri komertzialen arabera.

Bidaiariak garraiatzeko ibilgailuek eskuratutako garraio-txartelaren berezitasun komertzialei lotutako prestazioak eskainiko dituzte. Trenak ematen duten zerbitzuaren arabera, eseriko lekuak eta zutik egoteko lekua duten bagoiek, etzaneko eserlekuak edo eserleku-bermerik gabeko plazak dituzten bagoiek osatuko dute trena.

Bezeroen segurtasunerako, ibilgailu guztiek dituzte beharrezko ziurtagiriak eta homologazioak. Renfe Viajeros-ek segurtasun-ziurtagiria du tren-enpresa gisa, bai eta zirkulazioko segurtasuna kudeatzeko sistema bat ere, bai eta trenbide-istripurik gertatuz gero laguntza-plan bat ere. Zirkulazioko segurtasunarekin lotutako eginkizunak dituzten Renfe Viajeros-eko langileek beren eginkizunak betetzeko beharrezko ezagutzak dituzte.
 

2 Kapitulua: Akomodazio motak edo eserleku motak

Renfe Viajeros-ek hainbat egokitze-mota edo eserleku-mota ditu beren trenetan, eta horien arabera zehazten du zerbitzuetan bakoitzean eskaintzen duen merkataritza-produktua. Bezeroei lehen aipatutako kanalen bidez jakinaraziko zaie, bai eta horretarako eskura dauden beste batzuen bidez ere, mota eta eserleku mota bakoitzak barne hartzen dituen zerbitzuei buruz.
 

3 Kapitulua: Tren zerbitzuak

Renfe Viajeros-ek trenbide-zerbitzuak ematen ditu lehia askearen araubidean (merkataritza-zerbitzuak deituak) eta zerbitzu publikoko betebeharrei lotutako beste zerbitzu batzuk ere, aplikatu beharreko lege- eta erregelamendu-araudiaren eta, hala badagokio, administrazio eskudunaren jarraibideen mende.

Merkataritza-Zerbitzuak ematea.

Merkataritza-zerbitzuak merkatuaren mugikortasun-eskariaren beharrei erantzuten dietenak dira, eta lehia askearen eta eskaintza-aniztasunaren araubidea jarraituz ematen dira.

Honako hauek dira merkataritza-zerbitzutzat hartzen direnak:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia
 • Larga Distancia
 • Tren turistikoak, horien Kontratazio-Baldintza Orokorrak bezeroen eskura daude Renferen webgunean.

Zerbitzu Publikoaren Betebeharrak dituzten zerbitzuak ematea

interes orokorreko trenbide-sarean Renfe Viajerosek eman behar dituen Estatuko Administrazio Orokorraren esanetan zerbitzu publikoko betebeharrei lotutako zerbitzuak, Ministro Kontseiluaren Erabakian zehaztutakoak dira, Trenbideko eta errepideko bidaiari-garraioko zerbitzu publikoei buruzko 2007ko urriaren 23ko Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1370/2007(EE) Erregelamenduari jarraiki, eta Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen 59.1 artikuluan xedatutakoa.

Estatuko Administrazio Orokorraz gain, Renfe Viajerosek beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen ditu gaur egun, beste administrazio eskudun batzuek agindutako zerbitzu publikoko batzuk eskaintzen dituzte.

Zerbitzu publikokoaren betebeharrak dituzten zerbitzu motak honako hauek dira:

 • Alta Velocidad - Media Distancia. 
 • Zabalera metrikoko edo iberiarreko/ohiko zabalerako sareko bideetatik zirkulatzen duten Media Distancia zerbitzuak.
 • Zabalera metrikoko edo iberiar/ zabalera konbentzionaleko sareko bideetatik igarotzen diren aldiriko zerbitzuak.
   

III. atala. Garraio kontratu eta titulua

Garraio-txartela Renfe Viajeros eta bidaiatzen duen pertsonaren arteko garraio-kontratua formalizatzen duen dokumentua da, garraio-zerbitzu bat edo gehiago emateko, eta hari esker bidaiariak zerbitzua erabili dezake.

Garraio-txartela erosteko sistemaren arabera, txartelaren formatua desberdina izango da. Iruzurra saihesteko, garraio-txartel guztiek segurtasun-sistema bat dute.

Bezeroak garraio-txartel baliozko bat izan behar du bidaia osoan zehar, eta jatorriko geltokiko sarreratik helmugako geltokiaren irteerara arte gorde beharko du. Renfe Viajeroseko langileek txartela eskatuz gero, dagozkion egiaztagiri-dokumentuarekin batera aurkeztu beharko dute.

Garraio-txartela erostean, sartutako datuak eskaerarekin bat datozela egiaztatu behar du bezeroak, eta une horretan atzera egin ahal izango du.
 

1 Kapitulua: Garraio-txartelaren edukia

Eserlekua esleitzeko zerbitzuak

Eserleku bat esleitzen de zerbitzuetako garraio txartelak honako informazio hau edukiko du:

 • Garraioa egingo duen tren-enpresaren zehaztapena.
 • Bidaiaren jatorria eta irteera-ordua.
 • Bidaiaren helmuga eta iritsiera ordua.
 • Tren-zenbakia identifikatzea.
 • Tren-aldaketen informazioa, lekua eta ordua zehaztuz.
 • Bagoia, eserleku mota eta zenbakia.
 • Hala badagokio, eserlekuari dagokin jatetxe zerbitzu mota.
 • Gehienez onartutako ekipaje-pisua eta bolumena, edo hori non kontsultatzeko informazioa.
 • Garraioaren prezio osoa, garraiorako osagarri gehigarriak barne, kudeaketa-gastuak, halakorik badago, eta ordaintzeko modua.
 • Ekipajearen fakturazio-prezioa, hala badagokio.
 • Zerbitzuak estaltzen dituen aseguruei edo beste merkataritza-finkatzeei buruzko informazioa.
 • Trenera sartzeko segurtasun-kontroletan aurkezteko muga-ordua, azpiegituren administratzaileak hala ezartzen badu.
 • Bidaiarien eta trenbide bidezko ekipajeen nazioarteko garraio-kontratuari buruzko (CIV) arau uniformeen mende geratzen dela azaltzen duen adierazpena.

Izendunak diren garraio-txartelak besterenezinak dira, eta bidaiatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzeko behar diren datuak izango dituzte.

Txartel pertsonalizatuak deitzen diren horietarako, txartelean inprimatuta agertzen ez diren datu pertsonalak behar dira, bidaiariarekin harremanetan jartzeko, behar izanez gero. Umeentzako eta helduentzako umeen doako txartel tarifa duten garraio txarteletan, helduaren izena agertzen da.

Eserlekurik esleitu gabeko zerbitzua

Eserlekurik esleitzen ez den zerbitzuetan, garraio-txartela igorri den moduaren, zerbitzu-motaren eta tarifa eta formatuaren arabera egokituko da informazioa, eduki batzuetan informazioaren ordez, informazioa non aurkitu adieraziko daiteke.
 

2 Kapitulua: Tarifa-sistemaren prezioa eta egitura.

Tarifen ikuspegitik, Renfe Viajerosek bidaiariei eskaintzen dien zerbitzua honela egituratzen du: zerbitzu publikoko betebeharrei lotutako zerbitzuak eta zerbitzuak-komertzialak.

Prezio guztiei gehitu beharko zaizkie salmenta-kanalaren arabera egon daitezkeen garraio-txartelen jaulkipen-gastuak, edo bezeroak kontrata ditzakeen zerbitzu osagarrietatik eratorritako beste batzuk.

Merkataritza-zerbitzuak:

Merkataritza Zerbitzuetako trenetan bidaietarako eskainitako prezioak honako hauen araberakoak izango dira: tren-data, jatorri-helmuga, salmenta-kanala, bezeroak aukeratzen dituen merkataritza-baldintzak, eta unean indarrean dauden zergak. Zenbateko horiek dinamikoak dira eta bidaia edo zerbitzu bakoitzaren salmenta-aldian aldatu egin daitezke, eskaintzaren eta eskariaren arabera. Horrez gain, bidaia bakoitzean hainbat osagarri edo zerbitzu gehigarri eskaini ahal izango dira, bezeroaren erosotasuna eta gogobetetasuna hobetzeko.

Halaber, Renfe Viajeros-ek aurreko egitura beste produktu, promozio edo eskaintza batzuekin osatu ahal izango du, prezioak edo baldintza komertzialak aldaraziz. Renferen webgunearen bidez, salmenta kanalen bidez eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua dute egoitzetan eskuratu ditzakezu produktu horiek, haien baldintzei eta prezioei buruzko informazioarekin batera. Kontratatuz gero, baldintzak onartzen dituzu.

Zerbitzu Publikoaren Betebeharrei lotutako zerbitzuak

Betebehar horiek dituzten zerbitzuen prezioak Administrazioko organo eskudunek onartu eta baimenduko dituzte.

Prezio guzti horiek (Tarifa Orokorra edo Oinarrizko Tarifa) Administrazioak baimenduko ditu, eta tren, erosotasun-mota, jatorri-helmuga eta prestazio bakoitzerako aplikatuko dena, unean indarrean dauden zergak barne. Prezio horiek Renfe Viajerosek baimendutako edozein informazio- eta salmenta-kanalen bidez kontsulta daitezke.

Aldiriko trenen tarifa-sistemaren egiturari esker, aldiriko trenek zerbitzua ematen duten eremu geografikoak eta ibilitako guneek baimendutako prezioak ezarri ahal izango dira.

Media Distanciako bidaietako zerbitzuetarako onartutako prezioak tarifa-sistemen egituratik datoz, eta egitura horiek bakarrak dira eta zerbitzu eskaintza bakoitzari aplikatzen zaizkio.

Promozioak edo deskontuak

Renfe Viajerosek jende guztiari edo talde/erabiltzaile zehatzei zuzendutako produktu komertzial batzuk jarri ditu bezeroen eskura.

Horiek eskuratu ahal izateko, beharrezkoa izango da, alde batetik, horietako bakoitzarentzat ezarritako betekizunak betetzea, eta, bestetik, erabilera-baldintza komertzialak onartzea.

Zerbitzu publikoaren betebeharrak dituzten zerbitzuetarako, Administrazioak baimendutako prezioak dira promozio-prezioak edo deskontua kalkulatzeko abiapuntu-balio bakarrak.

Oro har, Zerbitzu Publikoaren betebeharrei lotutako zerbitzuetarako deskontuak ezin izango zaizkie beste merkataritza-eskaintza batzuei gehitu, berariaz hala zehazten bada salbu, eta, kasu horretan, deskontuen edo eskaintzen gehikuntza merkataritza-produktuaren eskuratze-baldintzetan ezarritako moduan bakarrik onartuko da.

"Familia Ugariari" aplikatu beharreko murrizketak, beste edozein deskonturi gehitu ahal izango zaizkio, akordio edo hitzarmen baten arabera kontrakorik ezarritako produktuetarako, zerbitzu edo eskaintzetarako salbu, edo banaka erabiltzen edo ordaintzen direnetan.

Familia ugarietako kideentzako hobari-prozedura ezartzen duen araudian aurreikusitakoari jarraiki,"Familia Ugaria" txartelarengatik eratorritako deskontua garraio-zerbitzuei berariaz dagozkien prezio eta kontraprestazioei bakarrik aplikatuko zaie merkataritza-zerbitzuetan, eta, ondoren, tren-enpresei konpentsatuko zaie.
 

3 Kapitulua: Garraio txartel motak

Renfe Viajeros-ek honako modalitate hauek jartzen ditu bezeroen eskura:

 • Garraio-txartelak ARRUNTA:

Pertsona bakar bati ibilbide eta data bakar batean trenean edo bideraketa osagarrian bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak dira.

Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

 • Garrai-txartel KOLEKTIBOA:

Txartel bakarrak erabiliz, pertsona bati baino gehiagori ibilbide berean bidaiatzeko eskubidea ematen diotenak diran, trenez edo, hala badagokio, bideratze osagarriz. Garraio-txartel horiek pertsona desberdinek erabili ditzakete.

 • Garraio txartel KONBINATUA:

Txartel bakar batekin garraio-kontratu desberdinak formalizatzen dituztenak dira, eta hainbat garraiobidetan bidaiatzeko eskubidea ematen dutenak, eta, hala badagokio, lotutako beste zerbitzu batzuk ere bai.

Garraio-txartel horiek izendunak direnean, titulu horiek pertsonalak eta besterenezinak izango dira.

 • Garraio txartela BIDAIA ANITZEKOA:

Bidaia desberdinak egiteko aukera ematen dutenak dira, indarrean dauden bitartean bidaia kopuru mugatu bat eduki dezakete edo mugagabeak izan.

Garraio-txartel horiek pertsona bakarrarenak edo hainbat pertsonarenak izan daitezke.

Pertsona bakarrarenak eta izendunak direnean, pertsonalak eta besterenezinak izango dira.
 

4 Kapitulua: Garraio txartelen salmenta

Renfe Viajeros-ek baimendutako salmenta-kanalen bide saltzen ditu bere produktuak, erabiltzaileei jakinaraziko zaizkie salmenta kanalok.

4.1.- Ordaintzeko moduak eta bideak

Honako hauek dira Renfek Viajeros-ek onartutako ordainketa-moduak:

I. Espainian legezkoa den diruarekin
II. Renfe Viajeros-ek onartutako kreditu- edo zor-txartelak,
III. Renfe Viajerosen fidelizazio-programako txarteletako puntuak
IV helburu hau betetzeko baimendutako beste edozein

Renfek Viajerosek baimendutako plataformak eta ordaintzeko bitartekariak erabili ahal izango dira.

Txartela erosten den unean ordaindu beharko da, berariaz kontrakoa erregulatzen denean salbu.

4.2.- BEZaren azalpena

Garraio-txartelek dagokion balio erantsiaren gaineko zergaren (BEZ) azalpena erakutsiko dute, nahitaezkoa denean.

4.3.- Kudeaketa-gastuak

Merkataritza-zerbitzuetarako garraio-txartelak saltzeak kudeaketa-gastuak sor ditzake, garraioaren prezioaren gaineko ehuneko gisa kalkulatuko dira edo zenbateko finko bat izango da.

Kudeaketa-gastuak salmenta-kanal bakoitzaren arabera aldatu daitezke. Renferen berezko diren kudeaketa-gastuei buruzko informazio erabilgarria, aplikatu beharreko merkataritza-berezitasunetan adierazten da, eta Renferen webgunean, baimendutako saltzeko bidetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten egoitzetan kontsultatu daiteke.

Renfe Viajeros-ek baimena duten bitartekariei garraio-txartelak erostean, horiek beren komisioak edo kudeaketa-gastuak ezarri eta kobratu ahal izango dituzte, eta horiek ez dira garraio-tituluan agertuko, banatzailearen fakturan baizik.
 

5 Kapitulua: Garraio-txartelaren baliozkotasuna

5.1- Garraio-txartelak erosten direnetik, bidaia amaitzen den arte baino ez dira baliozkoak (edo bidaiak, titulu konbinatuen edo bidai anitzeko-tituluen kasuan). Zerbitzu batzuetan epe jakin baterako izango dira baliozkoak txartelean bertan agertzen den data, tren, ibilbide, gune eta eserleku motarako. Bidaiariek garraio-txartela gorde beharko dute kontratatutako zerbitzuak amaitu arte. Txartel izendunen kasuan, titularrarentzat baino ez dute balio.

Bidaian zehar garraio-txartela eraman beharko da Renfe Viajerosek baimendutako modu batean formalizatuta edo, hala badagokio, bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuekin, eta deskontu eskubidea egiaztatzeko beharrezko dokumentuekin.

Erabilera Anitzeko txartelek beren baliozkotasun-aldia adieraziko dute. Titulu horiek beren kabuz ez dute balio bidaiatzeko, geltokietan edo trenetan jarritako makina balidatzaileetan formalizatzen edo balioztatzen diren arte. Data eta tren jakin baterako eserleku bat lortzea da formalizazioa. Baliozkotzeko erabiltzen diren ekipamendu edo sistemetan modu mekanizatuan edo elektronikoan bidaia hori burutu dela erakustea da garraio-txartel bat baliozkotzea. Garraio-txartel bat erostea, erreserbatzea eta gero erostea, eta bidaia-tituluak formalizatzea horretarako gaitutako saltzeko bideetan egin beharko da.

Tarifa berrikuspenen baten aurretik eskuratutako garraio tituluak haien erabilera data edo eperako baliozkoak izango dira, eta bidaiariak ez du aldea ordaindu beharko.

Aldiriko zerbitzuetan, ez dagoenez plaza-esleipen espezifikorik, garraio-txartelak baliozkotzat jo daitezen, bidaia hasi aurretik eta amaitzean ere baliozkotu beharko dira.

5.2- Garraio-txartela ez da baliozkotzat joko bidaiariak formalizatu edo baliozkotu ez baditu, edo manipulatu edo faltsutu egin badu. Honako hauek ere baliogabetzat jotzen dira: Zure datuak egiaztatzea eragozten duen edozein narriadura aurkezten badu, edozein zuzenketa jasotzen badu, plastifikatuta badago, eskuratutako garraio-txartelak beharrezko den dokumentazioa aurkezten ez bada, baliogabetua izan bada, iraungita badago, agortuta badago, edo bidaiariaren edo ibilbidearen berezko baldintzekin bat ez badator.

5.3- Zerbitzu Publikoaren Betebeharrak dituzten zerbitzuetarako, garraio-txartel bat baino gehiago aldi berean edo jarraian lortzeak ez du balioko bidaia bera prezio txikiagoan egiteko.
 

6 Kapitulua: Garraio txartel motak aldatzea

Alta Velocidad-Larga Distacia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia eta Media Distancia Convencional bidaietako zerbitzuetan, produktu bakoitzaren baldintza komertzialen arabera, data eta ordu jakin baterako garraio-txartelak beste data edo ordutegi batzuengatik aldatu ahal izango dira, berariaz aldaketarik onartzen ez dutela adierazten de kasuetan salbu. Kasu batzuetan, eta bezeroari aurretik ohartarazita, aldaketak onartzen dituzten txartelak garestiagoak izango dira, gehigarri edo osagarriarengatik.

Aldaketa erosketa egiten denetik salmenta-kanal bakoitzaren arabera ezarritako unera arte egin ahal izango da, betiere salmenta-sisteman dagozkion barne-prozedurak egin ahal izateko beharrezkoa den aurrerapenarekin, ezarritako epea amaitu baino lehen. Epe horiek Renferen webgunean, saltzeko bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan kontsultatu ahal izango dira.

Aldaketak garraio-txartelaren prezioaren gainean aplikatu beharreko gastuak sor ditzake, kudeaketa-gastuak kendu ondoren, aldaketa hori doan egingo dela zehazten duten eskaintzetan izan ezik.

 • Aldiriko zerbitzuen garraio-txartelek ez dute aldaketarik onartzen.
 • Bidaia anitzeko txartelek eta haren formalizazioek ez dute aldaketarik onartzen Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia eta Media Distancia Convencional, zerbitzuetan.

Sortutako diru-itzultzea edo diru-sarrera, garraio-txartela erosi zen bide beretik egingo da.
 

7 Kapitulua: Garraio txartelen ezeztapena

 • Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia eta Media Distancia Convencional zerbitzuetan, garraio-txartelak baliogabetu ahal izango dira, orokorrean, ,baliogabetze-aldiaren barruan, berariaz baliogabetzea onartzen ez dute prezio- eta tarifa-aukerei dagozkienak salbu. Zerbitzu batzuk baliogabetzeko, beharrezko izango da zenbateko gehigarri bat ordaintzea.

Baliogabetzea erosketa egiten denetik salmenta-kanal bakoitzaren arabera ezarritako unera arte egin ahal izango da, betiere salmenta-sisteman dagozkion barne-prozedurak egin ahal izateko beharrezkoa den aurrerapenarekin, ezarritako epea amaitu baino lehen. Epe horiek Renferen webgunean, saltzeko bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan kontsultatu ahal izango dira.

Baliogabetze tramiteak garraio-txartelaren prezioaren gainean aplikatu beharreko gastuak sor ditzake, kudeaketa-gastuak kendu ondoren, aldaketa hori doan egingo dela zehazten duten eskaintzetan izan ezik.

Abiadura Handiko-Distantzia Luzeko, Distantzia Luzeko, Abiadura Handiko Eta Distantzia Ertaineko eta Distantzia Ertain Konbentzionaleko bidaia anitzeko txartelak baliogabetu ahal izango dira, bidaia-titulu bakoitzari aplikatu beharreko merkataritza-araubide espezifikoaren arabera, zeina Renferen webgunean, saltzeko bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan kontsultatu ahal izango den.

 • Aldiriko Zerbitzuetan erosketaren unean bertako garraio-txartelak baino ezingo dira baliogabetu, betiere baliozkotu ez bada dagoeneko txartela. Baliogabetze honek ez dio kosturik sortuko bezeroari.

Garraio-txartela erosteko erabilitako ordainketa-modu beraren bidez egingo da itzulketa.
 

IV. atala Eserlekuen okupazioa

1 Kapitulua: Xehetasun orokorrak

Kasu bakoitzean eskainitako zerbitzuaren arabera, baliozko garraio-txartel bat erosiz, eserleku bermea duen edo ez duen tren eta ibilbide batean, espazioa eserita okupatzeko duen eskubidea erabiltzea da eserlekua okupatzea.

Eserleku bat ordaindu duen bezeroak adingabe batekin partekatu ahal izango du bere erabilera, aplikatzekoa den merkataritza-araubide espezifikoan hala aurreikusita dagoenean, eta Renferen webgunean, saltzeko bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten egoitzetan kontsultatu ahal izango da.

Nolanahi ere, eserleku edo ohe bakoitza gehienez bi pertsonak bete ahal izango dute: eserleku bat okupatzeko eskubidea eta baliozko garraio-txartela duen pertsona bat, eta eserlekurik bete gabe bidaiatzeko baldintzak betetzen dituen adingabe bat.

Pertsona batek alboko bi eserleku eskuratu eta bete ahal izateko merkataritza-baldintzak ere ezarri ahal izango dira.

Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Media Distancia Convencional bidaietan, esleitutako eserlekuak daudenez, langileak arduratuko dira eserleku libreen kudeaketa gainbegiratzeaz edo ibilbidean esku hartzeaz. Bidaian zehar jarlekuz aldatu nahi izanez gero, langileei eskatu beharko zaie lehenik.

Aldiriko eta Media Distancia Convencional bidaietan, ez dago esleitutako eserlekurik, bezeroak libre dagoen eserleku bat okupatu ahal izango du edo zutik bidaiatu.
 

2 Kapitulua: Trenerako sarbidea

Bezeroak baliozko garraio-txartel bat izan behar du bidaia osoan zehar, eta jatorrizko geltokian sartzen denetik, helmugako geltokitik irteten den arte arte gorde beharko du. Langile baimenduek txartela eskatuz gero, dagokion egiaztagiriarekin batera aurkeztu beharko dute.

Garraio-txartelean agertzen den bidaiaren jatorrizko geltokian sartu behar da trenera. Jatorrizko geltoki horretan eskuratutako txartelaren arabera, eserlekua esleitutako Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Media Distancia Convencional bidaietako zerbitzuetan, Renfe Viajerosek eskura dagoen eserlekua erabili ahal izango du eta bezeroak ez du itzulketarik jasotzeko eskubiderik izango.

Produktu edo zerbitzu jakin batzuen kasuan, kontratatutako bidaiaren ibilbidea hainbat geltoki badaude udalerri berean, bezeroa horietako edozeinetan sartu ahal izango da trenera, bere garraio-txartelean ageri den jatorrizko geltokia izan beharrik gabe, baldin eta trenak geltoki horretan geldialdia programatua badu. Kasu horretan, bezeroak ez du gehigarririk ordaindu beharko, eta ez du erabili gabeko bidaiarengatik itzulketarik eskatzeko eskubiderik izango. Produktu edo zerbitzu horiek Renferen webgunean, saltzeko bideak eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten egoitzetan kontsultatu ahal izango dira.
 

3 Kapitulua: Sartzeko kontrola eta bidean zeharreko kontrola

Gainbegiratzeaz arduratzen diren langileek edo Renfe Viajeros-ek baimendutako beste langile batek, sarbide-kontrolean, trenera sartzean, ibilbidean zehar edo helmuga-geltokitik irten aurretik nortasuna egiaztatzeko agiria eskatu ahal izango diote bidaiariari, garraio-txartela berea dela egiaztatzeko. Bezeroak, langileek hala eskatzen dutenean, garraio txartela erakutsi beharko du baimendutako formaturen batean, aplikatutako beherapenak lortzeko egiaztagiri-dokumentuarkein batera.

Bidaiari bat garraio-txartelak saltzeko lekurik ez duen geltoki batean igo bada txartelik gabe, bere egoeraren berri eman beharko dio ibilbideko agente begiratzaileari edo Renfe Viajeros-ek baimendutako langileei egoera konpontzeko. Kasu horretan, agenteak ordain agiri bat emango dio bidaiariari. Bestela, garraio-txartelik gabeko bidaiariei ondorengo Baldintza Orokorretan ezarritakoa aplikatuko zaie.

Ibilbideko begiratzaileek edozein txartel aldatu ahal izango dute, justifikaziorik dagoenean.
 

4 Kapitulua: Bezeroak bidaia etetea

Bidaiatzen ari den bezeroak borondatez bere helmugara iritsi aurretik geltoki batean jaistea erabakitzen badu, ez du inolako dirua itzultzeko eskubiderik erabili gabeko ibilbideagatik, eta txartela baliogabetu egingo da.
 

5 Kapitulua: Bidaia hasi ondoren eserlekua edo eserleku mota aldatzea

Eserleku libreak badaude, eserleku-aldaketa bat egin ahal izango da betiere eserleku mota berdina errespetatuz edo maila baxuagoko bat aukeratuz, aldez aurretik ikuskapenaz edo ibilbidean esku hartzeaz arduratzen diren langileei eskatu beharko zaio. Eserleku mota baxuago batera aldatzen bada bezeroa, ez du inolako eskubiderik izango itzulketarik jasotzeko.

Bidea gainbegiratzeaz edo esku hartzeaz arduratzen diren langileek eserleku-aldaketa bat beharrezkoa dela erabakiz gero, zerbitzua ematearekin zerikusia duen gorabehera baten ondorioz, bidaiariak ez du inolako prezio-desberdintasunik ordainduko plaza garestiago bat esleitzen bazaio. Aldaketa kostu txikiagoko eserleku batera egiten bada, prezio-desberdintasuna itzuliko zaio bezeroari.
 

6 Kapitulua: Bidaia hasi ondoren, eserleku mota, prezio-aukera edo klasea hobetzea

Baliozko titulu bat duen bezeroak eserleku-mota, tarifa, prezio- edo klase-mota hobetzeko eskatu ahal izango du, aldez aurretik eskatuz gero ibilbidea gainbegiratzeaz edo hazteaz arduratzen diren langileei, eta, betiere, trenaren, plazen, prezio-aukeraren edo garraio-txartelean aplikatutako tarifaren baldintzek baimentzen badute. Kasu horretan, bezeroak unean bertan ordaindu beharko du prezio-desberdintasuna, ezarritako baldintzen eta eskaera egiten zen unean bidaiatzen zuen garraio-txartelerako indarrean zeuden tarifen arabera.

Hobekuntza aldez aurreko eskatzen ez bada ere, bidean gainbegiratzeaz edo esku hartzeaz arduratzen diren langileek txartela erregularizatzeko aukera eman ahal izango diote bezeroari, hobekuntzaren aldea ordainduz, edo bidaia txartelean agertzen diren baldintzetan jarraitu ahal izango dute.

Eskatutako hobekuntzak eserlekuak janari zerbitzua badauka, edo aldez aurretik hornitu beharrezko beste prestazioren bat, eta beharrezko hornidurarik ez badago, bezeroari jakinaraziko zaio zerbitzu hori emateko ezintasuna. Bezeroak baldintza horietan onartzen baditu, ulertuko da ados dagoela eta dagokion janariari edo zerbitzuari uko egiten diola, eta ez dela gerora inolako itzulketarik egingo arrazoi horregatik.
 

7 Kapitulua: Bidaia hasi ondoren ibilbidea luzatzea

Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia eta Media Distancia Convencional zerbitzuetarako ibilbidea luzatu nahi duen bidaiariak aldez aurretik jakinarazi beharko die ibilbidea gainbegiratzeaz edo esku hartzeaz arduratzen diren langileei, eta baimena eman beharko die trenaren baldintzek, plazen eskuragarritasunak eta garraio-txartelean aplikatutako prezio- edo tarifa-aukerak horretarako aukera ematen badute. Kasu horretan, bezeroak ibilbide berriaren prezio gehigarria ordaindu beharko du momentuan:

 • Eskaera egiteko unean bidaiatzeko erabili zuen garraio-txartelari ezarritako baldintzen arabera, edo
 • aplikatu beharreko baldintzen eta tarifen arabera, (bezeroak eserleku-mota hobetzea erabakitzen badu), tarifarena, prezio-aukerarena edo motakoa.

Aurretiazko eskaera hori egiten ez bada eta tarifa ordaintzen ez bada, ibilbideko gainbegiratzeaz edo esku-hartzeaz arduratzen diren langileak, luzapen-ibilbidean zehar, baliozko garraio-txartelik ez duen bezerotzat hartuko dute.

Aldiriko zerbitzuetan, baliozko txartela duen bezeroak bere bidaia Nukleoaren barruan eta kanpoan luzatu ahal izango du, jatorrizko geltokian jakinarazi eta dagokion ordaindu ondoren. Ordainketa ibilbidean zehar erregularizatuko da jatorrizko geltokiak lagundutako-salmentarik ez duen kasuan soilik.

Aldiriko nukleoaren barruan, bezeroak ibilbide berriaren garraio-txartel osagarri bat ordaindu beharko du, eta bi garraio-txartelak gorde beharko ditu bi ibilbideak amaitu arte. Renfe Viajeros-eko Kontaktu Gabeko Txartelean kargatutako tituluak dituzten bezeroek aldiriko nukleoaren barruan bakarrik luzatu ahal izango dute bidaia, eta, kasu horretan, garraio-txartel osagarri bat ordaindu beharko dute, eta bi garraio-txartelak gorde beharko dituzte bi ibilbideak amaitu arte.

Aldiriko nukleotik kanpo, bezeroak garraio-txartel berri bat eskuratu beharko du, jatorriko geltokitik bidaia luzatu nahi duen geltokiraino, bezeroak aurretik erositako aldiriko txartelaren zenbatekoa deskontatuta, eta bi garraio-txartelak gorde beharko ditu bi ibilbideak amaitu arte.

Erabilera Anitzeko Txartelek eta Garraio Partzuergoek edo parekoek jaulkitakoek ez dute onartzen ibilbidea Nukleotik kanpo luzatzea.
 

V. Titulua Adingabeentzako Bidaia Baldintzak

Adingabeen adina edozein dela ere, guztiek eduko beharko dute garraio-txartel baliozkoa Alta Velocidad-Larga Distancia, Larga Distancia, y Alta Velocidad-Media Distancia bidaietarako. Zerbitzu horietan, 14 urtetik beherakoek pertsona heldu batekin batera bidaiatu beharko dute.

Renfe Viajeros-ek deskontuak eta abantaila komertzialak aplikatu ahal izango ditu adingabeen bidaietan, erabilitako zerbitzua eta adina kontuan hartuta. Zerbitzu bakoitzari aplikatu beharreko merkataritza-berezitasunak Renferen webgunean eta baimendutako saltzeko-bideak kontsultatu ahal izango dira, bai eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan ere.

Eserlekua okupatu gabe dohainik bidaiatzeko eskubidea duten adingabeen adina, lehen aipatutako merkataritza-espezialitateetan ezartzen da.

Zenbait trenetan, adingabeek bakarrik bidaiatu ahal izan dezaten zerbitzua eskainiko du, treneko langileen ikuskaritzapean. Zerbitzu honen baldintzak Renferen webgunean eta baimendutako saltzeko-bideetan eskuragarri dagoen informazioan kontsultatu ahal izango dira, bai eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan ere.

Ama, aita edo legezko tutorerik gabe bidaiatzen duten 18 urtetik beherakoek haien erantzukizunpean egingo dute beti zerbitzu guztietan.
 

VI. atala Desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten pertsonentzako bidaia baldintzak

Ezintasuna duten edo mugikortasun murriztua duten pertsonek garraio-txartelak erreserbatu edo eskuratu ahal izango dituzte eta ez dute zertan beste pertsona batekin bidaiatu behar, bidaian zehar segurtasun-baldintza egokietan egiten dela bermatzeko behar-beharrezkoa ez bada behintzat, aplikatu beharreko araudiari jarraiki.

Renfe Viajeros-ek bereziki pertsona horientzako bidaia ahalbidetzeko diseinatutako material irisgarria du. Tren, zerbitzu eta geltoki jakin batzuetarako, "Laguntza Zerbitzua" izenekoa zerbitzua dago eskuragarri, eta Trenbide Azpiegituren Administratzaileak eskaintzen du zerbitzu hori, ezintasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonei trenbideko garraioa errazteko zerbitzu espezializatu bat da. Zerbitzu honi aplikatu beharreko baldintza komertzial espezifikoak Renferen webgunean, saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua ematen duten bulegoetan kontsultatu ahal izango dira.
 

VII. atala. Zerbitzu osagarriak

Zerbitzu osagarritzat hartzen da honako hauek garraiatzea: Ekipajea, etxe-animaliak, banakako mugikortasun-elementuak eta bidaiariak berekin eraman dezakeen edozein fardel. Bidaiariak behar bezala gorde beharko ditu horretarako prestatutako lekuetan, merkataritza-baldintza espezifikoetan ezarritako pisu-, bolumen- eta dimentsio-mugak errespetatuz. Gainera, behar bezala zaindu beharko ditu, edozein kalte, eragozpen edo arrisku saihestuz, eta betebehar horiek ez betetzeari egotz dakizkiokeen kalte-galeren erantzule izango da.

Renfe Viajeros-ek ere balio erantsiko zerbitzuak aukeratzeko zerbitzua eskainiko du, bai Renfe Viajerosek bai beste enpresa batzuek emandakoak, eta erosketa-prozesuan garraioaren prezioaren osagarri gehigarri gisa gehitu ahal izango ditu.

Horiei guztiei aplikatu beharreko merkataritza-baldintzak Renferen webgunean, saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan kontsultatu ahal izango dira.
 

1 Kapitulua: Bidaia etxe-animaliekin (maskotak)

Renfe Viajeros-ek treneko bidaia etxe-animaliekin egiteko aukera eskaintzen du, tren-zerbitzu bakoitzaren baldintza komertzial espezifikoen arabera. Kasu batzuetan, Renfe Viajeros-ek maskoten garraioa mugatu edo ezeztatu ahal izango du, eta bezeroari horren berri emango di txartela erosi aurretik.

Animalia horiek bidaia guztian zehar, portatzen dituen pertsonaren kontrolpean egon beharko dira. Beste bidaiari batzuek animaliekin bidaiatzeko eragozpenak badituzte, edo maskotek eragozpenak sortzen badituzte, treneko langileek aukerarik komenigarriena bilatuko dute bidaia trenaren beste leku batean jarraitu ahal izateko.

Maskotarekin bidaiatzen duen pertsona izango da higiene- eta osasun-baldintzak eta segurtasun-baldintzak betetzearen arduraduna, eta bidaian zehar nahitaezko dokumentazioa eduki beharko du, indarrean dagoen legeriaren arabera.
 

2 Kapitulua: Ekipajeak

Ekipaje onargarritzat hartuko da bezeroak berekin daramatzan jantziak eta erabilera pertsonal edo profesionaleko objektuak dituen eskuko fardel oro, baldin eta horien izaerak ez baditu indarrean dagoen legedian ezarritako segurtasun-xedapenak urratzen, eta garraioaren segurtasunerako arriskurik ez badakar, trenbide-ustiapena oztopatzen ez badu, eta beste bidaiari batzuentzat arriskurik edo eragozpenik eragiten ez badu.

Saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua duten egoitzetan eta Renferen webgunean adierazten den den zerbitzu bakoitzari aplikatu beharreko ekipajearen onargarritasunari eta erregulazioari buruzko merkataritza-baldintzetan ezartzen diren dimentsiodun, eskuko fardel kopurua eraman ahal izango du, betiere horiek gordetzeko tokietan gordeta eta bere erantzukizunpean, eta hala dagokionean, aldez aurretik ordainduta.

Bidaiariak ezin izango du berekin eraman:

 • eztanda edo hantura eragin dezaketen materialak,
 • Bere izaera, tamaina, tipologia, bolumena, usaina edo edukia direla-eta:
  • arriskutsutzat jo daitezkeenak
  • beste bidaiariei eta haien ekipajeei kalte egitea, enbarazu egitea edo zikintzea
  • trenbide-materiala kaltetzea, trenbide-ustiapena oztopatzea edo garraioaren segurtasuna arriskuan jartzea.

Ekipajeak galdu, hondatu edo kaltetzen den kasuetan Renfe Viajeros izango da erantzule, Baldintza Orokor hauetako "Renfe Viajerosen Erantzukizuna" IX tituluan aurreikusitako kasuetan eta baldintzetan.

Bere dimentsioak edo ezaugarriak direla-eta eskuko ekipajetzat hartzeko baldintzak betetzen ez dituen ekipajea "ekipaje berezitzat" hartuko da. Bezeroak berekin eraman ahal izango du, betiere berariazko merkataritza-araudian ezarritakoa betetzen bada.

2.1.- Bizikletak eta banakako mugikortasuneko beste elementu batzuk

Bizikletak dituzten trenetara eta banakako beste mugikortasun-elementu batzuekin bakarrik sartu ahal izango dira trenak, aldez aurretik ordainduta, baldin eta zerbitzu edo tren jakin batzuetarako berariaz hala ezartzen bada, merkataritza-baldintza espezifikoetan adierazitako moduan, eta, betiere, erraz erabil daitezkeenean, trenbide-zerbitzuari modu kaltegarrietan eragiten ez badiote, eta baldintza horietan ezarritako baldintzak betetzen badira.
 

3 Kapitulua: Armekin bidaiatzea

Armak daramatzaten bidaiariek honako baldintza hauek betetzen badituzte soilik izango dute Renfe Viajeros-en trenetan bidaiatzea:

 • Kirolarien armak edo arauzko armak izatea, horren legezko-definizioari jarraiki.
 • Desmuntatuta edo beraien kutxetan edo zorroetan eramatea.
 • Armekin batera bidaiariek legediak eskatzen dituen gidak, baimenak eta bestelako dokumentazioa eramatea.

Indar Armatuetako, Segurtasun Indar eta Kidegoetako, eta Aduana Zaintzako langileek edo segurtasun enpresen langileek beren armak daramatzatenean, zainketa zerbitzuak egiten ari direla, kide txartela, Identitate Militarraren Txartela edo, dagokionean, txartel profesionala erakustea nahikoa izango da. Zerbitzutik kanpo bidaiatuz gero, desmuntatutako arma eraman beharko dute, kutxa edo zorroaren barruan.

Arma-eramaileek, une oro, beharrezko arretaz jokatu beharko dute, eta gainerako bidaiariei edo haien ondasunei arriskuan jar ez ditzaten edo alarma, kalte edo eragozpenik eragin ez dezaten jokatu beharko dute, eta garraioaren segurtasuna arriskuan ez jartzeko moduan eta trenbide-ustiapena oztopatu gabe jokatu beharko dute .
 

4 Kapitulua: Ahaztutako, galdutako edo utzitako objektuak

Bezeroek ahaztutako, galdutako edo abandonatutako objektuak, geltokiko trenetan, nasetan edo bestelako bulegoetan aurkitzen direnean, dagokion eremuaren arduradunari entregatuko zaizkio, eta bezeroen eskura egongo denbora tarte batean eskuratu ahal izateko betiere haien jabetza justifikatuz.
 

VIII. atala. Bidaiarien eskubideak eta betebeharrak

1 Kapitulua: Eskubideak:

Besteak beste, honako eskubide hauek dituzte Renfe Viajeros-eko bidaiariek:

1. Baldintza Orokor horien berri izateko eskubidea; Renferen webgunean, salmenta-kanal eta -puntuetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan egongo da eskuragarri informazioa.

2. Zerbitzu-ordutegietara eta dagozkien prezioetara eta trenbide-zerbitzuari buruz eskuragarri dagoen gainerako informazioa behar besteko aurrerapenarekin eskuratzeko eskubidea. Bereziki, irteeraren edo iritsieraren, egoeraren eta irteera- eta helmuga-orduaren berri izatea, betiere informazio hori eskuragarri dagoenean.

3. Hala eskatuz gero, honako informazio hau jasotzea bidaia baino lehen:

 • Bidaia azkarrenaren eta prezio eta tarifa merkeenen ordutegiak eta baldintzak.
 • Ezintasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonentzako irisgarritasuna, sarbide-baldintzak eta instalazioen erabilgarritasuna.
 • Eserlekuak erabilgarriak.
 • Zerbitzuak oztopatu edo atzeratu ditzaketen jarduerak.
 • Zerbitzu osagarrien erabilgarritasuna.
 • Ekipajea onartzeko baldintzak eta irisgarritasuna, eta bizikletak sartzeko baldintzak.
 • Ahaztutako edo galdutako ekipajea berreskuratzeko prozedurak.
 • Erreklamazioak eta kexak aurkezteko prozedurak.

4. Bidaian zehar:

 • Treneko zerbitzuak.
 • Hurrengo geltokia.
 • Gerta daitezkeen atzerapenak eta gorabeherak.
 • Lotura-zerbitzu nagusiak.
 • Segurtasun-arazoak.

5. Indarrean dagoen legerian xedatutakoaren araberako garraio-kontratu bat egiteko Renfe Viajeros-ekin, kontratatutako bidaian bidaiariak jasotzen edo jasotzen diren geltokietatik edo beste edozein geltokitatik edo beste edozeinetara bidaiarako balio duen txartel bat eskuratu behar da, Baldintza Orokor hauetako "Trenerako sarbidea" IV atalean adierazitako horri eragotzi gabe. Horretarako, Renfe Viajeros-ek aldez aurretik zehaztutako geltoki edo geralekuetan baino ez dira geratu trenak.

6. Kontratatutako zerbitzua kalitate eta segurtasun baldintza egokietan jasotzea.

7. Trenbideko garraioarekin sor daitezkeen gatazkak konpontzeko ezarritako prozedurak ezagutzea, honako hauek dira:

a) Bidaiariek, jurisdikzio arruntaren aurrean beren uzien defentsa eskatu ahal izateari eragozpenik eragin gabe, ahalmena dute zerbitzua zuzenean Renfe Viajeros-eri ematearekin lotutako erreklamazioak eta kexak zuzentzeko, eta horiek Baldintza Orokor hauetako IX kapituluan eta bidaiariarentzako bermeetan aurreikusitako moduan egin ahal izango dituzte.

b) Renfe Viajeros-ek, erabiltzaileen eskura, formulario edo erreklamazio-liburu bat izango dute, erregelamendu bidez zehazten den formatu, edizio edo ereduarekin.

c) Era berean, trenbideko garraio-zerbitzuarekin lotutako erreklamazioak zuzentzeko eta beren uziak erakunde arbitral eskudunen aurrean defendatzea eskatzeko ahalmena dute bezeroek.

8. Renfe Viajeros-ek dagozkion betebeharrak ez betetzearen ondorioz kalterik sortzen bada, kalte-ordainak jasotzea.

9. Renfe Viajeros-ek beren erantzukizuna bermatzeko kontratatuta dituzten aseguru- edo finkatze-polizei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea. Informazio hori eskuragarri egongo da bezeroarentzako arreta-zerbitzua duten bulegoetan, saltzeko bideetan eta Renferen webgunean.

10. Garraio-txartelak aldatu eta baliogabetzeko eskubidea, Baldintza Orokor hauetan eta aplikatu beharreko merkataritza-baldintza espezifikoetan aurreikusitako baldintzetan.
 

2 Kapitulua: Bidaiarien betebeharrak

Bidaiariek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:

1. Nahi den ibilbideari dagokion garraio-txartela eskuratzea; bertan jasotako datuak eskatutakoarekin bat datozela egiaztatzea; bidaiak irauten duen bitartean eta helmuga-geltokitik irten arte, bidaiak irauten duen bitartean, txartela erakustea bidaiariaren nortasuna egiaztatzen duen jatorrizko eta indarrean dagoen dokumentazioarekin batera, Renfe Viajeros-eko baimendutako langileei, hala eskatzen zainean, eta ez du garraio-txartel baliodunik gabe edo egiaztagiri-dokumentuarekin bat ez datozen txartelik gabe bidaiatuko, bidaiaren ezaugarrien eta deskontuaren edo aplikatu beharreko tarifaren arabera erabiltzeko baldintzen arabera.

2. Renfe Viajeros-ek edo baimendutako langileek emandako jarraibideak arretaz entzutea eta jarraitzea, bai eta instalazioetan eta trenetan bistan jarritako karteletan adierazitakoari ere, eta bezeroentzat erabiltzea aurreikusita dagoen ordutegian bakarrik egotea tren-instalazioetan.

3. Segurtasunaren eta ordena publikoaren eta babes zibilaren arloan indarrean dauden arauak betetzea, eta ibilgailuetara eta trenera igotzeko eremuetara sartzeko segurtasun-kontrolak egitea, bestela, ezingo da sartu. Bidaiariek ez dute ordena publikoa alda dezakeen, gainerako bezeroak nahastu edo Renfeko langileentzat edo Renfe Viajeros-ek baimendutako langileentzat eragozpentzat edo iraingarritzat jo daitezkeen nahiz arriskua dakarren edo trenbideko garraioaren segurtasuna arriskuan jartzen duen jarduera edo ekintzarik egingo.

4. Erretzeari, publizitatea banatzeari, kartelak itsatsi, eskean, irabazi-asmorik gabeko errifak edo jokoak antolatzeari eta Renferen tren, instalazio eta bulegoetan ondasunak edo zerbitzuak saltzeari uko egitea, Renfe Viajerosen aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe, bai eta indarrean dagoen legeriak debekatutako beste edozein ekintza nola egin ere.

5. Bezeroak trenera sartu edo irteteko horretarako ezarritako geltokiak bakarrik erabiliko dituzte; bidaiarientzako prestatutako lekuetan bidaiatuko dute, pertsonen joan-etorrirako lekuak ez oztopatzen saiatuz; eta ez dira treneko gidatzeko kabinetan edo trenbideko langileentzako edo baimendutako pertsonentzako soilik diren instalazioetan sartuko.

6. Ibilgailuak eta instalazioak errespetatuko dituzte, bai eta trenbidearen segurtasunerako, ez dute trenbideko baliabide eta instalazioetarako arriskutsua izan daitekeen ekintzarik burutuko, edo materialak, ibilgailuak edo tren-instalazioak narriatu edo zikinduko duten jarduerarik egingo.

7. Ez dituzte ateak irekitzeko edo ixteko mekanismoak, Renfe Viajeros-eko erabilera esklusiboko mekanismoak edo gailuak manipulatuko; ez dituzte alarma-mekanismoak arrazoirik erabiliko; ez dute trenetara sartzeko ateak irekitzea edo ixtea eragotzi edo behartuko, eta ez dute trenetan edo tren-instalazioetako objektu edo materialik jaurtiko, utziko edo isuriko.

8. VII. atalean aurreikusitakoa betetzea, etxe-animaliak, bizikletak, armak, fardelak eta ekipajeak onartu eta garraiatzeari dagokionez.
 

3 Kapitulua: Bidaiarien betebeharrak ez betetzearen ondorioak

VIII. ataleko bigarren kapituluan adierazitako bidaiariak betebeharren bat betetzen ez badu, Renfek bidaiariaren garraiorako bidaiariak eta bere objektuak garraiatzeko betebeharra bertan behera uztea erabaki ahal izango du, inolako zenbatekorik itzultzeko eskubiderik gabe eta dagozkion kalte-galeren ordaina eskatzeko eskubidearekin, gainera administrazio-zehapena edo beste ordena bat ere jarri al izango du Administrazio edo eskudun Autoritate judizialak.

1. Garraio-txarteli gabe bidaiatzen duten pertsonak eta egoera erregularizatu gabe bidaiatzen duten pertsonak

Bezeroak garraio-txartel baliozkoa izan behar du bidaia osoan zehar, eta, egiaztagiri-dokumentuarekin batera, Renfeko Viajeros-eri edo hark baimendutako langileei aurkeztu beharko zaie, hala eskatzen dutenean, eta kontratatutako zerbitzuak amaitu arte gorde behar denean.

Bezeroak, bidean dagoela, ez badu garraio-txartel edo egiaztagiriren bat aurkezten, bidaiatzeko balio duen garraio-txartela ez duen bidaiaritzat hartuko da, eta gainbegiratzeaz edo bideko esku-hartzeaz arduratzen diren langileek egoera hori erregularizatuko dute.

Erregularizazio hori honela egingo da:

1.1. Bezeroa txartelak saltzen ez dituen geltoki batetik edo momentuz txartelak saltzen dituen geltoki batetik datorrenean, eta, beraz txartel horiek saltzea ezinezkoa denean, bezeroak dagokion ibilbideko txartelaren zenbatekoa ordainduko du.

Bezeroak deskonturen bat izateko eskubidea badu, bidean dagoela egiaztatu beharko du deskontua aplikatzeko, eta, bestela, garraio-txartela du Tarifa Orokorreko/Baseko garraio-txartel edo erreferentzia-prezioa ordaindu beharko du. Renfe Viajeros-ek ezin badu aplikatu bidean eskatutako tarifa, bezeroak garraio-txartel tarifa orokor/ base edo erreferentzia-prezioan ordaindu beharko du, eta, ondoren, aldea itzultzeko eskatu ahal izango du.

Salbuespen gisa, ikusmen-desgaitasuna duten bidaiariek, gurpil-aulkien erabiltzaileek, adineko bidaiariek edo adimen-desgaitasuna edo desgaitasun intelektuala edo kognitiboa dutenek, dagokion ibilbiderako txartelaren zenbatekoa bakarrik ordainduko dute, nahiz eta txartela geltokiko autosalmenta-makina baten bidez edo beste kanal batzuen bidez eskuratu ahal izan.

1.2. Aurreko 1.1 zenbakian jasotakoez bestelako kasuetan, baliozko garraio-txartelik ez duen bidaiariari dagozkion zigorrak aplikatuko zaizkio. Baliozkoak ez diren garraio-txartelak, edo iruzurrez erabiltzen direnak, bideko gainbegiratzeaz edo esku-hartzeaz arduratzen diren langileek kenduko dituzte, inolako itzulketa-eskubiderik gabe, eta jarraian aurreikusitako jarduketa edo zigorrak aplikatu ahal izango dira.

2. Baliozko garraio-txartelik gabe bidaiatzeagatiko zigorrak

Bezeroa baliozko garraio-txartelik gabe bidaiatzen ari bada edo lortutako hobari edo murrizketetarako eskubiderik ez badu eta trenera sartzen bada aurreko 1.1 paragrafoan deskribatutako inguruabarrak bete gabe, erreferentzia-prezioari edo tarifa orokorrari dagokion ibilbidearen garraio-txartelaren zenbatekoa ordaindu beharko du, Renfe Viajerosek ezarritako kudeaketa-gastuak barne, trenera bidegabe sartzeagatiko honako zigor hauez gain:

 • Alta Velocidad-Larga Distancia eta Larga Distancia - 300 euro.
 • Alta Velocidad-Media Distancia - 200 euro.
 • Media Distancia Convencional -200 euro.
 • Aldirikoak - 100 euro.

Ordainketa 30 egun naturaletik beherako epean egiten bada, zigor horiengatik ordaindu beharreko zenbatekoari % 50eko murrizketa aplikatuko zaio, trenbide-zerbitzu bakoitzerako ezartzen diren arau, prozedura eta salmenta-kanalen arabera.

3. Bidaiariak ez onartzea

Baliozko garraio-txartelik gabe trenera igo, eta egoera erregularizatu nahi ez duten bidaiariak edota bidaiari baten jarrerak, edo objektu, ekipaje nahi ibilgailu batek ordena asaldatu edo garraioaren segurtasuna edo funtzionamendu egokirako, nahiz bidaiarien segurtasunerako arriskua adierazten badu, edo neurrigabe eragozten baditu, Renfe Viajerosek, bidaiari hori trenetik botatzeko eskubidea izango du.

Ezingo da patineterik, monoziklorik ez eta norberaren mugikortasunerako beste gailu elektriko edo bateriadunik sartu, garraioaren funtzionamendu egokia eta beste bidaiarien segurtasuna arriskuan jartzen dutelako.

Betiere, mugikortasun urria duten pertsonentzako garraiobidea eta bizikleta elektrikoak salbuetsiko dira.

Kasu horietan, bidaiari horiek trena utzi beharko dute geltokian aparkatuta dagoen geltokian, edo, igarobidean badago, geldialdia egiten duen hurrengo geltokian, ordaindutako prezioa itzultzeko eskubiderik gabe, eta egindako arau-hausteengatik eta aplikazioagatik legozkiekeen zehapenak aplikatu ahal izango dira, eta hala badagokio, Baldintza Orokor hauetan aurreikusitako zigorrak ere.

Segurtasun kontrola igaro nahi ez duten pertsonak garraiobidetik, treneratze-eremutik edo itxarongelatik botatzeko eskubidea du Renfek.

IX. atala Renfe Viajerosen erantzukizunak

Renfe Viajeros-ek kontratatutako zerbitzua eman beharko du garraio-txartelean, dokumentu honetan eta aplikatu beharreko baldintza komertzial espezifikoetan jasotako baldintzekin, eta bidaiariaren aurrean erantzungo du, indarrean dagoen legeriaren arabera eta atal honetan adierazitako mugen barruan.
 

1 Kapitulua: Bidaiariarentzako bermeak

Renfe Viajeros-ek erantzukizun zibilaren estaldura bermatua du, bereziki, bidaiariei eta ekipajeari eragindako kalteen ondorioz sor daitezkeenak.

Oro har, bidaiariei kalte-ordaina ordaindu ahal izango zaie, indarrean dagoen legeriaren eta merkataritza-araudiaren arabera, baldin eta garraio-kontratua ez dela betetzen frogatu bada eta Renfe Viajeros-eri egotz dakizkiokeen erantzukizunengatik.

Renfe Viajeros-en Merkataritza Araudian zerbitzu jakin batzuetarako berariaz aurreikusitako beste merkataritza-baldintza mesedegarriagoak alde batera utzi gabe, eta horiei lehentasunez emanez, bidaiariari kalte-ordaina emango zaio IX atal honetan ezarritako baldintzeki, bidaia ezerezten, eteten eta atzeratzen denean.

Renfe Viajeros-ek liburu bat edo erreklamazio-orriak izango dituzte bidaiarien eskura, trenbidearen arloko araudian aurreikusitako moduan, bai eta erreklamazioei erantzuteko doako telefono espezifiko bat eta Renferen webguneko Bezeroaren Arretarako postontzi bat ere.

Bidaiariek beren erreklamazioak edo kexak aurkeztu ahal izango dituzte liburu edo erreklamazio-orri horretan, eta horrez gain aurreko paragrafoan aipatutako komunikabideak erabili ahal izango dituzte.

Erreklamazioak aurkezteko epea indarrean dagoen legeri aplikagarrian ezarritakoa izango da.
 

2 Kapitulua: Ezerezte, eten edo atzeratzeagatiko erantzukizuna

Bidaia ezerezteak, eteteak edo atzeratzeak eragindako kalteengatik, bidaiariak eskubidea izan dezake aurreikusitako kalte-ordaina jasotzeko, aplikagarri den legerian ezarritako moduan.

Irteeraren edo helmugaren atzerapena 60 minututik gorakoa bada, Renfe Viajeros-ek laguntza eman beharko dio bidaiariari, indarrean dagoen legedian ezarritakoari jarraiki.

Pertsona ezinduen edo mugikortasun urriko pertsonen kasuan, kontratatutako zerbitzuak ezeztatu edo etenez gero, haien garraio txartelak beste tren edo garraiobide baterako balioko du. Kasu horretan, tren edo garraiobide horrek aurrekoaren erabilerraztasun baldintza berdinak bete beharko ditu.

Bidaiariak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango Renfe Viajerosek garraio-txartela erosi aurretik atzerapenaren berri ematen badu edo garraio-txartelaren iraupena 60 minututik beherakoa bada.

Nolanahi ere, Baldintza Orokor hauetan adierazitako konpentsazioen onuragarriagoak ezarri ahal izango dira. Konpentsaziorik onuragarrien horiek Bezeroen eskura egongo dira Renferen webgunean, baimendutako saltzeko bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen duten bulegoetan.

Paragrafo honetan xedatutakoa Garraio Partzuergoek eta Agintaritzak eta bidaia anitzeko txartelek jaulkitako tituluen babesean egindako bidaiei aplikatuko zaie, beren merkataritza-baldintza espezifikoen arabera, eta aplikatzeko den araudian aurreikusitako salbuespen eta mugekin.

Tren-enpresa batek edo batzuek ustiatutako ondoz ondoko garraio-zerbitzuetarako, indarrean dagoen legerian eta enpresen artean sinatutako akordio eta kontratuetan xedatutakoa bete behar da.

1. Bidaia ezeztatzea

Bidaia ezereztetzat hartzen da bidaia ez egitea, hau da, garraio-txartelean aurreikusitako baldintzetan egiteko ezintasuna.

Bidaia ezereztearen arrazoia enpresa eragilearen errua denean, ezereztea gertatu den aurrerapena hartuko da kontuan, eta, aurrerapen horren arabera, bidaiariak honako eskubide hauek izango ditu:

 • Ezeztapena 48 ordu baino lehen gertatzen bada, bidaiariak eskubidea du txartelagatik ordaindutako prezioa itzultzeko edo beste tren baterako edo beste data baterako garraio-txartela gasturik gabe aldatzeko.
 • Txartelean agertzen den irteera-orduaren aurreko 48 orduetan ezerezten bada, bidaiariak eskubidea izango du ordaindutako prezioa berreskuratzeko edo beste tren batean edo beste garraiobide batean garraiatua izateko, hitzartutakoen antzeko baldintzetan.
 • Bidaia bertan behera uzteko informazioa txartelean agertzen den irteera-orduaren aurreko 4 orduen barruan gertatzen bada, bidaiariak eskubidea du txartelaren prezioa berreskuratzeko edo beste tren batean edo beste modu batean garraiatzeko. Bidaiariak eskainitako garraio-aukera ez erabiltzea erabakitzen badu, garraio-txartelaren zenbatekoaren bikoitzaren kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ere izango du.
 • Aldirikoetan (zabalera iberikoa eta zabalera metrikoa) eta zabalera metrikoko Media Distancia Convencional bidaietan, izen-emate-tituluetarako izan ezik, bidaia bertan behera utzi bada gutxienez ordubetez ezabatuta/geldi egon delako, bidaiariak honako hauen artean aukeratu ahal izango ditu:
  • Garraio-kontratua suntsiaraztea, bidaiari dagokion zenbateko osoa jasoz.
  • Bere garraio txartela gaitzea, bidaia egiteko aukera baldin badago.
  • Bidaia egitea, RenfeViajeros-ek prestatutako beste garraiobideren batean egiteko aukera badago.

Eskainitako garraio-aukera erabiltzea erabakitzen badu bidaiariak, aplikatu beharreko merkataritza-baldintzetan ezarritakoa aplikatuko da, eta Renferen webgunean, baimendutako saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaintzen dioten bulegoetan kontsultatu ahal izango da informazio hori.

Bidaiariak eskubidea izan dezakeen beste kalte-ordain batzuekin ezeztatzeagatik eratorritako kalte-ordainen bateragarritasunari dagokionez, aplikatu beharreko merkataritza-baldintzetan ezarritakoa aplikatuko da, eta Renferen webgunean, baimendutako saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arretarako-zerbitzuetako bulegoetan kontsultatu ahal izango da informazioa.

2. Bidaia etetea

Bidaia etentzat joko da bidaia hasi eta gero geldiarazten denean.

Bidaia etetearen ondorioz hurrengo atalean aurreikusitako kasuren bat gertatzen bada, atzerapenaren kasuan, bertan aurreikusitakoa aplikatuko da.

Trena trenbidean blokeatuta badago, Renfe Viajerosek jatorriko tren geltokira, jatorri alternatiboko beste geltoki batera edo zerbitzuaren azken helmugara garraiatuko du, betiere fisikoki posible bada.

3. Atzerapenak

Bidaiaria iristeko programatutako orduaren eta txartelean adierazitako helmugako geltokira iristeko benetako orduaren artean igarotako denbora atzerapentzat joko da.

Trena argitaratutako ordutegiarekin alderatuta atzerapenez aterako dela aurreikusten denean, bezeroak honako aukera hauetakoren artean aukeratu dezake:

 • Beste tren eta egun baterako garraio-txartela aldatu kosturik gabe,
 • Egin ez den bidaiagatik ordaindutako prezioa itzultzea,
 • Tren berean jarraitu.

Bidaian zehar garraio-txartelean ageri den helmugara iristean 60 minutuko edo gehiagoko atzerapena gertatzen bada, bidaiariak honako haen artean aukeratu ahal izango du:

a) Egindako bidaiaren zatiari dagokion garraio-txartelaren zenbatekoa itzultzea.

b) Atzerapen horren ondorioz bidaiak izateko arrazoia galdu badu edo bidaiariak bidaiarekin jarraitu nahi ez badu, eskubidea izango du egindako bidaiaren zatiari dagokion garraio-txartelaren zenbatekoa jasotzeko. Kasu horretan, Renfe Viajeros-ek ahalik eta lasterren eskainiko du abiapuntura itzultzeko zerbitzua.

c) Bidaiak helmugaraino jarraitzea, dela aurreikusitako ibilbidetik, dela beste bide alternatibo batetik, kontratatutakoen antzeko garraio-baldintzetan. Bidaiariak bidaia beste egun batean egitea erabaki dezake, gasturik gabe.

Indarrean dagoen legeriak aurreikusitako arrazoiengatik izan ezik, helmugara 60 minutuz edo gehiagoz atzeratzen bada, bezeroak eskubidea izango du erabilitako garraio-txartelaren prezioaren ehuneko 50eko kalte-ordaina jasotzeko. Atzerapena 90 minututik gorakoa bata, prezio osoa itzuliko zaio kalte-ordainetan.

4. Lotura-bermea

Renfe Viajerosek beren trenen arteko lotura bermatzen dute jarraian adierazitako baldintzetan, aldiriko trenentzat eta beren merkataritza-baldintza espezifikoek hala adierazten duten beste zerbitzu edo produktuentzat ezarritakoa izan ezik.

Berme hori aplikatuko da soilik lehen trena iristeko ordu teorikoaren eta bigarren trenaren irteeraren artean 60 minutuko ordutegi-tartea dagoenean–tren-aldaketa geltoki berean egiten bada–, edo 90 minutukoa –tren-aldaketa udalerri bereko bi geltokiren artean egiten bada–, eta lotura galduz gero, berariaz ezarritako kalte-ordaina lortzeko aukera emango du.

Aldiriko zerbitzuetan ez da inolako loturarik bermatzen.

Hainbat tren-konpainien arteko tren aldaketa edo beste garraiobideekin aldaketan badaude, dagokion txartel konbinatuaren babesean, indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera arautuko dira, bai eta konpainien artean sinatutako akordio eta kontratuetan xedatutakoaren arabera ere.
 

X. atala Izaera pertsonaleko datuen babesa

Datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruzko informazioa bezeroen eskura jarriko da, aplikatu beharreko araudiak eskatzen duen moduan, eta, nolanahi ere, Renferen web-orrian, pribatutasun-politika atalean, saltzeko-bideetan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua ematen den bulegoetan.
 

XI. atala Indarrean sartzea

Baldintza orokor hauek 2023ko abenduaren 12a sartuko dira indarrean, eta egun horretatik aurrera eskuratutako garraio-txartelei aplikatuko zaizkie.

I eranskina - Harremanetarako informazioa

Renfe Viajeros-ena:

RENFEren egoitza soziala SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A., IFZ-86868189-rekin, Madrilen, Pio XII.aren hiribidean, 110, 28036.

Bere web orria hauxe da: www.renfe.com

Telefonoa: (+34) 912 320 320

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Egoitza Madrilen du, Castellana pasealekua 67, 28071.

Bere web orria hauxe da: www.mitma.gob.es

Telefonoa: (+34) 91 597 70 00
 

II. Eranskina – Aplikatu beharreko legeria eta araudia